SharePoint stöder program för intranät, extranät och Internet från en enda integrerad plattform. Vilka specifika licenser du behöver beror på tre faktorer: vilka funktioner som används, hur SharePoint distribueras och var systemet lagras. Villkor för hur du får använda programvaran finns i dokumentet om produktvillkor.

 • SharePoint Online licensieras per enskild användare. Du kan köpa SharePoint Online som ett fristående abonnemang eller som del av ett Microsoft 365-abonnemang. Mer information. Licensinformation finns här.
 • För lokala installationer licensieras intranätplatser med en Server/CAL-modell (Client Access License – klientåtkomstlicens). SharePoint Server 2019 krävs för varje instans där programvaran körs och klientåtkomstlicenser krävs för varje person eller enhet som har åtkomst till en SharePoint-server.
 • SharePoint Standard CAL: klientåtkomstlicensen för Standard ger tillgång till de viktigaste funktionerna i SharePoint
 • Platser: en gemensam infrastruktur för alla dina företagswebbplatser
 • Grupper: En integrerad plattform för samarbete
 • Innehåll: innehållshantering på företagsnivå (ECM) till alla
 • Sökning: sökning på personer och expertis, visuell förhandsgranskning, visuella bästa val
 • SharePoint Enterprise CAL: klientåtkomstlicensen för Enterprise ger tillgång till alla SharePoint-funktioner 
 • Platser: en gemensam infrastruktur för alla dina företagswebbplatser
 • Grupper: en integrerad plattform för samarbete
 • Innehåll: innehållshantering på företagsnivå (ECM) till alla
 • Sökning: standardsökfunktioner och entitetextrahering, videosökning, objektsrekommendationer
 • Företagslösningar (innehåller Access- och InfoPath-tjänster)
 • Business Intelligence för alla (omfattar Power View, PerformancePoint-tjänster, Excel Services och Visio Services)
Resurser
Anmärkningar
 • Klientåtkomstlicensen för SharePoint Enterprise är ett tillägg: för att få tillgång till företagsfunktioner i SharePoint måste användaren/enheten ha en klientåtkomstlicens för både SharePoint Standard och SharePoint Enterprise.
 • För extranät- och Internetscenarier behövs inga klientåtkomstlicenser för externa användare i SharePoint 2019.
 • Externa användare avser användare som varken är anställda i företaget eller koncernen, eller är företagets eller koncernens leverantörer eller ombud på plats.
 • SharePoint 2013-användare med Software Assurance (SA) kan utnyttja nedgraderingsrättigheter för volymlicensiering och köra SharePoint 2013 med användarrättigheter för SharePoint 2019.