Porovnanie riešení na riadenie projektov

Cloudové riešenia Lokálne riešenia
Porovnávací graf
  Project Plan 1 Project Plan 3 Project Plan 5

Hľadáte ďalšie informácie?

8,40 € mesačne za používateľa
(ročná viazanosť)
Cena nezahŕňa DPH.
25,30 € mesačne za používateľa
(ročná viazanosť)
Cena nezahŕňa DPH.
46,40 € mesačne za používateľa
(ročná viazanosť)
Cena nezahŕňa DPH.

Rýchlo začnite a spravujte projekty jednoducho cez webový prehliadač.

Bez námahy zvládnite projekty pomocou známych nástrojov na plánovanie či už cez webový prehliadač alebo počítačového klienta.

Optimalizácia portfólia projektov vám pomôže určiť priority v rámci iniciatív a dosiahnuť požadované výsledky vo webovom prehliadači alebo počítačovom klientovi.

Súčasti produktu      

Domovská stránka Projectu

Vďaka centralizovanému zobrazeniu môžete jednoducho vytvárať nové projekty, rýchlo pristupovať k dôležitým projektom s vysokou prioritou alebo otvárať nedávno rozpracované projekty.

Je súčasťou
Je súčasťou

Je súčasťou

Zobrazenie mriežky

Plánujte a spravujte projekty pomocou zoradeného zoznamu úloh.

Je súčasťou
Je súčasťou
Je súčasťou

Zobrazenie panela

Vizuálne sledujte úlohy projektu pomocou predpripravených alebo vlastných panelov úloh, aby ste dosiahli lepší pracovný postup a stav projektu.

Je súčasťou

Je súčasťou

Je súčasťou

Zobrazenie časovej osi (Ganttovho grafu)

Sledujte dátumy, priradené úlohy a vzťahy medzi úlohami projektu a pochopte ich vo vizuálnom zobrazení časovej osi.

Je súčasťou

Je súčasťou
Je súčasťou

Spolupráca a komunikácia

Spolupracujte na projektoch pomocou služby Microsoft Teams.

Je súčasťou

Je súčasťou
Je súčasťou

Spolutvorba

Spolupracujte s účastníkmi projektu a členmi tímu, aby ste mohli naraz upravovať a aktualizovať zoznamy úloh, plánovať projekt a vykonávať ďalšie činnosti.

Je súčasťou

Je súčasťou

Je súčasťou

Plánovanie a rozvrhnutie projektu

Obsahuje známe nástroje na plánovanie, vďaka ktorým môžete priraďovať projektové úlohy členom tímu, používať rôzne zobrazenia, ako napríklad zobrazenie mriežky, panela či časovej osi (Ganttovho grafu), a mať tak svoj rozvrh pod palcom.

Je súčasťou

Je súčasťou

Je súčasťou

Tvorba zostáv

Pomocou vstavaných zostáv môžete sledovať priebeh projektov, zdrojov, programov a portfólií.

Nie je súčasťou

Je súčasťou

Je súčasťou

Plán nasadenia

Vytvorte vizuálne interaktívne plány prostredníctvom zoskupovania rôznych typov projektov v rámci organizácie a získajte o nich lepší prehľad.

Prístup iba na čítanie

Je súčasťou

Je súčasťou

Odoslanie časového výkazu

Zaznamenávajte čas strávený prácou na projekte a fakturovaním, platbami a ostatnými obchodnými úlohami.

Nie je súčasťou

Je súčasťou

Je súčasťou

Správa zdrojov

Určite projektový tím, vyžiadajte si pre projekt zdroje a priraďte k nim projektové úlohy.

Nie je súčasťou

Je súčasťou

Je súčasťou

Počítačový klient

Použite úplnú nainštalovanú aktuálnu počítačovú aplikáciu Project. Jedna licencia pokrýva až 5 PC na osobu.

Nie je súčasťou

Included

Až 5 PC

Included

Až 5 PC

Výber portfólia a optimalizácia

Vytvorte rôzne scenáre portfólia, určte strategicky najvýhodnejšiu cestu a porovnajte návrhy projektov so strategickými cieľmi podniku.

Nie je súčasťou

Nie je súčasťou

Je súčasťou

Spravovanie dopytu

Pomocou štandardizovaného procesu môžete zachytiť a vyhodnotiť nápady projektov odkiaľkoľvek v organizácii.

Nie je súčasťou

Nie je súčasťou

Je súčasťou

Plánovanie a správa podnikových zdrojov

Zobrazte a porovnajte využívanie zdrojov v projektoch a optimalizujte priradené úlohy.

Nie je súčasťou

Nie je súčasťou

Je súčasťou

Aplikácie, ktoré sú súčasťou

Vyberte si plán, ktorý najlepšie vyhovuje potrebám vašej organizácie v oblasti spravovania projektov.

Not included

Project pre web

Included

Project pre web

Project Online

počítačový klient Project Online

Included

Project pre web

Project Online

počítačový klient Project Online

8,40 € mesačne za používateľa
(ročná viazanosť)
Cena nezahŕňa DPH.
25,30 € mesačne za používateľa
(ročná viazanosť)
Cena nezahŕňa DPH.
46,40 € mesačne za používateľa
(ročná viazanosť)
Cena nezahŕňa DPH.

  

  

  

Hľadáte ďalšie informácie?

Sledujte Project

Sledujte blog o Projecte

Sledujte Project na Twitteri

Sledujte Project na Facebooku

Sledujte Project na LinkedIne

Vyhľadajte informácie pre

IT profesionáli

Vývojári