Povećavanje efikasnosti pomoću mapiranja procesa

Lako dokumentujte tok posla ili proces kako biste povećali jasnoću i identifikovali mogućnosti za poboljšanje. Rešite probleme i donesite kvalifikovanije odluke.

Mislite vizuelno. Donosite pametne odluke i povećajte efikasnost. Nabavite najnovije Visio aplikacije na vebu i računaru, kao i 2 GB OneDrive for Business skladišta uz Visio Plan 2, naš najmoćniji paket za izradu dijagrama ikada.


Process map displayed in Visio on a Surface laptop placed on a work desk.

Vizuelno definisanje procesa

Učinite svaki proces jasnim tako što ćete mapirati detalje. Odaberite neki od mnogobrojnih profesionalnih predložaka da biste napravili bilo šta, od osnovne sekvence do dijagrama procesa zasnovanog na metodologiji.

Kontrolisanje kvaliteta procesa kroz saradnju

Delite, uređujte i prikažite mapu procesa iz bilo kog pregledača ili sa bilo kog uređaja. Zajednički kreirajte*, sarađujte i prikupljajte trenutne povratne informacije uz komentarisanje u aplikaciji i jednostavnu kontrolu verzija.

Two people working together. One is holding a closed Surface laptop while another works on a Surface laptop in studio mode.
A person writing something by hand seated at a desk with two large desktop monitors.

Postavljanje ciljeva, određivanje uloga i otklanjanje redundantnosti

Uspostavite ciljeve projekta i lako definišite uloge tima pomoću dijagrama procesa. Rasporedite objekte i njihove relacije da biste identifikovali potencijalne praznine, uska grla ili preklapanja u toku posla.

Postavljanje svih pravih informacija na jedno mesto


Obezbedite dodatne detalje u Visio mapi procesa pomoću simbola na koje se može kliknuti. Napravite vezu između simbola i Excel unakrsne tabele ili drugog izvora podataka kako biste imali još veći kontekst.

Two people having a discussion and looking at a laptop screen.
A person working alone on a Surface Pro in an office.

Pomoć oko identifikovanja mogućih problema sa usaglašenošću putem vizuelizacije

Pojednostavite usaglašenost tako što ćete vizuelizovati svaki korak i faktor u procesu, a zatim identifikujte elemente koje treba promeniti ili poboljšati kako bi se ispunili industrijski standardi.Istražite korisne resurse za Visio

Najbolje prakse

Pogledajte kako mapiranje procesa može da pomogne vašem preduzeću da postigne uspeh.

Podrška za Office

Napravite dijagram procesa u programu Visio.

Uradite više uz Visio

Steknite dodatne poslovne uvide uz vizuelizaciju podataka.

* Da bi istovremeno radili na crtežu, svi autori u operativnom sistemu Windows treba da imaju Visio Plan 2 i moraju da koriste Visio aplikaciju za računare.