Publicerat:
Träder i kraft: 1 oktober 2020
Avtal för Microsoft-tjänster
Din integritetDin integritet1_YourPrivacy
Sammanfattning

1. Din integritet. Din integritet är viktig för oss. Läs igenom Microsofts sekretesspolicy (https://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=521839) (Sekretesspolicyn), eftersom den beskriver vilka typer av data vi samlar in från dig och dina enheter (Data), hur vi använder dessa och de rättsliga grunder vi har för att behandla dina Data. Sekretesspolicyn beskriver också hur Microsoft använder ditt innehåll, dvs. din kommunikation med andra: inlägg från dig till Microsoft via Tjänsterna och de filer, foton, dokument, ljud, digitala verk, livestreams och videor som du laddar upp, lagrar, sänder eller delar via Tjänsterna (ditt Innehåll).

Fulltext
Ditt innehållDitt innehåll2_yourContent
Sammanfattning

2. Ditt Innehåll. Med många av våra Tjänster kan du lagra eller dela ditt Innehåll eller ta emot material från andra. Vi gör inte anspråk på äganderätt till ditt Innehåll. Ditt Innehåll förblir ditt och du ansvarar för det.

 • a. När du delar ditt innehåll med andra är du införstådd med att de globalt kan komma att använda, lagra, spela in, reproducera, sända, överföra, dela och visa ditt innehåll i det syfte som du gjorde innehållet tillgängligt i tjänsterna, utan ersättning till dig. Om du inte vill att andra ska ha den möjligheten ska du inte använda Tjänsterna för att dela ditt Innehåll. Du garanterar och intygar att du under löptiden för dessa villkor har (och kommer att ha) alla nödvändiga rättigheter till ditt Innehåll som du överför till, lagrar eller delar på eller via Tjänsterna och att insamlingen, användningen och lagringen av ditt Innehåll via Tjänsterna inte bryter mot någon lag eller annans rättigheter. Vi rekommenderar starkt att du regelbundet säkerhetskopierar ditt Innehåll! Microsoft kan inte hållas ansvarig för ditt Innehåll eller det material som andra överför, lagrar eller delar med hjälp av våra Tjänster.
 • b. I den utsträckning det behövs för att tillhandahålla Tjänsterna till dig och andra (vilket kan omfatta att ändra storlek, form eller format på ditt Innehåll för att bättre kunna lagra eller visa det för dig), för att skydda dig och Tjänsterna och för att förbättra Microsofts produkter och tjänster, beviljar du Microsoft en global, royaltyfri immateriell rättighet att använda ditt Innehåll, för att till exempel göra kopior av, behålla, överföra, formatera, distribuera via kommunikationsverktyg och visa ditt Innehåll på Tjänsterna. Om du publicerar ditt Innehåll i delar av Tjänsten där det blir tillgängligt online offentligt eller utan begränsningar kan ditt Innehåll visas i demonstrationer eller material som främjar Tjänsten. Vissa av Tjänsterna stöds av annonsering. Kontroller för hur Microsoft personligt anpassar annonsering finns på http://choice.live.com. Vi använder inte det du säger i e-post, chatt, videosamtal eller telefonsvarare eller dina dokument, foton eller andra personliga filer för att rikta annonser till dig. Vår annonseringspolicy behandlas i detalj i Sekretesspolicyn.
Fulltext
UppförandekodUppförandekod3_codeOfConduct
Sammanfattning

3. Uppförandekod.

 • a. Innehåll, material eller åtgärder som bryter mot dessa villkor tillåts inte. Genom att godkänna dessa villkor förpliktar du dig att följa dessa regler:
  • i. Använd inte Tjänsterna för att göra något olagligt.
  • ii. Delta inte i aktiviteter som utnyttjar, skadar eller hotar att skada barn.
  • iii. Skicka inte skräppost eller delta i nätfiske. Skräppost är massutskick av oönskade e-postmeddelanden, inlägg, kontaktförfrågningar, SMS (textmeddelanden), snabbmeddelanden eller liknande elektronisk kommunikation. Nätfiske är att skicka e-postmeddelanden eller annan elektronisk kommunikation för att bedrägligt eller på annat sätt olagligt förmå mottagare att lämna ut personliga eller känsliga uppgifter såsom lösenord, födelsedatum, personnummer, passnummer, kreditkortsinformation, finansiell information eller andra känsliga uppgifter, eller att tillgå konton eller register, utvinna dokument eller andra känsliga uppgifter, betalning och/eller ekonomisk vinning.
  • iv. Använd inte Tjänsterna för att dela olämpligt innehåll eller annat material offentligt (t.ex. nakenbilder, tidelag, pornografi, stötande språk, åskådligt våld eller brottslig verksamhet).
  • v. Delta inte i aktiviteter som är bedrägliga, falska eller vilseledande (t.ex. att be om pengar under falska förevändningar, utge sig för att vara någon annan, manipulera Tjänsterna för att öka antalet spel eller påverka rankningar, betyg eller kommentarer).
  • vi. Kringgå inte avsiktligt begränsningar av åtkomst till eller tillgänglighet av Tjänsterna.
  • vii. Delta inte i någon aktivitet som skadar dig, Tjänsterna eller någon annan (t.ex. virusspridning, stalkning, publicering av terrorist- eller våldsextremistinnehåll, förmedling av hatfulla uttalanden eller förespråkande av våld mot andra).
  • viii. Inkräkta inte på någon annans rättigheter (t.ex. obehörig delning av upphovsrättsligt skyddad musik eller annat upphovsrättsligt skyddat material, vidareförsäljning eller annan distribution av Bing-kartor eller fotografier).
  • ix. Delta inte i aktiviteter som inkräktar på någon annans integritet.
  • x. Hjälp inte någon annan att bryta mot dessa regler.
 • b. Verkställighet. Vi förbehåller oss rätten att avvisa ditt innehåll om det överskrider begränsningarna för lagring eller filstorlek som tillåts av Tjänsten. Om du bryter mot någon av skyldigheterna som anges i avsnitt 3 (a) ovan eller på annat sätt i väsentlig grad bryter mot dessa villkor kan vi vidta åtgärder mot dig, inklusive, men inte begränsat till, sluta tillhandahålla tjänster eller stänga ditt Microsoft-konto omedelbart av goda skäl eller blockera leverans av kommunikation (som e-post, fildelning eller snabbmeddelanden) till eller från Tjänsterna. Vi förbehåller oss även rätten att när som helst spärra ditt innehåll eller ta bort det från Tjänsterna om det kommer till vår kännedom att det kan bryta mot tillämplig lag eller dessa villkor. Vid undersökning av misstänkta överträdelser av villkoren förbehåller sig Microsoft rätten att granska ditt innehåll för att åtgärda problemet. Vi övervakar dock inte Tjänsten och försöker inte heller göra det.
 • c. Tillämplighet för Xbox-tjänster. Klicka här (https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=868531) för mer information om hur denna Uppförandekod är tillämplig på onlinetjänsten Xbox, Xbox Game Pass, Games for Windows Live och Xbox Games Studios spel, program, tjänster och innehåll som tillhandahålls av Microsoft. Överträdelser av Uppförandekoden genom Xbox-tjänster (definieras i avsnitt 13.a.i) kan medföra avstängning eller förbud mot deltagande i Xbox-tjänster, inklusive förverkande av innehållslicenser, Xbox Gold-medlemskapstid och Microsoft-kontosaldon med koppling till kontot.
Fulltext
Använda Tjänsterna och supportenAnvända Tjänsterna och supporten4_usingTheServicesSupport
Sammanfattning

4. Använda Tjänster och Support.

 • a. Microsoft-konto. Du behöver ett Microsoft-konto för att komma åt många av Tjänsterna. Med ditt Microsoft-konto kan du logga in på produkter, webbplatser och tjänster som tillhandahålls av Microsoft och vissa av Microsofts partner.
  • i. Skapa ett konto. Du kan skapa ett Microsoft-konto genom att registrera dig online. Du samtycker till att inte använda falsk, felaktig eller missvisande information när du registrerar dig för ett Microsoft-konto. I vissa fall kan tredje man, t.ex. din Internetleverantör, ha tilldelat dig ett Microsoft-konto. I sådana fall kan denna ha ytterligare rättigheter över ditt konto, t.ex. förmågan att komma åt eller ta bort ditt Microsoft-konto. Granska eventuella ytterligare villkor du erhåller från tredje man eftersom Microsoft inte har något ansvar för dem. Om du skapar ett Microsoft-konto å en enhets vägnar, till exempel ditt företag eller din arbetsgivare, försäkrar du att du har juridiska befogenheter att binda enheten till dessa villkor. Du får inte överlåta inloggningsuppgifterna till ditt Microsoft-konto till någon annan användare eller enhet. Skydda ditt konto genom att hålla din kontoinformation och ditt lösenord hemligt. Du ansvarar för all aktivitet som sker med ditt Microsoft-konto.
  • ii. Kontoanvändning. Du måste använda ditt Microsoft-konto för att hålla det aktivt. Detta innebär att du måste logga in på Microsoft-kontot minst en gång vartannat år för att hålla kontot och förenade Tjänster aktiva, såvida inte en längre period anges i Microsoft-kontots aktivitetspolicy på https://go.microsoft.com/fwlink/p/?linkid=2086738, i ett erbjudande för en betald del av Tjänsterna eller i övrigt krävs enligt lag. Om du inte loggar in under denna period antar vi att ditt Microsoft-konto är inaktivt och stänger det. Se avsnitt 4.a.iv.2 angående följderna av ett avstängt Microsoft-konto. Du måste logga in på inkorgen för Outlook.com och OneDrive (separat) minst en gång per år, annars stänger vi dem. Du måste logga in på Xbox-tjänsterna minst en gång vart femte år för att behålla den gamertag som är kopplad till ditt Microsoft-konto. Om vi har skäl att misstänka att det finns risk för att ditt Microsoft-konto används av tredje man i bedrägligt syfte (till exempel till följd av att kontot äventyrats) får Microsoft stänga av ditt konto tills du kan återta besittningen. Beroende på vilken typ av kompromiss det rör sig om så kan vi bli tvungna att inaktivera åtkomst till något eller allt ditt innehåll. Om du har problem med att komma åt ditt Microsoft-konto går du till (https://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=238656).
  • iii. Barn och konton. I och med att du skapar ett Microsoft-konto eller använder Tjänsterna godkänner du och samtycker till att bindas av dessa villkor och försäkrar att du antingen uppnått myndig ålder där du är bosatt, eller att din förälder eller vårdnadshavare samtycker till att bindas av dessa villkor för din räkning. Om du inte vet om du har uppnått myndig ålder där du bor, eller om du inte förstår detta avsnitt, ska du inte skapa ett Microsoft-konto förrän du har bett en förälder eller vårdnadshavare om hjälp. Om du är förälder till eller vårdnadshavare till en underårig godkänner och samtycker du och den underåriga till att bindas av dessa villkor, och du ansvarar för att ha uppsikt över den underårigas användning av Microsoft-kontot eller Tjänsterna, inklusive inköp, oavsett om den underårigas konto är öppet nu eller skapas senare.
  • iv. Stänga ditt konto.
   • 1. Utöver eventuell rätt till uppsägning enligt avsnittet Återbetalningspolicy nedan (avsnitt 9.g) kan du när som helst oavsett anledning säga upp vissa Tjänster eller stänga ditt Microsoft-konto. Om du vill stänga ditt Microsoft-konto går du till https://go.microsoft.com/fwlink/p/?linkid=618278. När du ber oss att stänga ditt Microsoft-konto fryser vi det i 60 dagar i fall att du ändrar dig. Efter 60-dagarsperioden stängs ditt Microsoft-konto. Se avsnitt 4.a.iv.2 nedan för en beskrivning av vad som händer när ditt Microsoft-konto stängs. Om du loggar in igen under 60-dagarsperioden återaktiveras ditt Microsoft-konto.
   • 2. Om ditt Microsoft-konto stängs (av dig eller oss) händer en del saker. För det första upphör din rätt att använda Microsoft-kontot för att komma åt Tjänsterna omedelbart. För det andra tar vi bort dina Data eller ditt Innehåll som är kopplat till ditt Microsoft-konto eller skiljer det från dig och ditt Microsoft-konto på annat sätt (såvida vi inte enligt lag är skyldiga att behålla, returnera det eller överföra det till dig eller tredje man som du anger). Till följd av detta har du eventuellt inte längre åtkomst till någon av Tjänsterna (eller ditt Innehåll som du lagrat i Tjänsterna) som kräver ett Microsoft-konto. Vi rekommenderar därför att du regelbundet säkerhetskopierar ditt Innehåll. För det tredje kan du förlora åtkomsten till produkter du förvärvat.
 • b. Arbets- eller skolkonton. Du kan logga in på vissa Microsoft-tjänster med en e-postadress från arbetet eller skolan. Om du gör det samtycker du till att ägaren av domänen för din e-postadress får underrättas om existensen av ditt Microsoft-konto och prenumerationer kopplade till det. Vidare samtycker du till att denna får kontrollera och administrera ditt konto samt ges tillgång till och behandla dina data, däribland innehållet i din kommunikation och filer, och att Microsoft får meddela ägaren av domänen om kontot eller data äventyras. Du godkänner vidare att din användning av Microsoft-tjänsterna kan omfattas av de avtal som Microsoft har med dig eller din organisation, och att dessa villkor eventuellt inte gäller. Om du redan har ett Microsoft-konto och använder en separat e-postadress från arbetet eller skolan för åtkomst till Tjänster som omfattas av dessa villkor kan du uppmanas att uppdatera e-postadressen som är kopplad till ditt Microsoft-konto för fortsatt åtkomst till sådana Tjänster.
 • c. Extrautrustning/dataabonnemang. Du behöver en Internetanslutning och/eller data-/mobilabonnemang för att använda många av Tjänsterna. Du kan också behöva ytterligare utrustning som headset, kamera eller mikrofon. Du ansvarar för att tillhandahålla anslutningar, abonnemang och/eller utrustning som behövs för att använda Tjänsterna och för att betala avgifterna som tas ut av anslutningens, abonnemangets och utrustningens leverantör(er). Dessa avgifter tillkommer utöver den avgift du betalar till oss för Tjänsterna och vi kommer inte att ersätta dig för dem. Kontrollera med din leverantör om det finns några sådana avgifter som kan gälla dig.
 • d. Meddelanden om Tjänst. Om vi har något att meddela om en Tjänst som du använder skickar vi de meddelanden om Tjänsten och den information som vi enligt lag måste tillhandahålla. Om du har gett oss din e-postadress eller ditt telefonnummer i anknytning till ditt Microsoft-konto får vi skicka meddelanden om Tjänsten till dig via e-post eller SMS, också för att bekräfta din identitet innan ditt mobilnummer registreras och dina inköp bekräftas. Vi kan också skicka dig meddelanden om Tjänsten på annat sätt, t.ex. meddelanden i produkter. Data- eller meddelandepriser gäller när du tar emot meddelanden via SMS. Vi rekommenderar att du kontrollerar och bibehåller den e-postadress som du uppgav. Om du inte samtycker till att ta emot meddelanden elektroniskt måste du sluta använda Tjänsterna.
 • e. Support. Kundsupport för vissa av Tjänsterna finns på https://support.microsoft.com. Vissa Tjänster erbjuder eventuellt separat eller ytterligare kundsupport, underkastat villkoren som finns på https://www.microsoft.com/support-service-agreement, såvida inget annat anges. Support är eventuellt inte tillgänglig för förhands- eller betaversioner av funktioner eller Tjänster. Om du är bosatt i Europa kan du också hänskjuta ett klagomål till EU:s plattform för tvistlösning online (https://ec.europa.eu/consumers/odr). Använd endast MSODR@microsoft.com i klagomålsformuläret, och inte för något annat ärende.
 • f. Avsluta dina Tjänster. Om dina Tjänster sägs upp (av dig eller av oss) upphör till att börja med din rätt att tillgå Tjänsterna och din licens att använda vår programvara som är relaterad till Tjänsterna omedelbart. Därefter tar vi bort dina Data eller ditt Innehåll som är kopplat till din Tjänst, eller skiljer det från dig och ditt Microsoft-konto på annat sätt (såvida vi inte enligt lag är skyldiga att behålla det, returnera det eller överföra det till dig eller tredje man som du anger). Till följd av detta har du eventuellt inte längre åtkomst till någon av Tjänsterna (eller ditt Innehåll som du lagrat i Tjänsterna). Vi rekommenderar därför att du regelbundet säkerhetskopierar ditt innehåll. För det tredje kan du förlora åtkomsten till produkter du förvärvat. Om du har sagt upp ditt Microsoft-konto och inte har något annat konto med åtkomst till Tjänsterna kan dina Tjänster komma att sägas upp omedelbart.
Fulltext
Använda appar och tjänster från tredje manAnvända appar och tjänster från tredje man5_usingThird– PartyAppsAndServices
Sammanfattning

5. Använda Appar och tjänster från tredje man. Tjänsterna ger dig eventuellt åtkomst till eller möjlighet att förvärva produkter, tjänster, webbplatser, länkar, innehåll, material, spel, färdigheter, integrationer, robotar eller program från utomstående tredje man (företag eller personer som inte hör till Microsoft) (appar och tjänster från tredje man). Många av våra Tjänster hjälper dig också att hitta, ställa begäran till eller interagera med appar och tjänster från tredje man, eller att dela ditt innehåll eller dina data. Därvid är du införstådd med att när du använder våra Tjänster instruerar du dem att göra appar och tjänster från tredje man tillgängliga för dig. Appar och tjänster från tredje man ger dig eventuellt möjlighet att lagra ditt Innehåll eller dina Data hos den som ger ut, tillhandahåller eller driver dessa appar och tjänster från tredje man. Sådana appar och tjänster från tredje man kan presentera en integritetspolicy för dig, eller begära att du godkänner deras villkor innan du kan installera eller använda appen eller tjänsten i fråga. Se avsnitt 13.b för ytterligare villkor avseende program som anskaffas via vissa butiker som ägs eller drivs av Microsoft eller dess koncernbolag (däribland, men inte begränsat till, Office Store, Microsoft Store på Xbox och Microsoft Store på Windows). Du ska granska sådana villkor eller integritetspolicyer från tredje man innan du anskaffar, använder, beställer eller länkar ditt Microsoft-konto till några appar och tjänster från tredje man. Eventuella villkor från tredje man påverkar inte dessa villkor. Microsoft licensierar inga immateriella rättigheter till dig som en del av några appar och tjänster från tredje man. Du samtycker till att stå för all risk och allt ansvar som uppstår till följd av din användning av dessa appar och tjänster från tredje man, och att Microsoft inte bär något ansvar gentemot dig eller andra för information eller tjänster som tillhandahålls av några appar och tjänster från tredje man.

Fulltext
ServicetillgänglighetServicetillgänglighet6_serviceAvailability
Sammanfattning

6. Servicetillgänglighet.

 • a. Tjänsterna, Appar och tjänster från tredje man eller material eller produkter som erbjuds via Tjänsterna kan då och då vara otillgängliga eller endast erbjudas i begränsad omfattning eller kan variera beroende på din region eller enhet. Om du ändrar den plats som är associerad med ditt Microsoft-konto måste du eventuellt åter förvärva de produkter du hade tillgång till och betalade för i din tidigare region.
 • b. Vi bemödar oss att hålla i gång och köra Tjänsterna men alla onlinetjänster drabbas då och då av störningar och driftavbrott. I händelse av avbrott eller störningar i Tjänsten kan det hända att du tillfälligt inte kan återställa ditt Innehåll. Vi rekommenderar att du regelbundet säkerhetskopierar ditt Innehåll och dina Data som du lagrar i Tjänsterna eller lagrar med Appar och tjänster från tredje man.
Fulltext
Uppdateringar av Tjänsterna eller Programvaran och ändringar i dessa villkorUppdateringar av Tjänsterna eller Programvaran och ändringar i dessa villkor7_updatesToTheServicesOrSoftwareAndChangesToTheseTerms
Sammanfattning

7. Uppdateringar av Tjänsterna eller Programvaran och ändringar i dessa villkor.

 • a. Vi informerar dig om vi tänker ändra dessa villkor. Vi kan ändra dessa villkor om detta är nödvändigt på grund av (i) tillämplig lag, inklusive men inte begränsat till, ändrad lagstiftning, (ii) avisering och/eller anmodan som grundas på tillämplig lag, (iii) Tjänsternas utveckling, (iv) tekniska skäl, (v) operationella krav, (vi) ändring av villkor till användarens fördel. Vi kommer att informera dig innan den avsedda ändringen träder i kraft, antingen via användargränssnittet, ett e-postmeddelande eller på annat rimligt sätt. Vi kommer att ge dig möjlighet att säga upp Tjänsterna inom minst 30 dagar innan ändringen träder i kraft. Genom att använda Tjänsterna efter det att ändringarna träder i kraft godkänner du de ändrade villkoren. Om du inte godkänner de nya villkoren måste du sluta använda Tjänsterna och säga upp ditt Microsoft-konto enligt avsnitt 4.a.iv. Vi kommer också att uttryckligen påpeka detta när du informeras om den avsedda ändringen i dessa villkor.
 • b. Vi kan automatiskt kontrollera din version av programvaran, vilken är nödvändig för att tillhandahålla Tjänsterna och hämta programvaruuppdateringar eller konfigurationsändringar utan att debitera dig, för att uppdatera, förbättra och vidareutveckla Tjänsterna. Du kan också behöva uppdatera programvaran för att fortsätta använda Tjänsterna. Uppdateringarna omfattas av dessa villkor, om inte ytterligare eller andra villkor medföljer uppdateringarna, då de övriga villkoren gäller. Om du inte godkänner de ytterligare eller andra villkoren som är tillämpbara på uppdateringarna kan du inte ta emot eller använda uppdateringarna. Microsoft har ingen skyldighet att göra några uppdateringar tillgängliga och garanterar inte att vi stöder den systemversion för vilken du har köpt eller licensierats programvaran, apparna, innehållet eller andra produkter.
 • c. Vi arbetar fortlöpande med att förbättra Tjänsterna och kan i det avseendet när som helst ändra Tjänsterna, ta bort funktioner eller upphöra med att ge åtkomst till appar och tjänster från tredje man, inklusive, men inte begränsat till, om våra avtal med tredje man inte längre medger att vi gör deras material tillgängligt, om det inte längre är möjligt för oss att tillhandahålla det, till följd av teknikens framsteg, eller om kundfeedback tyder på att en ändring behövs. Vi kommer att meddela dig i förväg om en förändring av Tjänsterna orsakar att du förlorar åtkomst till ditt Innehåll. När det gäller betalda Tjänster kommer vi även att i förväg meddela om andra större ändringar i Tjänsterna. Utom i den utsträckning det krävs enligt tillämplig lag har vi ingen skyldighet att tillhandahålla ny hämtning eller ersättande material, digitala varor (definieras i avsnitt 13.k) eller appar som köpts tidigare. Om vi säger upp en betald Tjänst, ersätter vi dig pro rata (proportionellt) med den summa som motsvarar tiden som återstår av Tjänsten före uppsägningen.
 • d. För att du ska kunna använda material som skyddas med Digital Rights Management (DRM) bland annat en del musik, spel, filmer och böcker kan DRM-programvaran automatiskt kontakta en rättighetsserver online och hämta och installera DRM-uppdateringar.
Fulltext
ProgramvarulicensProgramvarulicens8_softwareLicense
Sammanfattning

8. Programvarulicens. All programvara som vi tillhandahåller dig som en del av Tjänsterna omfattas av dessa villkor, såvida inte ett separat Microsoft-licensavtal medföljer denna. Exempel: om du använder en Microsoft-app som ingår i och är en del av Windows är det villkoren i Microsoft-programvarulicensen för Windows-operativsystemet som gäller för den programvaran. Program som anskaffas via vissa butiker som ägs eller drivs av Microsoft eller dess koncernbolag (däribland, men inte begränsat till, Office Store, Microsoft Store på Windows och Microsoft Store på Xbox) är underkastade avsnitt 13.b.i nedan.

 • a. Om du uppfyller dessa villkor beviljar vi dig rätten att installera och använda en kopia av programvaran per enhet över hela världen men som bara används av en enda person åt gången som en del av din användning av Tjänsterna. Sådan programvara kan för vissa enheter vara förinstallerad för ditt privata, icke-kommersiella bruk av Tjänsterna. Programvaran eller webbplatsen som är en del av Tjänsterna kan innehålla kod från tredje man. Skript eller kod från tredje man som programvaran eller webbplatsen länkar till eller hänvisar från är licensierad till dig av den tredje man som äger koden, inte av Microsoft. Eventuella meddelanden för kod från tredje man innefattas endast i informationssyfte.
 • b. Programvaran licensieras och säljs inte, och Microsoft förbehåller sig alla rättigheter till programvaran som inte uttryckligen beviljas av Microsoft enligt dessa villkor. Denna licens ger dig inte rätt att, och du får inte olagligen
  • i. kringgå eller förbise några tekniska skyddsåtgärder i eller i förhållande till programvaran eller Tjänsterna
  • ii. ta isär, dekompilera, avkryptera, hacka, efterlikna, utnyttja eller utföra reverse engineering på någon programvara eller annan aspekt av Tjänsterna som ingår i eller är åtkomlig via Tjänsterna, utom och bara i den omfattning detta uttryckligen är tillåtet enligt tillämplig upphovsrättslagstiftning
  • iii. dela komponenter hos programvaran eller Tjänsterna för användning på olika enheter
  • iv. publicera, kopiera, hyra ut, leasa ut, sälja, exportera, importera, distribuera eller låna ut programvaran eller Tjänsterna om inte Microsoft uttryckligen godkänner det
  • v. överlåta programvaran, programvarulicenser eller rätt till åtkomst till eller användning av Tjänsterna
  • vi. använda Tjänsterna på något obehörigt sätt, som kan störa någon annans användning av dem eller få åtkomst till tjänster, data, konton eller nätverk
  • vii. möjliggöra åtkomst till Tjänsterna eller ändra någon Microsoft-auktoriserad enhet (t.ex. Xbox-konsoler, Microsoft Surface) genom obehöriga program från tredje man.
Fulltext
BetalningsvillkorBetalningsvillkor9_paymentTerms
Sammanfattning

9. Betalningsvillkor. Om du köper en Tjänst gäller dessa betalningsvillkor för ditt köp och du samtycker till dem.

 • a. Avgifter. Om en avgift är kopplad till en del av Tjänsterna accepterar du att betala avgiften. Det angivna priset för Tjänsterna inbegriper alla tillämpliga skatter, såvida inget annat anges. Du ansvarar själv för att betala sådana skatter eller andra avgifter. Såvida inget annat anges beräknas skatten utifrån var du befann dig när ditt Microsoft-konto registrerades. Efter att ha meddelat dig om att vi inte har mottagit fullständig betalning från dig i tid kan vi stänga av eller säga upp Tjänsterna om du inte genast erlägger full betalning inom den aktuella tiden. Avstängning eller uppsägning av Tjänsterna på grund av utebliven betalning kan leda till att du förlorar åtkomst till och användning av ditt konto och dess innehåll. Om du ansluter till Internet via ett företags eller annat privat nätverk som döljer var du befinner dig kan det medföra att kostnaderna skiljer sig från de som visas för din faktiska plats. Beroende på vilket plats du befinner dig så kan vissa transaktioner kräva valutaomvandling eller behandling i ett annat land. Din kan debitera dig ytterligare avgifter för de tjänsterna när du använder ett kredit- eller bankkort. Kontakta din bank för mer information.
 • b. Ditt faktureringskonto. För att kunna betala för en Tjänst ombeds du att ange ett betalningssätt när du registrerar dig för Tjänsten. För alla Tjänster utom Skype hittar du och kan ändra uppgifter om din fakturering och ditt betalningssätt på Microsofts webbplats för kontohantering (https://go.microsoft.com/fwlink/p/?linkid=618281), och för Skypes programvara och produkter genom att logga in i din kontoportal på https://skype.com/go/myaccount. Dessutom samtycker du till att låta Microsoft använda all uppdaterad kontoinformation angående ditt valda betalningssätt som tillhandahålls av din bank eller tillämpligt betalningsnätverk. Du samtycker till att snarast uppdatera dina kontouppgifter och annan information, såsom din e-postadress och information om betalningssätt, så att vi kan genomföra dina transaktioner och kontakta dig vid behov i samband med transaktionerna. Om du meddelar oss att vi ska sluta använda ditt betalningssätt, och inte förser oss med ett annat betalningssätt inom rimlig tid efter att vi har uppmanat dig att göra det, kan vi av giltigt skäl säga upp eller avsluta din betalda Tjänst. Ändringar som görs på ditt faktureringskonto påverkar inte de fakturor som vi har skickat till ditt faktureringskonto innan vi inom rimlig tid har kunnat agera på dina ändringar av faktureringskontot.
 • c. Fakturering. Genom att förse Microsoft med ett betalningssätt (i) försäkrar du att du är behörig att använda betalningssättet du har angett och att all betalningsinformation du tillhandahåller är sann och korrekt (ii) ger du Microsoft behörighet att debitera dig för Tjänsterna eller tillgängligt innehåll med betalningssättet (iii) ger du Microsoft behörighet att debitera dig för betalfunktioner i de Tjänster du väljer att registrera dig för eller använda medan dessa Villkor gäller. Som angetts kan vi fakturera dig (a) i förväg, (b) vid tiden för köpet, (c) kort efter köpet eller (d) på återkommande basis för prenumerationstjänster. Vi har även rätt att debitera dig upp till det belopp som du har godkänt och vi meddelar dig om eventuella ändringar av det belopp som debiteras för återkommande Tjänster och, i händelse av en prisändringar, tillhandahålla dig möjligheten att säga upp Tjänsterna innan prisändringarna. Vi kan fakturera dig för flera än en av dina tidigare faktureringsperioder samtidigt för belopp som inte tidigare har behandlats.
 • d. Återkommande betalningar. Om du köper Tjänsterna på prenumerationsbasis (t.ex. per månad, tre månader eller år) samtycker du till att du godkänner återkommande betalningar, och att betalningar kommer göras till Microsoft med den metod och de återkommande intervall som du har godkänt, tills abonnemanget för Tjänsten sägs upp av dig eller Microsoft. Du måste säga upp dina Tjänster före nästa faktureringsdatum för att undvika fortsatt debitering för dem. Vi ger dig instruktioner om hur du kan säga upp Tjänsterna. Genom att godkänna återkommande betalningar ger du Microsoft behörighet att lagra ditt betalningssätt och att behandla sådana betalningar som antingen elektroniska debiteringar eller överföringar, eller som elektroniska uttag från ditt angivna konto (vid betalning genom automatiserad clearingbank eller liknande) eller som debiteringar av ditt angivna konto (vid kreditkortsbetalningar eller liknande) (kollektivt elektroniska betalningar). Prenumerationsavgifter debiteras som regel före den tillämpliga prenumerationsperioden. Om en betalning returneras obetald eller om ett kreditkort eller en liknande transaktion avslås eller nekas förbehåller sig Microsoft och dess serviceleverantörer rätten att samla in tillämplig avgift för returartiklar, avvisning eller otillräckliga medel och att behandla alla sådana betalningar som en elektronisk betalning.
 • e. Onlinekontobesked och fel. För alla Tjänster utom Skype får du från Microsoft ett onlinekontobesked på Microsofts webbplats för kontohantering (https://go.microsoft.com/fwlink/p/?linkid=618284) där du kan se och skriva ut kontobeskedet. För Skype får du åtkomst till ditt onlinekontobesked genom att logga in på ditt konto på www.skype.com (https://www.skype.com). Det är den enda fakturan vi tillhandahåller. En faktura med moms kan göras tillgängligt beroende på Tjänsten och land. Om vi skulle göra något fel på din faktura rättar vi omedelbart detta när du meddelar oss (eller vi märker det), och vi kommer att undersöka debiteringen. Vi rekommenderar att du meddelar oss inom 120 dagar efter att ett uppenbart fel syns på fakturan, eftersom det är lättare för oss att lösa problemet under den perioden. Förfrågningar i dessa ärenden kan du ställa till kundsupporten enligt vad om anges i avsnitt 4.e.
 • f. Återbetalningspolicy. Du har rätt till en uppsägningsperiod (en ångerperiod) på fjorton (14) dagar från inköpsdagen, med eller utan orsak. Om Tjänsten delvis levererats vid uppsägningen får du en förutbestämd återbetalning. Du bekräftar att ångerperioden slutar när Tjänsten helt levererats till dig och ditt köp kan då inte återbetalas. När du köper digitalt innehåll från oss upphör din uppsägningsrätt när du påbörjar nedladdningen. Om inget annat föreskrivs av lag eller tillhandahålls enligt ett särskilt tjänsteerbjudande är alla köp slutgiltiga och ej återbetalningsbara. För alla andra Tjänster än Skype, finns Information och anvisningar om hur du, om du har rätt till återbetalning, säger upp en Tjänst och begär en återbetalning med våra Upphävningsformulär på Microsofts webbplats för kontohantering (https://go.microsoft.com/fwlink/p/?linkid=618284). För Skype fyller du i Upphävningsformuläret genom att använda informationen här (https://go.microsoft.com/fwlink/p/?linkid=618286). Om du tror att Microsoft har feldebiterat dig kontaktar du Microsoft så undersöker vi avgiften. Om vi utfärdar en återbetalning eller kredit har vi ingen skyldighet att utfärda samma eller liknande återbetalning i framtiden. Denna återbetalningspolicy påverkar inte dina rättigheter enligt tillämplig lag. För mer återbetalningsinformation se vårt hjälpämne (https://go.microsoft.com/fwlink/p/?linkid=618283).
 • g. Säga upp Tjänsterna. Tjänsterna kan sägas upp på sidan för hantering av tjänster och prenumerationer i ditt Microsoft-konto (https://account.microsoft.com/) eller genom att kontakta kundtjänst enligt beskrivningen ovan i avsnitt 4.e. Uppsägning av betald Tjänst stoppar vidare debiteringar för Tjänsten. Du bör hänvisa till det erbjudande som beskriver Tjänsterna eftersom (i) du kanske inte får en återbetalning vid tidpunkten för uppsägningen, (ii) du kanske måste betala uppsägningsavgifter, (iii) du kan vara skyldig att betala alla avgifter som ålagts ditt faktureringskonto för Tjänsterna före datumet för uppsägningen, (iv) du kan förlora åtkomst till och användning av ditt konto när du säger upp Tjänsterna. Vi behandlar dina Data så som anges ovan i avsnitt 4. Om du säger upp Tjänsten avslutas Tjänsten i slutet av den aktuella Tjänsteperioden eller, om vi fakturerar ditt konto periodiskt, i slutet av den period under vilken du sagt upp Tjänsten.
 • h. Provperiodserbjudanden. Om du utnyttjar något utvärderingserbjudande kan du behöva säga upp Tjänster som ingår inom den tidsperiod som meddelades dig när du accepterade erbjudandet för att undgå att debiteras för fortsatta Tjänster efter utvärderingsperiodens slut.
 • i. Kampanjerbjudanden. Ibland kan Microsoft kan erbjuda Tjänster kostnadsfritt under en provperiod. Microsoft förbehåller sig rätten att debitera dig för sådana Tjänster (till normal kostnad) om du bryter mot de allmänna villkoren i erbjudandet.
 • j. Prisändringar. Om period och pris för ditt Tjänsteerbjudande är bestämt gäller detta pris fortsatt under perioden. Du måste godkänna det nya erbjudandet och priset om du vill fortsätta använda Tjänsterna. Om Tjänsterna erhålls på periodisk basis (t.ex. månadsvis) utan någon särskild tidslängd och inte är ett utvärderingserbjudande, kan vi ändra Tjänsternas pris om vi lägger till nya eller förbättrade funktioner i Tjänsterna, i den utsträckning kostnaderna för att tillhandahålla Tjänsten har ökat med motsvarande, eller som respons på marknadsförändringar (t.ex. på grund av arbetskostnader, fluktuerande växelkurser, ändrade skatter/föreskrifter, inflation, licensavgifter, infrastruktur- och administrationskostnader). Vi kommer att informera dig minst 30 dagar innan prisändringen träder i kraft. Du kommer att ges möjlighet att säga upp Tjänsterna innan priset ändras enligt avsnitt 9.h ovan. När vi meddelar dig om prisändringar informerar vi dig också om anledningen till och omfattningen av prishöjningarna, och att det nya priset träder i kraft om du inte säger upp Tjänsterna. Vi kommer också att påminna dig om hur du kan säga upp Tjänsterna.
 • k. Betalningar till dig. Om vi är skyldiga dig en betalning samtycker du till att i god tid och noggrant förse oss med eventuell information som vi behöver för att utföra betalningen till dig. Du ansvarar för alla skatter och avgifter du kan bli skyldig att betala på grund av betalningen till dig. Du måste även uppfylla eventuella andra villkor som vi ålägger din rätt till betalning. Om du felaktigt tar emot en betalning som du inte har rätt till kan vi återkalla denna betalning eller begära en återbetalning av beloppet. Du samtycker till att samarbeta med oss gällande detta. Vi kan även minska betalningen till dig utan meddelande genom att justera den för tidigare överbetalningar.
 • l. Försenade betalningar. Vid försenade betalningar måste du betala för de skäliga kostnader som vi åsamkas i samband med inkassering av förfallna belopp, inklusive arvoden för juridiska ombud och andra rättskostnader som lagar och andra författningar medger. Vi kan stänga eller säga upp dina Tjänster om du inte har betalat beloppet i sin helhet inom rimlig tid efter att vi har skickat en påminnelse – med hot om att stänga av och/eller säga upp Tjänsterna. Du kan undvika stängning eller uppsägning om du betalar nödvändigt belopp inom den rimliga tid som anges i påminnelsen. Ett annat förfarande används om det belopp som saknas är marginellt. Saknade belopp under två procent av den fakturerade summan betraktas alltid som marginella. Avstängning eller uppsägning av Tjänsterna på grund av utebliven betalning kan leda till att du förlorar åtkomst till ditt Microsoft-konto.
 • m. Presentkort. Utnyttjande och användning av presentkort (andra än Skype-presentkort) styrs av villkoren för Microsoft-presentkort (https://support.microsoft.com/help/10562/microsoft-account-gift-card-terms-and-conditions). Information om Skype-presentkort finns på Skypes hjälpsida (https://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=615383).
 • n. Bankkonto som betalningssätt. Du kan registrera ett behörigt bankkonto som betalningssätt för ditt Microsoft-konto. Behöriga bankkonton omfattar konton i en finansinstitution som kan ta emot autogirering (t.ex. en finansinstitution i USA som hanterar betalningar genom automatiserad clearingbank (ACH), en finansinstitution i Europa som ingår i det gemensamma eurobetalningsområdet (SEPA) eller iDEAL i Nederländerna). De villkor du godkände när du angav ditt bankkonto som betalningssätt i ditt Microsoft-konto (dvs. mandatet vad gäller SEPA) gäller även. Du försäkrar och garanterar att det bankkonto du registrerar innehas i ditt namn eller att du är behörig att registrera och använda det bankkontot som betalningssätt. Genom att registrera eller välja ditt bankkonto som betalningssätt ger du Microsoft (eller deras ombud) behörighet att initiera en eller flera debiteringar med det totala beloppet för ditt inköp eller din prenumerationsavgift (enligt villkoren för din prenumerationstjänst) av ditt bankkonto (och om nödvändigt initiera en eller flera krediteringar till ditt bankkonto för att justera fel, göra en återbetalning eller liknande), och du ger finansinstitutet som ditt bankkonto tillhör behörighet att dra sådana debiteringar eller ta emot sådana krediteringar. Du är införstådd med att denna auktorisering gäller fullt ut tills du tar bort din bankkontoinformation från ditt Microsoft-konto. Kontakta kundsupporten på sätt som anges ovan i avsnitt 4.e snarast möjligt om du tror att du har blivit feldebiterad. Gällande lagar i ditt land kan också innebära att ditt ansvar för eventuella bedrägliga, felaktiga eller obehöriga transaktioner från ditt bankkonto är begränsat. Genom att registrera eller välja ditt bankkonto som betalningssätt bekräftar du att du har läst och förstått och godkänner dessa villkor.
Fulltext
Avtalsslutande enhet, lagval och forum för tvistlösningAvtalsslutande enhet, lagval och forum för tvistlösning10_11_contractingEntityChoiceOfLaw
Sammanfattning

10. Avtalsslutande enhet, lagval och forum för tvistlösning. Om du bor i (eller, om du har ett företag med huvudsäte i) Europeiska Unionen, Island, Lichtenstein, Norge, Schweiz eller Storbritannien och använder kostnadsfria tjänster eller betaltjänster ingår du avtal med Microsoft Ireland Operations Limited, One Microsoft Place, South County Business Park, Leopardstown, Dublin 18, Irland (registrerat hos Companies Registration Office i Irland med nummer 256796, momsregistreringsnummer: IE 8256796 U och med registrerad adress på 70 Sir John Rogerson’s Quay, Dublin 2, Irland). Irländsk lag reglerar alla anspråk i anslutning till kostnadsfria och avgiftsbelagda Tjänster, men detta innebär inte att du förvägras det obligatoriska konsumentskyddet enligt lagarna i det land till vilket vi riktar dina Tjänster och där du har din hemvist (eller, om det gäller ett företag, där det har sin huvudsakliga verksamhet). Avseende jurisdiktion samtycker du och Microsoft till att välja domstolarna i det land till vilket vi riktar dina Tjänster och där du har din hemvist (eller om det gäller ett företag, där ni har er huvudsakliga verksamhet) för alla tvister som uppstår på grund av, eller som har ett samband med dessa villkor, eller som alternativ välja ansvarig domstol i Irland.

Fulltext
Garantier.Garantier.12_Warranties
Sammanfattning

11. Garantier. Om du är konsument har du vissa rättigheter enligt lagstiftningen. Dessa rättigheter omfattar en skyldighet för Microsoft att tillhandahålla Tjänsterna med skälig omsorg och kompetens. Inget i dessa villkor är avsett att begränsa eller utesluta vårt ansvar för avtalsbrott från Microsofts sida. FÖRUTOM I DE FALL VI MOT BÄTTRE VETANDE HAR DOLT FEL ELLER OM ANVÄNDNING AV TJÄNSTERNA HAR OMÖJLIGGJORTS PÅ GRUND AV FEL, OCH MED UNDANTAG FÖR SKYPES BETALPRODUKTER, TILLHANDAHÅLLER VI TJÄNSTERNA ”I BEFINTLIGT SKICK”, ”MED ALLA FEL” OCH ”I MÅN AV TILLGÄNGLIGHET”. VI GARANTERAR INTE TJÄNSTERNAS EXAKTHET ELLER PUNKTLIGHET. DU ACCEPTERAR ATT DATORSYSTEM OCH SYSTEM FÖR TELEKOMMUNIKATION INTE ÄR FELFRIA OCH ATT PLATTFORMEN IBLAND KAN LIGGA NERE. VI GARANTERAR INTE ATT TJÄNSTERNA KOMMER ATT FUNGERA UTAN AVBROTT, PUNKTLIGT, SÄKERT ELLER FELFRITT. VI OCH VÅRA KONCERNBOLAG, ÅTERFÖRSÄLJARE, DISTRIBUTÖRER OCH SÄLJARE LÄMNAR INGA AVTALSBUNDNA GARANTIER. DU HAR ALLA OBLIGATORISKA GARANTIER ENLIGT LAG, MEN VI GER INGA ANDRA GARANTIER. I DEN UTSTRÄCKNING SOM TILLÄMPLIG LAG MEDGER DET UTESLUTER VI ALLA UNDERFÖRSTÅDDA OBLIGATORISKA GARANTIER, INKLUSIVE ALLMÄN LÄMPLIGHET, LÄMPLIGHET FÖR ETT VISST ÄNDAMÅL, FACKMANNAMÄSSIGT UTFÖRANDE OCH FRÅNVARO AV INTRÅNG I TREDJE MANS RÄTTIGHETER.

Fulltext
AnsvarsbegränsningAnsvarsbegränsning13_limitationOfLiability
Sammanfattning

12. Ansvarsbegränsning.

 • a. Microsoft ansvarar inte för ditt Innehåll, material eller annat material från tredje man, inklusive länkar till tredje mans webbplatser och aktiviteter som tillhandahålls av användare. Sådant innehåll och sådana aktiviteter kan varken tillskrivas Microsoft eller representera Microsofts åsikt.
 • b. Microsoft ansvarar endast vid överträdelse av väsentliga skyldigheter enligt Avtalet, eller enligt krav i tillämplig lag.
 • c. Microsoft, dess ställföreträdare och/eller dess juridiska ombud ska inte varar ansvariga för någon indirekt skada, inklusive ekonomisk förlust som förlust av förtjänst, såvida inte Microsoft, dess ställföreträdare och/eller dess juridiska ombud åtminstone har handlat med grov vårdslöshet eller uppsåtligt agerande.
 • d. Allt föreskrivet strikt ansvar för Microsoft, inklusive föreskrivet ansvar för brott mot garanti, skall förbli opåverkad av ansvarsbegränsningen. Detsamma ska gälla ansvar för Microsoft, dess ställföreträdare och/eller dess juridiska ombud i händelse av bedrägeri eller vårdslöshet från deras sida som orsakar personskada eller dödsfall.
 • e. Microsoft ansvarar inte för eventuell underlåtenhet att utföra eller försening i att utföra sina skyldigheter enligt dessa Villkor i den mån underlåtenheten eller förseningen orsakas av händelser som ligger utanför Microsofts rimliga kontroll (som fackföreningsdispyter, force majeure, krig, terroristhandlingar, skadegörelse, olyckor eller efterlevnad av tillämplig lag eller myndighetsbeslut). Microsoft kommer att sträva efter att minimera konsekvenserna av dessa händelser och att utföra de skyldigheter som inte påverkas.
Fulltext
Tjänstespecifika villkorTjänstespecifika villkor14_service-SpecificTerms
Sammanfattning

13. Tjänstespecifika villkor. Villkoren före och efter avsnitt 13 gäller generellt för alla Tjänster. Det här avsnittet innehåller tjänstespecifika villkor utöver de allmänna villkoren. Dessa tjänstespecifika villkor gäller om de inte överensstämmer med de allmänna villkoren.

Fulltext
XboxXbox14a_XboxLive
Sammanfattning
 • a. Xbox.
  • i. Privat, icke-kommersiellt bruk. Onlinetjänsten Xbox, Xbox Game Studios (https://www.xbox.com/xbox-game-studios)-spel, (inklusive Mojang-spel), program, prenumerationer, tjänster och innehåll som tillhandahålls av Microsoft (benämns gemensamt Xbox-tjänsterna) är endast avsedda för ditt privata och icke-kommersiella bruk.
  • ii. Xbox-tjänster. När du registrerar dig för Xbox-tjänster spåras och delas information om ditt spel, dina aktiviteter och din användning av spel och Xbox-tjänster med tillämpliga spelutvecklare som är tredje man för att Microsoft och nämnda spelutvecklare ska kunna driva och leverera Xbox-tjänsterna. Om du väljer att länka ditt konto för Microsofts Xbox-tjänster till ditt konto för en tjänst som inte kommer från Microsoft eller logga in på ditt konto för Xbox-tjänster för att tillgå en tjänst som inte kommer från Microsoft (t.ex. en spelutgivare av appar och tjänster från tredje man som inte är Microsoft) samtycker du till att (a) Microsoft kan dela begränsad kontoinformation (inklusive, utan begränsning gamertag, gamerscore, spelpoäng, spelhistorik och vänlista) med parten som inte kommer från Microsoft enligt Microsofts sekretesspolicy, och (b) parten som inte kommer från Microsoft också får åtkomst till ditt Innehåll från kommunikation som sker i spel när du är inloggad på ditt konto med parten som inte kommer från Microsoft, om detta tillåts enligt dina sekretessinställningar för Xbox. Om det tillåts enligt dina sekretessinställningar för Xbox kan Microsoft även publicera ditt namn, gamertag, gamerpic, motto, avatar spelklipp och spel som du har spelat i kommunikationer till personer som du tillåter.
  • iii. Ditt Innehåll. Som en del av uppbyggnaden av Xbox-tjänsternas community beviljar du Microsoft, dess koncernbolag och underleverantörer en kostnadsfri och global rättighet att använda, ändra, reproducera, distribuera, sända, dela och visa ditt innehåll eller ditt namn, din gamertag, din gamerpic, ditt motto eller din avatar som du publicerat för en Xbox-tjänst helt eller delvis på något sätt eller på något material eller stöd.
  • iv. Spelledare. Vissa spel kan använda spelledare och värdar. Spelledare och värdar är inte behöriga Microsoft-talespersoner. Deras åsikter återspeglar inte nödvändigtvis Microsofts åsikter.
  • v. Barn på Xbox. Om du är underårig och använder Xbox-tjänsterna kan din förälder eller vårdnadshavare ha kontroll över ditt konto i många avseenden och kan få rapporter om din användning av Xbox-tjänsterna.
  • vi. Spelvaluta eller virtuella varor. Xbox-tjänsterna kan innefatta en virtuell spelvaluta (som guld, mynt eller poäng) som kan köpas från Microsoft för riktiga pengar om du har uppnått myndighetsåldern i det land där du bor. Xbox-tjänsterna kan även innefatta virtuella digitala artiklar eller varor som kan köpas från Microsoft för riktiga pengar eller med spelvaluta. Spelvaluta och virtuella varor får aldrig lösas in mot riktiga pengar, varor eller andra artiklar av monetärt värde från Microsoft eller någon annan part. Utöver en begränsad, personlig, återkallelig, ej överförbar eller underlicensierbar licens att använda spelvalutan och de virtuella varorna i Xbox-tjänsterna har du ingen rättighet eller äganderätt till sådan spelvaluta eller virtuella varor som förekommer i eller kommer från Xbox-tjänsterna, eller några andra attribut kopplade till användning av Xbox-tjänsterna eller lagrade i Xbox-tjänsterna. Då och då kan Microsoft ändra dess erbjudanden kring spelvaluta eller virtuella varor.
  • vii. Programvaruuppdateringar. För enheter som kan ansluta till Xbox-tjänster får vi automatiskt undersöka din version av programvaran på Xbox-konsolen eller i Xbox-appen och ladda ned Xbox-konsolens eller Xbox-appens programvaruuppdateringar eller konfigurationsändringar, inklusive sådana som förhindrar din åtkomst till Xbox-tjänsterna, din användning av obehöriga Xbox-spel eller Xbox-appar eller din användning av obehörig maskinvarukringutrustning med en Xbox-konsol.
  • viii. Upphörande av gamertag. Du måste logga in på Xbox-tjänsterna minst en gång vart femte år, annars kan du förlora åtkomsten till den gamertag som är kopplad till ditt konto, och den kan då bli tillgänglig för andra att använda.
  • ix. Arena. Arena är en Xbox-tjänst genom vilken Microsoft eller tredje man kan erbjuda dig möjligheten att delta i eller skapa en videospelstävling, ibland med priser att vinna (Tävling). Dessa Villkor gäller för din användning av Arena, och eventuellt måste du vid anmälan till tävlingen godkänna tävlingsarrangörens ytterligare villkor och regler (Tävlingsvillkor). Eventuellt gäller behörighetsregler, som kan variera mellan jurisdiktioner. Tävlingar gäller inte på platser där dessa är förbjudna eller begränsas enligt lag. Brott mot dessa villkor (inklusive regler för uppförande) eller Tävlingsvillkor kan medföra straff eller diskvalificering från Tävlingen. Om du skapar en Tävling får du inte tillämpa Tävlingsregler som Microsoft (efter eget gottfinnande) anser strida mot dessa villkor. Microsoft förbehåller sig rätten att när som helst ställa in någon Tävling.
  • x. Fusk och manipulering av Programvaran. För enheter som kan ansluta till Xbox-tjänster får vi automatiskt undersöka din enhet efter obehörig maskinvara eller programvara som gör det möjligt att fuska eller manipulera i strid med uppförandekod eller dessa Villkor, samt ladda ned uppdateringar eller konfigurationsändringar av Xbox-appens programvara, inklusive sådana som förhindrar din åtkomst till Xbox-tjänsterna, din användning av obehörig maskinvara eller programvara som gör det möjligt att fuska eller manipulera.
  • xi. Mixer.
   • 1. Villkor för Mixer. Om du använder Mixer-tjänsten omfattas din användning, utöver dessa villkor, av Mixers villkor för tjänsten som finns på https://mixer.com/about/tos. I händelse av konflikt gäller dessa villkor.
   • 2. Ditt innehåll på Mixer. Med Ditt innehåll på Mixer avses allt innehåll som du eller någon annan för din räkning skapar i Mixer-tjänsten, inklusive, men inte begränsat till, liveflöden och inspelade flöden (samt eventuellt innehåll, t.ex. audiovisuellt, däri), märkesnamn, varumärken, tjänstmärken, logotyper eller indikationer på ursprung, dina kommentarer, uttryckssymboler och aktivitet i Mixer-kanaler (däribland robotgenererat innehåll) samt alla relaterade metadata. Vem som helst, inklusive Microsoft och användare, kan se, vara värd för, reproducera, ändra, distribuera, publicera och digitalt uppföra och visa, översätta, anpassa och på annat sätt exploatera ditt innehåll på Mixer, oavsett form, format, media eller kanaler som finns nu eller utvecklas i framtiden.
   • 3. Regler för uppförande som gäller för Mixer. Klicka här (https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=869104) om du vill ha mer information om hur Microsofts regler för uppförande gäller för Mixer.
   • 4. Använda Mixer-tjänsten.
    • a. Lägsta ålder. Genom att använda Mixer-tjänsten försäkrar du att du är minst 13 år gammal och, om du är yngre än myndighetsåldern där du bor, att din användning övervakas av en förälder eller vårdnadshavare.
    • b. Anonym och icke anonym användning. Du kan använda Mixer anonymt om du bara vill se innehållet. För att kunna chatta, följa kanaler, streama och interagera på annat sätt måste du dock logga in på ett konto, och i så fall använder Mixer-tjänsten ditt befintliga Microsoft-konto. I annat fall måste du skapa ett konto, logga in och identifieras för andra användare med ditt Mixer-namn.
    • c. Mixer-konton och konton hos tredje man. På Mixer kan du logga in med ett Mixer-konto eller ett konto hos tredje man (Twitter eller Discord). Om du loggar in med något av dessa konton måste du koppla det kontot till ditt Microsoft-konto.
    • d. Kontoanvändning. Om du använder ett Mixer-konto måste du bruka det så att det hålls aktivt. Logga in på Mixer-tjänsten minst en gång vart femte år för att hålla ditt Mixer-alias kopplat till ditt Microsoft-konto.
   • 5. Tjänstmeddelanden. Om vi behöver informera dig om något angående Mixer-tjänsten skickar vi meddelanden om tjänsten till den e-postadress som är kopplad till ditt Mixer-konto och/eller Microsoft-konto.
   • 6. Support. Kundsupport för Mixer-tjänsten är tillgänglig på mixer.com/contact.
Fulltext
ButikButik14b_Store
Sammanfattning
 • b. Butik. Med Butik avses en Tjänst där du kan bläddra, ladda ned, köpa och bedöma och recensera program (begreppet ”program” innefattar spel) och annat digitalt innehåll. Dessa villkor omfattar användning av vissa Butiker som ägs eller drivs av Microsoft eller dess koncernbolag (däribland, men inte begränsat till, Office Store, Microsoft Store på Windows och Microsoft Store på Xbox). Med Office Store avses en butik för Office-produkter och appar för Office, Microsoft 365, SharePoint, Exchange, Access och Project (2013 eller senare versioner) eller annan upplevelse av varumärket Office Store. Med Microsoft Store på Windows avses en Butik, som ägs och drivs av Microsoft eller dess koncernbolag, för Windows-enheter såsom telefon, dator och surfplatta, eller annan upplevelse av varumärket Office Store som kan användas på sådana Windows-enheter. Med Microsoft Store på Xbox avses en Butik, som ägs och drivs av Microsoft eller dess koncernbolag och som görs tillgänglig på Xbox-konsoler, eller annan upplevelse av varumärket Microsoft Store som görs tillgänglig på Xbox-konsoler.
  • i. Licensvillkor. Vi identifierar utgivaren av varje program som är tillgängligt i den relevanta Butiken. Såvida inte andra licensvillkor medföljer programmet utgör Standardlicensvillkor för program (SALT) i slutet av dessa villkor ett avtal mellan dig och programmets utgivare. Däri anges de licensvillkor som gäller för program du laddar ned via Butik som ägs eller drivs av Microsoft eller dess koncernbolag (utom Office Store). För tydlighets skull, dessa villkor omfattar användningen av, och tjänster som tillhandahålls av, Microsoft-tjänster. Avsnitt 5 i dessa villkor gäller även för appar och tjänster från tredje man som förvärvats genom en Butik. Program som laddas ned via Office Store omfattas inte av standardvillkoren för applicenser utan har separata licensvillkor som gäller.
  • ii. Uppdateringar. Microsoft söker automatiskt efter och hämtar uppdateringar till dina program, även om du inte är inloggad i den relevanta Butiken. Du kan ändra dina butiks- eller systeminställningar om du föredrar att inte få automatiska uppdateringar av butiksprogram. Vissa Office Store-program, för vilka värden är helt eller delvis onlinebaserad, kan dock uppdateras av programutvecklaren när som helst och eventuellt utan behov av ditt tillstånd.
  • iii. Betyg och omdömen. Om du betygsätter eller ger recenserar ett program eller annan digital vara i en Butik kan du få e-postmeddelanden från Microsoft med innehåll från utgivaren av programmet eller den digitala varan. Sådana e-postmeddelanden kommer från Microsoft: vi lämnar inte ut din e-postadress till någon utgivare av program eller digitala varor som du förvärvar via en butik.
  • iv. Säkerhetsvarning! Undvik skada, obehag eller ansträngda ögon genom att ta regelbundna pauser i användningen av spel eller andra program, särskilt om du känner smärta eller trötthet på grund av användningen. Ta en paus om du upplever obehag. Obehag kan omfatta illamående, åksjuka, yrsel, förvirring, huvudvärk, trötthet, trötta ögon, eller torra ögon. Användning av program kan distrahera dig eller skapa hinder för din omgivning. Undvik snubbelfaror, trappor, låga tak, sköra och värdefulla föremål som kan skadas. En mycket liten procent personer kan få anfall om de exponeras för vissa visuella bilder, till exempel blinkande ljus eller mönster som kan förekomma i program. Även personer som inte fått anfall tidigare kan ha ett odiagnostiserat tillstånd som kan orsaka anfall. Symtomen kan vara yrsel, synrubbningar, ryckningar och skakningar i armar och ben, desorientering, förvirring, medvetslöshet eller kramper. Sluta spela omedelbart och kontakta läkare om du får något av dessa symtom, eller kontakta läkare innan du använder programmen om du tidigare har haft symtom som är relaterade till anfall. Som förälder ska du vara uppmärksam på om dina barn uppvisar dessa symtom när de använder programmen.
Fulltext
Microsoft-kontofamiljfunktionerMicrosoft-kontofamiljfunktioner14c_MicrosoftFamily
Sammanfattning
 • c. Microsoft Family-funktioner. Föräldrar och barn kan använda Microsoft-kontofamiljfunktioner, inklusive Microsoft Family Safety, för att bygga upp ett förtroende utifrån en delad uppfattning om vilka beteenden, webbplatser, appar, spel, fysiska platser och utgifter som är lämpliga i deras familj. Föräldrar kan skapa en ”familj” genom att gå till https://account.microsoft.com/family (eller genom att följa instruktionerna på deras Windows-enhet eller Xbox-konsol) och bjuda in barn eller andra föräldrar. Det finns många funktioner för familjemedlemmar, så gå noga igenom informationen som lämnas när du samtycker till att skapa eller gå med i en familjen och när du köper digitala varor för familjeåtkomst. Genom att skapa eller gå med i en familj samtycker du till att använda den enligt dess syfte och att du inte kommer att använda den obehörigen för att olagligen bereda dig tillträde till någon annans uppgifter.
Fulltext
GruppmeddelandenGruppmeddelanden14d_GroupMessaging
Sammanfattning
 • d. Gruppmeddelanden. Olika Microsoft-tjänster tillåter dig att skicka meddelanden till andra via röstmeddelanden eller SMS (”meddelanden”), och/eller tillåta Microsoft och Microsoft-styrda koncernbolag att skicka sådana meddelanden till dig och en eller fler användare å dina vägnar. NÄR DU INSTRUERAR MICROSOFT OCH MICROSOFT-STYRDA KONCERNBOLAG ATT SKICKA SÅDANA MEDDELANDEN TILL DIG ELLER ANDRA, FÖRSÄKRAR OCH GARANTERAR DU ATT DU OCH VARJE PERSON SOM DU HAR ANGETT ATT VI SKA MEDDELA ACCEPTERAR ATT TA EMOT SÅDANA MEDDELANDEN OCH ANDRA RELATERADE ADMINISTRATIVA TEXTMEDDELANDEN FRÅN MICROSOFT OCH MICROSOFT-STYRDA KONCERNBOLAG. ”Administrativa textmeddelanden” är periodiska transaktionsmeddelanden från en särskild Microsoft-tjänst, inklusive men inte begränsat till ett ”välkomstmeddelande” eller instruktioner om hur du väljer att avprenumerera på meddelandena. Du eller gruppmedlemmar som vill sluta ta emot sådana meddelanden kan välja att inte ta emot ytterligare meddelanden från Microsoft eller Microsoft-styrda koncernbolag när som helst genom att följa de tillhandahållna instruktionerna. Om du inte längre vill ta emot sådana meddelanden eller delta i gruppen godkänner du att du avprenumererar genom instruktionerna som tillhandahållits av de tillämpliga programmet eller tjänsten. Om du har anledning att tro att en gruppmedlem inte längre vill ta emot sådana meddelanden eller delta i gruppen godkänner du att de tas bort från gruppen. Du försäkrar och garanterar att du och varje person du har instruerat oss att meddela är införstådd med att varje gruppmedlem ansvarar för kostnaderna för meddelandeavgifter som påförs av hans eller hennes mobiloperatör, inklusive internationella meddelandeavgifter som kan tillämpas när meddelanden skickas från telefonnummer i USA.
Fulltext
Skype och GroupMeSkype och GroupMe14e_Skype
Sammanfattning
 • e. Skype och GroupMe.
  • i. Ingen åtkomst till Alarmeringstjänster. Det finns väsentliga skillnader mellan traditionell telefontjänst och Skype. Microsoft är inte skyldiga att erbjuda åtkomst till Alarmeringstjänster i Skypes programvara och produkter enligt eventuella tillämpliga lokala eller nationella regler, bestämmelser eller lagar. Skypes programvara och produkter är inte avsedda för att kunna användas till nödsamtal till någon typ av sjukhus, polismyndighet, sjukvårdsinrättning eller någon annan slags tjänst som sätter en användare i kontakt med personal i räddningstjänst eller alarmeringscentraler för allmänhetens säkerhet (Alarmeringstjänster). Skypes programvara och produkter kan stödja samtal till Alarmeringstjänster i ett mycket begränsat antal länder, och endast för begränsade versioner av programvara och plattformar. Du hittar information om tillgänglighet och hur du konfigurerar funktionen här: https://www.skype.com/go/emergency. Om ditt nödsamtal kopplas fram måste du berätta för alarmeringsoperatören var du befinner dig fysiskt så att räddningstjänsten vet var de kan nå dig. Microsoft garanterar inte att nödsamtalet ansluts. Du godtar och godkänner att: (i) det är ditt ansvar att köpa traditionella trådlösa (mobila) eller fasta telefontjänster som erbjuder åtkomst till Alarmeringstjänster, (ii) Skypes programvara och produkter inte ersätter din primära telefontjänst. Ta reda på mer om samtal till 112, det särskilda numret för alarmering inom EU, på www.skype.com/go/emergency.
  • ii. Ändringar av betalprodukter. Om vi gör ändringar i betalprodukter som är ofördelaktiga för dig meddelar vi dig om ändringarna minst trettio dagar i förväg och informerar dig om din rätt att säga upp produkten innan den ändras. Om du inte säger upp produkten innan ändringarna träder i kraft godkänner du ändringarna. Vi informerar dig uttryckligen om detta när vi meddelar dig.
  • iii. API:er eller Sändning. Om du vill använda Skype i samband med sändning måste du uppfylla sändningsvillkoren på https://www.skype.com/go/legal.broadcast. Om du vill använda ett Application Program Interface (API) som visas eller görs tillgängligt av Microsoft måste du efterleva tillämpliga licensieringsvillkor, som är tillgängliga på www.skype.com/go/legal.
  • iv. Policy för rättvis användning. Policyer för rättvis användning kan gälla för användning av Skypes programvara och produkter. Läs igenom denna policy som är utformad för att förhindra bedrägerier och missbruk och kan begränsa typen, längden eller mängden samtal eller meddelanden som du har möjlighet att göra. Policyn införlivas i dessa Villkor genom referens. Du hittar policyn på https://www.skype.com/go/terms.fairusage.
  • v. Mapping. Skypes programvara och produkter innehåller funktioner med vilka du kan skicka information till en kartläggningstjänst, eller placera dig själv på en karta. Genom att använda funktionerna godkänner du dessa Villkor och villkoren för Google Maps som finns på https://www.google.com/intl/en_ALL/help/terms_maps.html.
  • vi. Privat, icke-kommersiellt bruk. Användning av Skypes programvara och produkter är endast avsedd för ditt privata, icke-kommersiella bruk. Du har rätt att använda Skype på jobbet för din egen företagskommunikation.
  • vii. Skype-nummer/Skype To Go. Om Microsoft förser dig med ett Skype-nummer eller Skype To Go-nummer godkänner du att du inte äger det numret eller har rätt att behålla det för alltid. I vissa länder kan ett nummer tilldelas dig av en Microsoft-partner i stället för Microsoft, och du kan behöva ingå ett separat avtal med sådan partner.
  • viii. Skype Manager. Ett Skype Manager Admin-konto skapas och hanteras av dig i egenskap av enskild administratör i en Skype Manager-grupp, inte som en affärsenhet. Du kan länka ditt enskilda Microsoft-konto till en Skype Manager-grupp (Länkat konto). Du kan utse ytterligare administratörer till din Skype Manager, förutsatt att de godkänner dessa Villkor. Om du tilldelar Skype-nummer till ett Länkat konto ansvarar du för att alla krav relaterade till platsen för användarna av de Länkade kontona efterlevs. Om du väljer att avlänka ett Länkat konto från en Skype Manager-grupp kommer tilldelade prenumerationer, Skype-kredit eller Skype-nummer inte kunna återställas, och du kommer inte längre ha åtkomst till ditt Innehåll eller material som är kopplat till det avlänkade kontot. Du samtycker till att behandla all personlig information om användarna av dina Länkade konton enligt alla tillämpliga lagar om dataskydd.
  • ix. Skype-avgifter och återbetalningar. Kostnaderna för att ringa telefoner utanför abonnemang utgörs av en öppningsavgift (debiteras en gång per samtal) och ett pris per minut enligt www.skype.com/go/allrates. Samtalskostnader debiteras från ditt Skype-kreditsaldo. Microsoft får ändra avgifterna för att ringa till telefoner och premiumnummer som inte ingår i ett abonnemang. Om ändringarna är betydande och ofördelaktiga för dig (t.ex. om vi ökar priserna) informerar vi dig via e-post eller på annat lämpligt sätt minst trettio (30) dagar innan prisförändringarna träder ikraft. Efter trettio (30) dagar gäller de nya priserna för dina samtal. Du hittar aktuella priser på www.skype.com/go/allrates. Om du inte godkänner de nya priserna ska du inte ringa samtalet. Alla kostnader som uppgår till endast delar av en hel valutaenhet avrundas uppåt till närmaste hela valutaenhet. Alla priser för betalprodukter är inklusive gällande skatt, inklusive moms, om inte annat anges. Momsen beräknas utifrån den tillhandahållna faktureringsadressen. Du avstår uttryckligen all rätt till momsåterbetalning från Microsoft, om det momsbelopp som den sistnämnda slutligen ska betala till skattemyndigheten av någon anledning skulle vara lägre än det momsbelopp som debiterats dig. Vi erbjuder inte produkter för kunder i dessa territorier: Berget Athos, Kanarieöarna, de franska utomeuropeiska departementen, Åland, Kanalöarna, ön Helgoland, territoriet Büsingen, Ceuta, Melilla, Livigno, Campione d'Italia och de italienska delarna av Luganosjön. Om du har använt en Skype-betalprodukt kommer din Ångerrättsperiod att förverkas och ditt köp inte att kunna avbrytas eller återbetalas. Omkostnader för Skype-kredit, tilldelning av Skype-nummer eller användning av ett abonnemang utgör ”full leverans” och/eller ”användning” av en betalprodukt. Du samtycker uttryckligen till att Skype-nummer kan tilldelas före utgången av Ångerrättsperioden och blir icke-återbetalningsbara vid tilldelningen. Förutom Ångerrättsperioden är Skype-abonnemang endast återbetalningsbara om de inte har använts eller utgått. Ångerrättsperioden och återbetalningar gäller inte för Skypes betalprodukter som (i) köpts via partner som är tredje man, (ii) betalats kontant med betalningssätt från tredje man (t.ex. plånbok för kontantöverföring), (iii) inte köpts online direkt från Microsoft (t.ex. kuponger eller förbetalda kort), (iv) tilldelats ditt konto av tredje man.
  • x. Skype-kredit. Microsoft garanterar inte att du kommer att kunna använda din Skype-kredit för att köpa alla Skypes betalprodukter. Om du inte använder din Skype-kredit inom 180 dagar inaktiveras den av Microsoft. Du kan återaktivera Skype-krediten genom att följa återaktiveringslänken på https://www.skype.com/go/store.reactivate.credit. Du kan aktivera funktionen Automatisk omdebitering när du köper Skype-kredit genom att markera lämplig ruta. Om den är aktiverad debiteras ditt Skype-kreditsaldo igen med samma belopp och av ditt valda betalningssätt varje gång ditt Skype-saldo går under den gräns som då och då sätts av Skype. Om du köpte ett abonnemang med ett annat betalningssätt än kreditkort, PayPal eller Moneybookers (Skrill), och har aktiverat Automatisk omdebitering, omdebiteras din Skype-kredit med beloppet som behövs för att betala ditt nästa återkommande abonnemang. Du kan när som helst inaktivera Automatisk omdebitering genom att ändra dina inställningar i din kontoportal i Skype.
  • xi. Internationella meddelandeavgifter. GroupMe använder för närvarande telefonnummer i USA för varje grupp som skapas. Varje textmeddelande som skickas till eller tas emot från ett GroupMe-nummer kommer att räknas som ett internationellt textmeddelande skickat till eller mottagits från USA. Kontakta din leverantör för de förenade internationella avgifterna.
  • xii. Skicka och ta emot pengar. Genom att använda funktionen för att skicka och ta emot pengar (i förekommande fall) bekräftar du att Microsoft använder tredjemansleverantörer för tillhandahållande av betalningstjänster och genomförande av överföringar. Microsoft tillhandahåller inte betalningstjänster, genomför inte överföringar och är inte ett finanstjänstföretag. Eventuellt har endast användare över 18 år (eller annat enligt tredje mans villkor) som registrerar och godkänns för ett konto hos tredje man möjlighet att skicka och ta emot pengar via Skype. För att använda penningöverföringstjänsten måste du eventuellt registrera dig för allmänna villkor från tredje man och bevilja dem behörighet att dela data för tillhandahållande av tjänsten. Om Microsoft meddelas om att din användning av funktionen för att skicka pengar bryter mot tredje mans allmänna villkor måste Microsoft eventuellt vidta åtgärder mot ditt konto, exempelvis säga upp eller stänga av det. Microsoft ansvarar inte för betalningstjänster som tillhandahålls av tredje man, eller åtgärder som vidtas enligt dennas allmänna villkor. Microsoft lämnar inga garantier eller utfästelser om att tjänsten för överföring av pengar kommer att vara tillgänglig nu eller i framtiden.
Fulltext
Bing och MSNBing och MSN14f_BingandMSN
Sammanfattning
 • f. Bing och MSN.
  • i. Bing och MSN-material. Artiklar, text, foton, kartor, videor, videospelare samt material från tredje man som är tillgängliga på Bing och MSN, även via Microsofts robotar, appar och program, är endast avsedda för privat bruk som inte är kommersiellt. Annan användning som hämtning, kopiering eller vidaredistribution av materialet, eller användning av materialet eller produkter för att skapa egna produkter, tillåts endast med särskilt tillstånd från Microsoft eller rättighetsinnehavarna eller i den utsträckning som är tillåten enligt tillämpliga upphovsrättslagar. Microsoft eller andra rättighetsinnehavare förbehåller sig alla rättigheter till material som inte uttryckligen fastställts av Microsoft i licensvillkoren.
  • ii. Bing Maps. Du får inte använda bilder i fågelperspektiv av USA, Kanada, Mexiko, Nya Zeeland, Australien eller Japan för statlig användning utan separat skriftligt godkännande.
  • iii. Bing Places och Bing Manufacturer Center. När du tillhandahåller Bing Places eller Bing Manufacturer Center dina Data eller ditt Innehåll beviljar du Microsoft en global, royaltyfri immateriell rättighetslicens att använda, reproducera, spara, ändra, sammanföra, främja, överföra, visa eller distribuera som del av en tjänst, och underlicensiera dessa rättigheter till tredje man.
Fulltext
CortanaCortana14g_Cortana
Sammanfattning
 • g. Cortana.
  • i. Privat, icke-kommersiellt bruk. Cortana är Microsofts personliga assistent. Funktioner, tjänster och innehåll som tillhandahålls av Cortana (benämns gemensamt Cortana-tjänster) är endast avsedda för ditt privata, icke-kommersiella bruk.
  • ii. Funktioner och innehåll. Cortana Har en rad olika funktioner, och vissa av dem är personligt anpassade. Cortana-tjänster får ge dig åtkomst till tjänster, information eller funktioner från andra än Microsoft-tjänster eller appar och tjänster från tredje man. De tjänstspecifika Villkoren i avsnitt 13 gäller också för din användning av tillämpliga Microsoft-tjänster som tillgås via Cortana-tjänster. Cortana tillhandahåller dig information endast i planeringssyfte och du bör använda ditt eget omdöme när du granskar och förlitar dig på informationen. Microsoft lämnar inga garantier vad gäller tillförlitlighet, tillgänglighet eller punktlighet avseende personliga upplevelser som tillhandahålls av Cortana. Microsoft ansvarar inte för om en i Cortana-funktion försenar eller förhindrar ditt mottagande, din granskning eller sändning av kommunikation eller meddelande, eller erhållande av en tjänst.
  • iii. Appar och tjänster från tredje man. Som en del av tillhandahållandet av Cortana-tjänster får Cortana föreslå och hjälpa dig att interagera med appar och tjänster från tredje man (färdigheter eller anslutna tjänster från tredje man). Om du väljer det får Cortana utbyta information med appar och tjänster från tredje man, t.ex. ditt postnummer eller frågor och svar som lämnats av sådana appar och tjänster, för att hjälpa dig erhålla begärda tjänster. Cortana får ge dig möjlighet att göra inköp via appar och tjänster från tredje man med användning av de kontoinställningar du har fastställt direkt med sådana appar och tjänster. Du kan när som helst koppla bort Cortana-tjänsten från appar och tjänster från tredje man. Din användning av Cortana-tjänster för att ansluta till appar och tjänster från tredje man är underkastad avsnitt 5 i dessa Villkor. Utgivare av appar och tjänster från tredje man kan ändra eller upphöra med funktioner i sina appar och tjänster från tredje man, eller integrationen med Cortana-tjänster. Microsoft ansvarar inte för programvara eller inbyggd programvara som tillhandahålls av tillverkaren.
  • iv. Cortana-kompatibla enheter. Cortana-kompatibla enheter är produkter eller enheter som kan tillgå Cortana-tjänster, eller produkter eller enheter som är kompatibla med Cortana-tjänster. Cortana-kompatibla enheter innefattar enheter eller produkter från tredje man som Microsoft inte äger, tillverkar eller utvecklar. Microsoft ansvarar inte för dessa enheter eller produkter från tredje man.
  • v. Programvaruuppdateringar. Vi får automatiskt undersöka din version av programvaran för Cortana-tjänster, vilket är nödvändigt för att tillhandahålla Tjänsterna, och ladda ned programvaruuppdateringar eller konfigurationsändringar, utan kostnad för dig, eller begära att tillverkare av Cortana-kompatibla enheter håller programvaran för Cortana-tjänster uppdaterad.
Fulltext
Outlook.comOutlook.com14h_Outlook_com
Sammanfattning
 • h. Outlook.com. Den e-postadress för Outlook.com (eller @msn, @hotmail eller @live) som du använder för att skapa ditt Microsoft-konto är unik för dig så länge din Outlook-inkorg eller ditt Microsoft-konto är aktivt. Om din Outlook-inkorg eller ditt Microsoft-konto avslutas av dig eller av Microsoft enligt dessa Villkor kan e-postadressen eller användarnamnet återanvändas i vårt system och tilldelas en annan användare.
Fulltext
Office-tjänsterOffice-tjänster14i_officeBasedServices
Sammanfattning
 • i. Office-tjänster. Microsoft 365 Home, Microsoft 365 Personal, Office Online, Sway, OneNote.com och alla andra Microsoft 365-prenumerations- eller Office-märkta tjänster är avsedda för privat bruk som inte är kommersiellt, såvida du inte har rättighet för kommersiell användning enligt ett separat avtal med Microsoft. Användning av appar som Word, Excel, PowerPoint, Outlook, OneDrive, Access och Publisher i Microsoft 365 Family, Microsoft 365 Personal och andra Microsoft 365-prenumerationstjänster regleras av tilläggslicensvillkor som finns på https://aka.ms/useterms tillsammans med dessa villkor.
Fulltext
Microsoft Health-tjänsterMicrosoft Health-tjänster14j_MicrosoftHealthServices
Sammanfattning
 • j. Microsoft Health-tjänster.
  • i. Microsoft Band. Microsoft Band-enheten och programmet är inte medicintekniska enheter och är endast avsedda i fitness- och friskvårdssyfte. De är inte konstruerade eller avsedda för användning i diagnostisering av sjukdomar eller andra tillstånd, eller för att avhjälpa, lindra, behandla eller förebygga sjukdomar eller andra tillstånd. Microsoft ansvarar inte för beslut du fattar utifrån information du får från Microsoft Band.
  • ii. Hälsorobotar. Hälsorobotar, som kan innefatta åtgärdsplaner, insikter, påminnelser och andra funktioner, är inte medicintekniska enheter och är endast avsedda för fitness- och friskvårdssyften med ett program utfärdat av en vårdgivare. De är inte konstruerade eller avsedda som substitut för professionell sjukvårdsrådgivning eller för att användas till att diagnostisera, avhjälpa, lindra, förebygga eller behandla sjukdomar eller andra tillstånd. Du ansvarar helt för din användning av hälsorobotar. Microsoft ansvarar inte för beslut du fattar grundat på information du får från hälsorobotar. Vänd dig alltid till en läkare med dina eventuella frågor om sjukdomstillstånd, kost, kondition eller friskvårdsprogram innan du använder hälsorobotar. Bortse aldrig från eller dröj med att uppsöka professionell medicinsk rådgivning på grund av information du erhållit i eller genom Tjänsterna. I likhet med all teknik kan det hända att hälsorobotar inte fungerar som avsett av diverse anledningar, däribland strömavbrott eller avbrott i anslutningen.
Fulltext
Digitala varorDigitala varor14k_DigitalGoods
Sammanfattning
 • k. Digitala varor. Genom Microsoft Groove, Microsoft Films & TV, Store, Xbox Services och andra relaterade och framtida tjänster ger Microsoft dig möjlighet att lyssna, visa, spela eller läsa (om tillämpligt) musik, bilder, videor, text, böcker, spel eller annat material (digitala varor) som du kan erhålla i digital form. De digitala varorna är endast avsedda för personlig och icke-kommersiell användning i underhållningssyfte. Du samtycker till att inte omfördela, sända, offentligt framföra eller offentligt visa eller överföra några kopior av de digitala varorna. Digitala varor kan ägas av Microsoft eller av tredje man. Du är under alla omständigheter införstådd med och samtycker till att dina rättigheter avseende digitala varor begränsas av dessa Villkor, upphovsrättslagar och användningsreglerna som finns på https://go.microsoft.com/fwlink/p/?LinkId=723143. Du samtycker till att inte försöka ändra någon Digital vara du erhållit via någon av Tjänsterna, oavsett anledning, även i syfte att dölja eller byta de digitala varornas äganderätt eller källa. Microsoft och/eller de digitala varornas ägare kan då och då ta bort digitala varor från Tjänsterna utan föregående meddelande.
Fulltext
OneDriveOneDrive14l_OneDrive
Sammanfattning
 • l. OneDrive.
  • i. Lagringstilldelning. Om du har mer innehåll lagrat på ditt OneDrive-konto än som tilldelats dig enligt villkoren för din kostnadsfria eller betalda prenumerationstjänst för OneDrive, och inte agerar på Microsofts varsel om att ställa ditt konto till rätta genom att ta bort överskjutande innehåll eller gå över till en ny prenumerationsplan med mer lagringsutrymme inom 30 dagar efter varslet (eller längre period som specificeras i varslet), förbehåller vi oss rätten att stänga ditt konto och ta bort eller inaktivera åtkomsten till ditt Innehåll på OneDrive.
  • ii. Tjänstens prestanda. Beroende på faktorer som din utrustning, Internetuppkoppling och Microsofts insatser för att upprätthålla prestandan och integriteten för sin tjänst kan du då och då uppleva fördröjning vid uppladdning eller synkning av innehåll på OneDrive.
  • iii. Meddelande om upphörande. Vi kommer att förvarna dig minst en månad innan vi stänger ditt OneDrive-konto på grund av inaktivitet enligt avsnitt 4.a.ii. Om du är en OneDrive-prenumerant som har betalat kommer vi inte att stänga ditt konto på grund av inaktivitet under perioder när du har betalat för din OneDrive-användning.
  • iv. Ändringar i OneDrive-tjänsten. Vi kommer att meddela dig minst 30 dagar i förväg om ändringar i de kostnadsfria eller de avgiftsbelagda OneDrive-tjänsterna leder till att du förlorar åtkomst till ditt Innehåll på OneDrive.
  • v. Avgiftsbelagda prenumerationer. Om vi minskar dina OneDrive-datalagringsgränser eller avbryter OneDrive-tjänsten kan du säga upp din avgiftsbelagda prenumeration på OneDrive. Då tillhandahåller vi dig en återbetalning som beräknas proportionellt för en sådan prenumeration. Vi kommer att meddela dig minst 30 dagar i förväg om sådana ändringar och du måste göra uppsägningen inom perioden som anges i meddelandet.
Fulltext
Microsoft RewardsMicrosoft Rewards14m_MicrosoftRewards
Sammanfattning
 • m. Microsoft Rewards.
  • i. Microsoft Rewards (Programmet) ger dig möjlighet att tjäna inlösbara poäng för aktiviteter såsom behöriga sökningar, förvärv och andra erbjudanden från Microsoft. Erbjudanden kan variera enligt marknad. Med sökning avses när en enskild användare manuellt skriver in text för att i god tro hitta Bing-sökresultat för sina egna utforskningssyften. Detta omfattar inte frågor som läggs in av en robot, ett makro eller annan automatiserad eller bedräglig metod av något slag (Sökning). Med förvärv avses inköp av varor eller nedladdning och förvärv av en licens för digitalt innehåll från Microsoft, vare sig det är kostnadsfritt eller betalas för (Förvärv). Belöningspoäng erbjuds inte för alla inköp från Microsoft. Microsoft kan från tid till annan erbjuda ytterligare möjligheter att tjäna poäng, men varje erbjudande om poäng är inte oändligt tillgängligt. Poängen du tjänar kan lösas in mot belöningar som anges på inlösensidan på https://aka.ms/redeemrewards (Belöningar). Mer information finns i avsnittet Belöningar på support.microsoft.com (https://support.microsoft.com) (Vanliga frågor).
   • 1. Programkrav. Du måste ha ett giltigt Microsoft-konto, och dina enheter måste uppfylla minimisystemkraven (https://account.microsoft.com/rewards/). Programmet är tillgängligt för användare som är bosatta inom de marknader som anges i Vanliga frågor. Enskilda får inte ha fler än ett programkonto, även om de har flera e-postadresser, och varje hushåll får ha högst sex konton. Programmet är endast avsett för privat, icke-kommersiellt bruk.
   • 2. Poäng. Med undantag för att du kan dela dina poäng inom din Microsoft-familj (begränsningar kan gälla), eller skänka dem till en ideell organisation som ingår i listan på inlösensidan, kan du inte överlåta poäng. Poängen är inte din personliga egendom, och du kan inte lösa in poäng mot kontanter eller pengar. Poäng tilldelas dig på marknadsföringsgrunder. Du kan inte köpa poäng. Microsoft får begränsa mängden poäng eller belöningar per person, per hushåll eller under en angiven period (t.ex. en dag) förutsatt att du inte missgynnas i strid mot god tro. Du får inte lösa in fler än 550 000 poäng per kalenderår i programmet. Poäng som intjänas i programmet gäller inte i, och får inte användas i kombination med, något annat program som Microsoft eller tredje man erbjuder. Poäng som inte lösts in upphör att gälla om du inte tjänar eller löser in några poäng på 18 månader.
   • 3. Belöningar. Du kan lösa in dina poäng eller lämna dem som bidrag till en listad ideell organisation på inlösensidan (https://aka.ms/redeemrewards). Antalet tillgängliga belöningar av en viss typ kan vara begränsat och levereras i så fall i den ordning de efterfrågas. Du kan behöva lämna ytterligare information, t.ex. din adress och ett telefonnummer (annat än VOIP- eller gratisnummer), och du ombeds kanske också att ange en kod för att förebygga bedrägeri, eller att underteckna ytterligare rättsliga dokument för att lösa in poäng mot belöningar. När du har beställt en belöning kan du inte avboka eller lämna tillbaka den mot återbetalning, utom om det är fel på produkten eller om detta är ett krav enligt tillämplig lag. Om du beställer en Belöning som är slut i lager eller inte tillgänglig av andra skäl får vi ersätta den med en Belöning av liknande värde eller återföra dina poäng till dig. Microsoft får uppdatera de belöningar som erbjuds på inlösensidan eller upphöra med att erbjuda vissa belöningar. För vissa belöningar kan behörighetskrav gälla. Sådana eventuella krav framgår av erbjudandet i fråga. Du svarar själv för eventuella skatter, federala, statliga eller lokala, och andra kostnader för att ta emot och använda belöningen. Belöningar skickas via e-post till den e-postadress som är kopplad till ditt Microsoft-konto, så se till att din e-postadress är aktuell. Belöningar som inte kan levereras kommer inte att skickas ut igen och är därmed förverkade. Belöningar får inte säljas vidare.
   • 4. Säga upp ditt deltagande i programmet. Om du inte längre vill delta i Microsoft Rewards-programmet ska du följa instruktionerna på sidan där du kan gå ur (https://account.microsoft.com/rewards/optout?confirm=false). Om du går ur förlorar du omgående alla dina tillgängliga poäng. Ditt Programkonto får avslutas om du inte loggar in minst en gång var 18:e månad. Microsoft förbehåller sig vidare rätten att avsluta en viss användares Programkonto om denna manipulerar, missbrukar eller bedrar Programmet, eller för överträdelse av dessa villkor. När programmet avslutas (av dig eller oss), eller om programmet upphävs, har du 90 dagar på dig att lösa in dina poäng som annars förverkas. Vid det tillfälle då programmet avslutas upphör din rätt att använda programmet och att samla framtida poäng.
   • 5. Andra villkor. Microsoft förbehåller sig rätten att diskvalificera dig, inaktivera din åtkomst till programmet eller belöningskontot och hålla inne poäng, belöningar och donationer till välgörenhet om Microsoft tror att du manipulerar eller missbrukar programmet på något sätt, om du är obehörig att motta en belöning av rättsliga skäl (t.ex. exportlagar) eller kan ha del i aktiviteter som strider mot dessa villkor.
Fulltext
AzureAzure14n_Azure
Sammanfattning
 • n. Azure. Din användning av Azure-tjänsten regleras av de allmänna villkoren i det separata avtalet enligt vilket du anskaffade tjänsten, såsom beskrivs på sidan Juridisk information om Microsoft Azure på https://aka.ms/AA7z67v.
Fulltext
ÖvrigtÖvrigt16_17_18_miscellaneous
Sammanfattning

14. Övrigt. Detta avsnitt och avsnitten 1, 9 (avseende belopp som uppkommit innan dessa Villkor upphör), 10, 11, 12 och 16, samt de avsnitt som enligt sina villkor gäller efter att de upphör, ska fortsätta gälla även när dessa Villkor har sagts upp eller upphört att gälla. Vi har rätt att när som helst, helt eller delvis överföra, överlåta eller på annat sätt avyttra våra rättigheter och skyldigheter enligt dessa Villkor, utan att meddela dig, så länge sådan överlåtelse inte är till ditt förfång. Du har inte rätt att överlåta dessa Villkor eller någon rättighet att använda Tjänsterna. Detta är det fullständiga avtalet mellan dig och Microsoft för din användning av Tjänsterna. Det ersätter alla tidigare avtal mellan dig och Microsoft avseende din användning av Tjänsterna. Alla delar av dessa Villkor gäller fullt ut i den utsträckning detta är förenligt med tillämplig lagstiftning. Om en domstol eller skiljedomare finner att vi inte kan hävda någon del av dessa Villkor ska den delen anses vara ersatt med villkor som i så hög grad som möjligt överensstämmer med syftet med den del som vi inte kan hävda. Dessa Villkor avser bara dig och oss. Det gäller inte till förmån för någon annan person, med undantag av Microsofts efterträdare och förvärvare av avtalet. Rubrikerna är endast avsedda för referens.

15. Exportlagar. Du måste uppfylla alla inhemska och internationella exportlagar och -föreskrifter som gäller för programvaran och/eller Tjänsterna, bland annat restriktioner avseende destination, slutanvändare och slutanvändning. Mer information om geografiska begränsningar och exportrestriktioner finns på https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=868968 och https://www.microsoft.com/exporting.

16. Förbehåll angående rättigheter och Feedback. Med undantag för vad som uttryckligen anges i dessa Villkor beviljas du inte någon licens av Microsoft eller något annat slags rättigheter enligt patent, know-how, upphovsrätt, företagshemligheter, varumärken eller annan immateriella rättigheter som tillhör eller disponeras av Microsoft eller relaterad enhet, inklusive, men inte begränsat till, namn, utstyrselmärke, logotyp eller motsvarande. Om du ger Microsoft en idé, ett förslag eller feedback, inklusive, men inte begränsat till, idéer om nya produkter, teknik, kampanjer, produktnamn, produktfeedback och produktförbättringar (”Feedback”) ger du, utan kostnad, royalties eller annan förpliktelse gentemot dig, Microsoft rätt att göra, låta göra, skapa härledda verk av, använda, dela och kommersialisera din Feedback på valfritt sätt och oavsett syfte. Du ska inte ge Feedback som omfattas av en licens som kräver att Microsoft licensierar sin programvara, teknik eller dokumentation till tredje man på grund av att Microsoft innefattar din feedback i dessa.

Fulltext
MEDDELANDENMEDDELANDENMEDDELANDEN
Sammanfattning

Meddelanden och förfaranden vid krav vid intrång i immateriella rättigheter. Microsoft respekterar tredje mans immateriella rättigheter. Om du har anspråk avseende intrång i immateriella rättigheter, inklusive brott mot upphovsrätten, rekommenderar vi att du skickar detta till Microsofts utnämnda ombud. Mer information och kontaktuppgifter finns på Meddelande och procedurer för att göra anspråk gällande vid varumärkesintrång (https://www.microsoft.com/info/cpyrtInfrg.html).

Microsoft svarar på meddelanden om intrång i upphovsrätt enligt proceduren som fastställs i avdelning 17, United States Code, avsnitt 512. När det är lämpligt kan Microsoft även inaktivera eller säga upp konton som innehas av personer som använder Microsofts tjänster och som gör intrång upprepade gånger.

Meddelanden och procedurer som rör immateriella rättigheter vid annonsering. Läs våra Riktlinjer för immateriella rättigheter (https://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=243207) angående frågor om immateriella rättigheter i vårt reklamnätverk.

Upphovsrätts- och varumärkesmeddelanden. För Tjänsterna gäller Copyright © 2018 Microsoft Corporation och/eller dess leverantörer, One Microsoft Way, Redmond, WA 98052, USA. Med ensamrätt. Villkoren införlivar Microsoft Trademark & Brand Guidelines (https://www.microsoft.com/en-us/legal/intellectualproperty/trademarks/usage/general.aspx) (med eventuella ändringar från tid till annan). Microsoft och namnen, logotyperna och ikonerna för alla Microsoft-produkter, programvaror och tjänster kan vara oregistrerade eller registrerade varumärken som tillhör Microsoft-koncernen i USA och/eller andra länder. Följande är en ej uttömmande lista över Microsofts varumärken på https://www.microsoft.com/en-us/legal/intellectualproperty/trademarks/EN-US.aspx Namnen på faktiska företag och produkter kan vara varumärken som tillhör respektive ägare. Alla rättigheter som inte uttryckligen beviljas i dessa villkor är förbehållna. Viss programvara som används på viss Microsoft-webbplats baseras delvis på arbete som har utförts av Independent JPEG Group. Copyright © 1991-1996 Thomas G. Lane. Med ensamrätt. För ”gnuplot”-programvaran som används på vissa av Microsofts webbplatsservrar gäller: copyright © 1986–1993 Thomas Williams, Colin Kelley. Med ensamrätt.

Medicinskt meddelande. Microsoft tillhandahåller inte någon medicinsk rådgivning, diagnos eller behandling. Kontakta alltid din läkare eller annan kvalificerad vårdgivare för frågor om hälsotillstånd, kost, konditions- eller friskvårdsprogram. Bortse aldrig från eller dröj med att uppsöka professionell medicinsk rådgivning på grund av information du erhållit på eller genom Tjänsterna.

Börskurser och indexdata (inklusive indexvärden). Du får inte använda något av Dow Jones-indexenSM, indexdata eller Dow Jones-varumärken i samband med utfärdande, skapande, sponsring, handel, marknadsföring eller kampanj avseende finansiella instrument eller investeringsprodukter (t.ex. derivat, strukturerade produkter, investeringsfonder, börshandlade fonder, investeringsportföljer osv. där priset, avkastningen av och/eller prestandan hos instrumentet eller investeringsprodukten baseras på, har anknytning till eller är avsett att följa något av indexen eller en proxy för något av dessa) utan ett separat skriftligt avtal med Dow Jones.

Finansiellt meddelande. Microsoft är ingen mäklare/handlare eller registrerad investeringsrådgivare enligt USA:s federala värdepapperslag eller värdepapperslagar under någon annan tillämplig lag, och råder inte individer i tillrådligheten att investera i, köpa eller sälja värdepapper eller andra finansiella produkter eller Tjänster. Inget i Tjänsterna är ett erbjudande om eller en uppmaning till att köpa eller sälja värdepapper. Varken Microsoft eller dess licensgivare för börskurser eller indexdata rekommenderar några specifika finansiella produkter eller tjänster. Inget i Tjänsterna är avsett som professionell rådgivning, inklusive, men inte begränsat till, investerings- eller skatterådgivning.

Meddelande om de visuella standarderna H.264/AVC och MPEG-4 samt videostandarden VC-1. Programvaran kan innehålla codec-teknikerna H.264/AVC, MPEG-4 och/eller VC-1 som kan vara licensierade av MPEG LA, L.L.C. Sådan teknik är ett format för datakomprimering av videoinformation. MPEG LA, L.L.C. kräver följande meddelande:

DENNA PRODUKT LICENSIERAS ENLIGT PATENTPORTFÖLJLICENSERNA H.264/AVC, MPEG-4 VISUAL OCH VC-1 FÖR EN KONSUMENTS PRIVATA OCH ICKE-KOMMERSIELLA BRUK FÖR ATT (A) KODA VIDEO I ENLIGHET MED STANDARDERNA (VIDEOSTANDARDER) OCH/ELLER (B) AVKODA H.264/AVC-, MPEG-4 VISUAL- OCH VC-1-VIDEO SOM TIDIGARE KODATS AV EN KONSUMENT I SAMBAND MED PRIVAT OCH ICKE-KOMMERSIELL AKTIVITET, OCH/ELLER SOM FÖRVÄRVATS FRÅN EN VIDEOLEVERANTÖR SOM HAR LICENS FÖR ATT TILLHANDAHÅLLA SÅDAN VIDEO. INGEN AV LICENSERNA GÄLLER FÖR NÅGON ANNAN PRODUKT OAVSETT OM EN SÅDAN PRODUKT INKLUDERAS I DENNA PROGRAMVARA SOM EN ENDA VARA. INGEN LICENS BEVILJAS ELLER SKA VARA UNDERFÖRSTÅDD FÖR NÅGON ANNAN ANVÄNDNING. YTTERLIGARE INFORMATION KAN FÅS FRÅN MPEG LA, L.L.C. SE WEBBPLATSEN FÖR MPEG LA (http://www.mpegla.com).

Förtydligande: detta meddelande begränsar inte användningen av den programvara som tillhandahålls enligt dessa villkor för normal affärsanvändning som är personlig för den verksamheten och som inte omfattar (i) vidaredistribution av programvaran till tredje man eller (ii) skapande av material med teknik som är kompatibel med VIDEOSTANDARDERNA för distribution till tredje man.

Fulltext
STANDARDLICENSVILLKOR FÖR PROGRAMSTANDARDLICENSVILLKOR FÖR PROGRAMSTANDARDAPPLICATIONLICENSETERMS
Sammanfattning

STANDARDLICENSVILLKOR FÖR PROGRAM
GÄLLANDE PROGRAM SOM ERBJUDS I DET EUROPEISKA EKONOMISKA SAMARBETSOMRÅDET

MICROSOFT STORE, MICROSOFT STORE PÅ WINDOWS OCH MICROSOFT STORE PÅ XBOX

Dessa licensvillkor utgör ett avtal mellan dig och programmets utgivare. Läs dem noga. De gäller för program du laddar ned från Microsoft Store, Windows Store eller Xbox Store (benämns i dessa licensvillkor Store), inklusive eventuella uppdateringar eller tillägg för programmet, såvida det inte åtföljs av separata villkor som i så fall ska gälla.

OM DU INTE GODKÄNNER DESSA VILLKOR HAR DU INGEN RÄTT ATT OCH FÅR INTE HÄMTA ELLER ANVÄNDA PROGRAMMET.

Med utgivare av appen avses den enhet som licensierar appen till dig, sådan denna identifieras i en Store.

Om du efterlever dessa licensvillkor har du nedanstående rättigheter.

 • 1. INSTALLATIONS- OCH ANVÄNDNINGSRÄTTIGHETER. Du får installera och använda appen på Windows-enheter eller Xbox-konsoler så som beskrivs i Microsofts Användningsregler (https://go.microsoft.com/fwlink/p/?LinkId=723143). Microsoft förbehåller sig rätten att när som helst ändra sina Användningsregler (https://go.microsoft.com/fwlink/p/?LinkId=723143) för Xbox Live.
 • 2. INTERNETBASERADE TJÄNSTER.
  • a. Medgivande till Internetbaserade eller trådlösa tjänster. Om programmet ansluts till datorsystem via Internet, eventuellt via ett trådlöst nätverk, innebär din användning av programmet att du godkänner överföringen av standardenhetsinformation (inklusive, men inte begränsat till teknisk information om din enhet, ditt system samt din programvara och kringutrustning) för Internetbaserade eller trådlösa tjänster. Om andra villkor föreläggs dig i samband med din användning av tjänsterna som du får åtkomst till genom att använda programmet, gäller även de villkoren.
  • b. Missbruk av Internetbaserade Tjänster. Du har inte rätt att använda en Internetbaserad tjänst på något sätt som avsiktligen skadar den eller hindrar någon annan från att använda den eller det trådlösa nätverket. Du får inte använda tjänsten till att på något sätt försöka bereda dig obehörig åtkomst till tjänster, data, konton eller nätverk.
 • 3. LICENSENS OMFATTNING. Programmet säljs inte, det licensieras. Detta Avtal ger dig endast vissa rättigheter att använda programmet. Om Microsoft inaktiverar möjligheten att använda programmen på dina enheter enligt ditt avtal med Microsoft upphör eventuella licensrättigheter att gälla. Utgivaren av programmet förbehåller sig alla övriga rättigheter. Om du inte trots denna begränsning har ytterligare rättigheter enligt tillämplig lag får du endast använda programmet på det sätt som uttryckligen anges i detta Avtal. Du måste då följa alla tekniska begränsningar i programmet som endast tillåter att du använder det på ett visst sätt. Du har inte rätt att
  • a. kringgå någon av programmets tekniska begränsningar
  • b. Utföra reverse engineering, dekompilera eller ta isär programmet, förutom och bara i den omfattning som uttryckligen tillåts enligt tillämplig upphovsrättslagstiftning för datorprogram
  • c. framställa fler exemplar av programmet än vad som specifikt anges i detta Avtal eller som trots denna begränsning tillåts enligt tillämplig lag
  • d. publicera eller på annat sätt göra programmet tillgängligt för andra att kopiera
  • e. Hyra, leasa eller låna ut programmet
  • f. Överlåta appen eller detta avtal till tredje man.
 • 4. DOKUMENTATION. Om dokumentation medföljer programmet får du kopiera och använda dokumentationen för personlig, icke-kommersiell användning.
 • 5. TEKNISKA BEGRÄNSNINGAR OCH EXPORTRESTRIKTIONER. Programmet kan vara underkastat amerikansk eller internationell teknik- och exportlagstiftning. Du måste följa all inhemsk och internationell exportlagstiftning som gäller för den teknik som används eller stöds av programmet. Dessa lagar innefattar restriktioner avseende destination, slutanvändare och slutanvändning. Information om Microsoft-produkter finns på Microsofts exportwebbplats (https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=868967).
 • 6. SUPPORTTJÄNSTER. Kontakta utgivaren av programmet för att fastställa om det finns några tillgängliga supporttjänster. Microsoft, maskinvarutillverkaren och operatören för det trådlösa nätverket (såvida inte en av dessa är utgivaren av programmet) ansvarar inte för att tillhandahålla supporttjänster för programmet.
 • 7. AVTALET I DESS HELHET. Detta avtal, eventuella tillämpliga sekretesspolicyer, ytterligare villkor som medföljer programmet, och villkoren för tillägg och uppdateringar utgör hela licensavtalet mellan dig och utgivaren av programmet för programmet.
 • 8. TILLÄMPLIG LAG.
  • a. USA och Kanada. Om du förvärvat programmet i USA eller Kanada gäller lagarna i den stat eller provins där du är bosatt (eller, om det gäller ett företag, där verksamheten har sitt huvudsakliga säte) för tolkningen av dessa villkor, yrkanden om överträdelse av dem samt alla andra yrkanden (inbegripet konsumentskydd, otillbörliga konkurrensmetoder och skadeståndsyrkanden), oaktat principer om lagvalskonflikt.
  • b. Utanför USA och Kanada. Om du har förvärvat programmet i något annat land gäller lagarna i det landet.
 • 9. JURIDISK VERKAN. I detta Avtal beskrivs vissa juridiska rättigheter. Du kan ha andra rättigheter enligt gällande rätt i ditt land. Detta avtal påverkar inte de rättigheter du har enligt lagstiftningen i ditt land, om lagstiftningen i ditt land inte tillåter sådan påverkan.
 • 10. FRISKRIVNING FRÅN GARANTIANSVAR. Programmet licensieras i befintligt skick, med alla fel och i mån av tillgång. Utgivaren av programmet, för egen räkning, Microsoft (om Microsoft inte är utgivaren av programmet), leverantörer av trådlösa nätverk via vars nätverk programmet tillhandahålls och alla våra respektive koncernbolag, återförsäljare, ombud och leverantörer (omfattade parter) lämnar inga ytterligare avtalsbundna garantier i samband med programmet. Du har alla obligatoriska garantier enligt lag, men vi ger inga andra garantier. I den utsträckning som medges enligt gällande lag utesluter omfattade parter alla underförstådda obligatoriska garantier, inklusive avseende allmän lämplighet, lämplighet för ett visst ändamål, säkerhet, bekvämlighet och frånvaro av intrång.
 • 11. BEGRÄNSNING AV ANSVAR OCH SKADOR.
  • a. Utgivaren av programmet ansvarar inte för eventuellt användarinnehåll eller tredjemansmaterial, inbegripet länkar till tredjemanswebbplatser, eller aktiviteter som erbjuds av användare. Sådant innehåll och sådana aktiviteter kan varken tillskrivas eller representera åsikten hos utgivaren av programmet.
  • b. Utgivaren av programmet ansvarar endast vid överträdelse av väsentliga skyldigheter i dessa licensvillkor.
  • c. Utgivaren av programmet, dess ställföreträdare och/eller dess juridiska ombud ska inte vara ansvariga för någon oförutsebar skada och/eller ekonomisk förlust med hänsyn till någon indirekt skada, inklusive förlust av förtjänst, såvida inte utgivaren av programmet, dess ställföreträdare och/eller dess juridiska ombud åtminstone har handlat med grov vårdslöshet eller uppsåtligt agerande.
  • d. Eventuellt föreskrivet strikt ansvar för appens utgivare, inklusive, men inte begränsat till, ansvar enligt lagar om produktansvar samt föreskrivet ansvar för brott mot garanti, påverkas inte av ansvarsbegränsningen. Detsamma ska gälla ansvar som åvilar appens utgivare, dess ställföreträdare och/eller dess juridiska ombud i händelse av bedrägeri eller vårdslöshet från deras sida som orsakar personskada eller dödsfall.
  • e. Inga andra kontraktsanspråk eller rättsliga anspråk utöver de som omfattas av underavsnitten (a) till (e) i detta avsnitt 11 får åberopa sig på dessa programlicensvillkor och/eller användningen av programmet eller tjänsterna som görs tillgängliga genom programmet.
Fulltext
Täckta tjänsterTäckta tjänsterserviceslist
Sammanfattning

Följande produkter, appar och tjänster omfattas av Avtalet för Microsoft-tjänster men kanske inte är tillgängliga på din marknad.

 • Account.microsoft.com
 • Bing Apps
 • Bing Dictionary
 • Bing Image and News (iOS)
 • Bing Maps
 • Bing Pages
 • Bing Rebates
 • Bing Search APIs/SDKs
 • Bing Search app
 • Bing Translator
 • Bing Webmaster
 • Bing.com
 • Bingplaces.com
 • Cortana skills by Microsoft
 • Cortana
 • Default Homepage and New Tab Page on Microsoft Edge
 • Dev Center App
 • Device Health App
 • Dictate
 • education.minecraft.net
 • Face Swap
 • Feedback Intake Tool for Azure Maps (aka “Azure Maps Feedback”)
 • Forms.microsoft.com
 • forzamotorsport.net
 • Groove Music Pass
 • Groove
 • GroupMe
 • LineBack
 • Maps App
 • Microsoft 365 Consumer
 • Microsoft 365 Family
 • Microsoft 365 Personal
 • Microsoft Academic
 • Microsoft Add-Ins for Skype
 • Microsoft Bots
 • Microsoft Educator Community
 • Microsoft Family
 • Microsoft Film & TV
 • Microsoft Health
 • Microsoft Launcher
 • Microsoft Math Solver
 • Microsoft Pay
 • Microsoft Pix
 • Microsoft Research Interactive Science
 • Microsoft Research Open Data
 • Microsoft Search i Bing
 • Microsoft Soundscape
 • Microsoft Teams
 • Microsoft Translator
 • Microsoft Wallpaper
 • Microsoft XiaoIce
 • Microsoft-konto
 • Minecraft Realms Plus and Minecraft Realms
 • Minecraft-spel
 • Mixer
 • MSN Dial Up
 • MSN Explorer
 • MSN Food & Drink
 • MSN Health & Fitness
 • MSN Money
 • MSN News
 • MSN Premium
 • MSN Sports
 • MSN Travel
 • MSN Weather
 • MSN.com
 • Next Lock Screen
 • Office 365 Pro Plus optional connected experiences
 • Office 365-assistenten för Microsoft-support och återställning
 • Office för webben (tidigare Office Online)
 • Office in Microsoft 365 Consumer
 • Office in Microsoft 365 Family
 • Office in Microsoft 365 Personal
 • Office Store
 • Office Sway
 • Office.com
 • OneDrive.com
 • OneDrive
 • OneNote.com
 • Outlook.com
 • Paint 3D
 • Presentation Translator
 • Rinna
 • rise4fun
 • Seeing AI
 • Send
 • Skype in the Classroom
 • Skype Manager
 • Skype.com
 • Skype
 • Smart Search
 • Snip Insights
 • Spreadsheet Keyboard
 • Store
 • Sway.com
 • to-do.microsoft.com
 • Translator for Microsoft Edge
 • Translator Live
 • UrWeather
 • ux.microsoft.com
 • Video Breakdown
 • Visio Online
 • Web Translator
 • Windows Live Mail
 • Windows Live Writer
 • Windows Movie Maker
 • Windows Photo Gallery
 • Windows Store
 • Windows-spel, appar och webbplatser som publicerats av Microsoft
 • Xbox Game Pass
 • Xbox Game Studios – spel, appar och webbplatser
 • Xbox Live Guld
 • Xbox Live
 • Xbox Music
 • Xbox Store
Fulltext
Koncernbolag som kontrahenter (för betalda tjänster enligt avsnitt 10(b))Koncernbolag som kontrahenterAffiliateContractingEntities
Sammanfattning

Inga koncernbolag är kontrahenter för närvarande. Microsoft Ireland Operations Limited är din kontrahent.

Fulltext
1 augusti 20200