Microsoft Visio

Pravljenje i deljenje organizacionih grafikona

Jednostavno pravite organizacione grafikone za izradu dijagrama strukture preduzeća ili dizajniranja novog. Podelite ih sa zaposlenima, timovima i zainteresovanim stranama.

Pretvorite podatke o zaposlenom iz unakrsne tabele u vizuelnu mapu organizacije. Nabavite najnovije Visio aplikacije i 2 GB OneDrive for Business skladišta u oblaku uz Visio Plan 2, naš najmoćniji paket za izradu dijagrama ikada.


Person sitting at a table viewing an org chart in Visio on a laptop.

Izbor iz opsega postojećih predložaka

Prenesite složenu organizacionu strukturu u jednoj jasnoj slici sa ugrađenim predlošcima u programu Visio. Dodajte fotografije, veze i informacije o osoblju.

Automatizovanje kreiranja organizacionog grafikona pomoću podataka

Konvertujte Excel unakrsnu tabelu ili drugi izvor podataka u mapu preduzeća ili organizacije u samo nekoliko koraka. Efikasno predstavite velike organizacije na više stranica.

Screenshot of Excel spreadsheet being converted to an org chart.
Person sitting at table working in Visio on a laptop.

Generisanje organizacionih grafikona iz usluge Active Directory

Brzo kreirajte vizuelno atraktivan organizacioni grafikon pomoću informacija koje su već uskladištene u usluzi Microsoft Active Directory (AD). Osvežite organizacioni grafikon da biste odmah videli ispravke koje su izvršene u AD podacima.

Razjasnite postojeće uloge i plan za budućnost

Identifikujete relacije, dodelite resurse i nadgledajte performanse tako što ćete obogatiti organizacioni grafikon pomoću grafika podataka. Pojednostavite proces restrukturiranja tako što ćete preslikati potencijalne scenarije.

Four people sitting at a conference table looking at two laptop screens.
Three people seated at a table having a lively conversation and using two laptops and a tablet.

Steknite poslovne uvide pomoću organizacionih grafikona uz Power BI

Dobijte krupan plan odjednom uz lako ugrađivanje organizacionog grafikona u Power BI kontrolnu tablu pomoću aplikacije Visio Visual. Saznajte više

 

*Power BI se prodaje zasebno.

Istražite korisne resurse za Visio

Naučite najbolje prakse za Visio

Kreirajte organizacioni grafikon u programu Visio.

Uštedite vreme pomoću uskladištenih podataka

Koristite podatke zaposlenih iz različitih izvora da biste automatski napravili organizacioni grafikon.

Uradite više uz Visio

Napravite dijagram bilo čega, od planova sprata do grafikona sprata.


Pratite Visio

Pratite Visio na sajtu Twitter

Pratite Visio na sajtu Facebook

Pratite Visio na blogu

Pratite Visio na sajtu UserVoice