Riadenie portfólia projektov

Optimalizujte a získajte požadované výsledky.

Využite možnosti riadenia portfólia projektov (PPM) na efektívne plánovanie, určovanie priorít a správu investícií do projektov a portfólií.


Podpora optimalizácie portfólia

Jednoducho modelujte rôzne scenáre portfólia a určite strategicky najvhodnejšiu cestu. Porovnajte návrhy projektov z hľadiska strategických faktorov podnikania a vezmite do úvahy obmedzenia nákladov a zdrojov.

Device with Project file open showing reports and graphs
Device showing Project Roadmap timelines

Prehľad o programoch a projektoch

Agregujte portfóliá, programy a projekty z celej organizácie do interaktívneho vizuálneho plánu a získajte lepší prehľad.1

Transformácia údajov projektu na praktické prehľady

Zdieľajte vstavané zostavy, ako napríklad informácie o postupe prác alebo tabule služby Power BI, aby mali všetci používatelia aktuálne informácie. Natívny protokol OData vám umožňuje rýchlo agregovať údaje portfólia na pokročilú tvorbu zostáv.2

Device screen showing a portfolio dashboard in Power BI
Device screen showing Project Center in Microsoft Project

Systematické hodnotenie návrhov

Zaznamenajte a vyhodnoťte nápady na projekty z ľubovoľného miesta v organizácii. Použite štandardizovaný proces, ktorý manažérom na kontrolu odovzdá podrobné obchodné prípady a výberové projekty.

Riadenie podnikania vlastným spôsobom

Prispôsobte si potreby riadenia portfólia tak, aby čo najlepšie vyhovovali potrebám vašej organizácie a pomohli vám skrátiť čas potrebný na uvedenie na trh.

Two people look at the screen of a Surface Book in Studio Mode. The seated person is holding a stylus, and the person standing is pointing at the screen while holding a closed Surface.

Sledujte Project

Sledujte Project na Twitteri

Sledujte blog o Projecte

1 Plán je k dispozícii len pre Project Plan 3 a Project Plan 5.
2 Pre niektoré scenáre sa môže vyžadovať získanie samostatnej licencie na Power BI. Ďalšie informácie nájdete v popise služby Project Online. Predáva sa samostatne.