Bung rộng Outlook của bạn

Tận hưởng tất cả lợi ích cao cấp và các tính năng nâng cao của Outlook khi bạn đăng ký với Microsoft 365.

A mobile device and a laptop or tablet displaying Outlook

Lợi ích của Microsoft 365

Không có quảng cáo

Tập trung vào email của bạn mà không có quảng cáo. Tận hưởng sự đơn giản của Outlook khi bạn nâng cấp lên Microsoft 365.

Bảo vệ nâng cao

Truy nhập các tính năng bảo mật email cấp doanh nghiệp của Microsoft với Outlook được nâng cấp.*

Hỗ trợ cao cấp

Được chuyên gia Outlook giải đáp thắc mắc vào mọi thời điểm, khi bạn sở hữu Microsoft 365.

Tên miền riêng

Dễ dàng tạo địa chỉ email cá nhân hóa (ten@yourhobby.com). Outlook đi kèm với Microsoft 365 hoạt động với các miền GoDaddy để đơn giản hóa việc thiết lập.1


Outlook

Email và lịch miễn phí

Microsoft 365 Personal 1.299.000,00 ₫
/ năm

Microsoft 365 Personal

cho 1 người

Các tính năng cao cấp của Outlook

Microsoft 365 Family 1.699.000,00 ₫
/ năm

Microsoft 365 Family

cho tối đa 6 người

Các tính năng cao cấp của Outlook

Compare Microsoft Office Product features
Feature name

Outlook

Microsoft 365 Personal Microsoft 365 Family
Tính năng sản phẩm      

Email và lịch

Bao gồm

Bao gồm

Bao gồm

Các tính năng bảo mật cốt lõi như lọc thư rác và phần mềm xấu

Bao gồm

Bao gồm

Bao gồm

Dung lượng lưu trữ hộp thư

15 GB

50 GB

50 GB

Phiên bản ứng dụng Outlook

Web, Android, iOS2

Web, Android, iOS, Windows, Mac2

Web, Android, iOS, Windows, Mac2

Dung lượng lưu trữ OneDrive

5 GB

1 TB (1.000 GB)

Lên tới 6 TB (1 TB/người)

Các ứng dụng Office cao cấp

  • MicrosoftWord
  • MicrosoftPowerPoint
  • MicrosoftExcel
  • MicrosoftOneNote
  • MicrosoftOutlook
  • MicrosoftOneDrive

Chỉ các phiên bản ứng dụng trên web

Các phiên bản ứng dụng cao cấp và trên web

Các phiên bản ứng dụng cao cấp và trên web

Bảo vệ chống mã độc tống tiền OneDrive

Không tích hợp

Bao gồm

Tích hợp

Không có quảng cáo

Tận hưởng email không có quảng cáo khi bạn nâng cấp lên Outlook với Microsoft 365.

Không bao gồm

Tích hợp

Tích hợp

Mã hóa thư

Mã hóa dữ liệu trong hộp thư của bạn và sau khi gửi email đi.*

Không bao gồm

Tích hợp

Tích hợp

Tên miền riêng

Dễ dàng tạo địa chỉ email cá nhân hóa (ten@yourhobby.com). Outlook đi kèm với Microsoft 365 hoạt động với các miền GoDaddy để đơn giản hóa việc thiết lập.1

Không bao gồm

Tích hợp

Tích hợp

Tự động bảo vệ khỏi những liên kết không an toàn

Outlook kiểm tra các liên kết khả nghi trong email và chuyển hướng bạn đến trang cảnh báo nếu bấm vào.*

Không bao gồm

Tích hợp

Tích hợp

Quét và loại bỏ các tệp đính kèm nguy hiểm

Outlook quét tệp đính kèm tìm vi-rút và phần mềm xấu, đồng thời loại bỏ các tệp nguy hiểm để không mở các tệp đó.*

Không bao gồm

Tích hợp

Bao gồm

*Tính năng bảo mật nâng cao không sẵn dùng cho @gmail.com và các tài khoản khác được đồng bộ với tài khoản outlook.com. Xem Câu hỏi thường gặp.
1. Miền được bán riêng. Bạn phải duy trì một miền hiện hoạt với GoDaddy để dùng tính năng này.
2. Tình trạng sẵn có của các ứng dụng dành cho thiết bị di động sẽ khác nhau tùy theo quốc gia/vùng lãnh thổ.