Microsoft Visio

Brzo oživite ideje pomoću vizuelizacije podataka

Iskoristite moć sistema Microsoft 365 i integrisanih funkcija programa Microsoft Visio.

Kombinujte Visio i Power BI da biste delili moćne uvide u podatke

Ugrađujte dijagrame u Power BI kontrolne table1 pomoću programa Visio Visual. Objedinite operativne i poslovne uvide da biste dobili pregled podataka u 360 stepeni. Saznajte kako.

A Surface tablet running a .gif of Visio Visual in Power BI
A representative visual of Data Visualizer

Vizuelizacija Excel podataka pomoću Visio dijagrama

Pretvorite podatke iz Excel unakrsnih tabela u veoma vizuelne Visio dijagrame pomoću funkcije „Vizuelizator podataka“2. Gledajte ispravke Excel podataka u dijagramu i obrnuto.

Udahnite novi život podacima iz različitih izvora

Brzo povežite Visio dijagrame sa izvorima podataka3 da biste napravili panoramski prikaz svog poslovanja. Ispravke vidite kako se podaci osvežavaju.

Surface tablet displaying data linking in Visio
A Surface tablet displaying a custom data visualization in Visio

Radite na svoj način pomoću prilagođenih vizuelizacija

Jednostavno kreirajte personalizovane vizuelizacije za posao ili izaberite neke od unapred dizajniranih ikona, boja i teksta.

Neka vaš tim bude sinhronizovan s jednim izvorom istine

Nesmetano sarađujte i delite dijagrame povezane sa podacima. Neka svi budu sinhronizovani uz Visio Online.

A Surface tablet displaying an operations diagram being shared in Visio Online

Saznajte više o programu Visio

Pohađajte ubrzani kurs za Visio

Alatke za vizuelno prepričavanje događaja

Pratite Visio

Pratite Visio na sajtu Twitter

Pratite Visio u usluzi Facebook

Pratite Visio blog

Pratite Visio na platformi UserVoice

1. Svako može da vidi Visio Visual izveštaj, ali samo pretplatnici na Visio Online mogu da uređuju vizuelne elemente. Power BI se prodaje zasebno.
2. Funkcija „Vizuelizator podataka“ dostupna je samo za pretplatnike na Visio Plan 2. Microsoft Excel se prodaje zasebno.
3. Visio trenutno podržava više izvora podataka, uključujući Microsoft Excel, Microsoft Excel Services, Active Directory, Microsoft SQL Server, Microsoft SQL Azure, kao i Microsoft SharePoint liste i funkciju „Usluge poslovnog povezivanja“.