Projekt- och portföljhantering (PPM)

Optimera för att nå önskade resultat.

Utnyttja kraften med projekt- och portföljhanteringens funktioner för effektiv planering, prioritering och hantering av projekt- och portföljinvesteringar.


Genomför portföljoptimering

Ta enkelt fram olika portföljscenarier för att bestämma bästa strategiska riktning. Väg projektförslag mot strategiska företagsresurser och överväg kostnader och begränsningar.

Device with Project file open showing reports and graphs
Device showing Project Roadmap timelines

Få överblick över program och projekt

Sammanställ din organisations portföljer, program och projekt i en visuell, interaktiv Översikt som ger ökad synlighet.1

Förvandla projektdata till uppföljningsbara insikter

Dela inbyggda rapporter, till exempel statusrapport eller Power BI-instrumentpaneler, så att alla jobbar mot samma mål. Med hjälp av ursprungliga OData kan du snabbt sammanställa data för avancerade rapporter.2

Device screen showing a portfolio dashboard in Power BI
Device screen showing Project Center in Microsoft Project

Utvärdera förslag systematiskt

Fånga in och utvärdera projektidéer i hela organisationen. Använd en standardiserad process som förser ledningen med affärs- och projektplaner för utvärdering.

Driv företaget på dina villkor

Anpassa portföljhanteringen för att på bästa sätt tillgodose ditt företags behov och minska tiden till marknadsintroduktion.

Two people look at the screen of a Surface Book in Studio Mode. The seated person is holding a stylus, and the person standing is pointing at the screen while holding a closed Surface.

Följ Project

Följ Project på Twitter

Följ Project-bloggen

1 Översikt är bara tillgänglig i Project Abonnemang 3 och Project Abonnemang 5.
2 Vissa scenarier kan kräva att en separat Power BI-licens införskaffas. Se Beskrivning av tjänsten Project Online för mer information. Säljs separat.