Trace Id is missing

Šta je to vizuelizacija podataka?

Vizuelizacija podataka je vizuelni prikaz podataka putem grafike, kao što su grafikoni ili animacije. Ovi vizuelni elementi olakšavaju razumevanje složenih podataka.

Zašto je važna vizuelizacija podataka

Vizuelizacija podataka pomaže ljudima da obrade velike količine podataka tako što ih prikazuju u vizuelnom formatu koji ljudski um može brzo da razume.

 • Imajte smisla za velike podatke

  U uzrastu velikih podataka, obrada triliona tačaka podataka odjednom nije neuobičajena. Vizuelizacija podataka vam pomaže da istaknete ono što je najvažnije uklanjanjem buke u skupu podataka i omogućavanjem u format koji je lakše razumeti. 

  Vizuelizacija podataka je osnovni deo naučnog procesa podataka koji navodi da kada se podaci prikupljaju, obrađuju i modeluju, moraju biti vizuelni da bi se zaključili nacrtali. Bez ovih vizuelizacija, veliki podaci su preveliki da bi odmah postali korisni.

 • Pronalaženje i deljenje korisnih uvida

  Vizuelizacija podataka je odličan način za pronalaženje i deljenje korisnih uvida. Neki ljudi koriste vizuelizaciju podataka da bi podstakli generisanje ideja ili rešavanje problema – drugi se oslanjaju na ovaj metod da bi otkrili obrasce i komunicirali složene odnose podataka.

  To funkcioniše zato što je ljudski um prirodno privlači boje i obrasce. Na primer, lako možemo da pravimo razliku između crvene i zelene – ili trougla i kruga. Stručnjaci za podatke koriste ovaj instinkt i koriste ga da bi nam pomogli da prepoznamo šta je zapravo važno u podacima.

 • Brže donošenje ispravnih odluka

  Donosioci odluka u svim delatnostima – od državnih i finansijskih institucija do robe potrošača i obrazovanja – oslanjaju se na sjajne podatke da bi informisali svoje sledeće korake. Da bi ostali ispred krive, donosioci odluka moraju da dobiju opipljive informacije u formatu koji mogu da razumeju što je brže moguće.

  Vizuelizacija podataka pomaže analitičarima podataka, stručnjacima za podatke i drugim stručnjacima da prikažu podatke donosiocima odluka u potrošnom formatu – što ih podstiče da se brzo kreću od razumevanja do radnje.

 • Poravnaj sa realnošću

  Vizuelizacija podataka je vizuelno pripovedanje – i ključni korak u nauci podataka. Ne samo da pomaže analitičarima da jasnije prenesu podatke, već i omogućava ljudima da se usklade sa realnošću i postignu uspeh uz manje grešaka.

  Osobe u svakoj profesiji mogu imati koristi od vizuelizacije podataka. Medicinski profesor može da ga koristi za otkrivanje skrivenih uzroka srčanih bolesti – ili ga filmski analitičar može koristiti za prikazivanje načina na koji filmovi izvode u Behdel testu. Uvidi su besprekorni.

Oživite informacije

Kreirajte dijagrame koji pojednostavljuju složenosti. Odaberite neki od više desetina unapred napravljenih predložaka ili napravite vizuelne elemente od početka.

Dve osobe stoje zajedno u kancelariji i gledaju u laptop dok mala grupa zaposlenih ima razgovor u pozadini

Primeri vizuelizacije podataka

Osoba koja koristi tablet

Dijagram nadgledanja zaliha u programu Microsoft Visio

Preduzeća često koriste vizuelizacije za praćenje protoka robe. Ovaj dijagram – kreiran u programu Microsoft Visio i izvlačenje podataka uživo iz usluge Power BI – upoređuje podatke o akcijama i prodaji za prodavca i prikazuje ga direktno na slikama pojedinačnih posuda za odeću. To olakšava zaposlenima, kako na podu projekcije, tako i u zadnjoj kancelariji, da bi se osiguralo da klijenti uvek mogu da pronađu ono što traže.

Osoba sedi za stolom i koristi laptop

Dijagram nadgledanja objekata u programu Microsoft Visio

Vizuelizacije podataka su različite kao podaci koje predstavljaju. Ovaj dijagram koji je kreiran pomoću usluge Power BI i programa Microsoft Visio prikazuje očekivanu temperaturu na drugom spratu zgrade kancelarije, zajedno sa podacima o temperaturi koji su zapravo primećeni. U ovoj vizuelizaciji korisnici mogu da koriste funkciju pan prikaza & zumiranja u programu Visio da bi istražili određene kancelarijske prostore ili još dublje analizirali podatke.

Osoba radi za stolom

Dijagram nadgledanja poslovnih procesa u programu Microsoft Visio

Organizacije koje prate široku metriku mogu imati koristi od vizuelnog prikazivanja podataka. Ovaj primer procesa odobravanja kredita – ugrađen u Microsoft Visio, koristeći standardne Power BI vizuelne elemente – upoređuje očekivane i stvarne ugovore o nivou usluga tiketa u satima. Takođe prikazuje osobe, finansijske resurse i opremu dodeljenu za svaki korak. 

Osoba sedi za stolom i gleda u laptop

Dijagram performansi organizacije u programu Microsoft Visio

Ponekad vam je potreban samo vizuelni snimak da biste razumeli šta se dešava. Ovi primeri prikazuju Microsoft Visio organizacioni grafikon zajedno sa Power BI kontrolnom tablom koja prikazuje prihod po proizvodu po proizvodu i odstupanje procenta prihoda u odnosu na budžet. Ovaj vizuelni element pomaže da brzo snimite veliku sliku za donosioce odluka i prilagođava se promenama u bilo kom skupu podataka.

Nazad na kartice

Tipovi vizuelizacije podataka

Izbor prave vizuelizacije podataka u potpunosti zavisi od skupa podataka sa kojima se povezujete – i uvida koje treba da prikupite. Ali opcije su besprekorne. Evo nekih uobičajenih tipova vizuelizacije podataka i još nekih detaljnijih tipova.

Osnovna vizuelizacija podataka

Iako vizuelizacija podataka prevazilazi jednostavne trakaste grafikone i kružne grafikone, one su osnovna linija za mnoge grafike. Evo nekoliko popularnih stilova vizuelizacije:

 • Dijagram toka
 • Tabela
 • Trakasti grafikon
 • Kružni grafikon
 • Dijagram blokova
 • Dijagram ciklusa
 • Piramidalni dijagram
 • Venov dijagram
 • Kontrolne table
 • Mape
 • Grafikon sa informacijama

Napredna vizuelizacija podataka

Ponekad priča o podacima koju treba da ispričate zahteva naprednije vizuelizacije. Evo nekoliko dodatnih opcija koje treba istražiti:

 • Toplotna mapa
 • Organizacioni grafikon
 • UML dijagram
 • Dijagram relacije entiteta
 • Oblak sa mehurićima
 • Kartogram
 • Dijagram mreže
 • Prikaz kruga
 • Gantov grafikon
 • XY grafikon
 • Radijalno stablo
 • Word oblak
 • Treemap
 • Mapa distribucije tačkaste tačke
 • Oblasni grafikon
 • Vremenska osa
 • Wedge stek grafikon

Microsoft Visio serija vebinara

Registrujte se za ovu seriju vebinara da biste saznali kako Microsoft Visio, Microsoft 365 i Power Platform mogu da vam pomognu da osnažite transformaciju i ubrzate razvoj poslovanja.

Vizuelizacija podataka pomoću programa Microsoft Visio

Otkrijte nove uvide i transformišite način na koji komunicirate podatke pomoću moćnog softvera za vizuelizaciju podataka.

Osoba koja se nagnula preko laptopa

Kreiranje sa sigurnošću

Kreiranje lakih vizuelnih elemenata počinje izborom odgovarajuće alatke. Odaberite Visio da biste dobili pristup desetinama predlošcima i početnim dijagramima – i više od 250.000 oblika između radne površine i veb aplikacije. Visio podržava širok opseg izvora podataka, uključujući Microsoft Excel radne sveske, Microsoft SQL Server baze podataka, Azure Active Directory informacije i još mnogo toga.

Osoba sedi za stolom i pokazuje podatke na monitoru za računare i razgovara sa kolegom koji se nagnuo preko njenog ramena

Jednostavno sarađujte

Kreirajte i koautorski radite na dijagramima profesionalnog izgleda radi efikasne vizuelizacije podataka, donošenja odluka i izvršavanja procesa kako biste povećali produktivnost u celom preduzeću. Visio je uvek ažuran, tako da nikada nećete morati da instalirate novu verziju – plus, sav sadržaj se skladišti u oblaku, tako da dijagrami mogu da se kreiraju, prikazuju ili uređuju u pokretu.

Osoba stoji u atrijumu kancelarije i koristi tablet

Prilagođavanje u realnom vremenu

Vizuelizacije podataka koje koriste mašinski podaci prilagođavaju se novim informacijama kako bi donosiocima odluka pružili najnoviju moguću sliku. Međutim, grafika može da se prilagodi i ručno. Suzite izgled i doživljaj vizuelizacije podataka u programu Visio, dodajte nove stranice dok se priča pomera i koristite režim prezentacije (dostupan samo u aplikaciji za računare) da biste delili najnoviju verziju sa timom.

Više informacija o programu Visio i vizuelizaciji podataka

Poređenje verzija programa Visio

Prikaži sve Visio plana i istražite šta je moguće uz vizuelizaciju podataka.

Brzo počnite sa radom uz Visio

Saznajte kako da koristite postojeće Visio predloške, kao i kako da rasporedite, povežete i izmenite oblike.

Dobijte odgovore na pitanja

Pronađite odgovore na najčešća pitanja o programu Visio za veb.

Postanite Stručnjak za Visio

Naučite osnove ili steknite dublja uputstva uz ove kurseve za obuku.

Kreiranje Visio dijagrama u programu Excel

Koristite programski dodatak Visio vizuelizator podataka da biste kreirali dijagrame zasnovane na podacima direktno u programu Excel.

Povežite se sa podacima

Brzo povežite Visio dijagrame sa izvorima podataka da biste kreirali panoramski prikaz preduzeća.

Dodavanje Visio vizuelnih elemenata u Power BI izveštaje

Podstaknite operativno i poslovno obaveštavanje uz Visio i Power BI vizuelizacije na jednom mestu.

Saradnja na izveštajima u usluzi Teams

Dodajte izveštaj sa Visio vizuelnim elementima kao karticu u usluzi Microsoft Teams – a zatim sarađujte sa drugima u izveštaju.

Koautorstvo veb dijagrama

Radite sa kolegama i vidite promene dijagrama u realnom vremenu, kao da sarađujete lično.

Ugradi dijagrame u druge datoteke

Saznajte kako da izvezete dijagram – ili delove njega – kao JPEG ili PNG datoteku i dodate ga u Office datoteku.

Učinite dijagrame pristupačnim

Istražite kako da učinite Visio dijagrame inkluzivnim za sve uz najbolje prakse pristupačnosti. 

Pošaljite nam svoje ideje

Recite nam kako Visio može da vam pomogne da rešite potrebe vizuelizacije podataka putem Visio portala za povratne informacije.

Najčešća pitanja

 • Primarni cilj vizuelizacije podataka je da podatke učinite razumljivijim. Najefikasnije vizuelizacije pričaju priču, omogućavajući uvide koji bi inače bili zatrpani u skupu podataka da bi došle do toga.

 • Postoje brojne opcije softvera za vizuelizaciju podataka dostupne profesionalcima. Microsoft Visio je popularna opcija za kreiranje i deljenje dijagrama povezanih sa podacima.

 • Vizuelizaciju podataka koriste profesionalci u širokom opsegu delatnosti da bi ispričali moćne priče o podacima i da bi dobili smisla za velike količine informacija. Zapravo, metod se koristi za vekovima da bi se to upravo uradilo.

  Od vizuelizacija javnog zdravlja do analiza pop muzike, vizuelizacija podataka ima važnu funkciju za reprodukovanje složenih podataka za širu publiku. 

 • Vizuelizacija podataka je najbolja tehnika koju ljudska bića imaju za pravljenje smisla za velike skupove podataka. Ljudski um se razvio u uočavanje obrazaca, pravljenje vizuelnih razlika i razumevanje sveta putem pratećih priča, zbog čega je vizuelizacija podataka tako efikasna.

  Vizuelizacija podataka ima mnogo prednosti u odnosu na isporuku neobrađenih podataka:

  • Vizuelni elementi se lakše razumeju. Ljudski um je programiran za vizuelnu komunikaciju. Vizuelizacija podataka predstavlja neobrađene podatke na jasan i kohezivan način, što olakšava da donesete informisane zaključke i vidite stvari iz perspektive visokog nivoa.
  • Vizuelizovani sadržaj se brže obrađuje. Ljudska bića obrađuju vizuelne slike kao što su grafikoni i grafikoni mnogo brže od teksta. Vizuelizacija podataka dramatično poboljšava brzinu donošenja odluka.
  • Priče o podacima su zanimljivije. Vizuelizacija podataka omogućava stručnjacima za podatke i drugim stručnjacima da kreiraju prateću priču od neobrađenih unosa. Dok neki crtaju liniju između kreativnog pripovedanja i tehničke analize, nauka o podacima objedinjuje njih dve radi većeg efekta.
 • Analiza podataka je proces prikupljanja, čišćenja i analize podataka radi pronalaženja uvida zasnovanih na podacima. Analiza podataka je važna zato što donosioci odluka pružaju opipljive informacije koje mogu da koriste da bi informisali svoju strategiju.

  Sledeći korak je vizuelizacija podataka, što čini ove podatke vizuelno upotrebljivim za širu publiku. Vizuelizacija podataka ima moć da priča priče zasnovane na podacima i podstakne ljude da vide obrasce ili veze koje inače ne bi primetili.

  Analiza podataka i vizuelizacija podataka su elementi veće discipline nauke o podacima. Kada se koriste u harmoniji, mogu da pomognu stručnjacima da donose informisane odluke, povećaju razumevanje tema vezanih za podatke i čak predviđaju buduće događaje. 

Pratite Microsoft 365