Porovnanie možností SharePointu Online

  SharePoint Online (plán 1) SharePoint Online (plán 2) Office 365 E3

Hľadáte ďalšie informácie?

Zobraziť možnosti pre malé podniky

4,20 € mesačne za používateľa
(ročná viazanosť)
Cena nezahŕňa DPH.
8,40 € mesačne za používateľa
(ročná viazanosť)
Cena nezahŕňa DPH.
19,70 € mesačne za používateľa
(ročná viazanosť)
Cena nezahŕňa DPH.

Funkcie, ktoré malé a stredne veľké podniky potrebujú na dosiahnutie úspechu.

Plnohodnotný SharePoint Online s funkciami pre podnik.

 

Zahŕňa všetky výhody služby SharePoint Online (plán 1) a ešte ďalšie.

Pre podniky, ktoré potrebujú Office s rozšírenými službami výmeny správ, zdieľania dokumentov a funkcií dodržiavania súladu a správy pre IT.

 

Zahŕňa všetky výhody služby SharePoint Online (plán 2) a ešte ďalšie.

Aplikácie balíka Office

 

(Nie sú súčasťou)

Aplikácie balíka Office

 

(Nie sú súčasťou)

Aplikácie balíka Office

 

 

 

 • MicrosoftOutlook
 • MicrosoftWord
 • MicrosoftExcel
 • MicrosoftPowerPoint
 • MicrosoftPublisher (len pre PC)
 • MicrosoftAccess (len pre PC)

Služby

 • MicrosoftSharePoint
 • MicrosoftOneDrive

Služby

 • MicrosoftSharePoint
 • MicrosoftOneDrive

Služby

 • MicrosoftExchange
 • MicrosoftOneDrive
 • MicrosoftSkype For Business
 • MicrosoftSharePoint
 • MicrosoftTeams
 • MicrosoftYammer
 • MicrosoftDelve
 • 1 TB ukladacieho priestoru vo OneDrive na používateľa

 • Bezpečné zdieľanie súborov v rámci organizácie aj mimo nej

 • Synchronizácia lokálnych kópií súborov alebo priečinkov na offline zobrazenie a úpravu v Macu alebo v PC

 • Spolutvorba v reálnom čase v známych aplikáciách balíka Microsoft Office

 • Informovanie a spojenie ľudí prostredníctvom intranetu a portálov

 • Prerozprávanie príbehu na pútavých lokalitách určených na komunikáciu

 • Tímové lokality na pripojenie tímov k obsahu, odborným znalostiam a procesom

 • Usporiadanie a spravovanie obsahu v knižniciach a zoznamoch s použitím metaúdajov, spravovania záznamov a politík uchovávania údajov

 • Premiestňovanie súborov medzi službami OneDrive a SharePoint a ich spravovanie

 • Vyhľadávanie a zisťovanie dôležitých ľudí a dôležitého obsahu vtedy, keď treba

 • Navigácia na tímových lokalitách a intranete s mobilnými aplikáciami SharePoint pre Android™, iOS a Windows alebo mobilnými aplikáciami OneDrive pre Android™, iOS a Windows5

 • Podpora nasadenia službou FastTrack pri zakúpení viac ako 50 licencií bez dodatočných nákladov

 • Nepretržitá telefonická a webová podpora

 • Licencia na komerčné používanie

 • Neobmedzený cloudový ukladací priestor na osobné súbory 1
 • Prispôsobenie podnikového vyhľadávania a výsledkov s pokročilými funkciami na vyhľadávanie zdrojov v službe Microsoft 365

 • Vyhľadanie obsahu v elektronickom formáte na súdne účely alebo na účely auditu

 • Rozšírené možnosti ochrany pred únikom údajov na identifikáciu, monitorovanie a ochranu citlivých informácií

 • Použitie blokovania vymazania na súdne účely na programovú ochranu obsahu pred odstránením alebo úpravou

 • Hosťovanie podnikových e-mailov s neobmedzenou poštovou schránkou

 • E-mailové adresy s vlastným názvom domény (meno@vasaspolocnost.com)

 • Počítačové verzie aplikácií balíka Office: Outlook, Word, Excel, PowerPoint, navyše Access a Publisher iba pre PC2

 • OneNote: Prístup k ďalším funkciám OneNotu (funkcie sa líšia)

 • Webové verzie Outlooku, Wordu, Excelu a PowerPointu

 • Jedna licencia pokrýva 5 PC alebo Macov, 5 telefónov a 5 tabletov na používateľa3

 • Online schôdze cez videokonferencie až pre 250 ľudí4

 • Online schôdze cez videokonferencie až pre 10 000 ľudí vďaka vysielaniu schôdze cez Skype

 • Centrum pre tímovú spoluprácu so službou Microsoft Teams

 • Automatizácia obchodných procesov so službami Power Apps for Office 365 a Microsoft Power Automate vstavanými priamo do zoznamu alebo knižnice služby SharePoint

 • Maximálny počet používateľov: neobmedzený

 • Podpora nasadenia FastTrack pri zakúpení pre viac ako 50 pracovníkov bez dodatočných nákladov

 • Nepretržitá telefonická a webová podpora

 • Licencia na komerčné používanie

 

 

 

 

Hľadáte ďalšie informácie?

Zobraziť možnosti pre malé podniky

1. Neobmedzený ukladací priestor v cloude na osobné súbory pre oprávňujúce plány predplatných pre päť alebo viac používateľov, v ostatných prípadoch 1 TB na používateľa. Spoločnosť Microsoft poskytne počiatočný 1 TB ukladacieho priestoru vo OneDrive for Business na používateľa, ktorý môžu správcovia zvýšiť na 5 TB na používateľa. Dodatočný ukladací priestor žiadajte od oddelenia podpory spoločnosti Microsoft. Vo OneDrive for Business je možné zriadiť ukladací priestor až do 25 TB na používateľa. Okrem 25 TB je každému používateľovi poskytnutých aj 25 TB v podobe sharepointových tímových lokalít.
2.
Väčšina plánov, ktoré nezahŕňajú počítačovú verziu balíka Office, funguje s najnovšou verziou balíka Office, s balíkom Office 2016, Office 2013 a Office 2011 for Mac. Predchádzajúce verzie balíka Office, napríklad Office 2010 a Office 2007, môžu so službami Office 365 Enterprise fungovať s obmedzenou funkčnosťou. Táto kompatibilita s balíkom Office sa nevzťahuje na plány Exchange Online Kiosk ani Office 365 F3.
3. Ďalšie informácieMobilné aplikácie balíka Office. Pozrite si zoznam zariadení a aplikácií.
4. Na HD volania sa vyžaduje kompatibilný HD hardvér a širokopásmové pripojenie s rýchlosťou minimálne 4 Mbit/s.
5. 
Dostupnosť mobilných aplikácií sa líši podľa krajiny/oblasti.