Microsoft Project Server Subscription Edition

Flexibilné, škálovateľné riešenie na riadenie portfólia projektov a každodenné riadenie projektov.

Photograph showing two people looking at a desktop monitor, one of them is typing on a keyboard and the other is pointing at the monitor.

Vysoko škálovateľné a flexibilné lokálne riešenie.


Flexibilné riadenie portfólia projektov (PPM)

Microsoft Project Server Subscription Edition je flexibilné lokálne riešenie na riadenie portfólia projektov (PPM) a každodenné riadenie projektov.

Project overview page with charts, graphs, and KPIs displayed on a laptop
Various device screens showing different views of tasks and resources in Microsoft Project

Prístup z ľubovoľného miesta

Project Server Subscription Edition umožňuje všetkým používateľom rýchlo začať, stanovovať prioritu projektov a zdrojov a pracovať prakticky z ľubovoľného miesta.

Funkcie

Flexibilné lokálne riešenie

Používanie inteligentnejšieho riešenia

Začnite rýchlo so známymi funkciami, ktorými zlepšíte účasť a produktivitu tímov.

Prijímanie opatrení

Zosúlaďte predstavy a úsilie pri prideľovaní priorít iniciatívam, výbere optimálnych portfólií projektov a realizovaní podnikovej stratégie.

Flexibilné riadenie portfólia projektov (PPM)

Využite možnosť práce a prístupu k aktualizáciám na väčšom počte miest a zariadení ako kedykoľvek predtým.

Efektívna správa zdrojov

Zjednodušte správu zdrojov a získajte prehľad o aktivitách jednotlivých tímov, a to dokonca aj v prípade správy projektov na SharePoint Serveri (licencuje sa samostatne).

Spolupráca a rýchle prijímanie rozhodnutí

Posilnite každodennú spoluprácu so sociálnymi kontaktmi v SharePointe, čím zjednodušíte diskusie, zefektívnite zdieľanie informácií a zlepšíte možnosti tímu na dokončenie práce.

Okamžitá komunikácia

Zdieľajte informácie novým spôsobom a zlepšite celkovú prácu tímu.

Zlepšenie flexibility a kontroly

Prijímajte rozhodnutia na základe údajov od členov tímu a účastníkov projektu, ktorým poskytnete všetko potrebné na to, aby boli neustále informovaní a efektívni.

Zjednodušenie IT

Používanie SharePointu umožňuje zjednodušiť IT pomocou integrovaných úloh správy.

Rýchle inovácie

Flexibilná platforma na riadenie portfólia projektov (PPM) umožňuje inovovať bez toho, aby vás spomalila.


Jednoduchá správa a riadenie

Začíname

Organizácia môže vďaka Projectu rýchlo spúšťať projekty, stanovovať priority investícií v rámci projektového portfólia a poskytovať výsledky očakávanej podnikovej hodnoty.

Integrácia služby Active Directory

Slúži na spravovanie poverení a povolení používateľa.

PowerShell

Jednoduché používanie a kontrola. Používateľov môžete pridávať a odoberať v priebehu niekoľkých minút. Pomocou prostredia PowerShell môžete vytvárať vlastné skripty a automatizovať jednotlivé procesy.

Riadenie

Jednoducho a bez kódovania vytvárajte pracovné postupy vo Visiu a SharePoint Designeri na štandardizáciu postupu alebo zamietnutia projektu a zlepšenie riadenia a kontroly.


Spolupráca a komunikácia

Posilnenie tímovej práce

Pomocou podnikových sociálnych funkcií, odosielania okamžitých správ, tímových lokalít a ďalších jednoduchých možností spolupráce zlepšite spoluprácu tímu a zvýšte šance na úspech projektu.


Správa všetkých úloh

Spravovanie pracovných úloh

Spravovanie projektov a spolupráca tímu na nich je vďaka flexibilite a prehľadu ešte jednoduchšia.

Spravovanie dopytu

Zabezpečte väčšiu viditeľnosť v rámci projektov, prevádzkových činností aj každodennej práce. Zjednodušte projekty pomocou vhodného riadenia a kontroly.

Spravovanie času a úloh

Využívajte centralizovaný a spoločný prístup k vykazovaniu času a spravovaniu úloh.

Správa zdrojov

Získajte od pracovníkov lepšie výsledky už dnes a zároveň naplánujte správu prebytkov a deficitov v budúcnosti v rámci horizontu plánovania.

Spravovanie plánovania

Pomocou mapy pre rámec realizácie a poskytovania na sledovanie postupu a riadenie zmien dodávajte projekty načas.

Spravovanie programov

Dosahujte predpokladané výhody celkového programu. Vytvorte techniky, ktoré umožňujú rámec spustenia a výberu programov.


Rozšírená správa portfólií

Riadenie financií

Prijmite postupy riadenia financií a efektívne sledujte náklady s cieľom zabezpečiť dodržanie rozpočtu a realizáciu predpokladaných výhod.

Analýza a výber portfólia

Efektívne určujte, vyberajte a poskytujte projektové portfóliá, ktoré najviac vyhovujú obchodnej stratégii organizácie a maximalizujú návratnosť investícií.


Rozhodnutia na základe údajov

Správa problémov a rizík

Predchádzajte možným obchodným alebo projektovým rizikám a problémom, určujte a zmierňujte ich.

Vytváranie zostáv a analytické nástroje

Zhromažďujte, kategorizujte a analyzujte projektové údaje a rozhodujte sa podľa nich. Pomocou nástrojov Business Intelligence (BI) si môžete udržať prehľad a využívať ich pri rozhodovaní, čo patrí k aktívnej správe projektov, programov a portfólií.


Microsoft 365

Možnosť rozširovania

Inštalujte aplikácie zo SharePoint Obchodu, ktoré vyhovujú potrebám vášho podniku, jednoducho programujte vlastné aplikácie a integrujte ich s podnikovými systémami.

Podpora

Technická podpora od komunity spoločnosti Microsoft poskytuje online odpovede, zdroje s informáciami o postupoch, ako aj spojenie s inými zákazníkmi Projectu. Nepretržitá telefonická podpora náročných problémov a oblasti IT už čoskoro.


Ekosystém partnerov Microsoft Riadenia portfólia projektov (PPM)

Riešenie Microsoft Riadenie portfólia projektov (PPM) overili stovky partnerov spoločnosti Microsoft na celom svete. Ak potrebujete pomoc, oslovte partnera riešenia Riadenie portfólia projektov (PPM).

Device screen displaying Project Center view in Microsoft Project

|

Project Plan 5 je našou novou službou na online riadenie portfólia projektov (PPM) poskytovanou prostredníctvom služby Microsoft 365. Project Server Subscription Edition je produktom na lokálne riadenie portfólia projektov (PPM).

Internet Explorer 10, Internet Explorer 9, Internet Explorer 8, Firefox 10, Safari 5 a Google Chrome 17. Ďalšie informácie o systémových požiadavkách nájdete tu.

Project Server funguje ako aplikácia služby v rámci SharePoint Servera. Je súčasťou inštalácie verzie SharePoint Server Subscription Edition, licencuje sa však samostatne.

Project Server Subscription Edition nemôže existovať paralelne s predchádzajúcimi verziami Project Servera. Ďalšie informácie o plánovaní inovácií a migrácií sú k dispozícii na lokalite TechNet.

Môžete sa s nami spojiť prostredníctvom fór pre Project.

Prístup k aplikácii PWA môžete získať cez Project Plan 5 a Project Plan 3. Ak máte Project Server Subscription Edition, môžete získať prístup k aplikácii PWA pomocou Projectu Professional 2019 alebo licencie na klientsky prístup (CAL).


Sledujte Project

Sledujte Project na LinkedIne

Sledujte Project na Twitteri

Sledujte Project na Facebooku

Blog o Projecte