Visio licenciranje

Microsoft Visio Plan 2, koji je dostupan u vidu pretplate, obuhvata iste mogućnosti kao Visio Professional 2016. Pored toga, nedavno smo uveli funkcije samo u oblaku, kao što su vizuelizator podataka, reverzni inženjering baze podataka i poboljšana podrška za AutoCAD crteže. Plan 2 takođe omogućava svakom korisniku da instalira najviše pet računara sa operativnim sistemom Windows 10, Windows 8 ili Windows 7. Automatski instalira najnovije ispravke (i one koje se odnose na funkcije i na bezbednost) tokom trajanja pretplate. Uključen je i Visio Plan 1 sa 2 GB skladišta u oblaku u usluzi OneDrive.

Microsoft Visio Plan 1 prestavlja veb aplikaciju i uključuje 2 GB OneDrive skladišta u oblaku. On ne obuhvata nikakve instalacije.

Pregled usluge Microsoft Visio Online dobijaće se uz Microsoft 365. On ne obuhvata prava za pravljenje ili uređivanje.

Microsoft Visio Professional 2019 sadrži sve osnovne alatke za pojedince i timove za pravljenje i deljenje profesionalnih, prilagodljivih dijagrama koji pojednostavljuju složene informacije. On obuhvata celokupnu funkcionalnost programa Visio Standard 2019, kao i ažurirane oblike, predloške i stilove, poboljšanu podršku za saradnju tima, uključujući mogućnost da više osoba radi na jednom dijagramu u isto vreme i mogućnost lakog povezivanja dijagrama sa podacima uživo. Visio Professional 2019 sprečava i curenje informacija pomoću alatke Information Rights Management.

Microsoft Visio Standard 2019 dizajniran je za pojedince koji traže jednostavnije rešenje za izradu dijagrama koje pored toga obuhvata bogati skup ugrađenih šablona i oblika.

Ako kupujete manje od pet licenci: Visio Plan 2 možete kupiti direktno putem sajta Microsoft365.com. Visio Professional 2016 i Visio Standard 2016 mogu da se kupe preko prodavaca, na primer putem sajta Microsoft Store.

Ako kupujete pet ili više licenci programa Visio: Postoje popusti u ceni za kupovinu putem programa količinskog licenciranja. Saznajte više o različitim opcijama licenciranja, uključujući i to kako da kupujete na veb sajtu Microsoft količinsko licenciranje.

Opšte odredbe i uslovi: Vašim korišćenjem programa Visio upravlja vaša licenca kod korporacije Microsoft. Za licence programa Visio koje ste kupili od prodavaca morate da prihvatite ugovor o licenciranju sa krajnjim korisnikom. Za licence koje ste nabavili putem količinskog licenciranja, odredbe i uslovi za način korišćenja softvera definisani su u korisničkim pravima nad proizvodima (PUR) i dokumentima liste proizvoda.


License Advisor | Najčešća pitanja | Visio Professional | Visio Plan 2 | Pronađite informacije za: projektante

 

Pratite Visio

Pratite Visio na sajtu LinkedIn

Pratite Visio na sajtu Twitter

Pratite Visio na sajtu Facebook

Pratite Visio na blogu

Pratite Visio na sajtu UserVoice