Бизнес разузнаване

Превръщане на информацията в прозрения

Накарайте данните ви да работят за вас. Използвайте най-новите инструменти за електронни таблици, табла, отчети и визуализации на данни, за да извличате по-лесно смисъл от данните си.

Инструменти за бизнес разузнаване

Импортиране на данни от всяко място

Свързвайте се с който и да е източник на данни от Excel, включително други файлове на Excel, с функцията "Получаване и трансформиране". Обновявайте данните по всяко време, за да разполагате с единствената актуална версия на истината – не е необходимо да копирате и поставяте от други работни книги.

Excel menu showing different locations and file types for data importation
Excel screen showing a view of different files for organizing purposes

Изчистване и трансформиране на данните

Изчистването на вашите данни с многократно използваеми стъпки в Power Query е лесно и ви спестява време. Разделянето, обединяването или премахването на дубликати сега е по-бързо от всякога с помощта на колона от пример.

Изграждане на по-интелигентни отчети

Създавайте бързо таблици с релации и използвайте многократно използваеми формули с "Мерки". Получавайте бързо прозрения с обобщените таблици за анализ на вашите данни, които ви спестяват часове работа.

Excel spreadsheet with Power Query Editor running
Power BI report showing a variety of data visualizations

Споделяне на вашите данни

Публикувайте данните си в Power BI с едно щракване, за да създавате красиви отчети. След това използвайте OneDrive, за да споделите наученото и да работите заедно с колеги в реално време.Научете повече за продуктите

Научете повече за продуктите

Excel

Създавайте електронни таблици от шаблони или от самото начало и работете съвместно по всяко време и от всяко място.

OneDrive

Вършете повече неща, независимо къде се намирате – със защитен достъп, споделяне на файлове и място за съхранение на файлове – на работа, у дома или в движение.

Power BI

Свързвайте се към стотици бизнес източници и получавайте мощни визуализации на данни.