A collage of images of people using Microsoft Teams and icons from Microsoft Teams. Three people smiling and the taskbar from a call in Teams. Three people smiling and the taskbar from a call in Teams.

Телефонна функционалност в Microsoft Teams

Поддържайте връзка с гласови повиквания и видеоразговори чрез „Телефонна функционалност в Teams“ на вашия компютър, таблет, мобилно устройство или стационарен телефон.

Останете свързани с модерно решение за обаждания

Извършвайте и получавайте гласови повиквания и видеоразговори директно в Teams. Поддържайте връзка и вършете повече работа навсякъде.

Обаждане в процеса на работата

Работете по-интелигентно с многофункционалното приложение, което обединява разговори, чат, събрания и сътрудничество.

Обаждания от критично значение за бизнеса

Използвайте вградени иновативни и поддържани от ИИ функции за обаждания и интегрирани софтуерни решения от партньори.

Устройства за всеки сценарий за обаждания

Възползвайте се от широко портфолио от устройства за всяка бизнес нужда и получете гъвкави опции за финансиране.

Опростено настройване и управление

Лесно добавяйте, наблюдавайте и управлявайте гласови повиквания и видеоразговори от центъра за администриране на Teams.

Извлечете максимума от своите бизнес гласови повиквания и видеоразговори

Прегледайте набързо някои от функциите и предимствата на многофункционалното приложение, което дава възможност за надеждни и защитени обаждания с богати възможности.

Общ преглед
Guided Tour

Начало на обиколката с упътвания

Обаждане в Teams

Работете по-интелигентно с многофункционалното приложение, което обединява разговори, чат, събрания и сътрудничество.

VoIP

Провеждайте и получавайте аудио- и видеоразговори чрез интернет с Teams. Поддържайте връзка и вършете повече работа без значение къде се намирате. Научете повече.

PSTN

Получете пълни възможности за PBX (частен обмен на клонове) за вашата организация с „Телефонна система“. Научете повече.

Опции за PSTN

Провеждайте телефонни разговори, като използвате опциите за свързване чрез PSTN, комбинирани с „Телефонна система“.

Планове за обаждане на Microsoft Teams

Възползвайте се от това решение, което е изцяло в облака, с Microsoft като ваш оператор на PSTN. Научете повече.

Директно маршрутизиране

Свържете своите гранични контролери за сесии (SBC) към „Телефонна система“, за да използвате свой собствен PSTN оператор. Научете повече.

Операторско свързване

Управлявайте своите PSTN обаждания и SBC с оператори, участващи в програмата „Операторско свързване“ на Microsoft. Научете повече.

Мобилни услуги чрез операторско свързване

Безпроблемно интегрирайте мобилните самоличности на вашите потребители с Teams. С „Мобилни услуги чрез операторско свързване“ присвоявате един номер и внедрявате решение, което работи в различни мрежи и устройства. Научете повече.

Насладете се на опростена среда за обаждания

Свързвайте се бързо в Teams, като започвате лични или групови обаждания, докато сте в чат или канал.

Осъществяване и отговаряне на обаждания

Провеждайте лични или групови обаждания директно от чат или използвайте клавиатурата за набиране, за да се обадите на телефонен номер. Научете повече.

Пренасочване на обаждания

Пренасочвайте обажданията към друг номер и никога не пропускайте обаждане или настройте група за обаждания, така че вашият екип да може да се намеси. Научете повече.

Прехвърляне на обаждания

Прехвърлете обаждане до друго лице или се консултирайте с него, преди да прехвърлите обаждането. Научете повече.

Достъп до гласовата ви поща

Получавайте достъп, прослушвайте и преглеждайте гласовите си съобщения с помощта на контроли за възпроизвеждане, резюме на гласовата поща и транскрипции. Научете повече.

Получаване на известия за потенциални нежелани обаждания

Идентифицирайте и отхвърляйте вероятните нежелани обаждания и разрешете легитимните обаждания.

Прехвърляне на обаждания между устройства

Прехвърлете обаждане между настолно и мобилно устройство.

Обаждане с Apple Carplay

Присъединявайте се към разговори и събрания с помощта на вградените контроли на вашето превозно средство или със свободни ръце със Siri. Научете повече.

Модерни възможности за обаждания

Възползвайте се максимално от обажданията си в Teams с оптимизирана функционалност.

Автоматичен оператор и опашка на повикванията

Лесно маршрутизирайте повикващите към подходящото лице или отдел във вашата организация. Научете повече.

Паркиране и извличане на обаждания

Паркирайте обаждане, за да го поставите в състояние на задържане и да генерирате уникален код. Използвайте кода, за да извлечете обаждането с поддържано приложение или устройство. Научете повече.

Канали с активиран глас

Работете съвместно и споделяйте информация в канала, докато поемате обаждания в опашката на повикванията. Научете повече.

Свързан център за контакти

Използвайте съществуващото решение за център за контакти заедно с „Телефонна функционалност в Teams“ за по-свързана среда за работа в центъра за контакти. Научете повече.

Базирано на правила решение за записване

Определяйте кога повикванията и онлайн събранията трябва да се записват чрез базирано на правила записване със сертифицирано решение от партньор за Teams. Научете повече.

Работа от всяко място

Можете да се възползвате от незабавни, висококачествени аудио-и видеоразговори, където и да работите, с безпроблемни прехвърляния на различни устройства.

Настолни телефони и дисплеи за Teams

Провеждайте и получавайте обаждания от устройства, сертифицирани за използване с Teams, включително интуитивни екрани и контроли, за подобряване на средата за обаждания в Teams. Научете повече.

Слушалки

Изберете от различни слушалки, сертифицирани за Teams — кабелна, Bluetooth, над ухото или в ухото, за да отговарят на всяко предпочитание или нужда. Научете повече.

Високоговорители

Свързвайте се с високоговорители с активирано USB или Bluetooth за лесно мащабиране на аудиото въз основа на размера на стаята и броя на участниците в събранието. Научете повече.

{"sites":[{"pages":[{"order":0,"position":0,"slides":[],"tiles":[],"arialabel":"VoIP","id":"VoIP","isImage2x":false,"imageHref":"http://img-prod-cms-rt-microsoft-com.akamaized.net/cms/api/am/imageFileData/RWQPNb?ver=d4e1","imageAlt":"A hand holding a tablet that is displaying a Teams video call.","imageHeight":729,"imageWidth":1338,"itemIndex":2,"name":"VoIP","videoHref":"","content":"<p>Провеждайте и получавайте аудио- и видеоразговори&nbsp;чрез интернет с&nbsp;Teams. Поддържайте връзка и вършете повече работа без значение къде се намирате.&nbsp;<a class=\"c-hyperlink\" href=\"https://www.microsoft.com/bg-bg/microsoft-teams/voip-voice-over-ip?rtc=1\" aria-label=\"Научете повече за протокола VoIP.\">Научете повече</a>.</p>","isLogo2x":false,"links":null,"logoHref":"","logoAlt":"","logoHeight":0,"logoWidth":0,"title":"VoIP"},{"order":0,"position":0,"slides":[],"tiles":[],"arialabel":"PSTN","id":"PSTN","isImage2x":false,"imageHref":"http://img-prod-cms-rt-microsoft-com.akamaized.net/cms/api/am/imageFileData/RWQL1T?ver=d04c","imageAlt":"A Teams support channel showing the history of calls and a number pad to make calls.","imageHeight":729,"imageWidth":1338,"itemIndex":3,"name":"PSTN","videoHref":"","content":"<p>Получете пълни възможности за PBX (частен обмен на клонове) за вашата организация с „Телефонна система“.&nbsp;<a href=\"https://www.microsoft.com/bg-bg/microsoft-teams/pbx-private-branch-exchange\" class=\"c-hyperlink\" aria-label=\"Научете повече за частния обмен на клонове.\">Научете повече</a>.</p>","isLogo2x":false,"links":null,"logoHref":"","logoAlt":"","logoHeight":0,"logoWidth":0,"title":"PSTN"}],"arialabel":"Обаждане в Teams","id":"feature","isImage2x":false,"imageHref":"http://img-prod-cms-rt-microsoft-com.akamaized.net/cms/api/am/imageFileData/RWQPN6?ver=c3d3","imageAlt":"A laptop receiving a call on Teams while displaying a chat conversation.","imageHeight":729,"imageWidth":1338,"itemIndex":1,"name":"Обаждане в Teams","videoHref":"","content":"<p>Работете по-интелигентно с многофункционалното приложение, което обединява разговори, чат, събрания и сътрудничество.</p>","isLogo2x":false,"links":null,"logoHref":"","logoAlt":"","logoHeight":0,"logoWidth":0,"title":"Обаждане в Teams"},{"pages":[{"order":0,"position":0,"slides":[],"tiles":[],"arialabel":"Планове за обаждане на Microsoft Teams","id":"Microsoft Teams calling plans","isImage2x":false,"imageHref":"http://img-prod-cms-rt-microsoft-com.akamaized.net/cms/api/am/imageFileData/RWQNh4?ver=2be4","imageAlt":"The Get Started homepage on Microsoft Teams admin center.","imageHeight":729,"imageWidth":1338,"itemIndex":5,"name":"Планове за обаждане на Microsoft Teams","videoHref":"","content":"<p>Възползвайте се от това решение, което е изцяло в облака, с Microsoft като ваш оператор на PSTN.&nbsp;<a class=\"c-hyperlink\" href=\"https://go.microsoft.com/fwlink/p/?linkid=2183550\" aria-label=\"Научете повече за настройването на планове за обаждане.\">Научете повече</a>.</p>","isLogo2x":false,"links":null,"logoHref":"","logoAlt":"","logoHeight":0,"logoWidth":0,"title":"Планове за обаждане на Microsoft Teams"},{"order":0,"position":0,"slides":[],"tiles":[],"arialabel":"Директно маршрутизиране","id":"Direct Routing","isImage2x":false,"imageHref":"http://img-prod-cms-rt-microsoft-com.akamaized.net/cms/api/am/imageFileData/RWQIz9?ver=aeb1","imageAlt":"Direct routing SBC settings in Microsoft Teams admin center.","imageHeight":729,"imageWidth":1338,"itemIndex":6,"name":"Директно маршрутизиране","videoHref":"","content":"<p>Свържете своите гранични контролери за сесии (SBC) към „Телефонна система“, за да използвате свой собствен PSTN оператор.&nbsp;<a class=\"c-hyperlink\" href=\"https://go.microsoft.com/fwlink/p/?linkid=2184012\" aria-label=\"Научете повече за директното маршрутизиране.\">Научете повече</a>.</p>","isLogo2x":false,"links":null,"logoHref":"","logoAlt":"","logoHeight":0,"logoWidth":0,"title":"Директно маршрутизиране"},{"order":0,"position":0,"slides":[],"tiles":[],"arialabel":"Операторско свързване","id":"Operator Connect","isImage2x":false,"imageHref":"http://img-prod-cms-rt-microsoft-com.akamaized.net/cms/api/am/imageFileData/RWQFWq?ver=3e34","imageAlt":"Operator Connect in Microsoft Teams admin center.","imageHeight":729,"imageWidth":1338,"itemIndex":7,"name":"Операторско свързване","videoHref":"","content":"<p>Управлявайте своите PSTN обаждания и SBC с оператори, участващи в програмата „Операторско свързване“ на Microsoft.&nbsp;<a class=\"c-hyperlink\" href=\"https://go.microsoft.com/fwlink/p/?linkid=2183650\" aria-label=\"Научете повече за „Операторско свързване“.\">Научете повече</a>.</p>","isLogo2x":false,"links":null,"logoHref":"","logoAlt":"","logoHeight":0,"logoWidth":0,"title":"Операторско свързване"},{"order":0,"position":0,"slides":[],"tiles":[],"arialabel":"Мобилни услуги чрез операторско свързване","id":"operator-connect-mobile","isImage2x":false,"imageHref":"http://img-prod-cms-rt-microsoft-com.akamaized.net/cms/api/am/imageFileData/RWWiEV?ver=f934","imageAlt":"A laptop and a mobile phone displaying an incoming call in Teams.","imageHeight":729,"imageWidth":1338,"itemIndex":8,"name":"Мобилни услуги чрез операторско свързване","videoHref":"","content":"<p>Безпроблемно интегрирайте мобилните самоличности на вашите потребители с Teams. С „Мобилни услуги чрез операторско свързване“ присвоявате един номер и внедрявате решение, което работи в различни мрежи и устройства. <a class=\"c-hyperlink\" href=\"https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=2165117\" aria-label=\"Научете повече за „Мобилни услуги чрез операторско свързване“.\">Научете повече</a>.</p>","isLogo2x":false,"links":null,"logoHref":"","logoAlt":"","logoHeight":0,"logoWidth":0,"title":"Мобилни услуги чрез операторско свързване"}],"arialabel":"Опции за PSTN","id":"benefit","isImage2x":false,"imageHref":"http://img-prod-cms-rt-microsoft-com.akamaized.net/cms/api/am/imageFileData/RWQNg5?ver=1c1a","imageAlt":"A hand holding a mobile phone that is making a call on Teams.","imageHeight":729,"imageWidth":1338,"itemIndex":4,"name":"Опции за PSTN","videoHref":"","content":"<p>Провеждайте телефонни разговори, като използвате опциите за свързване чрез PSTN, комбинирани с „Телефонна система“.</p>","isLogo2x":false,"links":null,"logoHref":"","logoAlt":"","logoHeight":0,"logoWidth":0,"title":"Опции за PSTN"},{"pages":[{"order":0,"position":0,"slides":[],"tiles":[],"arialabel":"Осъществяване и отговаряне на обаждания","id":"Make and answer calls","isImage2x":false,"imageHref":"http://img-prod-cms-rt-microsoft-com.akamaized.net/cms/api/am/imageFileData/RWQIzc?ver=db9c","imageAlt":"The Calls tab and an incoming call in Microsoft Teams.","imageHeight":729,"imageWidth":1338,"itemIndex":10,"name":"Осъществяване и отговаряне на обаждания","videoHref":"","content":"<p>Провеждайте лични или групови обаждания директно от чат или използвайте клавиатурата за набиране, за да се обадите на телефонен номер.&nbsp;<a class=\"c-hyperlink\" href=\"https://go.microsoft.com/fwlink/p/?linkid=2183651\" aria-label=\"Научете повече за обажданията и устройствата.\">Научете повече</a>.</p>","isLogo2x":false,"links":null,"logoHref":"","logoAlt":"","logoHeight":0,"logoWidth":0,"title":"Осъществяване и отговаряне на обаждания"},{"order":0,"position":0,"slides":[],"tiles":[],"arialabel":"Пренасочване на обаждания","id":"Forward calls","isImage2x":false,"imageHref":"http://img-prod-cms-rt-microsoft-com.akamaized.net/cms/api/am/imageFileData/RWQL3b?ver=e684","imageAlt":"The Calls tab in Microsoft Teams displaying forwarding options.","imageHeight":729,"imageWidth":1338,"itemIndex":11,"name":"Пренасочване на обаждания","videoHref":"","content":"<p>Пренасочвайте обажданията към друг номер и никога не пропускайте обаждане или настройте група за обаждания, така че вашият екип да може да се намеси.&nbsp;<a class=\"c-hyperlink\" href=\"https://go.microsoft.com/fwlink/p/?linkid=2183551\" aria-label=\"Научете повече за обажданията и устройствата.\">Научете повече</a>.</p>","isLogo2x":false,"links":null,"logoHref":"","logoAlt":"","logoHeight":0,"logoWidth":0,"title":"Пренасочване на обаждания"},{"order":0,"position":0,"slides":[],"tiles":[],"arialabel":"Прехвърляне на обаждания","id":"Transfer calls","isImage2x":false,"imageHref":"http://img-prod-cms-rt-microsoft-com.akamaized.net/cms/api/am/imageFileData/RWQNhb?ver=005f","imageAlt":"Call settings being displayed during a Teams call.","imageHeight":729,"imageWidth":1338,"itemIndex":12,"name":"Прехвърляне на обаждания","videoHref":"","content":"<p>Прехвърлете обаждане до друго лице или се консултирайте с него, преди да прехвърлите обаждането.&nbsp;<a href=\"https://go.microsoft.com/fwlink/p/?linkid=2183652\" class=\"c-hyperlink\" aria-label=\"Научете повече за прехвърлянето на обаждане в Teams.\">Научете повече</a>.</p>","isLogo2x":false,"links":null,"logoHref":"","logoAlt":"","logoHeight":0,"logoWidth":0,"title":"Прехвърляне на обаждания"},{"order":0,"position":0,"slides":[],"tiles":[],"arialabel":"Достъп до гласовата ви поща","id":"Access your voicemail","isImage2x":false,"imageHref":"http://img-prod-cms-rt-microsoft-com.akamaized.net/cms/api/am/imageFileData/RWQIzf?ver=a122","imageAlt":"Missed calls and associated voicemails being displayed in Teams.","imageHeight":729,"imageWidth":1338,"itemIndex":13,"name":"Достъп до гласовата ви поща","videoHref":"","content":"<p>Получавайте достъп, прослушвайте и преглеждайте гласовите си съобщения с помощта на контроли за възпроизвеждане, резюме на гласовата поща и транскрипции.&nbsp;<a class=\"c-hyperlink\" href=\"https://go.microsoft.com/fwlink/p/?linkid=2183801\" aria-label=\"Научете повече за гласовата поща в Teams.\">Научете повече</a>.</p>","isLogo2x":false,"links":null,"logoHref":"","logoAlt":"","logoHeight":0,"logoWidth":0,"title":"Достъп до гласовата ви поща"},{"order":0,"position":0,"slides":[],"tiles":[],"arialabel":"Получаване на известия за потенциални нежелани обаждания","id":"Get notified about potential spam calls","isImage2x":false,"imageHref":"http://img-prod-cms-rt-microsoft-com.akamaized.net/cms/api/am/imageFileData/RWQNhe?ver=43c3","imageAlt":"Call history being displayed and an incoming called marked \"Spam Likely\" in Teams.","imageHeight":729,"imageWidth":1338,"itemIndex":14,"name":"Получаване на известия за потенциални нежелани обаждания","videoHref":"","content":"<p>Идентифицирайте и отхвърляйте вероятните нежелани обаждания и разрешете легитимните обаждания.</p>","isLogo2x":false,"links":null,"logoHref":"","logoAlt":"","logoHeight":0,"logoWidth":0,"title":"Получаване на известия за потенциални нежелани обаждания"},{"order":0,"position":0,"slides":[],"tiles":[],"arialabel":"Прехвърляне на обаждания между устройства","id":"Transfer calls between devices","isImage2x":false,"imageHref":"http://img-prod-cms-rt-microsoft-com.akamaized.net/cms/api/am/imageFileData/RWQL3e?ver=ab9b","imageAlt":"A mobile device displaying the option to add a device to a Teams call or transfer the call to this device.","imageHeight":729,"imageWidth":1338,"itemIndex":15,"name":"Прехвърляне на обаждания между устройства","videoHref":"","content":"<p>Прехвърлете обаждане между настолно и мобилно устройство.</p>","isLogo2x":false,"links":null,"logoHref":"","logoAlt":"","logoHeight":0,"logoWidth":0,"title":"Прехвърляне на обаждания между устройства"},{"order":0,"position":0,"slides":[],"tiles":[],"arialabel":"Обаждане с Apple Carplay","id":"Call with Apple Carplay","isImage2x":false,"imageHref":"http://img-prod-cms-rt-microsoft-com.akamaized.net/cms/api/am/imageFileData/RWQFWy?ver=807d","imageAlt":"A marketing meeting on Teams being displayed through Apple CarPlay.","imageHeight":729,"imageWidth":1338,"itemIndex":16,"name":"Обаждане с Apple Carplay","videoHref":"","content":"<p>Присъединявайте се към разговори и събрания с помощта на вградените контроли на вашето превозно средство или със свободни ръце със Siri.&nbsp;<a class=\"c-hyperlink\" href=\"https://go.microsoft.com/fwlink/p/?linkid=2183703\" aria-label=\"Научете повече за обажданията в Teams с Apple Car Play.\">Научете повече</a>.</p>","isLogo2x":false,"links":null,"logoHref":"","logoAlt":"","logoHeight":0,"logoWidth":0,"title":"Обаждане с Apple Carplay"}],"arialabel":"Насладете се на опростена среда за обаждания","id":"more","isImage2x":false,"imageHref":"http://img-prod-cms-rt-microsoft-com.akamaized.net/cms/api/am/imageFileData/RWQL25?ver=4421","imageAlt":"The Calls tab in Microsoft Teams.","imageHeight":729,"imageWidth":1338,"itemIndex":9,"name":"Насладете се на опростена среда за обаждания","videoHref":"","content":"<p>Свързвайте се бързо в Teams, като започвате лични или групови обаждания, докато сте в чат или канал.</p>","isLogo2x":false,"links":null,"logoHref":"","logoAlt":"","logoHeight":0,"logoWidth":0,"title":"Насладете се на опростена среда за обаждания"},{"pages":[{"order":0,"position":0,"slides":[],"tiles":[],"arialabel":"Автоматичен оператор и опашка на повикванията","id":"Auto Attendant and Call Queue","isImage2x":false,"imageHref":"http://img-prod-cms-rt-microsoft-com.akamaized.net/cms/api/am/imageFileData/RWQNhj?ver=7f00","imageAlt":"Call queues resource accounts on Teams.","imageHeight":729,"imageWidth":1338,"itemIndex":18,"name":"Автоматичен оператор и опашка на повикванията","videoHref":"","content":"<p>Лесно маршрутизирайте повикващите към подходящото лице или отдел във вашата организация.&nbsp;<a class=\"c-hyperlink\" href=\"https://go.microsoft.com/fwlink/p/?linkid=2183802\" aria-label=\"Научете повече за автоматичните оператори и опашките на повикванията.\">Научете повече</a>.</p>","isLogo2x":false,"links":null,"logoHref":"","logoAlt":"","logoHeight":0,"logoWidth":0,"title":"Автоматичен оператор и опашка на повикванията"},{"order":0,"position":0,"slides":[],"tiles":[],"arialabel":"Паркиране и извличане на обаждания","id":"Call park and retrieve","isImage2x":false,"imageHref":"http://img-prod-cms-rt-microsoft-com.akamaized.net/cms/api/am/imageFileData/RWQIzq?ver=1745","imageAlt":"A parked call on Teams.","imageHeight":729,"imageWidth":1338,"itemIndex":19,"name":"Паркиране и извличане на обаждания","videoHref":"","content":"<p>Паркирайте обаждане, за да го поставите в състояние на задържане и да генерирате уникален код. Използвайте кода, за да извлечете обаждането с поддържано приложение или устройство.&nbsp;<a href=\"https://go.microsoft.com/fwlink/p/?linkid=2183803\" class=\"c-hyperlink\" aria-label=\"Научете повече за паркирането и извличането на обаждания.\">Научете повече</a>.</p>","isLogo2x":false,"links":null,"logoHref":"","logoAlt":"","logoHeight":0,"logoWidth":0,"title":"Паркиране и извличане на обаждания"},{"order":0,"position":0,"slides":[],"tiles":[],"arialabel":"Канали с активиран глас","id":"Voice-enabled channels","isImage2x":false,"imageHref":"http://img-prod-cms-rt-microsoft-com.akamaized.net/cms/api/am/imageFileData/RWQNhm?ver=f245","imageAlt":"Call answering options on Teams.","imageHeight":729,"imageWidth":1338,"itemIndex":20,"name":"Канали с активиран глас","videoHref":"","content":"<p>Работете съвместно и споделяйте информация в канала, докато поемате обаждания в опашката на повикванията.&nbsp;<a class=\"c-hyperlink\" href=\"https://go.microsoft.com/fwlink/p/?linkid=2183804\" aria-label=\"Научете повече за създаването на опашката на повикванията в Teams.\">Научете повече</a>.</p>","isLogo2x":false,"links":null,"logoHref":"","logoAlt":"","logoHeight":0,"logoWidth":0,"title":"Канали с активиран глас"},{"order":0,"position":0,"slides":[],"tiles":[],"arialabel":"Свързан център за контакти","id":"Connected contact center","isImage2x":false,"imageHref":"http://img-prod-cms-rt-microsoft-com.akamaized.net/cms/api/am/imageFileData/RWQNhp?ver=a8f8","imageAlt":"A person wearing a headset and using a tablet connected to a desktop monitor to take a Teams call and edit a document in Word.","imageHeight":729,"imageWidth":1338,"itemIndex":21,"name":"Свързан център за контакти","videoHref":"","content":"<p>Използвайте съществуващото решение за център за контакти заедно с „Телефонна функционалност в Teams“ за по-свързана среда за работа в центъра за контакти.&nbsp;<a class=\"c-hyperlink\" href=\"https://go.microsoft.com/fwlink/p/?linkid=2181045\" aria-label=\"Научете повече за центровете за контакти на Teams.\">Научете повече</a>.</p>","isLogo2x":false,"links":null,"logoHref":"","logoAlt":"","logoHeight":0,"logoWidth":0,"title":"Свързан център за контакти"},{"order":0,"position":0,"slides":[],"tiles":[],"arialabel":"Решение за базирано на правила записване","id":"Policy-based recording solution","isImage2x":false,"imageHref":"http://img-prod-cms-rt-microsoft-com.akamaized.net/cms/api/am/imageFileData/RWQIzt?ver=7468","imageAlt":"A person sitting at a desk using their laptop for a Teams video call.","imageHeight":729,"imageWidth":1338,"itemIndex":22,"name":"Базирано на правила решение за записване","videoHref":"","content":"<p>Определяйте кога повикванията и онлайн събранията трябва да се записват чрез базирано на правила записване със сертифицирано решение от партньор за Teams.&nbsp;<a class=\"c-hyperlink\" href=\"https://go.microsoft.com/fwlink/p?linkid=2180491\" aria-label=\"Научете повече за решенията за базираното на правила записване.\">Научете повече</a>.</p>","isLogo2x":false,"links":null,"logoHref":"","logoAlt":"","logoHeight":0,"logoWidth":0,"title":"Базирано на правила решение за записване"}],"arialabel":"Модерни възможности за обаждания","id":"modern","isImage2x":false,"imageHref":"http://img-prod-cms-rt-microsoft-com.akamaized.net/cms/api/am/imageFileData/RWQNg8?ver=1bab","imageAlt":"A desktop monitor, connected to a web camera and a headset, displaying the Calls tab on Teams.","imageHeight":729,"imageWidth":1338,"itemIndex":17,"name":"Модерни възможности за обаждания","videoHref":"","content":"<p>Възползвайте се максимално от обажданията си в Teams с оптимизирана функционалност.</p>","isLogo2x":false,"links":null,"logoHref":"","logoAlt":"","logoHeight":0,"logoWidth":0,"title":"Модерни възможности за обаждания"},{"pages":[{"order":0,"position":0,"slides":[],"tiles":[],"arialabel":"Настолни телефони и дисплеи за Teams","id":"Desk phones and Teams displays","isImage2x":false,"imageHref":"http://img-prod-cms-rt-microsoft-com.akamaized.net/cms/api/am/imageFileData/RWQL3M?ver=43c2","imageAlt":"A desk phone with a web camera and a display for Teams calls.","imageHeight":729,"imageWidth":1338,"itemIndex":24,"name":"Настолни телефони и дисплеи за Teams","videoHref":"","content":"<p>Провеждайте и получавайте обаждания от устройства, сертифицирани за използване с Teams, включително интуитивни екрани и контроли, за подобряване на средата за обаждания в Teams.&nbsp;<a class=\"c-hyperlink\" href=\"https://go.microsoft.com/fwlink/p/?linkid=2183553\" aria-label=\"Научете повече за бизнес настолните телефони с дисплей.\">Научете повече</a>.</p>","isLogo2x":false,"links":null,"logoHref":"","logoAlt":"","logoHeight":0,"logoWidth":0,"title":"Настолни телефони и дисплеи за Teams"},{"order":0,"position":0,"slides":[],"tiles":[],"arialabel":"Слушалки","id":"Headsets","isImage2x":false,"imageHref":"http://img-prod-cms-rt-microsoft-com.akamaized.net/cms/api/am/imageFileData/RWQL3P?ver=b94e","imageAlt":"A person wearing a headset and using a tablet.","imageHeight":729,"imageWidth":1338,"itemIndex":25,"name":"Слушалки","videoHref":"","content":"<p>Изберете от различни слушалки, сертифицирани за Teams — кабелна, Bluetooth, над ухото или в ухото, за да отговарят на всяко предпочитание или нужда.&nbsp;<a class=\"c-hyperlink\" href=\"https://go.microsoft.com/fwlink/p/?linkid=2183554\" aria-label=\"Научете повече за различните видове слушалки.\">Научете повече</a>.</p>","isLogo2x":false,"links":null,"logoHref":"","logoAlt":"","logoHeight":0,"logoWidth":0,"title":"Слушалки"},{"order":0,"position":0,"slides":[],"tiles":[],"arialabel":"Високоговорители","id":"Speakerphones","isImage2x":false,"imageHref":"http://img-prod-cms-rt-microsoft-com.akamaized.net/cms/api/am/imageFileData/RWQPNy?ver=fe17","imageAlt":"A hand reaching out to use a speakerphone.","imageHeight":729,"imageWidth":1338,"itemIndex":26,"name":"Високоговорители","videoHref":"","content":"<p>Свързвайте се с високоговорители с активирано USB или Bluetooth за лесно мащабиране на аудиото въз основа на размера на стаята и броя на участниците в събранието.&nbsp;<a href=\"https://go.microsoft.com/fwlink/p/?linkid=2183805\" class=\"c-hyperlink\" aria-label=\"Научете повече за високоговорителите.\">Научете повече</a>.</p>","isLogo2x":false,"links":null,"logoHref":"","logoAlt":"","logoHeight":0,"logoWidth":0,"title":"Високоговорители"}],"arialabel":"Работа от всяко място","id":"work","isImage2x":false,"imageHref":"http://img-prod-cms-rt-microsoft-com.akamaized.net/cms/api/am/imageFileData/RWQL28?ver=5937","imageAlt":"A person standing at a desk wearing over-the-ear headphones and using a laptop connected to two desktop monitors.","imageHeight":729,"imageWidth":1338,"itemIndex":23,"name":"Работа от всяко място","videoHref":"","content":"<p>Можете да се възползвате от незабавни, висококачествени аудио-и видеоразговори, където и да работите, с безпроблемни прехвърляния на различни устройства.</p>","isLogo2x":false,"links":null,"logoHref":"","logoAlt":"","logoHeight":0,"logoWidth":0,"title":"Работа от всяко място"}],"itemsCount":26}

Прочетете повече за признатия лидер в единните комуникации

Gartner® Magic Quadrant™ за единни комуникации като услуга, по целия свят*

Forrester: The Total Economic Impact™ (общото икономическо влияние) на решенията за обаждания на Microsoft Teams

Вижте как фирмите използват „Телефонна функционалност в Teams“

Оборудване на служителите с модерно решение за обаждания

Accenture добавя ново поколение технологии за разговори, събрания, чат и сътрудничество.

Three people in a conference room on a Teams call with 9 other participants.

CliftonLarsonAllen LLP спестява пари за телефонни разходи с „Телефонна функционалност в Microsoft Teams“

Със заместването на тяхната наследена VoIP система с „Телефонна функционалност в Microsoft Teams“, CLA намали разходите с почти 1 милион долара годишно.

Two coworkers at a desk looking at information being displayed across multiple monitors.

Добавете „Телефонна функционалност в Microsoft Teams“ към вашия план за Microsoft 365 днес

Стандартна телефонна функционалност в Microsoft Teams

Стандартна телефонна функционалност в Microsoft Teams €6.70

потребител/месец

(годишен абонамент – автоматично се подновява)5
Цената е без ДДС.

Стандартната телефонна функционалност в Microsoft Teams включва:

 • Базирана на облака телефонна система с разширени функции, включително прехвърляне на обаждания, автоматични оператори на много нива и опашки на повикванията.
 • Телефонната система на Teams позволява връзка към избраната от вас PSTN: планове за обаждания на Microsoft, директно маршрутизиране и операторско свързване.
 • Споразумение за услуги за 99,9% работа без прекъсване. 3
 • Денонощна поддръжка на клиенти 7 дни в седмицата, поддържана от Microsoft.

„Стандартна телефонна функционалност в Teams“ изисква абонамент за Microsoft Teams Essentials със самоличност в Azure Active Directory (Azure AD)4 или абонамент за Microsoft 365, който включва Microsoft Teams.1 Ако нямате абонамент за Teams, отидете на страницата на Microsoft 365 за бизнеса, за да сравните и закупите абонаментни планове, или работете с доставчик на решения в облака, за да получите Teams Essentials.
 

Телефонна функционалност в Microsoft Teams с план за обаждане

„Телефонна функционалност в Microsoft Teams с план за обаждане“ включва:

 • Базирана на облака телефонна система с разширени функции, включително прехвърляне на обаждания, автоматични оператори на много нива и опашки на повикванията.
 • Обаждания от всяко място, на всяко устройство чрез приложението на Teams на компютър, мобилен телефон, уеб и настолни телефони.
 • Денонощна поддръжка на клиенти 7 дни в седмицата, поддържана от Microsoft.
 • „Телефонна функционалност в Teams с план за обаждане“ се предлага на определени пазари.

За всички други пазари, които не са включени във връзката по-горе, се свържете с поддръжката на отдела за продажби, за да научите повече за „Телефонна функционалност в Teams“ и плановете за обаждане на операторите.

Microsoft 365 E5

Microsoft 365 E5 €53.70

потребител/месец

(годишен абонамент – автоматично се подновява)5
Цената е без ДДС.

Microsoft 365 E5 включва:

 • Телефонна система: разрешете възможностите за PBX, като например управление на обажданията в облака с Teams.
 • Аудиоконференции: Можете да провеждате или да се обаждате до събрания от телефона си.2 Позволява до 300 участници по телефон.
 • Windows 11 Enterprise, приложенията на Microsoft 365 за предприятия, мобилните приложения на Office, Office за уеб, Outlook, Exchange и др.
   

Microsoft 365 E5 е нашата първокласна опция за закупуване, която включва най-добрите в класа си приложения за продуктивност и разширени възможности за защита, съответствие и анализ за вашето предприятие. Настоящите клиенти на E1 и E3 могат да надстроят до E5 на намалена цена. Свържете се с вашия търговски представител на Microsoft за подробности. Ако нямате абонамент за Teams, отидете на страницата на Microsoft 365 for Enterprise за сравнение на плановете.

Предлагат се персонализирани цени

Добавете „Телефонна функционалност в Teams“ към вашия текущ план Microsoft 365 E1 или E3, за да получите функциите за обаждания, от които се нуждае всяка организация. Свържете се с отдела за продажби за персонализирани цени.

Вижте тарифите според мястото, до което искате да се обадите

Получете подробен списък за тарифите за стандартен абонамент или плащане на минута за вашето споразумение по страна или регион и по валута. Тарифите за кредитите за комуникации се отнасят за такси, които не са включени във вашия план за обаждане.

Изберете страната или региона за адреса за фактуриране на вашата организация.

|

„Телефонна функционалност в Teams“ се отнася за способността на хората да извършват и получават обаждания в Microsoft Teams. Абонаментите за Teams включват „Телефонна функционалност в Teams“, която позволява обажданията от едно приложение на Teams в друго. Извършването и получаването на обаждания от и до стационарни и мобилни телефони в обществената комутируема телефонна мрежа (PSTN) в Teams е възможно с помощта на добавка като „Стандартна телефонна функционалност в Teams“ или „Телефонна функционалност в Teams с план за обаждане“ или е включено в Microsoft 365 E5. Тези опции предоставят базирана на облака телефонна система в Teams с функции като задържане, тайни и безопасни прехвърляния и функции за отчитане за професионалисти, които управляват решения за обаждания.

Тя замества традиционните PBX и активира ключови възможности за обаждания с базирана в облака система за управление на обажданията, която предоставя цялостното работно натоварване за телефония за Microsoft Teams.

Планът за обаждания предоставя на клиентите основен телефонен номер и минути за обаждания, за да извършват и получават телефонни обаждания. План за местни обаждания е включен в „Телефонна функционалност в Teams с план за обаждане“ или може да бъде добавен към Microsoft 365 E5.2

Директното маршрутизиране ви помага да свържете поддържан, предоставен от клиента граничен контролер на сесии (SBC) към телефонната система. С тази възможност конфигурирайте възможността за локално свързване чрез PSTN с клиента на Microsoft Teams. Научете повече.

„Операторско свързване“ е друга опция за предоставяне на възможност за свързване чрез обществена комутируема телефонна мрежа (PSTN) с Teams и телефонната система. За повече информация относно гласовите решения на Teams и опциите за свързване чрез PSTN вижте Планиране на вашето гласово решение за Teams и Опции за свързване чрез PSTN.

Да. Можете да прехвърлите телефонните си номера от вашия текущ доставчик на услуги. След като прехвърлите телефонните си номера, Microsoft ще стане вашият доставчик на услуги.

Да, клиентите могат да работят със своя партньор на Microsoft, за да използват собствен план за обаждане. Конфигурация, наречена директно маршрутизиране, позволява на потребителите да свържат гласови канали директно от своята мрежа към Teams или да свържат други устройства за телефонни услуги, като например колцентрове или аналогови устройства.

 

Самостоятелният абонамент за „Стандартна телефонна функционалност в Microsoft Teams (без план за обаждане)“ е специално предназначен за тази ситуация.

Устройствата, сертифицирани за Teams, предоставят безпроблемна работа с Teams на настолни телефони, конферентни телефони и системи за стаи за събрания. Научете повече за устройствата, сертифицирани за Microsoft Teams. За налични устройства отидете на пазара за устройства за Microsoft Teams
 

Teams поддържа портфолио от настолни телефони за клиенти, които изискват традиционна телефонна среда.  
 

За да предоставя висококачествена и надеждна среда за работа с Teams на телефони, Microsoft си партнира и активно работи с Yealink, Crestron, Lenovo, Polycom и Audiocodes за разработване и сертифициране на широко портфолио от настолни телефони и аудиоустройства за конферентни зали. За да получите най-новата информация за устройствата за Teams, отидете на пазара за Teams
 

Има две предложения за малки и средни фирми. Телефонна функционалност в Teams с план за обаждания съчетава телефонна система и план за местно обаждане.

 

Стандартна телефонна функционалност в Teams без план за обаждане предоставя телефонна система, която изисква план за обаждане от доставчик на услуги.

 

За предприятия: телефонната система и аудиоконференциите са включени в Office 365 E5 и Microsoft 365 E5. План за обаждане на Teams може да се добави или да се закупи отделно. Предприятията могат също да добавят „Телефонна функционалност в Teams с план за обаждане“ като добавка към отговарящите на условията абонаменти.

 

„Телефонна функционалност в Teams с план за обаждане“ в момента се предлага на 31 пазара. Вижте наличността по страни и региони. „Телефонна система“се предлага в над 120 страни – навсякъде, където е наличен Microsoft 365. 
 

Функциите на продуктите и средата за работа са едни и същи в предложенията за малки и средни фирми и за предприятия. Цените и наличността може да се различават.

 

Имате предложение? Ще се радваме да чуем мнението ви. Ето три начина за споделяне на обратна връзка:

 • Настолното приложение на Microsoft Teams. Изберете „Помощ“ в долния ляв ъгъл. След това изберете „Съобщаване за проблем“ или „Предлагане на функция“.
 • UserVoice – подавайте идеи и гласувайте за идеите на другите.
 • Microsoft Tech Community – задавайте въпроси и се присъединявайте към обсъждания.

Microsoft Teams Essentials със самоличност в Azure AD обединява най-доброто от Teams със събрания, чат, обаждания и сътрудничество. Teams Essentials със самоличност в Azure AD може да се свърже с вашата съществуваща имейл система, за да осигури интегрирана среда за работа, като например всички известия от Teams да са изпратени до вашата съществуваща папка „Входящи“ на имейла, всички събития от календара да са в Teams, и възможността да влизате в Teams със съществуващия си имейл адрес. След като се свържете, ще виждате отговорите на планирани събрания и покани за сътрудничество както във вашата папка „Входящи“, така и в Teams. Преглеждайте и взаимодействайте с входящи събрания от своя календар на Teams независимо дали вашите контакти използват софтуер за събрания на други разработчици, или Teams.

Teams Essentials със самоличност в Azure AD може да бъде закупен само чрез избрани доставчици на решения в облака. Научете повече и вижте списък с доставчици на решения в облака.

Научете повече за Microsoft Teams

 

 

* GARTNER и Magic Quadrant са регистрирана търговска марка и марка на услуга на Gartner, Inc. и/или нейните клонове в САЩ и в чужбина и се използват тук с разрешение. Всички права запазени.
Gartner не е поръчител на нито един доставчик, продукт или услуга, засегнати в неговите публикации за прочувания, и не препоръчва на потребителите на технологиите да избират само тези доставчици с най-високи оценки или друго определение. Публикациите от изследванията на Gartner се състоят от становищата на изследователската организация на Gartner и не трябва да се тълкуват като изложения на факти. Gartner отхвърля всякакви изрични или косвени гаранции във връзка с това изследване, включително всякакви гаранции за продаваемост или пригодност за определена цел.
Gartner, Magic Quadrant за единните комуникации като услуга, по целия свят от Рафаел Бенитес, Меган Фернандес, Даниел О'Конъл, Кристофър Труман, Панкил Шет, 18 ноември 2021 г.

 1. Може да бъде добавен към отговарящ на условията абонамент за Teams Essentials или Microsoft 365. Отговарящите на условията планове включват: Microsoft 365 Business Basic, Business Standard, Business Premium, E3 или A3; Office 365 F3, E1, E3, A1 или A3 и Teams Essentials със самоличност в Azure AD.
 2. Наличността на аудиоконференциите и плановете за обаждания варира според страната/региона. Вижте поддържаните страни и региони за повече информация.
 3. За пълни подробности относно споразумението за услуги за „Телефонна функционалност в Teams“вижте документите за лицензиране (microsoft.com).
 4. Teams Essentials със самоличност в Azure AD се предлага само чрез избрани доставчици на решения в облака. Научете повече.
 5. След като вашият платен абонамент започне, правилата за отмяна варират в зависимост от състоянието ви като нов клиент, продукта и избраните домейни в Microsoft. Научете повече. Можете да отмените абонамента си за Microsoft 365 по всяко време, като отидете в центъра за администриране на Microsoft 365. Когато един абонамент бъде отменен, всички свързани данни ще бъдат изтрити. Научете повече за съхранението, изтриването и унищожаването на данни в Microsoft 365.