Ditt tjänstavtal har blivit tydligare

Vi uppdaterar Villkor för Microsoft‑tjänster, som gäller för din användning av Microsofts produkter och tjänster online. Vi gör de här ändringarna för att göra våra villkor tydligare för dig och för att täcka in nya produkter, tjänster och funktioner från Microsoft.

Uppdateringarna, som sammanfattas nedan, träder i kraft den 30 augusti 2019. Om du fortsätter att använda våra produkter och tjänster efter den 30 augusti 2019 innebär det att du godkänner uppdateringarna i Villkor för Microsoft‑tjänster.

Vanliga frågor och svar

Vad är Villkor för Microsoft‑tjänster?

Villkor för Microsoft‑tjänster är ett avtal mellan dig och Microsoft (eller ett av dess koncernbolag), och de gäller för din användning av Microsofts produkter och tjänster online. En fullständig lista över de produkter och tjänster som omfattas finns här.

Vilka produkter och tjänster omfattas inte av Villkor för Microsoft‑tjänster?

Villkor för Microsoft‑tjänster gäller inte för produkter och tjänster som är avsedda för företagskunder, till exempel Office 365 för företags‑, utbildnings‑ och myndighetskunder, Azure, Yammer och Skype för företag. Mer information om åtaganden som rör säkerhet, sekretess och regelefterlevnad, samt tillhörande information, för Office 365 för företag finns i Office 365 Säkerhetscenter på https://www.microsoft.com/trust-center/product-overview.

Vilka ändringar har Microsoft gjort i Villkor för Microsoft‑tjänster?

En sammanfattning av de viktigaste ändringarna finns här.

Om du vill se alla förändringar rekommenderar vi att du läser Villkor för Microsoft‑tjänster i sin helhet.

Är föräldrarna fortfarande ansvariga för sina barns aktiviteter och köp?

Ja. I stycke 4(a)(iii) i Villkor för Microsoft‑tjänster fastslås att föräldrarna är ansvariga för yngre barns användning av Microsoft‑konton, Skype‑konton och tjänster, inklusive prenumerationsavgifter och köp. Vissa av våra tjänster är avgiftsbelagda, som program och spel i Microsoft Store och Office Store, Outlook.com utan reklam, extra lagringsutrymme i OneDrive och Office 365‑prenumerationer. Via Microsoft‑kontofamilj får föräldrar förslag på lösningar som hjälper dem att se hur barnen använder sina enheter och hur man sätter gränser. Mer information om Microsoft‑kontofamilj finns på instrumentpanelen för familjen.

När träder de här villkoren i kraft?

Uppdateringarna i Villkor för Microsoft‑tjänster börjar gälla den 30 augusti 2019. Fram till dess gäller de nuvarande villkoren.

Hur godkänner jag de här villkoren?

Genom att använda våra produkter och tjänster efter den 30 augusti 2019 godkänner du uppdateringarna av Villkor för Microsoft‑tjänster. Om du inte godkänner villkoren kan du välja att sluta använda produkterna och tjänsterna och avsluta ditt Microsoft‑konto före den 30 augusti 2019.