Porovnanie riešení na riadenie projektov a nákladov

Hľadáte ďalšie informácie?

 

Project Online Essentials1


Vyskúšať prostredníctvom partnera

Project Plan 1

Project Plan 1 9,40 €
mesačne za používateľa
Cena nezahŕňa DPH.

Rýchlo začnite a spravujte projekty jednoducho cez webový prehliadač.

Project Plan 3

Project Plan 3 28,10 €
mesačne za používateľa
Cena nezahŕňa DPH.

Bez námahy zvládnite projekty pomocou známych nástrojov na plánovanie či už cez webový prehliadač alebo počítačového klienta.

Project Plan 5

Project Plan 5 51,50 €
mesačne za používateľa
Cena nezahŕňa DPH.

Optimalizácia portfólia projektov vám pomôže určiť priority v rámci iniciatív a dosiahnuť požadované výsledky vo webovom prehliadači alebo počítačovom klientovi.

Porovnať funkcie produktov Microsoft Office
Názov funkcie Project Plan 1 Project Plan 3 Project Plan 5
Súčasti produktu      

Domovská stránka Projectu

Vďaka centralizovanému zobrazeniu môžete jednoducho vytvárať nové projekty, rýchlo pristupovať k dôležitým projektom s vysokou prioritou alebo otvárať nedávno rozpracované projekty.

Je súčasťou
Je súčasťou
Je súčasťou

Zobrazenie mriežky

Plánujte a spravujte projekty pomocou zoradeného zoznamu úloh.

Je súčasťou
Je súčasťou
Je súčasťou

Zobrazenie panela

Vizuálne sledujte úlohy projektu pomocou predpripravených alebo vlastných, nekonvenčných panelov úloh, aby ste dosiahli lepší pracovný postup a stav projektu.

Je súčasťou
Je súčasťou
Je súčasťou

Zobrazenie časovej osi (Ganttovho grafu)

Sledujte dátumy, priradené úlohy a vzťahy medzi úlohami projektu a pochopte ich vo vizuálnom zobrazení časovej osi.

Je súčasťou
Je súčasťou
Je súčasťou

Spolupráca a komunikácia

Spolupracujte na projektoch pomocou služby Microsoft Teams.

Je súčasťou
Je súčasťou
Je súčasťou

Spoluautorstvo

Spolupracujte s účastníkmi projektu a členmi tímu, aby ste mohli naraz upravovať a aktualizovať zoznamy úloh, plánovať projekt a vykonávať i ďalšie činnosti.

Je súčasťou
Je súčasťou
Je súčasťou

Plánovanie a rozvrhnutie projektu

Obsahuje známe nástroje na plánovanie, vďaka ktorým môžete priraďovať projektové úlohy členom tímu, používať rôzne zobrazenia, ako napríklad zobrazenie mriežky, panela či časovej osi (Ganttovho grafu) a mať tak svoj rozvrh pod palcom.

Je súčasťou
Je súčasťou
Je súčasťou

Tvorba zostáv

Pomocou vstavaných zostáv môžete sledovať priebeh projektov, zdrojov, programov a portfólií.

Je súčasťou
Je súčasťou
Je súčasťou

Plán

Vytvorte vizuálne interaktívne plány prostredníctvom zoskupovania rôznych typov projektov v rámci organizácie a získajte o nich lepší prehľad.

Prístup iba na čítanie

Je súčasťou
Je súčasťou

Odoslanie časového výkazu3

Zaznamenávajte čas strávený prácou na projekte a fakturovaním, platbami a ostatnými obchodnými úlohami.

 Je súčasťou

Je súčasťou
Je súčasťou

Správa zdrojov

Určite projektový tím, vyžiadajte si pre projekt zdroje a priraďte k nim projektové úlohy.

Nie je súčasťou

Je súčasťou
Je súčasťou

Počítačový klient

Použite úplnú nainštalovanú aktuálnu počítačovú aplikáciu Project. Jedna licencia pokrýva až 5 PC na osobu.

nie je súčasťou

Included

Až 5 PC

Included

Až 5 PC

Výber portfólia a optimalizácia

Vytvorte rôzne scenáre portfólia, určte najvýhodnejšiu cestu a porovnajte návrhy projektov so strategickými cieľmi podniku.

nie je súčasťou

nie je súčasťou

Je súčasťou

Spravovanie dopytu

Pomocou štandardizovaného procesu môžete zachytiť a vyhodnotiť nápady projektov odkiaľkoľvek v organizácii.

nie je súčasťou

nie je súčasťou

Je súčasťou

Plánovanie a správa podnikových zdrojov

Zobrazte a porovnajte využívanie zdrojov v projektoch a optimalizujte priradené úlohy.

nie je súčasťou

nie je súčasťou

Je súčasťou

Aplikácie, ktoré sú súčasťou*4

Vyberte si plán, ktorý najlepšie vyhovuje potrebám vašej organizácie v oblasti riadenia projektov.

Project pre web

Project Online Essentials3

Included

Project pre web

Project Online

počítačový klient Project Online

Included

Project pre web

Project Online

počítačový klient Project Online

Hľadáte ďalšie informácie?

 

Project Online Essentials1


Vyskúšať prostredníctvom partnera

*Zobrazujú sa ceny za mesiac. Ak ste globálny správca alebo správca fakturácie, na nákup online sa vyžaduje ročná viazanosť. Môžete si vybrať, či budete platiť mesačne alebo ročne. V Centre spravovania služby Microsoft 365 môžu globálni správcovia a správcovia fakturácie vybrať plán s ročnou alebo mesačnou viazanosťou. Všetci ostatní si môžu zakúpiť mesačné predplatné online.
1. Odpovede na najčastejšie otázky o Projecte vrátane Projectu Online Essentials nájdete na stránke s najčastejšími otázkami.
2. Na začatie mesačnej skúšobnej verzie sa vyžaduje kreditná karta. Trvanie skúšobnej verzie sa líši v závislosti od mesiaca registrácie. Dátum uplynutia platnosti sa zobrazí na stránke s podrobnosťami o skúšobnom predplatnom v Centre spravovania služby Microsoft 365. Po uplynutí mesačnej bezplatnej skúšobnej verzie vám zaúčtujeme príslušný poplatok za predplatné. Predplatné môžete kedykoľvek zrušiť, aby sa vám poplatky už ďalej neúčtovali.
3. Plan 1 obsahuje okrem Projectu pre web aj funkcie Projectu Online Essentials. Pozrite si sekciu o Projecte Online, kde nájdete popis služby Project.
4. Podrobnejšie informácie o predplatnom nájdete v popise služby Project.