Five people smiling and using Teams for video calling. Five people smiling and using Teams for video calling. Five people smiling and using Teams for video calling.

Гласови повиквания и видеоразговори

Поддържайте връзка с всички във вашия екип, когато използвате приложение за видеоразговори, като например Teams, на вашия компютър, таблет или телефон.

Свързване лице в лице с видеоразговори

Провеждайте и получавайте видеоразговори директно в Microsoft Teams, така че да можете да поддържате връзка и да вършите повече работа независимо къде се намирате.

Насърчаване на сътрудничеството

Работете заедно в реално време и се ангажирайте по по-задълбочен, по-личен начин с онлайн видеочат.

Бъдете в течение на работата

Работете по-интелигентно, като обедините разговори, чат, събрания и сътрудничество – всичко това в едно приложение.

Повишаване на продуктивността

Визуалният характер на онлайн видеоразговора позволява на хората да се изразяват по-бързо.

Бързо настройване

Лесно добавяйте, наблюдавайте и управлявайте видеоразговорите от центъра за администриране на Teams.

По-ефективно свързване с видеоразговори

Вижте как да направите събранията и обажданията по-ангажиращи и смислени с видео.

Общ преглед
Guided Tour

Начало на обиколката с упътвания

Функции за видеоразговори

Прегледайте набързо някои от полезните функции за видеоразговори в Teams.

Споделяне на екрана по време на разговор

Споделяйте различно съдържание, като например целия си работен плот, само един прозорец, файл на PowerPoint или табло. Лесно спирайте споделянето, когато сте готови.

Записване на обажданията за себе си и за другите

Запишете видеочата си за бъдещи справки или за споделяне с други хора, които не са могли да се присъединят към разговора. Лесно е да използвате приложение за видеочат на вашето устройство.

Промяна или замъгляване на фона

Изберете от готовите фонове, качете собствени или използвайте интелигентна технология, която замъглява фона ви.

Предоставяне и получаване на незабавна обратна връзка

Вдигнете ръка виртуално, за да уведомите другите, че имате въпрос по време на онлайн видеоразговор, или отговорете с палец нагоре, сърце или аплодисменти.

Изберете как да се показват участниците във видеоразговора

Акцентирайте върху видеото на говорещия или превключете към изглед на галерия, за да се покажат множество хора. Опитайте режим „Заедно“, за да видите всички едновременно във виртуално пространство.

Предимства на видеоразговорите

Прегледайте набързо някои от предимствата от използването на безплатни видеоразговори в Teams.

По-бързо свързване с другите

Пестете време и насърчавайте сътрудничеството в реално време, вместо да изпращате имейли напред-назад.

Дайте възможности на екипите си, като предоставите гъвкавост

Намалете ограниченията за местоположение, като позволите на хората да се свързват лице в лице с видеочат по всяко време и от всяко място.

Пропуснете воденето на бележки и се съсредоточете върху настоящето

Със записването и автоматичната транскрипция не е нужно да се безпокоите, че ще загубите информацията за събранието, така че можете да се съсредоточите върху разговора.

Вършете повече работа с по-малко прекъсвания

Помогнете на всички да се съсредоточат, като изключите звука на участниците и провеждате страничните разговори в чата, вместо да прекъсвате говорещия.

Ангажирайте екипа си и осигурете чувство за принадлежност

При отдалечената и хибридната работа връзката е от решаващо значение. Виждането на изражението на лицето на другите хора може да помогне да ангажирате екипа си и да намалите чувството на изолация.

Повече информация за видеоразговорите

Научете повече за това какво можете да правите с приложение за видеочат като Teams.

Поканете външни гости да се присъединят

Поканете някого да се присъедини към видеоразговора ви дори ако никога преди не е използвал Teams. Всичко, което му трябва, е валиден имейл адрес.

Споделяне на бележки от събрание с други хора

След видеоразговора бъдете организирани, като качите бележките от събранието в нишката на същото събрание в Teams за лесна справка.

Избирайте от различни устройства за видеоразговори

Стартирайте видеочат на живо, като се присъедините с едно докосване чрез устройства за Teams Rooms от нашите сертифицирани партньори Logitech, Crestron, Poly, Lenovo, HP и Yealink.

{"sites":[{"pages":[{"order":0,"position":0,"slides":[],"tiles":[],"arialabel":null,"id":"Screen sharing","isImage2x":false,"imageHref":"http://img-prod-cms-rt-microsoft-com.akamaized.net/cms/api/am/imageFileData/RWMARQ?ver=6b74","imageAlt":"The Share content panel being displayed in a Teams video call. ","imageHeight":729,"imageWidth":1338,"itemIndex":2,"name":"Споделяне на екрана","videoHref":"","content":"<p>Споделяйте различно съдържание, като например целия си работен плот, само един прозорец, файл на PowerPoint или табло. Лесно спирайте споделянето, когато сте готови.</p>","isLogo2x":false,"links":null,"logoHref":"","logoAlt":"","logoHeight":0,"logoWidth":0,"title":"Споделяне на екрана по време на разговор"},{"order":0,"position":0,"slides":[],"tiles":[],"arialabel":null,"id":"Recordings","isImage2x":false,"imageHref":"http://img-prod-cms-rt-microsoft-com.akamaized.net/cms/api/am/imageFileData/RWMTjc?ver=29b3","imageAlt":"A Teams video call that is being recorded and has a live transcription being shown on the right side of the call.","imageHeight":729,"imageWidth":1338,"itemIndex":3,"name":"Записи","videoHref":"","content":"<p>Запишете видеочата си за бъдещи справки или за споделяне с други хора, които не са могли да се присъединят към разговора. Лесно е да използвате приложение за видеочат на вашето устройство.</p>","isLogo2x":false,"links":null,"logoHref":"","logoAlt":"","logoHeight":0,"logoWidth":0,"title":"Записване на обажданията за себе си и за другите"},{"order":0,"position":0,"slides":[],"tiles":[],"arialabel":null,"id":"Customized backgrounds","isImage2x":false,"imageHref":"http://img-prod-cms-rt-microsoft-com.akamaized.net/cms/api/am/imageFileData/RWMTjh?ver=4e11","imageAlt":"A Teams video call in Together mode showing all members of the call in one room at a table together.","imageHeight":729,"imageWidth":1338,"itemIndex":4,"name":"Персонализирани фонове","videoHref":"","content":"<p>Изберете от готовите фонове, качете собствени или използвайте интелигентна технология, която замъглява фона ви.</p>","isLogo2x":false,"links":null,"logoHref":"","logoAlt":"","logoHeight":0,"logoWidth":0,"title":"Промяна или замъгляване на фона"},{"order":0,"position":0,"slides":[],"tiles":[],"arialabel":null,"id":"Live reactions","isImage2x":false,"imageHref":"http://img-prod-cms-rt-microsoft-com.akamaized.net/cms/api/am/imageFileData/RWMASf?ver=20f0","imageAlt":"A Teams video call where a Presenter is giving a presentation titled Q3 Sales Report.","imageHeight":729,"imageWidth":1338,"itemIndex":5,"name":"Реакции на живо","videoHref":"","content":"<p>Вдигнете ръка виртуално, за да уведомите другите, че имате въпрос по време на онлайн видеоразговор, или отговорете с палец нагоре, сърце или аплодисменти.</p>","isLogo2x":false,"links":null,"logoHref":"","logoAlt":"","logoHeight":0,"logoWidth":0,"title":"Предоставяне и получаване на незабавна обратна връзка"},{"order":0,"position":0,"slides":[],"tiles":[],"arialabel":null,"id":"Layouts","isImage2x":false,"imageHref":"http://img-prod-cms-rt-microsoft-com.akamaized.net/cms/api/am/imageFileData/RWMTjy?ver=8c52","imageAlt":"A Teams video call in Together mode showing the participants in an auditorium-style environment. ","imageHeight":729,"imageWidth":1338,"itemIndex":6,"name":"Оформления","videoHref":"","content":"<p>Акцентирайте върху видеото на говорещия или превключете към изглед на галерия, за да се покажат множество хора. Опитайте режим „Заедно“, за да видите всички едновременно във виртуално пространство.</p>","isLogo2x":false,"links":null,"logoHref":"","logoAlt":"","logoHeight":0,"logoWidth":0,"title":"Изберете как да се показват участниците във видеоразговора"}],"arialabel":null,"id":"features","isImage2x":false,"imageHref":"http://img-prod-cms-rt-microsoft-com.akamaized.net/cms/api/am/imageFileData/RWMLlq?ver=4ef1","imageAlt":"A tablet showing two people who are on a video call in Teams.","imageHeight":729,"imageWidth":1338,"itemIndex":1,"name":"Функции за видеоразговори","videoHref":"","content":"<p>Прегледайте набързо някои от полезните функции за видеоразговори в Teams.</p>","isLogo2x":false,"links":null,"logoHref":"","logoAlt":"","logoHeight":0,"logoWidth":0,"title":"Функции за видеоразговори"},{"pages":[{"order":0,"position":0,"slides":[],"tiles":[],"arialabel":null,"id":"Save time","isImage2x":false,"imageHref":"http://img-prod-cms-rt-microsoft-com.akamaized.net/cms/api/am/imageFileData/RWMG3T?ver=7ca3","imageAlt":"A sales presentation being edited in real-time by members of a Teams video call.","imageHeight":729,"imageWidth":1338,"itemIndex":8,"name":"Пестете време","videoHref":"","content":"<p>Пестете време и насърчавайте сътрудничеството в реално време, вместо да изпращате имейли напред-назад.</p>","isLogo2x":false,"links":null,"logoHref":"","logoAlt":"","logoHeight":0,"logoWidth":0,"title":"По-бързо свързване с другите"},{"order":0,"position":0,"slides":[],"tiles":[],"arialabel":null,"id":"Support remote work","isImage2x":false,"imageHref":"http://img-prod-cms-rt-microsoft-com.akamaized.net/cms/api/am/imageFileData/RWMASo?ver=3b06","imageAlt":"A Teams video call with many participants and a Participants list being shown on the screen.","imageHeight":729,"imageWidth":1338,"itemIndex":9,"name":"Поддръжка на дистанционната работа","videoHref":"","content":"<p>Намалете ограниченията за местоположение, като позволите на хората да се свързват лице в лице с видеочат по всяко време и от всяко място.</p>","isLogo2x":false,"links":null,"logoHref":"","logoAlt":"","logoHeight":0,"logoWidth":0,"title":"Дайте възможности на екипите си, като предоставите гъвкавост"},{"order":0,"position":0,"slides":[],"tiles":[],"arialabel":null,"id":"Be present","isImage2x":false,"imageHref":"http://img-prod-cms-rt-microsoft-com.akamaized.net/cms/api/am/imageFileData/RWMDwo?ver=3bfd","imageAlt":"A Teams video call with a banner indicating to participants that the call is being recorded.","imageHeight":729,"imageWidth":1338,"itemIndex":10,"name":"Присъстване","videoHref":"","content":"<p>Със записването и автоматичната транскрипция не е нужно да се безпокоите, че ще загубите информацията за събранието, така че можете да се съсредоточите върху разговора.</p>","isLogo2x":false,"links":null,"logoHref":"","logoAlt":"","logoHeight":0,"logoWidth":0,"title":"Пропуснете воденето на бележки и се съсредоточете върху настоящето"},{"order":0,"position":0,"slides":[],"tiles":[],"arialabel":null,"id":"Limit distractions","isImage2x":false,"imageHref":"http://img-prod-cms-rt-microsoft-com.akamaized.net/cms/api/am/imageFileData/RWMTjV?ver=ed9d","imageAlt":"A laptop displaying a Teams video call and chat.","imageHeight":729,"imageWidth":1338,"itemIndex":11,"name":"Ограничаване на разсейванията","videoHref":"","content":"<p>Помогнете на всички да се съсредоточат, като изключите звука на участниците и провеждате страничните разговори в чата, вместо да прекъсвате говорещия.</p>","isLogo2x":false,"links":null,"logoHref":"","logoAlt":"","logoHeight":0,"logoWidth":0,"title":"Вършете повече работа с по-малко прекъсвания"},{"order":0,"position":0,"slides":[],"tiles":[],"arialabel":null,"id":"Improve the employee experience","isImage2x":false,"imageHref":"http://img-prod-cms-rt-microsoft-com.akamaized.net/cms/api/am/imageFileData/RWMASz?ver=eff2","imageAlt":"A Teams video call with one group together in a conference room and the other participants dialing in from other locations. ","imageHeight":729,"imageWidth":1338,"itemIndex":12,"name":"Подобряване на работната среда на служителите","videoHref":"","content":"<p>При отдалечената и хибридната работа връзката е от решаващо значение. Виждането на изражението на лицето на другите хора може да помогне да ангажирате екипа си и да намалите чувството на изолация.</p>","isLogo2x":false,"links":null,"logoHref":"","logoAlt":"","logoHeight":0,"logoWidth":0,"title":"Ангажирайте екипа си и осигурете чувство за принадлежност"}],"arialabel":null,"id":"benefits","isImage2x":false,"imageHref":"http://img-prod-cms-rt-microsoft-com.akamaized.net/cms/api/am/imageFileData/RWMTix?ver=af19","imageAlt":"Two people in a conference room wearing PPE while participating in a Teams video call being displayed on a large television.","imageHeight":729,"imageWidth":1338,"itemIndex":7,"name":"Предимства на видеоразговорите","videoHref":"","content":"<p>Прегледайте набързо някои от предимствата от използването на безплатни видеоразговори в Teams.</p>","isLogo2x":false,"links":null,"logoHref":"","logoAlt":"","logoHeight":0,"logoWidth":0,"title":"Предимства на видеоразговорите"},{"pages":[{"order":0,"position":0,"slides":[],"tiles":[],"arialabel":null,"id":"External guests","isImage2x":false,"imageHref":"http://img-prod-cms-rt-microsoft-com.akamaized.net/cms/api/am/imageFileData/RWMASE?ver=39a2","imageAlt":"Teams Meeting options being displayed in a browser.","imageHeight":729,"imageWidth":1338,"itemIndex":14,"name":"Външни гости","videoHref":"","content":"<p>Поканете някого да се присъедини към видеоразговора ви дори ако никога преди не е използвал Teams. Всичко, което му трябва, е валиден имейл адрес.</p>","isLogo2x":false,"links":null,"logoHref":"","logoAlt":"","logoHeight":0,"logoWidth":0,"title":"Поканете външни гости да се присъединят"},{"order":0,"position":0,"slides":[],"tiles":[],"arialabel":null,"id":"Notes","isImage2x":false,"imageHref":"http://img-prod-cms-rt-microsoft-com.akamaized.net/cms/api/am/imageFileData/RWMTkk?ver=b971","imageAlt":"A person using Whiteboard to present meeting notes on a large touchscreen device.","imageHeight":729,"imageWidth":1338,"itemIndex":15,"name":"Бележки","videoHref":"","content":"<p>След видеоразговора бъдете организирани, като качите бележките от събранието в нишката на същото събрание в Teams за лесна справка.</p>","isLogo2x":false,"links":null,"logoHref":"","logoAlt":"","logoHeight":0,"logoWidth":0,"title":"Споделяне на бележки от събрание с други хора"},{"order":0,"position":0,"slides":[],"tiles":[],"arialabel":null,"id":"Devices","isImage2x":false,"imageHref":"http://img-prod-cms-rt-microsoft-com.akamaized.net/cms/api/am/imageFileData/RWMG4j?ver=379d","imageAlt":"A desktop display of a Teams video call and a mobile display of a Teams call. ","imageHeight":729,"imageWidth":1338,"itemIndex":16,"name":"Устройства","videoHref":"","content":"<p>Стартирайте видеочат на живо, като се присъедините с едно докосване чрез устройства за Teams Rooms от нашите сертифицирани партньори Logitech, Crestron, Poly, Lenovo, HP и Yealink.</p>","isLogo2x":false,"links":null,"logoHref":"","logoAlt":"","logoHeight":0,"logoWidth":0,"title":"Избирайте от различни устройства за видеоразговори"}],"arialabel":null,"id":"calling","isImage2x":false,"imageHref":"http://img-prod-cms-rt-microsoft-com.akamaized.net/cms/api/am/imageFileData/RWMTiA?ver=a260","imageAlt":"A person wearing over-the-ear headphones and holding a tablet.","imageHeight":729,"imageWidth":1338,"itemIndex":13,"name":"Повече информация за видеоразговорите","videoHref":"","content":"<p>Научете повече за това какво можете да правите с приложение за видеочат като Teams.</p>","isLogo2x":false,"links":null,"logoHref":"","logoAlt":"","logoHeight":0,"logoWidth":0,"title":"Повече информация за видеоразговорите"}],"itemsCount":16}

Вижте как фирмите се разрастват, като използват видеоразговори с Teams

Отговаряне на нуждите на служебния телефон с Microsoft Teams

Глобалният лидер Itron използва „Телефонна функционалност в Microsoft Teams“ плюс съществуващото телефонно оборудване и услуги, за да отговори на бизнес нуждите.

An augmented reality view of a global network surrounding the world.

DC Public Schools поддържат връзката между служителите и учениците

Чрез комбинирането на Teams с „Телефонна функционалност в Teams“ училищният район предоставя на повече от 65 000 служители и ученици по-гъвкави опции за обучение по време на пандемията.

A teacher and a student in a classroom on a Teams video call with other students.
|

Телефонните разговори или конферентните разговори са телефонни разговори между двама или повече участници с аудио вход и изход. Видеоразговорите или видеоконференциите са разговор между двама или повече участници, който осигурява както видео, така и аудио вход и изход. Той осигурява предимството да можете да виждате израженията и реакциите на другите хора по време на разговора, освен че можете да чувате какво говорят.

Видеоразговорите и видеоконференциите позволяват сътрудничество в реално време, увеличават продуктивността, спестяват време и помагат на хората, които работят отдалечено, да се чувстват по-малко изолирани и по-ангажирани. Ако участниците в групов видеоразговор или видеоконференция не се чувстват комфортно пред камерата, те винаги могат да изберат да я изключат и просто да оставят микрофона си включен. Някои решения за видеоразговори и видеконференции дори позволяват на хората да замъгляват или променят фона си, за да добавят поверителност, без да се губи способността за свързване лице в лице.

Дистанционната работа и работата от вкъщи се увеличиха драстично, така че възможността за комуникация и сътрудничество в реално време с видеоразговор или видеконференция насърчава продуктивността и участието и повдига духа. Във времена, които държат хората на разстояние, видеоразговорите помагат да се задоволи нашата нужда да работим и да бъдем заедно.

Има много предимства от използването на софтуерно приложение (приложение), разработено за онлайн сътрудничество в реално време, като видеоразговори и видеоконференции, в допълнение към други възможности, включително споделяне на файлове и календар. Това е така, защото софтуерът е създаден специално, за да създаде по-добра цялостна среда за хората, които искат да чатят, да се обаждат и да си сътрудничат онлайн – навсякъде и по всяко време. Нещо повече, приложение за видеоразговори и видеоконференции, което се интегрира безпроблемно с цял пакет от приложения за продуктивност – в сравнение със самостоятелно приложение – осигурява допълнителни предимства като икономии на време, спестяване на работни потоци и лесна употреба.

Научете повече за Microsoft Teams