Three people smiling, an Excel icon and a Sales Analysis PowerPoint document. Three people smiling, an Excel icon and a Sales Analysis PowerPoint document.

Хибриден начин на работа – работете от вкъщи, работете дистанционно, или правете и двете

Помогнете на екипа си да се среща, да си сътрудничи и да създава от дома си, кафенето или там, къде се чувства вдъхновен, с многофункционалното приложение, което позволява хибриден начин на работа навсякъде.

Осигуряване на възможности за хибриден начин на работа

Поддържайте връзката между хората в екипа си, докато работят отделно, с приложение, което им позволява да чатят, да се срещат, да се обаждат, да учат и да си сътрудничат – заедно, на едно място.

Научете повече

Какво представлява хибридната работа?

Хора, които работят заедно, както онлайн, така и лице в лице, по всяко време от всяко място – у дома, дистанционно или офис.

Изведете работата на по-високо ниво от работата от вкъщи

Опростете работния си ден с нашата електронна книга със съвети за поддържане на връзка и продуктивност от домашен, отдалечен или хибриден офис.

Свързване от всяко местоположение

Превърнете всяко място във вашето работно място с устройства, създадени за функциите за сътрудничество на Microsoft Teams.

Извлечете максимума от онлайн събранията, когато работите от вкъщи

Прегледайте набързо някои от функциите и предимствата на многофункционалното приложение, което дава възможност за продуктивни онлайн събрания и хибриден начин на работа от вкъщи.

Незабавно свързване

Изпратете незабавно съобщение, проведете видеоразговор или видеоклип, чатете и споделете екрана. Персонализирайте съобщенията си с редактиране на RTF текст, маркирайте с етикети хора и използвайте предпочитаните от вас приложения в чатове.

Сътрудничество с множество организации като един разширен екип

Множество организации могат да работят заедно в споделено пространство за по-гъвкаво, фокусирано и дългосрочно сътрудничество. Използвайте споделени канали, за да провеждате разговори, чат и събрания, да споделяте и работите в съавторство по файлове, да си сътрудничите по приложения, без да превключвате клиенти.

A Teams video call where some participants are joining together from a conference room and others are joining from home.

Дайте възможност на всички в екипа да се присъединят онлайн

Включете всички в екипа независимо дали те работят от вкъщи, работят дистанционно, или в хибриден офис, като им предоставите възможност да се присъединят онлайн.

A Teams video call where some of the participants have chosen to blur their background and the options to change the background are displayed on the right.

Добавете поверителност, като замъглите фона си

Включете видеото, за да позволите взаимодействие лице в лице с други хора в онлайн събрание, дори ако изберете да замъглите това, което е зад вас, за допълнителна поверителност.

A Teams call where a presentation is being given to 4 participants who have their video turned on and 5 participants who do not.

Заснемане на събранието

Направете запис на събранието си и го споделете с тези, които не можаха да присъстват. Използвайте го като справка преди други събрания и за да отговаряте на въпроси.

A virtual whiteboard being collaborated on during a Teams video call in Together mode.

Провеждайте заедно мозъчна атака

Използвайте виртуално табло, като например Microsoft Whiteboard, за да създаде място, където всеки да си сътрудничи и да допринася с идеи и обратна връзка.

An annotation being left on a shared screen through Microsoft Teams video call.

Сътрудничество по съдържание, споделено на екрана

Сътрудничете си в реално време по съдържание, споделено от представящия на екрана. Всеки в събранието може да започне да добавя текст, лепкави бележки, реакции или цифров ръкопис.

Незабавно свързване

Изпратете незабавно съобщение, проведете видеоразговор или видеоклип, чатете и споделете екрана. Персонализирайте съобщенията си с редактиране на RTF текст, маркирайте с етикети хора и използвайте предпочитаните от вас приложения в чатове.

Сътрудничество с множество организации като един разширен екип

Множество организации могат да работят заедно в споделено пространство за по-гъвкаво, фокусирано и дългосрочно сътрудничество. Използвайте споделени канали, за да провеждате разговори, чат и събрания, да споделяте и работите в съавторство по файлове, да си сътрудничите по приложения, без да превключвате клиенти.

A Teams video call where some participants are joining together from a conference room and others are joining from home.

Дайте възможност на всички в екипа да се присъединят онлайн

Включете всички в екипа независимо дали те работят от вкъщи, работят дистанционно, или в хибриден офис, като им предоставите възможност да се присъединят онлайн.

A Teams video call where some of the participants have chosen to blur their background and the options to change the background are displayed on the right.

Добавете поверителност, като замъглите фона си

Включете видеото, за да позволите взаимодействие лице в лице с други хора в онлайн събрание, дори ако изберете да замъглите това, което е зад вас, за допълнителна поверителност.

A Teams call where a presentation is being given to 4 participants who have their video turned on and 5 participants who do not.

Заснемане на събранието

Направете запис на събранието си и го споделете с тези, които не можаха да присъстват. Използвайте го като справка преди други събрания и за да отговаряте на въпроси.

A virtual whiteboard being collaborated on during a Teams video call in Together mode.

Провеждайте заедно мозъчна атака

Използвайте виртуално табло, като например Microsoft Whiteboard, за да създаде място, където всеки да си сътрудничи и да допринася с идеи и обратна връзка.

An annotation being left on a shared screen through Microsoft Teams video call.

Сътрудничество по съдържание, споделено на екрана

Сътрудничете си в реално време по съдържание, споделено от представящия на екрана. Всеки в събранието може да започне да добавя текст, лепкави бележки, реакции или цифров ръкопис.

Image-Divider

Teams е мястото за хибриден начин на работа

Осигурете възможности на хората и екипите в света на хибридния начин на работа

С над 270 милиона активни месечни потребители Microsoft Teams продължава да дава възможност на клиентите да бъдат успешни на хибридно работно място. Открийте нови начини за отключване на растежа на бизнеса с Teams и научете повече за това как правим така, че хибридната работа да работи.

People sitting in a conference room with a Teams video call displayed on a large television and a presentation displayed on another large screen.

Събиране на служителите и управлението на едно място

Giant Eagle използва Microsoft Teams, за да трансформира начина, по който работят и управляват фирма с 470 търговски обекта и 34 000 служители.

A Teams video call in Together mode simulating the team working in an auditorium-style room.
|

Хибридната работа се извършва заедно на едно физическо място, дистанционно онлайн и в различни часови зони. Сътрудничеството се случва в реално време и асинхронно, за да отговори на гъвкавите работни графици и стилове.

Работата от вкъщи е само една форма на хибридна работа, тъй като технически работите онлайн от отдалечено местоположение и потенциално може да се присъедините към събрание с група от хора, които са заедно в конферентна зала, офис и на други места. Можете също да си сътрудничите онлайн по различно време, като допринасяте с мислите и идеите си, когато работите. Например група, която работи колективно по табло на проект по различно време и от различни места с помощта на Microsoft Whiteboard.

Хибридната работа се разрешава от комбинация от елементи, като например модерни комуникации, включително интернет и мобилни мрежи, лични устройства и устройства за събрания, като например компютри, мобилни устройства, високоговорители и камери, както и приложение, което обединява всичко, като например Microsoft Teams, за да позволи на хората на различни места да комуникират и да си сътрудничат по всяко време.

Когато работите от вкъщи, работите дистанционно или хибридно, просто ви е необходима интернет или мобилна връзка, устройство, като например компютър, мобилно устройство или високоговорител с дисплей, и приложение, като например Microsoft Teams. Най-лесният начин да започнете е да видите списъка със съвети, които можете да намерите тук.

Участието в хибридно онлайн събрание е лесно. Просто ви е необходимо устройство с приложение за онлайн събрания, като например Microsoft Teams. Когато бъдете поканени на хибридно събрание, се присъединете с помощта на вашия компютър, таблет или мобилно устройство в предварително определения час. Научете повече от ръководството за хибридни и отдалечени събрания.

Научете повече за Microsoft Teams

Направете първите стъпки в Microsoft Teams днес