Trace Id is missing

Dátum publikovania: 30. júla 2023

Dátum nadobudnutia účinnosti: 30. septembra 2023

Zmluva o poskytovaní služieb spoločnosti Microsoft

Ochrana vašich osobných údajov

Váš obsah

Pravidlá správania

Používanie služieb a podpory

Používanie aplikácií a služieb tretích strán

Dostupnosť služieb

Aktualizácie služieb alebo softvéru a zmeny týchto podmienok

Licencia na softvér

Platobné podmienky

Zmluvný subjekt, voľba právneho poriadku a miesta na riešenie sporov

Záruky

Obmedzenie zodpovednosti

Podmienky špecifické pre konkrétne služby

Xbox

Obchod

Funkcie služby Microsoft Rodina

Skupinové správy

Skype, Microsoft Teams a GroupMe

Bing a MSN

Cortana

Aplikácie a služby spoločnosti Microsoft

Zdravotné boty

Digitálny tovar

Úložisko spoločnosti Microsoft

Program Microsoft Rewards

Azure

Microsoft Soundscape

Power Platform

Dynamics 365

Služby umelej inteligencie

Rôzne

OZNÁMENIA

ŠTANDARDNÉ LICENČNÉ PODMIENKY PRE APLIKÁCIE

Kryté služby

Afiliačné zmluvné subjekty (pre platené služby podľa článku 10(b))