Trace Id is missing

Projekt- och portföljhantering (PPM)

Optimera för att nå önskade resultat.

En person som pekar på data som visas i Project på en surfplatta

Utnyttja kraften med projekt- och portföljhanteringens funktioner för effektiv planering, prioritering och hantering av projekt- och portföljinvesteringar.

Genomför portföljoptimering

Ta enkelt fram olika portföljscenarier för att bestämma bästa strategiska riktning. Väg projektförslag mot strategiska företagsresurser och överväg kostnader och begränsningar.

En enhet med en Project-fil öppen som visar rapporter och diagram
Enhet som visar tidslinjer i Översikt i Project

Få överblick över program och projekt

Sammanställ din organisations portföljer, program och projekt i en visuell, interaktiv Översikt som ger ökad synlighet.1

Förvandla projektdata till uppföljningsbara insikter

Dela inbyggda rapporter, till exempel statusrapport eller Power BI-instrumentpaneler, så att alla jobbar mot samma mål. Med hjälp av ursprungliga OData kan du snabbt sammanställa data för avancerade rapporter.2

Bildskärm som visar portfölj-instrumentpanelen i Power BI
Bildskärm visar Projektcenter i Microsoft Project

Utvärdera förslag systematiskt

Fånga in och utvärdera projektidéer i hela organisationen. Använd en standardiserad process som förser ledningen med affärs- och projektplaner för utvärdering.

Driv företaget på dina villkor

Anpassa portföljhanteringen för att på bästa sätt tillgodose ditt företags behov och minska tiden till marknadsintroduktion.

Två personer tittar på skärmen på en Surface Book i studioläge. Personen som sitter håller i en penna, och personen som står pekar på skärmen och håller i en stängd Surface.

Följ Project

Twitter

Följ Project på Twitter

Project

Följ Project-bloggen

  • [1] Översikt är bara tillgänglig i Project Abonnemang 3 och Project Abonnemang 5.
  • [2] Vissa scenarier kan kräva att en separat Power BI-licens införskaffas. Se Beskrivning av tjänsten Project Online för mer information. Säljs separat.

Följ Microsoft 365