Trace Id is missing
Преминаване към основното съдържание
Teams
Човек, който носи Bluetooth слушалка и участва в събрание на Teams на лаптоп, на който се изнася презентация.

Microsoft eCDN

Microsoft eCDN (корпоративна мрежа за доставяне на съдържание) подобрява поточното предаване на видео на живо за общински заседания, събрания и обучения за цялата организация и общи фирмени събрания, провеждани като събития на живо в Microsoft Teams.

€0.47   на потребител/месец

Цената е без ДДС.

(годишен абонамент – автоматични подновявания)

Безпроблемно и сигурно поточно предаване на живо във вашата организация

Намалете използването на пропускателната способност и натоварването на корпоративната мрежа с базирано на WebRTC решение, което предоставя безпроблемно поточно предаване на видео на живо в събитията на живо на Microsoft Teams.

Подобрена надеждност на мрежата

Намалете мрежовото натоварване, за да предотвратите срив на връзката и лошо качество на видеото с мрежа с равноправен достъп.

Разширени инструменти за анализ

Получете представа за производителността на мрежата, за да идентифицирате и отстранявате проблеми преди и по време на събитие.

Лесно приемане

Разполагайте бързо, без да се изисква инсталиране на крайни точки, устройства или физическа мрежова инфраструктура.

Надеждно решение

Уверете се, че съдържанието е защитено и разпространено за упълномощени потребители чрез Microsoft Cloud със съответствието на Office 365.

Интегрирана среда за работа

Намалете общата цена за притежаване с цялостно решение за поточно предаване.

Съвместимост между различни платформи

Можете да използвате всяка базирана на HLS (HTTP поточно предаване на живо) платформа за видео на други разработчици.

Изграждане на по-добро хибридно работно място за новата ера на комуникациите

Организиране на големи корпоративни уебкасти и виртуални събития

Настройвайте и предоставяйте поточното предаване на видео на живо в голям мащаб за общински заседания, събрания и обучения за цялата организация и общи фирмени събрания, провеждани като събития на живо в Microsoft Teams.

Човек, който седи на маса с чаша кафе и участва в събрание на Teams на лаптоп, на който се изнася презентация.

Намаляване на натоварването на пропускателната способност и насищането на мрежата

Уверете се, че служителите имат възможности за висококачествено поточно предаване, когато са в офиса и са свързани към корпоративната мрежа.

Човек, който седи на маса с чаша кафе и използва лаптоп.

Следвайте Microsoft Teams