FastTrack för Microsoft 365 bistår organisationer med experthjälp för att möjliggöra hybridarbete – givet på distans av Microsoft-tekniker och godkända FastTrack Ready Partner utan extra kostnad så länge du har en berättigad prenumeration.Översikt över FastTrack

Möjliggör hybridarbete genom experthjälp

 

FastTrack för Microsoft 365 hjälper dig att konfigurera identitet, säkerhet, efterlevnad och molnhantering; möjliggör Microsoft Teams för chatt, möten, mötesrum, röstsamtal och händelser; användning av Windows 11, Microsoft 365 Apps, Microsoft Edge och medarbetarupplevelser, däribland Microsoft Viva; samt migrera data och säkerställa appkompatibilitet via App Assure.

A person using a tablet to present architectural designs over a Teams meeting being displayed across two desktop monitors.
A person working and wearing a headset.

Berättigande

Alla kunder kan använda självbetjäningsresurser på den här platsen. Logga in för att få resurser för vägledning och planering som hjälper dig att använda Microsoft 365.

 

Din prenumeration med 150+ licenser inkluderar åtkomst till FastTrack-specialister som på distans hjälper dig med molndistribution och införande av Microsoft 365.

 

För prenumeration med 500+ licenser kommer FastTrack att hjälpa till att migrera data och e-post, vilket ger dig möjlighet att distribuera fler lösningar på samma gång.

Vägledning från början till slut

FastTrack kan hjälpa dig attformulera din distribution. Vi hjälper dig att identifiera och prioritera scenarier, ställa upp verksamhetsmål för att mäta framgångar och få mer information om tillgängliga resurser när du planerar distributionen. I Onboard-steget utför du fjärråtgärder mot FastTrack-teamet. Tillsammans färdigställer ni miljön och en projektplan för att kunna starta processen att flytta till molnet. En långsiktig framgång för molntjänsterna är beroende av hur nöjd kunden är samt hur tjänsten används för att öka värdet.

A person using a large touchscreen monitor and holding a mobile phone.

FastTrack Ready Partner

FastTrack kan erbjudas kunder via FastTrack Ready Partner som:

Är betrodda partner med stöd från tekniker

Partner som visat att de kan hjälpa kunder att skapa värden med hjälp av Microsoft-lösningar.

Levererar fördelarna med  FastTrack på uppdrag av Microsoft

Inkluderar introduktionshjälp på distans, och serviceaktivering utan extra kostnad.

Erbjuder en anpassad introduktionsupplevelse

Förmåga att erbjuda en heltäckande lösning med ytterligare värdefulla, avgiftsbelagda, tjänster vid behov.

Logga in på FastTrack nu

Fler FastTrack-resurser

Egen support

Konfigurera Microsoft 365-tjänster med stegvisa anvisningar.

Produktivitetsbiblioteket

Upptäck enkla exempel på hur du kan få ut det mesta möjliga av Microsoft 365.

FastTrack för partner

Om du är partner är du välkommen att besöka partnersidan.

Affärsvärdesprogram

Satsa på en lyckad omvandling.

Teknikcommunityn

Utforska teknikcommunityn och ta del av metodtips och de senaste nyheterna om Microsoft FastTrack.

Resurshubben

Läs mer om och ladda ned resurser för att hantera införandet av molnlösningar.

Microsoft Docs

Hämta Microsofts tekniska dokumentation för utvecklare och IT-tekniker.

Kom igång redan idag

Logga in på FastTrack nu.