Разрешете хибридната работа извън организационните граници с обявяването на нови функции на Ignite.

Microsoft Teams Rooms

Свързване на хората, които работят дистанционно, и хората в офиса с решение за заседателна зала, което позволява на всеки да бъде виждан, чуван и напълно участващ от всяко място.

Five people in a Teams Room with a dual display screen on the wall at the front of the room. Four people are sitting at a conference table which has a front-of-the-room console on it. One person is writing at a whiteboard on the side wall.

Свързвайте хората в цялото хибридно работно място

Приобщаващ

Насърчавайте приобщаващи и интерактивни събрания за всички, независимо къде се намират.

Лесно използване

Предоставяйте съгласувана работа в Teams, при която сътрудничеството е лесно и безпроблемно.

Гъвкавост

Превърнете всяко споделено място в стая на Teams с богат избор от устройства и функции.

Защитени и управлявани

Поддържайте устройствата си защитени и актуализирани с богати възможности за управление и мощен анализ.

Предоставяне на по-добри възможности за хибридни събрания

Научете повече за функциите, които предоставят възможности за събрания, при които всички се чувстват приобщени.

Общ преглед
Guided Tour

Начало на обиколката с упътвания

Предоставяне на по-добри възможности за хибридни събрания

Научете повече за функциите, които предоставят възможности за събрания, при които всички се чувстват приобщени.

Приобщаващи и интерактивни събрания

Погрижете се всички да бъдат видени, чути и да участват пълноценно от всяко място.

Висококачествено аудио и видео

Разширените, интелигентни аудио- и видеосреди помагат на всички да се чувстват, като че ли са на едно и също място.

Приобщаващи оформления на видео

Насърчете по-задълбочена връзка между присъстващите и виртуалните участници, като показвате едновременно както хора, така и съдържание, дори на един екран.

Безжично споделяне на съдържание

Лесно споделяйте съдържание в събрание от лично устройство без кабели и жици.

Интелигентни говорители

Идентифицирайте кой в залата говори и поставете името в преписа на събранието с технология за разпознаване на глас от Microsoft.

Помощни устройства

Ако ’ сте в стая за събрания, използвайте личното си устройство, за да участвате в събранието с функции като чат и реакции на живо.

Споделяне на табла за съвместна работа

Култивирайте сътрудничеството в реално време във всяко събрание и за всеки участник със споделено цифрово платно, достъпно от всяко устройство.

Интелигентно заснемане на съдържание

Използвайте камера за съдържание и обработка с ИИ за подобряване и цифрово споделяне на физически обекти, като например табла и книги, така че да изглеждат ясни и ярки.

Лесно използване

Извлечете максимума от времето си заедно със съгласувани, гладко протичащи събрания.

Интуитивни изживявания в Teams

Насладете се на предвидима, позната среда за работа с приложението Teams на устройствата.

Интеграции на календар на Microsoft

Резервирането на стая в Teams е просто в Outlook, Teams и от панел на Teams.

Присъединяване с едно докосване

Присъединявайте се незабавно към събрания и ангажирайте аудио- и видеооборудването с едно докосване.

Присъединяване чрез функцията “Близост”

Използвайте лично устройство, за да откриете намиращи се наблизо стаи на Teams и да се присъедините към събранието от стаята. Звукът от личното устройство се заглушава автоматично, за да се избегне смущение от обратна връзка.

Гласова помощ от Cortana

Започвайте и завършвайте събрания с гласа си вместо с докосване, като казвате на Cortana да изпълнява прости команди за събрания.

Дистанционно управление на стая

Управлявайте удобно устройствата в Teams Rooms, като използвате възможността за дистанционно управление на стая в мобилното приложение Teams.

Гъвкавост

Teams Rooms може да поддържа нуждите на всеки тип събрание и място чрез широк набор от сертифицирани устройства.

Мащабиране до всякакъв размер на стаята

Teams Rooms изпълнява условията на различни конфигурации чрез множество екрани и широко портфолио от сертифицирани устройства.

Множество типове устройства

Teams Rooms се предлага за различни типове устройства, включително модулни комплекти, компактни и интегрирани устройства и цялостни решения "всичко в едно".

Surface Hub

Surface Hub е мобилна среда “всичко в едно” за работа в Teams Room, която предоставя разширени възможности за сътрудничество и съвместно създаване с достъп до файлове на Microsoft 365.

Поддържа Windows и Android

Основната функционалност на Teams Rooms ’ е налична за операционни системи Windows и Android.

Свързване на други устройства на Teams

Разрешете новите възможности, като свържете устройства с Teams Rooms, като например координирани събрания, със Surface Hub, и намирайте близки стаи с панели на Teams.

Оперативна съвместимост

Присъединявайте се към събрания от други доставчици на събрания от Teams Room чрез „Директно присъединяване на гости“.

Защитени и управлявани

Насладете се на силна защита и операции, които помагат да се гарантира, че стаята е актуализирана и готова за използване.

Устройства, софтуер и услуги, защитени начин на създаване

Направете възможна готовата защита с устройства за Teams, сертифицирани от Microsoft, и автоматични актуализации, които поддържат системите в защитено състояние по подразбиране.

Управление на Teams Rooms с центъра за администриране на Teams

Управлявайте устройствата и настройките на Teams от едно място с инструменти за лесна настройка, управление на наличностите, наблюдение и защитено делегирано администриране.

Управлявани услуги, изпълнявани с ИИ, за Teams Rooms

Делегирайте управлението на операциите на експерти, за да получите подобрени указания, прозрения и проактивно конфигуриране и актуализации на защитата на устройството.

Очаквайте скоро

Бъдете информирани за някои от новите функции и иновации, очаквани скоро в Teams Rooms.

Разделен изглед на галерия

Привлечете вниманието на хората, които не са в стаята, като разделите видеогалерията между всички налични дисплеи, когато съдържанието не се споделя.

Преден ред

Насърчавайте по-голямо усещане за връзка между отдалечените участници и участниците в стаята с оформление, което обединява хората лице в лице и показва изглед на чата.

Интелигентни камери

Предоставяйте справедлива среда за събрания с камери, поддържащи активно проследяване на говорителите с помощта на ИИ, множество видеопотоци и разпознаване на хора.

{"sites":[{"pages":[{"order":0,"position":0,"slides":[],"tiles":[],"arialabel":null,"id":"High-quality audio and video","isImage2x":false,"imageHref":"http://img-prod-cms-rt-microsoft-com.akamaized.net/cms/api/am/imageFileData/RWNGbA?ver=5ecb","imageAlt":"Three people in a conference room looking at a mounted display with nine people in a meeting gallery and an integrated device underneath the monitor.","imageHeight":729,"imageWidth":1338,"itemIndex":2,"name":"Висококачествено аудио и видео","videoHref":"","content":"<p>Разширените, интелигентни аудио- и видеосреди помагат на всички да се чувстват, като че ли са на едно и също място.</p>","isLogo2x":false,"links":null,"logoHref":"","logoAlt":"","logoHeight":0,"logoWidth":0,"title":"Висококачествено аудио и видео"},{"order":0,"position":0,"slides":[],"tiles":[],"arialabel":null,"id":"Inclusive video layouts","isImage2x":false,"imageHref":"","imageAlt":"","imageHeight":0,"imageWidth":0,"itemIndex":3,"name":"Приобщаващи оформления на видео","videoHref":"https://www.microsoft.com/en-us/videoplayer/embed/RWNGcE","content":"<p>Насърчете по-задълбочена връзка между присъстващите и виртуалните участници, като показвате едновременно както хора, така и съдържание, дори на един екран.</p>","isLogo2x":false,"links":null,"logoHref":"","logoAlt":"","logoHeight":0,"logoWidth":0,"title":"Приобщаващи оформления на видео"},{"order":0,"position":0,"slides":[],"tiles":[],"arialabel":null,"id":"Wireless content sharing","isImage2x":false,"imageHref":"","imageAlt":"","imageHeight":0,"imageWidth":0,"itemIndex":4,"name":"Безжично споделяне на съдържание","videoHref":"https://www.microsoft.com/en-us/videoplayer/embed/RWNNYg","content":"<p>Лесно споделяйте съдържание в събрание от лично устройство без кабели и жици.</p>","isLogo2x":false,"links":null,"logoHref":"","logoAlt":"","logoHeight":0,"logoWidth":0,"title":"Безжично споделяне на съдържание"},{"order":0,"position":0,"slides":[],"tiles":[],"arialabel":null,"id":"Intelligent speakers","isImage2x":false,"imageHref":"","imageAlt":"","imageHeight":0,"imageWidth":0,"itemIndex":5,"name":"Интелигентни говорители","videoHref":"https://www.microsoft.com/en-us/videoplayer/embed/RWNDBn","content":"<p>Идентифицирайте кой в залата говори и поставете името в преписа на събранието с технология за разпознаване на глас от Microsoft.</p>","isLogo2x":false,"links":null,"logoHref":"","logoAlt":"","logoHeight":0,"logoWidth":0,"title":"Интелигентни говорители"},{"order":0,"position":0,"slides":[],"tiles":[],"arialabel":null,"id":"Companion devices","isImage2x":false,"imageHref":"","imageAlt":"","imageHeight":0,"imageWidth":0,"itemIndex":6,"name":"Помощни устройства","videoHref":"https://www.microsoft.com/en-us/videoplayer/embed/RWNGcI","content":"<p>Ако ’ сте в стая за събрания, използвайте личното си устройство, за да участвате в събранието с функции като чат и реакции на живо.</p>","isLogo2x":false,"links":null,"logoHref":"","logoAlt":"","logoHeight":0,"logoWidth":0,"title":"Помощни устройства"},{"order":0,"position":0,"slides":[],"tiles":[],"arialabel":null,"id":"Collaborative whiteboarding","isImage2x":false,"imageHref":"","imageAlt":"","imageHeight":0,"imageWidth":0,"itemIndex":7,"name":"Споделяне на табла за съвместна работа","videoHref":"https://www.microsoft.com/en-us/videoplayer/embed/RWNNYh","content":"<p>Култивирайте сътрудничеството в реално време във всяко събрание и за всеки участник със споделено цифрово платно, достъпно от всяко устройство.</p>","isLogo2x":false,"links":null,"logoHref":"","logoAlt":"","logoHeight":0,"logoWidth":0,"title":"Споделяне на табла за съвместна работа"},{"order":0,"position":0,"slides":[],"tiles":[],"arialabel":null,"id":"Intelligent content capture","isImage2x":false,"imageHref":"","imageAlt":"","imageHeight":0,"imageWidth":0,"itemIndex":8,"name":"Интелигентно заснемане на съдържание","videoHref":"https://www.microsoft.com/en-us/videoplayer/embed/RWNTc0","content":"<p>Използвайте камера за съдържание и обработка с ИИ за подобряване и цифрово споделяне на физически обекти, като например табла и книги, така че да изглеждат ясни и ярки.</p>","isLogo2x":false,"links":null,"logoHref":"","logoAlt":"","logoHeight":0,"logoWidth":0,"title":"Интелигентно заснемане на съдържание"}],"arialabel":null,"id":"features","isImage2x":false,"imageHref":"http://img-prod-cms-rt-microsoft-com.akamaized.net/cms/api/am/imageFileData/RWNGbA?ver=5ecb","imageAlt":"Three people in a conference room looking at a mounted display with nine people in a meeting gallery and an integrated device underneath the monitor.","imageHeight":729,"imageWidth":1338,"itemIndex":1,"name":"Приобщаващи и интерактивни събрания","videoHref":"","content":"<p>Погрижете се всички да бъдат видени, чути и да участват пълноценно от всяко място.</p>","isLogo2x":false,"links":null,"logoHref":"","logoAlt":"","logoHeight":0,"logoWidth":0,"title":"Приобщаващи и интерактивни събрания"},{"pages":[{"order":0,"position":0,"slides":[],"tiles":[],"arialabel":null,"id":"Intuitive Teams experiences","isImage2x":false,"imageHref":"http://img-prod-cms-rt-microsoft-com.akamaized.net/cms/api/am/imageFileData/RWNAZ7?ver=d410","imageAlt":"Teams console showcasing the Teams app screen.","imageHeight":729,"imageWidth":1338,"itemIndex":10,"name":"Интуитивни изживявания в Teams","videoHref":"","content":"<p>Насладете се на предвидима, позната среда за работа с приложението Teams на устройствата.</p>","isLogo2x":false,"links":null,"logoHref":"","logoAlt":"","logoHeight":0,"logoWidth":0,"title":"Интуитивни изживявания в Teams"},{"order":0,"position":0,"slides":[],"tiles":[],"arialabel":null,"id":"Microsoft calendar integrations","isImage2x":false,"imageHref":"http://img-prod-cms-rt-microsoft-com.akamaized.net/cms/api/am/imageFileData/RWNGdu?ver=6a08","imageAlt":"Teams console on a conference room table with hand using touchscreen to join a meeting","imageHeight":729,"imageWidth":1338,"itemIndex":11,"name":"Интеграции на календар на Microsoft","videoHref":"","content":"<p>Резервирането на стая в Teams е просто в Outlook, Teams и от панел на Teams.</p>","isLogo2x":false,"links":null,"logoHref":"","logoAlt":"","logoHeight":0,"logoWidth":0,"title":"Интеграции на календар на Microsoft"},{"order":0,"position":0,"slides":[],"tiles":[],"arialabel":null,"id":"One-touch join","isImage2x":false,"imageHref":"","imageAlt":"","imageHeight":0,"imageWidth":0,"itemIndex":12,"name":"Присъединяване с едно докосване","videoHref":"https://www.microsoft.com/en-us/videoplayer/embed/RWOfM3","content":"<p>Присъединявайте се незабавно към събрания и ангажирайте аудио- и видеооборудването с едно докосване.</p>","isLogo2x":false,"links":null,"logoHref":"","logoAlt":"","logoHeight":0,"logoWidth":0,"title":"Присъединяване с едно докосване"},{"order":0,"position":0,"slides":[],"tiles":[],"arialabel":null,"id":"Proximity join","isImage2x":false,"imageHref":"","imageAlt":"","imageHeight":0,"imageWidth":0,"itemIndex":13,"name":"Присъединяване чрез функцията “Близост”","videoHref":"https://www.microsoft.com/en-us/videoplayer/embed/RWNGdD","content":"<p>Използвайте лично устройство, за да откриете намиращи се наблизо стаи на Teams и да се присъедините към събранието от стаята. Звукът от личното устройство се заглушава автоматично, за да се избегне смущение от обратна връзка.</p>","isLogo2x":false,"links":null,"logoHref":"","logoAlt":"","logoHeight":0,"logoWidth":0,"title":"Присъединяване чрез функцията “Близост”"},{"order":0,"position":0,"slides":[],"tiles":[],"arialabel":null,"id":"Cortana voice assistance","isImage2x":false,"imageHref":"","imageAlt":"","imageHeight":0,"imageWidth":0,"itemIndex":14,"name":"Гласова помощ от Cortana","videoHref":"https://www.microsoft.com/en-us/videoplayer/embed/RWNGdY","content":"<p>Започвайте и завършвайте събрания с гласа си вместо с докосване, като казвате на Cortana да изпълнява прости команди за събрания.</p>","isLogo2x":false,"links":null,"logoHref":"","logoAlt":"","logoHeight":0,"logoWidth":0,"title":"Гласова помощ от Cortana"},{"order":0,"position":0,"slides":[],"tiles":[],"arialabel":null,"id":"Room remote","isImage2x":false,"imageHref":"","imageAlt":"","imageHeight":0,"imageWidth":0,"itemIndex":15,"name":"Дистанционно управление на стая","videoHref":"https://www.microsoft.com/en-us/videoplayer/embed/RWNNYI","content":"<p>Управлявайте удобно устройствата в Teams Rooms, като използвате възможността за дистанционно управление на стая в мобилното приложение Teams.</p>","isLogo2x":false,"links":null,"logoHref":"","logoAlt":"","logoHeight":0,"logoWidth":0,"title":"Дистанционно управление на стая"}],"arialabel":null,"id":"benefits","isImage2x":false,"imageHref":"http://img-prod-cms-rt-microsoft-com.akamaized.net/cms/api/am/imageFileData/RWNGbP?ver=83e5","imageAlt":"Two workers setting up a Teams video call in a meeting room.","imageHeight":729,"imageWidth":1338,"itemIndex":9,"name":"Лесно използване","videoHref":"","content":"<p>Извлечете максимума от времето си заедно със съгласувани, гладко протичащи събрания.</p>","isLogo2x":false,"links":null,"logoHref":"","logoAlt":"","logoHeight":0,"logoWidth":0,"title":"Лесно използване"},{"pages":[{"order":0,"position":0,"slides":[],"tiles":[],"arialabel":null,"id":"Scale to any room size","isImage2x":false,"imageHref":"http://img-prod-cms-rt-microsoft-com.akamaized.net/cms/api/am/imageFileData/RWO0Wr?ver=f654","imageAlt":"Two males in small conference room with a Poly Microsoft Teams Rooms on Android touch display. Large integrated device and wall mounted display showing screenshare and one Surface laptop in view","imageHeight":729,"imageWidth":1338,"itemIndex":17,"name":"Мащабиране до всякакъв размер на стаята","videoHref":"","content":"<p>Teams Rooms изпълнява условията на различни конфигурации чрез множество екрани и широко портфолио от сертифицирани устройства.</p>","isLogo2x":false,"links":null,"logoHref":"","logoAlt":"","logoHeight":0,"logoWidth":0,"title":"Мащабиране до всякакъв размер на стаята"},{"order":0,"position":0,"slides":[],"tiles":[],"arialabel":null,"id":"Multiple types of devices","isImage2x":false,"imageHref":"http://img-prod-cms-rt-microsoft-com.akamaized.net/cms/api/am/imageFileData/RWO68J?ver=f4a7","imageAlt":"One male pointing to a wall-mounted display featuring whiteboard functionality with a Poly Microsoft Teams Rooms on Android collaboration bar wall on top of the display","imageHeight":729,"imageWidth":1338,"itemIndex":18,"name":"Множество типове устройства","videoHref":"","content":"<p>Teams Rooms се предлага за различни типове устройства, включително модулни комплекти, компактни и интегрирани устройства и цялостни решения \"всичко в едно\".</p>","isLogo2x":false,"links":null,"logoHref":"","logoAlt":"","logoHeight":0,"logoWidth":0,"title":"Множество типове устройства"},{"order":0,"position":0,"slides":[],"tiles":[],"arialabel":null,"id":"Surface Hub","isImage2x":false,"imageHref":"","imageAlt":"","imageHeight":0,"imageWidth":0,"itemIndex":19,"name":"Surface Hub","videoHref":"https://www.microsoft.com/en-us/videoplayer/embed/RWO0Wv","content":"<p>Surface Hub е мобилна среда “всичко в едно” за работа в Teams Room, която предоставя разширени възможности за сътрудничество и съвместно създаване с достъп до файлове на Microsoft 365.</p>","isLogo2x":false,"links":null,"logoHref":"","logoAlt":"","logoHeight":0,"logoWidth":0,"title":"Surface Hub"},{"order":0,"position":0,"slides":[],"tiles":[],"arialabel":null,"id":"Supports Windows and Android","isImage2x":false,"imageHref":"http://img-prod-cms-rt-microsoft-com.akamaized.net/cms/api/am/imageFileData/RWO0Wx?ver=05c1","imageAlt":"Microsoft Windows logo side-by-side with Android logo","imageHeight":729,"imageWidth":1338,"itemIndex":20,"name":"Поддържа Windows и Android","videoHref":"","content":"<p>Основната функционалност на Teams Rooms ’ е налична за операционни системи Windows и Android.</p>","isLogo2x":false,"links":null,"logoHref":"","logoAlt":"","logoHeight":0,"logoWidth":0,"title":"Поддържа Windows и Android"},{"order":0,"position":0,"slides":[],"tiles":[],"arialabel":null,"id":"Connect other Teams devices","isImage2x":false,"imageHref":"","imageAlt":"","imageHeight":0,"imageWidth":0,"itemIndex":21,"name":"Свързване на други устройства на Teams","videoHref":"https://www.microsoft.com/en-us/videoplayer/embed/RWO68N","content":"<p>Разрешете новите възможности, като свържете устройства с Teams Rooms, като например координирани събрания, със Surface Hub, и намирайте близки стаи с панели на Teams.</p>","isLogo2x":false,"links":null,"logoHref":"","logoAlt":"","logoHeight":0,"logoWidth":0,"title":"Свързване на други устройства на Teams"},{"order":0,"position":0,"slides":[],"tiles":[],"arialabel":null,"id":"Interoperability","isImage2x":false,"imageHref":"","imageAlt":"","imageHeight":0,"imageWidth":0,"itemIndex":22,"name":"Оперативна съвместимост","videoHref":"https://www.microsoft.com/en-us/videoplayer/embed/RWNYlt","content":"<p>Присъединявайте се към събрания от други доставчици на събрания от Teams Room чрез „Директно присъединяване на гости“.</p>","isLogo2x":false,"links":null,"logoHref":"","logoAlt":"","logoHeight":0,"logoWidth":0,"title":"Оперативна съвместимост"}],"arialabel":null,"id":"more","isImage2x":false,"imageHref":"http://img-prod-cms-rt-microsoft-com.akamaized.net/cms/api/am/imageFileData/RWNTb5?ver=ad67","imageAlt":"Two people in a meeting room setting up a Teams video call on a tabletop device.","imageHeight":729,"imageWidth":1338,"itemIndex":16,"name":"Гъвкавост","videoHref":"","content":"<p>Teams Rooms може да поддържа нуждите на всеки тип събрание и място чрез широк набор от сертифицирани устройства.</p>","isLogo2x":false,"links":null,"logoHref":"","logoAlt":"","logoHeight":0,"logoWidth":0,"title":"Гъвкавост"},{"pages":[{"order":0,"position":0,"slides":[],"tiles":[],"arialabel":null,"id":"Devices, software, and services secured by design","isImage2x":false,"imageHref":"http://img-prod-cms-rt-microsoft-com.akamaized.net/cms/api/am/imageFileData/RWOelM?ver=3e08","imageAlt":"A hand reaching to join a Teams call on a tabletop device in a meeting room.","imageHeight":729,"imageWidth":1338,"itemIndex":24,"name":"Устройства, софтуер и услуги, защитени начин на създаване","videoHref":"","content":"<p>Направете възможна готовата защита с устройства за Teams, сертифицирани от Microsoft, и автоматични актуализации, които поддържат системите в защитено състояние по подразбиране.</p>","isLogo2x":false,"links":null,"logoHref":"","logoAlt":"","logoHeight":0,"logoWidth":0,"title":"Устройства, софтуер и услуги, защитени начин на създаване"},{"order":0,"position":0,"slides":[],"tiles":[],"arialabel":null,"id":"Manage Teams Rooms with Teams admin center","isImage2x":false,"imageHref":"http://img-prod-cms-rt-microsoft-com.akamaized.net/cms/api/am/imageFileData/RWO1gf?ver=a75f","imageAlt":"The Teams Rooms systems dashboard for Windows in Teams.","imageHeight":729,"imageWidth":1338,"itemIndex":25,"name":"Управление на Teams Rooms с центъра за администриране на Teams","videoHref":"","content":"<p>Управлявайте устройствата и настройките на Teams от едно място с инструменти за лесна настройка, управление на наличностите, наблюдение и защитено делегирано администриране.</p>","isLogo2x":false,"links":null,"logoHref":"","logoAlt":"","logoHeight":0,"logoWidth":0,"title":"Управление на Teams Rooms с центъра за администриране на Teams"},{"order":0,"position":0,"slides":[],"tiles":[],"arialabel":null,"id":"AI-driven managed services for Teams Rooms","isImage2x":false,"imageHref":"http://img-prod-cms-rt-microsoft-com.akamaized.net/cms/api/am/imageFileData/RWO1gi?ver=7936","imageAlt":"Meeting data gathered on Teams.","imageHeight":729,"imageWidth":1338,"itemIndex":26,"name":"Управлявани услуги, изпълнявани с ИИ, за Teams Rooms","videoHref":"","content":"<p>Делегирайте управлението на операциите на експерти, за да получите подобрени указания, прозрения и проактивно конфигуриране и актуализации на защитата на устройството.</p>","isLogo2x":false,"links":null,"logoHref":"","logoAlt":"","logoHeight":0,"logoWidth":0,"title":"Управлявани услуги, изпълнявани с ИИ, за Teams Rooms"}],"arialabel":null,"id":"benefits2","isImage2x":false,"imageHref":"http://img-prod-cms-rt-microsoft-com.akamaized.net/cms/api/am/imageFileData/RWNGc9?ver=5c00","imageAlt":"Two people in a meeting room on a Teams call using a tabletop device.","imageHeight":729,"imageWidth":1338,"itemIndex":23,"name":"Защитени и управлявани","videoHref":"","content":"<p>Насладете се на силна защита и операции, които помагат да се гарантира, че стаята е актуализирана и готова за използване.</p>","isLogo2x":false,"links":null,"logoHref":"","logoAlt":"","logoHeight":0,"logoWidth":0,"title":"Защитени и управлявани"},{"pages":[{"order":0,"position":0,"slides":[],"tiles":[],"arialabel":null,"id":"Split gallery view","isImage2x":false,"imageHref":"http://img-prod-cms-rt-microsoft-com.akamaized.net/cms/api/am/imageFileData/RWO1gZ?ver=b453","imageAlt":"Two TVs, speakers and a camera set up in a room displaying a Teams video call.","imageHeight":729,"imageWidth":1338,"itemIndex":28,"name":"Разделен изглед на галерия","videoHref":"","content":"<p>Привлечете вниманието на хората, които не са в стаята, като разделите видеогалерията между всички налични дисплеи, когато съдържанието не се споделя.</p>","isLogo2x":false,"links":null,"logoHref":"","logoAlt":"","logoHeight":0,"logoWidth":0,"title":"Разделен изглед на галерия"},{"order":0,"position":0,"slides":[],"tiles":[],"arialabel":null,"id":"Front row","isImage2x":false,"imageHref":"","imageAlt":"","imageHeight":0,"imageWidth":0,"itemIndex":29,"name":"Преден ред","videoHref":"https://www.microsoft.com/en-us/videoplayer/embed/RWNW6Y","content":"<p>Насърчавайте по-голямо усещане за връзка между отдалечените участници и участниците в стаята с оформление, което обединява хората лице в лице и показва изглед на чата.</p>","isLogo2x":false,"links":null,"logoHref":"","logoAlt":"","logoHeight":0,"logoWidth":0,"title":"Преден ред"},{"order":0,"position":0,"slides":[],"tiles":[],"arialabel":null,"id":"Intelligent cameras","isImage2x":false,"imageHref":"","imageAlt":"","imageHeight":0,"imageWidth":0,"itemIndex":30,"name":"Интелигентни камери","videoHref":"https://www.microsoft.com/en-us/videoplayer/embed/RWNW6Z","content":"<p>Предоставяйте справедлива среда за събрания с камери, поддържащи активно проследяване на говорителите с помощта на ИИ, множество видеопотоци и разпознаване на хора.</p>","isLogo2x":false,"links":null,"logoHref":"","logoAlt":"","logoHeight":0,"logoWidth":0,"title":"Интелигентни камери"}],"arialabel":null,"id":"benefits3","isImage2x":false,"imageHref":"http://img-prod-cms-rt-microsoft-com.akamaized.net/cms/api/am/imageFileData/RWNGcc?ver=3066","imageAlt":"A presentation being given in a meeting room with participants both in person and on Teams.","imageHeight":729,"imageWidth":1338,"itemIndex":27,"name":"Очаквайте скоро","videoHref":"","content":"<p>Бъдете информирани за някои от новите функции и иновации, очаквани скоро в Teams Rooms.</p>","isLogo2x":false,"links":null,"logoHref":"","logoAlt":"","logoHeight":0,"logoWidth":0,"title":"Очаквайте скоро"}],"itemsCount":30}

Използвайте Microsoft Teams на всяко място за събрания

Вижте някои примери как Teams Rooms може да работи в различни области.

Помогнете на всички да се чувстват по-близо и по-ангажирани, за пълно сътрудничество. Отдалечените участници имат присъствие в стаята, а участниците в стаята могат да запазят личната си самоличност и да не се загубят в тълпата.

Помогнете на всички да се чувстват по-близо и по-ангажирани, за пълно сътрудничество. Отдалечените участници имат присъствие в стаята, а участниците в стаята могат да запазят личната си самоличност и да не се загубят в тълпата.

Работа в екип на всички места

Когато хората станат по-мобилни, организациите ще трябва да адаптират офис пространствата и технологиите, за да отговорят на нуждите на една хибридна работна сила.

Сертифицирани устройства на Teams от водещи хардуерни партньори

Audiocoses logo.
Crestron logo.
Dell logo.
EPOS logo.
HP logo.
Lenovo logo.
Logitech logo.
Poly logo.
Yealink logo.

Научете повече за хибридната работа

Хибридната работа е тук. Готови ли сте?

Нови изживявания за устройства с Teams

Подготовка за хибридна работа с Teams

Индекс на тенденцията на работа

Преглед на обучения, уроци и демонстрации

Документация за Teams Rooms

Научете как да планирате, разположите и управлявате Teams Rooms.

Teams Rooms в Microsoft Learn

Проучете основните неща, след което научете как да конфигурирате, управлявате и разполагате Teams Room.

Указания за стаи за събрания

Консултирайте се с това ръководство, когато визуализирате и планирате разполагане на Teams Room.

Видеообиколка за Teams Rooms

Направете обиколка в Teams Rooms с Джеръми Чапман, директор за Microsoft 365.

Намиране на партньор за Teams Rooms

Постигнете по-голям успех в разполагането и усвояването с партньор, специалист по Teams Rooms.

Често задавани въпроси

|

Microsoft Teams Rooms е модерно решение за място за събрания, което обединява цифровата работна област на Microsoft Teams със специално отредени аудио- и видеоустройства на трети лица, сертифицирани от Microsoft. Teams Rooms е създаден с целта да се помогне за премахването на бариерите между пространствата, местата и хората, като предоставя най-добрата среда за събрания в Teams на всяко място. Със своето внимателно проектиране Teams Rooms предоставя възможности за събрания с мисъл за всички участници, а не само за тези в стаята.

 

С богата екосистема от свързани устройства за събрания, поддържани от интуитивно приложение, създадено от Microsoft за Microsoft Teams, Microsoft Teams Rooms превръща всяко място за събрания в лесно за използване и приобщаващо пространство за сътрудничество, където всеки има място на масата, независимо къде се намира. Teams Rooms е предназначено за:

 

  • Насърчаване на приобщаващи, съвместни събрания, като се запълва разстоянието между работните области, така че всеки да има място на една и съща виртуална маса, без значение от мястото на присъединяване.
  • Предоставяне на съгласувани и интуитивни изживявания в Microsoft Teams, които позволяват на хората лесно да планират, да се присъединяват и да участват бързо в събрания.
  • Превръщане на всяко място в приобщаващо и лесно за използване място за събрания с богат избор от устройства, за да се мащабира гъвкаво, така че да отговаря на всички нужди и пространства.
  • Поддържане на устройствата защитени, надеждни и актуални с богати възможности за управление.
     

Microsoft Teams Rooms Standard и Premium позволяват всички лицензи, необходими за Microsoft Teams Rooms, като същевременно предоставят на клиентите две опции за управление на устройствата им.

Вижте списък на сертифицираните устройства за Microsoft Teams Rooms.

Управляваната услуга подобрява възможностите за управление на стаите за събрания чрез експертни операции, които изискват по-малко време и ресурси от вашия ИТ екип. Услугата предоставя препоръки от нашия екип, проактивно управление от ваше име и знания от цялата ни мрежа от клиенти, за да се гарантира, че получавате максимума от вашата среда. Този проактивен подход към операциите в стаи поддържа оптимална работна среда за събрания на различни места и повишава удовлетвореността на потребителите.

Да, клиентите могат да се запишат за безплатна пробна версия на двата лиценза в портала за администриране на Microsoft 365.

Microsoft Teams Rooms

Помогнете да бъде сигурно, че всеки може да участва напълно от всяко място.