Microsoft Visio

Nhanh chóng giúp ý tưởng của bạn trở nên sống động với tính năng trực quan hóa dữ liệu

Khai thác sức mạnh của Microsoft 365 và các tính năng được tích hợp từ Microsoft Visio.

Kết hợp Visio với Power BI để có được thông tin chuyên sâu dữ liệu mạnh mẽ

Nhúng các sơ đồ vào bảng điều khiển Power BI1 bằng cách sử dụng Visio Visual. Kết hợp thông tin chuyên sâu về hoạt động và doanh nghiệp để có cái nhìn toàn diện về dữ liệu của bạn. Tìm hiểu cách thức.

A Surface tablet running a .gif of Visio Visual in Power BI
A representative visual of Data Visualizer

Trực quan hóa dữ liệu Excel bằng các sơ đồ Visio

Biến dữ liệu bảng tính Excel thành các sơ đồ Visio có tính trực quan cao bằng Công cụ trực quan hóa Dữ liệu2. Xem nội dung cập nhật dữ liệu Excel trong sơ đồ và ngược lại.

Mang ý tưởng mới vào dữ liệu của bạn từ nhiều nguồn khác nhau

Nhanh chóng kết nối sơ đồ Visio với các nguồn dữ liệu của bạn3 để tạo nên một cái nhìn toàn cảnh về doanh nghiệp của bạn. Xem các cập nhật khi dữ liệu làm mới.

Surface tablet displaying data linking in Visio
A Surface tablet displaying a custom data visualization in Visio

Thao tác theo cách của bạn bằng các trực quan hóa tùy chỉnh

Dễ dàng tạo các trực quan hóa riêng cho doanh nghiệp của bạn hoặc chọn từ các biểu tượng, màu và văn bản được thiết kế sẵn với các công cụ trực quan hóa dữ liệu.

Duy trì nhịp độ cho nhóm của bạn chỉ với một nguồn đáng tin cậy

Cộng tác và chia sẻ liền mạch sơ đồ liên kết dữ liệu. Giúp mọi người luôn thống nhất bằng Visio Online.

A Surface tablet displaying an operations diagram being shared in Visio Online

Tìm hiểu thêm về Visio

Tham gia khóa học cấp tốc về Visio

Công cụ dành cho kể chuyện trực quan

Theo dõi Visio

Theo dõi Visio trên Twitter

Theo dõi Visio trên Facebook

Theo dõi blog Visio

Theo dõi Visio trên UserVoice

1. Bất kỳ ai cũng có thể xem báo cáo Visio Visual nhưng chỉ người đăng ký Visio Online mới có thể chỉnh sửa hình ảnh trực quan. Power BI được bán riêng.
2. Công cụ trực quan hóa Dữ liệu chỉ sẵn dùng với người đăng ký Gói Visio 2. Microsoft Excel được bán riêng.
3. Visio hiện hỗ trợ nhiều nguồn dữ liệu, bao gồm Microsoft Excel, Microsoft Excel Services, Active Directory, Microsoft SQL Server, Microsoft SQL Azure và Microsoft SharePoint Lists cũng như Business Connectivity Services.