Publicerad: 2/4/2011
Visningar: 14
Betygsätt:

Astra Tech AB Kundportal skapar nya affärsmöjligheter

Genom att samla all information om sina komplexa produkter och göra den tillgänglig för kunder kan BAE Systems Hägglunds erbjuda effektivare service och flera nya tjänster. Basen för lösningen är ett system för produktdatahantering från företaget Eurostep, i kombination med Microsofts standardplattform för att skapa ärendeflöden via en portal.

 BAE Systems Hägglunds med hemvist i Örnsköldsvik säljer fordonssystem – bandvagnar och stridsfordon – till länders försvarsmakter. Det är stora komplexa produkter som har utvecklats under lång tid och ofta ska användas ute i fält under många år framöver.

− Många av västvärldens försvarsmakter håller idag på att omstruktureras. Man går ifrån stora generella invasionsförsvar till mindre insatsförsvar. Men den mängd utrustning man fortfarande har används i högre grad, exempelvis i FN-insatser och fredsbevarande uppdrag. Detta innebär nya utmaningar för oss, säger BAE Systems Hägglunds CIO Håkan Sundell.

Han förklarar att kunderna behöver mer hjälp att hantera och underhålla sin fordonsflotta. Traditionellt har detta gått till så att kunden ringde till någon i Hägglunds serviceorganisation, och ärendet hanterades genom att flera personer tittade i en rad interna system för olika områden.

− Till slut kunde vi tillsammans erbjuda en lösning, men det kunde ta lång tid, ibland flera veckor för ett ganska litet ärende. I dag är vi nere på i många fall delar av en dag för att lösa samma typ av ärende – tack vare att informationen är samlad och vi har en gemensam ingång till den, poängterar Håkan Sundell.

Full koll från vaggan till graven

Grunden för detta är ett program för PLM (Product Lifecycle Management) som hanterar relevant produktdata över hela livscykeln – från utveckling och konstruktion till leverans, underhåll, reservdelar och operativ användning av produkten.

− Vi använder Eurosteps produkt Share-A-space som klarar att hålla ordning på produktstrukturen, alla de artikel- och individnummer vi behöver ha, och hur de förhåller sig till konstruktionen. Även underhållsmetodik och övrig teknisk dokumentation knyts ihop i samma system, vilket förenklar informationssökningen i varje enskilt serviceärende, säger Håkan Sundell.

Han förklarar att Share-A-space plockar information från de system den behöver i Hägglunds underliggande IT-miljö. Hopkopplingen sker med Microsofts integrationsmotor BizTalk, vilket gör att lösningen blir oberoende av vilka dataformat som används i respektive specialsystem. BizTalk ser till att systemen kan prata med varandra och leverera begripliga uppgifter till Share-A-space.

Hittills under 2000-talet har Hägglunds främst använt systemet för samverkan med underleverantörer som behöver komma åt specifika konstruktionsdata. Men för drygt ett år sedan inleddes ett projekt för att även kunna tillgängliggöra relevanta produktdata för kunden.

− Share-A-space är informationsbasen. Till detta lägger vi Microsofts standardverktyg SharePoint för att utveckla portaler och ärendeflöden. Sammantaget blir det här en portfölj av verktyg som gör att vi kan utveckla snabbt, effektivt och robust. Det har gjort att vi vågar marknadsföra portallösningen som ett av våra stora erbjudanden gentemot kund, säger Håkan Sundell.

Möjliggör proaktivt underhåll

Tjänsterna som erbjuds i portalen kretsar kring service och statushantering av fordonen. Här kan den som är vagnsansvarig hålla koll på hur fordonet mår i sin helhet och sina delar: Är motorn bytt? Varför det? När gjordes det? Till vad bytte man? Dessa och liknande frågor besvaras med några musklick och hjälper kunden att hålla ordning på fordonets konfiguration genom hela livscykeln. Kunderna kan också själva rapportera in vilka reparationer som gjorts, liksom driftdata om hur många timmar fordonen har körts, i vilka förhållanden och liknande uppgifter.

− Det gör att vi kan arbeta mer proaktivt och föreslå förebyggande underhållsåtgärder baserat på den detaljerade information vi har om varje delsystem i kundens fordonsflotta. För kunden innebär det effektivare service, och för oss en möjlighet att erbjuda många fler och bättre tjänster i anslutning till användningen av produkterna, säger Håkan Sundell.

Första versionen av systemet är produktionssatt och klart. Nästa steg är att successivt utveckla nya tjänster och föra in fler kunder i portalen. Responsen från användarna hittills har varit positiv – ett välkänt gränssnitt gör det enkelt att komma igång.

− Kunderna loggar in i portalen som på vilken webbsida som helst, men självklart är systemet omgärdat med mängder av säkerhetslösningar, säger Håkan Sundell utan att avslöja några detaljer kring hur detta är uppbyggt.

När kunderna består av andra länders försvarsmakter är säkerhetsaspekten A och O för ett förtroendefullt samarbete.

Den här fallstudien är endast till för informationssyften. MICROSOFT GER INGA GARANTIER, UTTRYCKLIGA ELLER UNDERFÖRSTÅDDA, FÖR DEN HÄR SAMMANFATTNINGEN.
Översikt
Företagsinformation

Astra Tech utvecklar, tillverkar och marknadsför dentala implantat samt avancerade sjukvårdsprodukter inom urologi och kirurgi.


Program & tjänster
  • Microsoft Office
  • Microsoft Sharepoint Server

Industri(er)
Life Sciences, Chemicals; Oil & Gas, Mining

Land
Sweden

Språk
Swedish

Partner
Altran Sverige