Microsoft eCDN

Microsoft eCDN (корпоративна мрежа за доставяне на съдържание) подобрява поточното предаване на видео на живо за общински заседания, събрания и обучения за цялата организация и общи фирмени събрания, провеждани като събития на живо в Microsoft Teams.

 

€0.47 на потребител/месец
(Годишен абонамент – подновява се автоматично)

Цената е без ДДС.

Безпроблемно и сигурно поточно предаване на живо във вашата организация

Намалете използването на пропускателната способност и натоварването на корпоративната мрежа с базирано на WebRTC решение, което предоставя безпроблемно поточно предаване на видео на живо в събитията на живо на Microsoft Teams.

Подобрена надеждност на мрежата

Намалете мрежовото натоварване, за да предотвратите срив на връзката и лошо качество на видеото с мрежа с равноправен достъп.

Разширени инструменти за анализ

Получете представа за производителността на мрежата, за да идентифицирате и отстранявате проблеми преди и по време на събитие.

Лесно приемане

Разполагайте бързо, без да се изисква инсталиране на крайни точки, устройства или физическа мрежова инфраструктура.

Надеждно решение

Уверете се, че съдържанието е защитено и разпространено за упълномощени потребители чрез Microsoft Cloud със съответствието на Office 365.

Интегрирана среда за работа

Намалете общата цена за притежаване с цялостно решение за поточно предаване.

Съвместимост между различни платформи

Можете да използвате всяка базирана на HLS (HTTP поточно предаване на живо) платформа за видео на други разработчици.

Изграждане на по-добро хибридно работно място за новата ера на комуникациите

Организиране на големи корпоративни уебкасти и виртуални събития

Настройвайте и предоставяйте поточното предаване на видео на живо в голям мащаб за общински заседания, събрания и обучения за цялата организация и общи фирмени събрания, провеждани като събития на живо в Microsoft Teams.

A person sitting at a table with a cup of coffee participating in a Teams meeting on a laptop where a presentation is being given.

Намаляване на натоварването на пропускателната способност и насищането на мрежата

Уверете се, че служителите имат възможности за висококачествено поточно предаване, когато са в офиса и са свързани към корпоративната мрежа.

A person sitting at a table with a cup of coffee using a laptop.