Visio

Radite vizuelno sa bilo kog mesta i u bilo koje vreme.

Everything you need to create, share, and collaborate on compelling diagrams—at home, in the office, and on the go

Transformišite način na koji koristite i vizuelizujete podatke kako biste mogli da oživite svoje najbolje ideje. Uz desetine spremnih predložaka i hiljade prilagodljivih oblika, Visio olakšava kreiranje moćnih vizuelnih elemenata i čini ga zabavnim.

Vrhunska alatka za izradu dijagrama

Samopouzdano kreirajte vizuelne elemente lake za razumevanje. Birajte između desetina unapred napravljenih predložaka, početnih dijagrama i šablona dostupnih u Visio aplikaciji za računare i veb.

Saradnja u realnom vremenu

Kreirajte i koautorski radite na dijagramima profesionalnog izgleda radi efikasnog donošenja odluka, vizuelizacije podataka i izvršavanja procesa kako biste povećali produktivnost u celom preduzeću.

Screenshot of a [floor plan/flowchart] embedded into a Power BI dashboard
Screenshot of a [floor plan/flowchart] embedded into a Power BI dashboard

Visio i Microsoft 365

Visio je inovativno rešenje koje vam pomaže da vizuelizujete tokove poslovnih procesa povezane sa podacima koristeći mnoštvo integrisanih funkcija koje prenose moć usluge Microsoft 365 u Visio.

Kreirajte Visio dijagrame, prikažite ih, uredite i sarađujte na njima unutar usluge Microsoft Teams.

Pristupačniji nego ikada

Visio podržava različite funkcije pristupačnosti – uključujući Narator, Kontrolor pristupačnosti i podršku za visoki kontrast – kako bi se obezbedilo da vaši Visio dijagrami budu dostupni svima.

Story blade
Story blade mobile

Bezbednost i privatnost na nivou velikih preduzeća

Visio sadrži mnogo istih bezbednosnih funkcija kao Microsoft 365 aplikacije, uključujući Information Rights Management (IRM) kako bi se obezbedila trajna proizvodnja datoteka dijagrama dok korisnici sarađuju.

A small plant, a newspaper and a tablet device on the Permissions page of a Microsoft 365 app.
A small plant, a newspaper and a tablet device on the Permissions page of a Microsoft 365 app.

Utvrdite koja aplikacija vam najviše odgovara

Otkrijte pravo rešenje koje će vam pomoći da lako kreirate profesionalne dijagrame i vizuelno saopštite svoje ideje.

Visio aplikacija za veb

Uključeno uz Visio Plan 1 i Visio Plan 2

A person sitting at a small round table with a cup of coffee using a tablet device to create a chart.
  • Proširite svoje Microsoft Visio iskustvo na pregledač, gde možete da prikazujete, kreirate i uređujete dijagrame uskladištene u oblaku.

  • Omogućite Microsoft 365 pretplatnicima da prikazuju, štampaju i dele dijagrame, kao i da umeću komentare u pokretu.

  • Visio za veb se redovno ažurira. Nikada nećete morati da instalirate novu verziju.

  • Zasnovan na Microsoft oblaku, Visio za veb nasleđuje mnogo istih funkcija bezbednosti, pristupačnosti i usaglašenosti koje su dostupne u Microsoft 365 proizvodima.

Visio aplikacija za stone računare

Uključeno uz Visio Plan 2

A person sitting at a desk with a plant and a mug working on a desktop monitor.
  • Izaberite neki od preko 250.000 oblika putem ekosistema sadržaja na mreži u programu Visio.

  • Pristupite dodatnim predlošcima koji trenutno nisu dostupni u programu Visio za veb.

  • Radite prirodnije koristeći prst ili pero za crtanje i komentarisanje dijagrama na uređaju s omogućenim dodirom.

  • Automatski generišite organizacione grafikone iz izvora podataka kao što su Excel, Exchange ili Azure Active Directory.

Prvi koraci uz Visio

Pratite Visio

Pratite Visio društvene mreže

Pročitajte vesti o programu Visio

Prosledite ideje o programu Visio