Project

Resurshantering

Resource management

Med Microsoft Project kan organisationer proaktivt hantera sin resursanvändning, identifiera flaskhalsar tidigt, noggrant förutspå vilka resurser som behövs, fatta bättre projektbeslut och leverera i tid.


Systematisk resursbegäran

Använd funktionen för resursåtaganden för att begära och låsa resurser så att dina projekt alltid har rätt personal.
Device with Project file open titled Resource Request
Device with Project file open titled Capacity and Engagements Heatmap with a chart of color-coded information

Visuella heatmaps

Visa hur resurser används med kapacitetsheatmaps. Identifiera snabbt över- och underanvända resurser för att optimera tilldelningar.

Robust resursanalys

Jämför resurser över standarddata och skapa användningsprognoser. Med de inbyggda rapporterna kan du övervaka status och åtgärda eventuella problem.
Device showing Power BI open with a series of data visualizations

Följ Project

Följ Project på LinkedIn

Följ Project på Twitter

Följ Project på Facebook

Project-bloggen