Trace Id is missing

Porovnanie riešení na riadenie projektov a nákladov

  • Ikony čiastočného znaku začiarknutia označujú, že funkcia je súčasťou iba čiastočne Ikony čiastočného znaku začiarknutia označujú, že funkcia je súčasťou iba čiastočne
  • Ikony znaku začiarknutia označujú, že funkcia je súčasťou Ikony znaku začiarknutia označujú, že funkcia je súčasťou

Project Plan 1

Originally starting from 9,40 € now starting from 9,40 €

9,40 € 9,40 €

mesačne za používateľa

Project Plan 3

Originally starting from 28,10 € now starting from 28,10 €

28,10 € 28,10 €

mesačne za používateľa

Project Plan 5

Originally starting from 51,50 € now starting from 51,50 €

51,50 € 51,50 €

mesačne za používateľa

Domovská stránka Projectu

Vďaka centralizovanému zobrazeniu môžete jednoducho vytvárať nové projekty, rýchlo pristupovať k dôležitým projektom s vysokou prioritou alebo otvárať nedávno rozpracované projekty.

This feature is included
This feature is included
This feature is included

Zobrazenie mriežky

Plánujte a spravujte projekty pomocou zoradeného zoznamu úloh.

This feature is included
This feature is included
This feature is included

Zobrazenie panela

Vizuálne sledujte úlohy projektu pomocou predpripravených alebo vlastných panelov úloh, aby ste dosiahli lepší pracovný postup a stav projektu.

This feature is included
This feature is included
This feature is included

Zobrazenie časovej osi (Ganttovho grafu)

Sledujte dátumy, priradené úlohy a vzťahy medzi úlohami projektu a pochopte ich vo vizuálnom zobrazení časovej osi.

This feature is included
This feature is included
This feature is included

Spolupráca a komunikácia

Spolupracujte na projektoch pomocou služby Microsoft Teams.

This feature is included
This feature is included
This feature is included

Spoluautorstvo

Spolupracujte s účastníkmi projektu a členmi tímu, aby ste mohli naraz upravovať a aktualizovať zoznamy úloh, plánovať projekt a vykonávať ďalšie činnosti.

This feature is included
This feature is included
This feature is included

Plánovanie a rozvrhnutie projektu

Obsahuje známe nástroje na plánovanie, vďaka ktorým môžete priraďovať projektové úlohy členom tímu, používať rôzne zobrazenia, ako napríklad zobrazenie mriežky, panela či časovej osi (Ganttovho grafu), a mať tak svoj rozvrh pod palcom.

This feature is included
This feature is included
This feature is included

Tvorba zostáv

Pomocou vstavaných zostáv môžete sledovať priebeh projektov, zdrojov, programov a portfólií.

This feature is included
This feature is included
This feature is included

Plán

Vytvorte vizuálne interaktívne plány prostredníctvom zoskupovania rôznych typov projektov v rámci organizácie a získajte o nich lepší prehľad.

Prístup iba na čítanie

This feature is included
This feature is included

Odoslanie časového výkazu3

Zaznamenávajte čas strávený prácou na projekte a fakturovaním, platbami a ostatnými obchodnými úlohami.

This feature is included
This feature is included
This feature is included

Správa zdrojov

Určite projektový tím, vyžiadajte si pre projekt zdroje a priraďte k nim projektové úlohy.

This feature is included
This feature is included

Počítačový klient

Použite úplnú nainštalovanú aktuálnu počítačovú aplikáciu Project. Jedna licencia pokrýva až 5 PC na osobu.

This feature is included

Až 5 PC

This feature is included

Až 5 PC

Výber portfólia a optimalizácia

Vytvorte rôzne scenáre portfólia, určte najvýhodnejšiu cestu a porovnajte návrhy projektov so strategickými cieľmi podniku.

nie je súčasťou

This feature is included

Spravovanie dopytu

Pomocou štandardizovaného procesu môžete zachytiť a vyhodnotiť nápady projektov odkiaľkoľvek v organizácii.

nie je súčasťou

nie je súčasťou

This feature is included

Plánovanie a správa podnikových zdrojov

Zobrazte a porovnajte využívanie zdrojov v projektoch a optimalizujte priradené úlohy.

nie je súčasťou

This feature is included

Zahrnuté aplikácie*4

Vyberte si plán, ktorý najlepšie vyhovuje potrebám vašej organizácie v oblasti riadenia projektov.

Project pre web
Project Online Essentials3

This feature is included

Project pre web
Project Online
počítačový klient Project Online

This feature is included

Project pre web
Project Online
počítačový klient Project Online

Project Plan 1

Originally starting from 9,40 € now starting from 9,40 €

9,40 € 9,40 €

mesačne za používateľa

Project Plan 3

Originally starting from 28,10 € now starting from 28,10 €

28,10 € 28,10 €

mesačne za používateľa

Project Plan 5

Originally starting from 51,50 € now starting from 51,50 €

51,50 € 51,50 €

mesačne za používateľa

  • [*] Zobrazujú sa ceny za mesiac. Ak ste globálny správca alebo správca fakturácie, na nákup online sa vyžaduje ročná viazanosť. Môžete si vybrať, či budete platiť mesačne alebo ročne. V Centre spravovania služby Microsoft 365 môžu globálni správcovia a správcovia fakturácie vybrať plán s ročnou alebo mesačnou viazanosťou. Všetci ostatní si môžu zakúpiť mesačné predplatné online.
  • [1] Odpovede na najčastejšie otázky o Projecte vrátane Projectu Online Essentials nájdete na stránke s najčastejšími otázkami.
  • [2] Na začatie mesačnej skúšobnej verzie sa vyžaduje kreditná karta. Trvanie skúšobnej verzie sa líši v závislosti od mesiaca registrácie. Dátum vypršania platnosti sa zobrazí na stránke s podrobnosťami o skúšobnom predplatnom v Centre spravovania služby Microsoft 365. Po uplynutí mesačnej bezplatnej skúšobnej verzie vám zaúčtujeme príslušný poplatok za predplatné. Predplatné môžete kedykoľvek zrušiť, aby sa vám poplatky už ďalej neúčtovali.
  • [3] Plan 1 obsahuje okrem Projectu pre web aj funkcie Projectu Online Essentials. Pozrite si sekciu o Projecte Online , kde nájdete popis služby Project.
  • [4] Podrobnejšie informácie o predplatnom nájdete v popise služby Project.
Späť na karty

Sledujte Microsoft 365