Trace Id is missing

Riadenie portfólia projektov

Optimalizujte a získajte požadované výsledky.

Osoba ukazujúca na údaje zobrazené v Projecte na tablete

Využite možnosti riadenia portfólia projektov (PPM) na efektívne plánovanie, určovanie priorít a správu investícií do projektov a portfólií.

Podpora optimalizácie portfólia

Jednoducho modelujte rôzne scenáre portfólia a určite strategicky najvhodnejšiu cestu. Porovnajte návrhy projektov z hľadiska strategických faktorov podnikania a vezmite do úvahy obmedzenia nákladov a zdrojov.

Zariadenie s otvoreným súborom v Projecte zobrazujúcim zostavy a grafy
Zariadenie zobrazujúce časovú os plánu Projectu

Prehľad o programoch a projektoch

Agregujte portfóliá, programy a projekty z celej organizácie do interaktívneho vizuálneho plánu a získajte lepší prehľad.1

Transformácia údajov projektu na praktické prehľady

Zdieľajte vstavané zostavy, ako napríklad informácie o postupe prác alebo tabule služby Power BI, aby mali všetci používatelia aktuálne informácie. Natívny protokol OData vám umožňuje rýchlo agregovať údaje portfólia na pokročilú tvorbu zostáv.2

Obrazovka zariadenia zobrazujúca tabuľu s portfóliom v službe Power BI
Obrazovka zariadenia zobrazujúca centrum projektov v Microsoft Projecte

Systematické hodnotenie návrhov

Zaznamenajte a vyhodnoťte nápady na projekty z ľubovoľného miesta v organizácii. Použite štandardizovaný proces, ktorý manažérom na kontrolu odovzdá podrobné obchodné prípady a výberové projekty.

Riadenie podnikania vlastným spôsobom

Prispôsobte si potreby riadenia portfólia tak, aby čo najlepšie vyhovovali potrebám vašej organizácie a pomohli vám skrátiť čas potrebný na uvedenie na trh.

Dvaja ľudia sa pozerajú na obrazovku zariadenia Surface Book v režime Studio. Sediaca osoba drží dotykové pero a osoba, ktorá stojí, ukazuje na obrazovku, pričom drží zavreté zariadenie Surface.

Sledujte Project

Twitter

Sledujte Project na Twitteri

Project

Sledujte blog o Projecte

  • [1] Plán je k dispozícii len pre Project Plan 3 a Project Plan 5.
  • [2] Pre niektoré scenáre sa môže vyžadovať získanie samostatnej licencie na Power BI. Ďalšie informácie nájdete v popise služby Project Online. Predáva sa samostatne.

Sledujte Microsoft 365