Stiahnuť Windows 10

Pred aktualizáciou si na stránke s informáciami o stave vydania systému Windows pozrite známe problémy a overte, či sa nevzťahujú na vaše zariadenie.

Chcete nainštalovať systém Windows 10 vo vašom počítači?

Aby ste mohli začať, budete najskôr potrebovať licenciu na inštaláciu systému Windows 10. Potom si môžete prevziať a spustiť nástroj na tvorbu médií. Ďalšie informácie o používaní nástroja nájdete nižšie v návode na používanie.

Windows 10
 • Tu je postup, kedy použiť tieto pokyny:

  • Máte licenciu na inštaláciu systému Windows 10 a inovujete tento počítač zo systému Windows 7 alebo Windows 8.1.
  • Musíte preinštalovať systém Windows 10 v počítači, v ktorom ste úspešne aktivovali systém Windows 10.

  Ak inštalujete systém Windows 10 na počítači so systémom Windows XP alebo Windows Vista alebo ak potrebujete vytvoriť inštalačné médium na inštaláciu systému Windows 10 na inom počítači, pozrite si časť Použitie nástroja na vytvorenie inštalačného média (kľúč USB, disk DVD alebo súbor ISO) na inštaláciu systému Windows 10 na inom počítači uvedenú nižšie.

  Poznámka: Pred inštaláciou systému Windows 10 sa uistite, či počítač spĺňa systémové požiadavky systému Windows 10. Odporúčame vám tiež, aby ste navštívili webovú lokalitu výrobcu počítača a vyhľadali na nej ďalšie informácie o aktualizovaných ovládačoch a kompatibilite hardvéru.

  1. Vyberte možnosť Stiahnuť nástroj a vyberte možnosť Spustiť. Ak chcete spustiť tento nástroj, musíte byť správcom.
  2. Ak súhlasíte s licenčnými podmienkami, tak na stránke Licenčné podmienky vyberte možnosť Prijať.
  3. Na stránke Požadovaná akcia vyberte možnosť Inovovať tento počítač. Potom kliknite na tlačidlo Ďalej.
  4. Po stiahnutí a inštalácii vás tento nástroj prevedie nastavením systému Windows 10 v počítači. Pri výbere systému Windows 10 máte k dispozícii všetky vydania systému Windows 10 s výnimkou vydania Enterprise. Ďalšie informácie o vydaní Enterprise získate v Centre služieb pre multilicencie.

   • Ak nemáte licenciu na inštaláciu systému Windows 10 a ešte ste na tento systém predtým neinovovali, môžete si ho zakúpiť tu: https://www.microsoft.com/sk-sk/windows/get-windows-10.
   • Ak ste už v tomto počítači predtým inovovali na systém Windows 10 a teraz ho chcete preinštalovať, nemusíte zadávať kód Product Key. Vaša kópia systému Windows 10 sa aktivuje neskôr automaticky pomocou vašej digitálnej licencie.
  5. Keď je systém Windows 10 pripravený na inštaláciu, zobrazí sa súhrn vybratých položiek a položky, ktoré sa ponechajú počas inovácie. Výberom možnosti Zmeniť, aký obsah sa má ponechať nastavte, či chcete počas inovácie Ponechať osobné súbory a aplikácie, Ponechať len osobné súbory alebo neponechať Nič.
  6. Uložte a zatvorte všetky otvorené aplikácie a spustené súbory. Keď budete pripravení, vyberte možnosť Inštalovať.
  7. Inštalácia systému Windows 10 môže istý čas trvať a počítač sa niekoľkokrát reštartuje. V žiadnom prípade nevypínajte počítač.
 • Podľa týchto krokov vytvorte inštalačné médium (kľúč USB, disk DVD alebo súbor ISO), ktoré môžete použiť na inštaláciu novej kópie systému Windows 10, na čistú inštaláciu alebo preinštalovanie systému Windows 10.

  Pred stiahnutím nástroja sa uistite, že máte k dispozícii:

  • Internetové pripojenie (poskytovateľ internetových služieb môže účtovať poplatky).
  • Dostatočný úložný priestor v počítači a kľúč USB alebo externý disk na stiahnutie.
  • Na vytvorenie média potrebujete prázdny USB kľúč s minimálne 8GB miesta alebo prázdny disk DVD (a napaľovačku diskov DVD). Odporúčame použiť prázdny USB kľúč alebo prázdny disk DVD, pretože všetok obsah na nich sa odstráni.
  • Ak sa pri napaľovaní disku DVD zo súboru ISO zobrazí hlásenie, že súbor obrazu disku je príliš veľký, budete musieť použiť dvojvrstvový (DL) disk DVD.

  Skontrolujte niekoľko požiadaviek v počítači, do ktorého chcete nainštalovať systém Windows 10:

  • 64-bitový alebo 32-bitový procesor (CPU). Vytvoríte 64-bitovú alebo 32-bitovú verziu systému Windows 10. Ak chcete túto možnosť vo svojom počítači skontrolovať, prejdite v nastaveniach počítača na položku Informácie o počítači alebo na položku Systém nachádzajúcu sa na Ovládacom paneli a vyhľadajte Typ systému.
  • Systémové požiadavky. Uistite sa, či počítač spĺňa systémové požiadavky systému Windows 10. Odporúčame vám tiež, aby ste navštívili webovú lokalitu výrobcu počítača a vyhľadali na nej ďalšie informácie o aktualizovaných ovládačoch a kompatibilite hardvéru.
  • Jazyk v systéme Windows. Pri inštalácii systému Windows 10 budete musieť vybrať rovnaký jazyk. Ak chcete zistiť, aký jazyk momentálne používate, prejdite v nastavení počítača na položku Čas a jazyk alebo na položku Oblasť nachádzajúcu sa na Ovládacom paneli.
  • Vydanie systému Windows. Potrebné je tiež vybrať to isté vydanie systému Windows. Ak chcete skontrolovať, aké vydanie momentálne používate, v nastavení počítača prejdite na položku Informácie o počítači alebo na položku Systém nachádzajúcu sa na Ovládacom paneli a vyhľadajte vydanie systému Windows. Systém Windows 10 Enterprise nie je k dispozícii v nástroji na vytvorenie médií. Ďalšie informácie nájdete v centre služieb pre multilicencie.
  • Produkty Microsoft Office Ak ste si práve kúpili nové zariadenie s balíkom Office 365, odporúčame uplatniť (nainštalovať) balík Office pred inováciou na systém Windows 10. Ak chcete získať kópiu balíka Office, pozrite si stránku Stiahnutie a inštalácia balíka Office 365 Home, Personal alebo University vo vašom počítači. Ďalšie informácie nájdete na stránke Ako inovovať na systém Windows 10 v nových zariadeniach, ktoré obsahujú balík Office 365.

  Ak máte balík Office 2010 alebo starší a vyberiete čistú inštaláciu systému Windows 10, musíte nájsť kód Product Key balíka Office. Tipy týkajúce sa nájdenia kódu Product Key nájdete na stránke Nájdenie kódu Product Key balíka Office 2010 alebo Zadanie kódu Product Key pre program Office 2007.

  Použitie nástroja na vytvorenie inštalačného média:

  1. Vyberte možnosť Stiahnuť nástroj a potom možnosť Spustiť. Ak chcete spustiť tento nástroj, musíte byť správcom.
  2. Ak súhlasíte s licenčnými podmienkami, vyberte možnosť Prijať.
  3. Na stránke Požadovaná akcia vyberte možnosť Vytvoriť inštalačné médium pre iný počítač. Potom kliknite na tlačidlo Ďalej.
  4. Vyberte jazyk, vydanie a architektúru (64-bitovú alebo 32-bitovú) systému Windows 10. Táto tabuľka vám pomôže pri výbere vydania systému Windows 10:

   Aktuálne vydanie systému WindowsVydanie systému Windows 10
   Windows 7 Starter
   Windows 7 Home Basic
   Windows 7 Home Premium
   Windows 7 Professional
   Windows 7 Ultimate
   Windows 8/8.1
   Windows 8.1 with Bing
   Windows 8 Pro
   Windows 8.1 Pro
   Windows 8/8.1 Professional with Media Center
   Windows 8/8.1 Single Language
   Windows 8 Single Language with Bing
   Windows 10 Home
   Windows 10 Pro
   Windows 10
   Windows 8/8.1 Chinese Language Edition
   Windows 8 Chinese Language Edition with Bing
   Windows 10 Home China​
  5. Vyberte, ktoré médiá chcete použiť:
   • Kľúč USB. Pripojte kľúč USB s minimálnou kapacitou 8GB voľného miesta. Všetok obsah na kľúči sa odstráni.
   • Súbor ISO. Uložte súbor ISO do počítača, ktorý môžete použiť na vytvorenie disku DVD. Po stiahnutí súboru prejdite na miesto uloženia súboru alebo vyberte možnosť Otvoriť napaľovačku diskov DVD a postupujte podľa pokynov na napálenie súboru na disk DVD. Ďalšie informácie o použití súboru ISO nájdete v časti Ďalšie spôsoby použitia súboru ISO na inštaláciu systému Windows 10 uvedenej nižšie.
  6. Po vytvorení inštalačného média postupujte podľa krokov na jeho použitie uvedených nižšie.
  7. Po dokončení inštalácie systému Windows 10 skontrolujte, či máte nainštalované všetky potrebné ovládače zariadení. Aktualizácie skontrolujte tak, že stlačíte tlačidlo Štart, prejdete do časti Nastavenia > Aktualizácia a zabezpečenie > Windows Update a vyberiete položku Vyhľadať aktualizácie. Môžete tiež prejsť na webovú lokalitu technickej podpory výrobcu zariadenia, kde môžete získať ďalšie potrebné ovládače.

   Poznámka: Ovládače pre zariadenia Surface môžete nájsť na stránke na stiahnutie ovládačov a firmvéru pre zariadenia Surface.

  • Pred spustením inštalácie systému Windows 10 odporúčame uložiť všetku prácu a zálohovať počítač. Ak ste použili na stiahnutie súboru ISO pre systém Windows 10 nástroj na vytvorenie média Windows 10, súbor musíte napáliť na disk DVD a až potom podstupovať podľa týchto krokov.

   1. Pripojte kľúč USB alebo vložte disk DVD do počítača, do ktorého chcete nainštalovať systém Windows 10.
   2. Reštartujte počítač.

    Ak sa počítač automaticky nespustí z média USB alebo DVD, môže byť potrebné otvoriť ponuku spúšťania alebo zmeniť poradie spúšťania v nastaveniach systému BIOS alebo UEFI v počítači. Ak chcete otvoriť ponuku spúšťania alebo zmeniť poradie spúšťania, budete musieť okamžite po zapnutí počítača stlačiť niektorý kláves (zvyčajne F2, F12, Delete alebo Esc). Pokyny na zobrazenie ponuky spúšťania alebo zmenu poradia spúšťania počítača nájdete v dokumentácii dodanej s počítačom alebo na webovej lokalite výrobcu. Ak sa v možnostiach spúšťania nezobrazuje zariadenie média USB alebo DVD, môže byť potrebné požiadať výrobcu počítača o pokyny na dočasné vypnutie funkcie Secure Boot (Zabezpečené spustenie) v nastaveniach systému BIOS.

    Ak zmena ponuky spúšťania alebo poradia spúšťania nefunguje a počítač sa okamžite spustí do operačného systému, ktorý chcete nahradiť, je možné, že počítač nebol úplne vypnutý. Z dôvodu zaručenia úplného vypnutia počítača vyberte na prihlasovacej obrazovke alebo v ponuke Štart tlačidlo napájania a vyberte položku Vypnúť.

   3. Na stránke Inštalácia systému Windows vyberte jazyk, čas a predvoľby klávesnice. Potom kliknite na tlačidlo Ďalej.
   4. Vyberte možnosť Inštalovať systém Windows.
  • Ak ste stiahli súbor ISO pre systém Windows 10, súbor sa uložil lokálne na vybratom mieste. Ak máte v počítači nainštalovaný program na napaľovanie diskov DVD od tretej strany, ktorý preferujete na vytvorenie inštalačného disku DVD, daný program môžete otvoriť tak, že prejdete na miesto uloženia súboru a dvakrát kliknete na súbor ISO alebo naň kliknete pravým tlačidlom myši, vyberiete možnosť Otvoriť v programe a vyberiete preferovaný softvér na napaľovanie diskov DVD.

   Ak chcete použiť na vytvorenie inštalačného disku DVD aplikáciu na napaľovanie obrazov diskov systému Windows, prejdite na miesto, kde je uložený súbor ISO. Kliknite pravým tlačidlom myši na súbor ISO a vyberte položku Vlastnosti. Na karte Všeobecné kliknite na možnosť Zmeniť a vyberte program Prieskumník pre program, ktorý chcete použiť na otvorenie súboru ISO. Potom vyberte možnosť Použiť. Potom kliknite pravým tlačidlom myši na súbor ISO a vyberte položku Napáliť obraz disku.

   Ak chcete nainštalovať systém Windows 10 priamo zo súboru ISO bez použitia disku DVD alebo kľúča USB, môžete tak urobiť pripojením súboru ISO. Takto sa vykoná inovácia aktuálneho operačného systému na systém Windows 10.

   Pripojenie súboru ISO:

   1. Prejdite na miesto, kde je uložený súbor ISO. Kliknite pravým tlačidlom myši na súbor ISO a vyberte možnosť Vlastnosti.
   2. Na karte Všeobecné kliknite na možnosť Zmeniť... a vyberte program Prieskumník pre program, ktorý chcete použiť na otvorenie súboru ISO. Potom vyberte možnosť Použiť.
   3. Kliknite pravým tlačidlom myši na súbor ISO a vyberte položku Pripojiť.
   4. Kliknite dvakrát na súbor ISO, aby sa zobrazili súbory v ňom obsiahnuté. Dvakrát kliknite na súbor setup.exe, aby sa spustila inštalácia systému Windows 10.
 • Prihláste sa v centre služieb pre multilicencie, aby ste mohli stiahnuť verzie Enterprise.
  Prihláste sa do svojho predplatného v portáli MSDN aby ste získali prístup k súborom na stiahnutie MSDN.
  Navštívte stránku insider pre Windows, aby ste mohli stiahnuť uvádzacie zostavy Insider Preview.
  Navštívte stránku prevzatia akademických produktov, aby ste mohli stiahnuť vydanie Education (vyžaduje sa kód Product Key).


*Na používanie nástrojov na vytváranie médií na tejto lokalite sa vzťahujú Podmienky používania spoločnosti Microsoft pre túto webovú lokalitu.