Отрасловите анализатори наричат Microsoft „лидер“.

Five people smiling getting ready to participate in a meeting. Five people smiling getting ready to participate in a meeting. Five people smiling getting ready to participate in a meeting.

Онлайн събрания

Работете от всяко място с възможностите за конференции и комуникации на софтуера за онлайн събрания.

Осигуряване на възможности за гъвкава, хибридна работа с онлайн събрания

Постигайте повече заедно от всяко място и по всяко време със софтуер за онлайн събрания, като например Microsoft Teams.

Видеоконференции

Направете екипната работа по-лична, като комуникирате лице в лице в онлайн събрания.

Виртуални събития

Провеждайте защитени уеб събрания и уебинари за до 1000 участници и излъчвания за до 10 000 души.1

Aудиоконференции

Присъединявайте се към събрания с мобилно устройство, номер за набиране и приложение за онлайн събрания, като например Microsoft Teams.4

Устройства за събрания

Получете допълнителни възможности с различни устройства, като например високоговорител или система за стаи, проектирани специално за онлайн събрания.

Бъдете в течение на работата с функциите на софтуера за онлайн събрания

Прегледайте бързо някои от функциите за онлайн събрания, които помагат за всичко – от планирането до последващите действия.

Общ преглед
Guided Tour

Начало на обиколката с упътвания

Пригответе се за събрание

Направете така, че събранието ви да е успешно, като следвате няколко прости стъпки, като използвате функциите на софтуера за онлайн събрания.

Планиране и споделяне

Изпращайте покани, споделяйте дневния ред и разговаряйте с участниците преди събранието.

Поканване на гости

Споделете уеб връзка с всеки, който има валиден имейл адрес. Присъединяването е просто чрез уеб браузър.

Запознаване с контекста

Подгответе се, като прегледате бележките и записите от предишни събрания.

Провеждане на продуктивно събрание

Извлечете максимума от времето си, ангажирайте другите, работете като екип и пазете запис на напредъка си.

Бързо стартиране на събрания

Започнете навреме с едно докосване, за да се присъедините на много устройства за онлайн събрания и лесно да започнете да споделяте съдържание с участниците от всяко място.

Персонализиране

Включете видеото, за да ангажирате на по-дълбоко ниво, дори ако замъглите фона си за поверителност.

Споделяне на съдържание

Комуникирайте визуално в онлайн събрания, за да спестите време и да насърчите сътрудничеството.

Записване на вашето събрание

Заснемете аудиото, видеото и съдържанието, като запишете събранието, за да го споделите с тези, които не могат да присъстват, и за бъдещи справки.

Поддържане на темпото

Изпълнявайте последващите действия след събранието и настройте бъдещи събрания, за да надградите напредъка си.

Споделяне на бележки от събрания и записи

Запазете един източник на информация от събранието си. Качвайте записи и бележки в едно и също приложение за онлайн събрания.

Допълнително обсъждане

Разговаряйте с участниците и предоставяйте актуализации в дневния ред.

Задаване на ритъма

Планирайте друго събрание или създайте серия по-лесно с приложение за онлайн събрания.

{"sites":[{"pages":[{"order":0,"position":0,"slides":[],"tiles":[],"arialabel":null,"id":"Schedule and share","isImage2x":false,"imageHref":"http://img-prod-cms-rt-microsoft-com.akamaized.net/cms/api/am/imageFileData/RWJPiW?ver=460c","imageAlt":"A new meeting invite being created in Teams showing the options to add channel, location, agenda and more.","imageHeight":729,"imageWidth":1338,"itemIndex":2,"name":"Планиране и споделяне","videoHref":"","content":"<p>Изпращайте покани, споделяйте дневния ред и разговаряйте с участниците преди събранието.</p>","isLogo2x":false,"links":null,"logoHref":"","logoAlt":"","logoHeight":0,"logoWidth":0,"title":"Планиране и споделяне"},{"order":0,"position":0,"slides":[],"tiles":[],"arialabel":null,"id":"Invite guests","isImage2x":false,"imageHref":"http://img-prod-cms-rt-microsoft-com.akamaized.net/cms/api/am/imageFileData/RWJrd4?ver=067b","imageAlt":"A Teams video call displaying the participants list and the option to search for additional participants to invite to the meeting.","imageHeight":729,"imageWidth":1338,"itemIndex":3,"name":"Поканване на гости","videoHref":"","content":"<p>Споделете уеб връзка с всеки, който има валиден имейл адрес. Присъединяването е просто чрез уеб браузър.</p>","isLogo2x":false,"links":null,"logoHref":"","logoAlt":"","logoHeight":0,"logoWidth":0,"title":"Поканване на гости"},{"order":0,"position":0,"slides":[],"tiles":[],"arialabel":null,"id":"Know the context","isImage2x":false,"imageHref":"http://img-prod-cms-rt-microsoft-com.akamaized.net/cms/api/am/imageFileData/RWJK76?ver=6cbf","imageAlt":"A Teams meeting invite with an Agenda and PowerPoint document shared to provide context prior to the meeting.","imageHeight":729,"imageWidth":1338,"itemIndex":4,"name":"Запознаване с контекста","videoHref":"","content":"<p>Подгответе се, като прегледате бележките и записите от предишни събрания.</p>","isLogo2x":false,"links":null,"logoHref":"","logoAlt":"","logoHeight":0,"logoWidth":0,"title":"Запознаване с контекста"}],"arialabel":null,"id":"features","isImage2x":false,"imageHref":"http://img-prod-cms-rt-microsoft-com.akamaized.net/cms/api/am/imageFileData/RWJPiD?ver=0902","imageAlt":"A Teams meeting with participants who have their video on.","imageHeight":729,"imageWidth":1338,"itemIndex":1,"name":"Пригответе се за събрание","videoHref":"","content":"<p>Направете така, че събранието ви да е успешно, като следвате няколко прости стъпки, като използвате функциите на софтуера за онлайн събрания.</p>","isLogo2x":false,"links":null,"logoHref":"","logoAlt":"","logoHeight":0,"logoWidth":0,"title":"Пригответе се за събрание"},{"pages":[{"order":0,"position":0,"slides":[],"tiles":[],"arialabel":null,"id":"Start meetings quickly","isImage2x":false,"imageHref":"http://img-prod-cms-rt-microsoft-com.akamaized.net/cms/api/am/imageFileData/RWJUEa?ver=3159","imageAlt":"A display of a meeting device showing three meetings that are available to join, and the options of projecting, dialing out or starting a meeting now.","imageHeight":600,"imageWidth":1100,"itemIndex":6,"name":"Бързо стартиране на събрания","videoHref":"","content":"<p>Започнете навреме с едно докосване, за да се присъедините на много устройства за онлайн събрания и лесно да започнете да споделяте съдържание с участниците от всяко място.</p>","isLogo2x":false,"links":null,"logoHref":"","logoAlt":"","logoHeight":0,"logoWidth":0,"title":"Бързо стартиране на събрания"},{"order":0,"position":0,"slides":[],"tiles":[],"arialabel":null,"id":"Make it personal","isImage2x":false,"imageHref":"http://img-prod-cms-rt-microsoft-com.akamaized.net/cms/api/am/imageFileData/RWKwY6?ver=5525","imageAlt":"A Teams call showing 9 participants with their video on, 9 participants with video off, and a presenter in the bottom right corner with video on.","imageHeight":729,"imageWidth":1338,"itemIndex":7,"name":"Персонализиране","videoHref":"","content":"<p>Включете видеото, за да ангажирате на по-дълбоко ниво, дори ако замъглите фона си за поверителност.</p>","isLogo2x":false,"links":null,"logoHref":"","logoAlt":"","logoHeight":0,"logoWidth":0,"title":"Персонализиране"},{"order":0,"position":0,"slides":[],"tiles":[],"arialabel":null,"id":"Share content","isImage2x":false,"imageHref":"http://img-prod-cms-rt-microsoft-com.akamaized.net/cms/api/am/imageFileData/RWJPjd?ver=dda0","imageAlt":"A Teams video call where the share tray is open, displaying the ability to include computer sound, turn on presenter mode, or share screen, window, Whiteboard, or PowerPoint Live.","imageHeight":729,"imageWidth":1338,"itemIndex":8,"name":"Споделяне на съдържание","videoHref":"","content":"<p>Комуникирайте визуално в онлайн събрания, за да спестите време и да насърчите сътрудничеството.</p>","isLogo2x":false,"links":null,"logoHref":"","logoAlt":"","logoHeight":0,"logoWidth":0,"title":"Споделяне на съдържание"},{"order":0,"position":0,"slides":[],"tiles":[],"arialabel":null,"id":"Record your meeting","isImage2x":false,"imageHref":"http://img-prod-cms-rt-microsoft-com.akamaized.net/cms/api/am/imageFileData/RWJK7v?ver=a4a0","imageAlt":"A Teams video call in progress that has a banner at the top of the meeting screen stating that recording has started.","imageHeight":729,"imageWidth":1338,"itemIndex":9,"name":"Записване на вашето събрание","videoHref":"","content":"<p>Заснемете аудиото, видеото и съдържанието, като запишете събранието, за да го споделите с тези, които не могат да присъстват, и за бъдещи справки.</p>","isLogo2x":false,"links":null,"logoHref":"","logoAlt":"","logoHeight":0,"logoWidth":0,"title":"Записване на вашето събрание"}],"arialabel":null,"id":"benefits","isImage2x":false,"imageHref":"http://img-prod-cms-rt-microsoft-com.akamaized.net/cms/api/am/imageFileData/RWJRGS?ver=a881","imageAlt":"A Kanban board being presented via Whiteboard in Teams to meeting participants. Multiple participants are collaborating directly in the board with pointer allocation.","imageHeight":729,"imageWidth":1338,"itemIndex":5,"name":"Провеждане на продуктивно събрание","videoHref":"","content":"<p>Извлечете максимума от времето си, ангажирайте другите, работете като екип и пазете запис на напредъка си.</p>","isLogo2x":false,"links":null,"logoHref":"","logoAlt":"","logoHeight":0,"logoWidth":0,"title":"Провеждане на продуктивно събрание"},{"pages":[{"order":0,"position":0,"slides":[],"tiles":[],"arialabel":null,"id":"Share meeting notes and recordings","isImage2x":false,"imageHref":"http://img-prod-cms-rt-microsoft-com.akamaized.net/cms/api/am/imageFileData/RWJK7y?ver=5a8a","imageAlt":"The recordings and transcripts tab opened in a Teams meeting invite showing the meeting transcription and a link to the recording.","imageHeight":729,"imageWidth":1338,"itemIndex":11,"name":"Споделяне на бележки от събрания и записи","videoHref":"","content":"<p>Запазете един източник на информация от събранието си. Качвайте записи и бележки в едно и също приложение за онлайн събрания.</p>","isLogo2x":false,"links":null,"logoHref":"","logoAlt":"","logoHeight":0,"logoWidth":0,"title":"Споделяне на бележки от събрания и записи"},{"order":0,"position":0,"slides":[],"tiles":[],"arialabel":null,"id":"Discuss further","isImage2x":false,"imageHref":"http://img-prod-cms-rt-microsoft-com.akamaized.net/cms/api/am/imageFileData/RWJK7Q?ver=9945","imageAlt":"People having a conversation in a text chat in Teams after a meeting.","imageHeight":729,"imageWidth":1338,"itemIndex":12,"name":"Допълнително обсъждане","videoHref":"","content":"<p>Разговаряйте с участниците и предоставяйте актуализации в дневния ред.</p>","isLogo2x":false,"links":null,"logoHref":"","logoAlt":"","logoHeight":0,"logoWidth":0,"title":"Допълнително обсъждане"},{"order":0,"position":0,"slides":[],"tiles":[],"arialabel":null,"id":"Set the cadence","isImage2x":false,"imageHref":"http://img-prod-cms-rt-microsoft-com.akamaized.net/cms/api/am/imageFileData/RWJMN9?ver=baf1","imageAlt":"A new meeting invite being created in Teams showing the options to add channel, location, agenda and more.","imageHeight":729,"imageWidth":1338,"itemIndex":13,"name":"Задаване на ритъма","videoHref":"","content":"<p>Планирайте друго събрание или създайте серия по-лесно с приложение за онлайн събрания.</p>","isLogo2x":false,"links":null,"logoHref":"","logoAlt":"","logoHeight":0,"logoWidth":0,"title":"Задаване на ритъма"}],"arialabel":null,"id":"more","isImage2x":false,"imageHref":"http://img-prod-cms-rt-microsoft-com.akamaized.net/cms/api/am/imageFileData/RWJK72?ver=64e6","imageAlt":"A meeting recap being shown in the Details tab of a Teams meeting invite including agenda items, participants, notes, helpful links and more.","imageHeight":729,"imageWidth":1338,"itemIndex":10,"name":"Поддържане на темпото","videoHref":"","content":"<p>Изпълнявайте последващите действия след събранието и настройте бъдещи събрания, за да надградите напредъка си.</p>","isLogo2x":false,"links":null,"logoHref":"","logoAlt":"","logoHeight":0,"logoWidth":0,"title":"Поддържане на темпото"}],"itemsCount":13}

Съберете приятелите и семейството си заедно с онлайн събранията в Microsoft Teams

Поддържайте връзка с хората, дори когато сте разделени. Събирайте се виртуално – по всяко време и от всяко място с – видеоконференция.

Забавлявайте се с режима „Заедно“

Провеждайте онлайн събранието си във виртуално споделено пространство. Изберете от местоположения, като например кафене, ресторант или фоайе, и вижте всички на едно място с режим „Заедно“.2

A Teams call in together mode.

Поканете всеки, по всяко време и от всяко място

Започнете онлайн събрание и поканете всеки да се присъедини дори ако не е в Microsoft Teams. Онлайн събранията правят свързването практически почти толкова забавно, колкото ако сте не едно място.

A Teams video call with seven participants.

Microsoft е наречен „лидер“ от отрасловите анализатори

Отчет на Gartner

Microsoft е признат за лидер в Gartner® Magic Quadrant™ за 2021 г. за решения за събрания.3

|

Онлайн събранието е между двама или повече участници и предоставя вход и изход за аудио, както и по желание за видео. Видеото осигурява допълнителното предимство да можете да виждате израженията и реакциите на другите хора, освен че можете да чувате какво говорят.

Онлайн събранията позволяват сътрудничество в реално време, увеличават продуктивността, спестяват време и помагат на хората, които работят отдалечено, да се чувстват по-малко изолирани и по-ангажирани. Ако участниците в групово уеб събрание не се чувстват комфортно пред камерата, те винаги могат да изберат да я изключат и просто да оставят микрофона си включен. Някои платформи за онлайн събрания дори позволяват на хората да замъглят или променят фона си, за да добавят поверителност, без да загубят възможността да се свързват лице в лице.

Хибридната работа, дистанционната работа и работата от вкъщи се увеличиха драстично, така че възможността за комуникация и сътрудничество в реално време с онлайн събрание насърчава продуктивността и участието и повдига духа.

Има много предимства от използването на софтуерно приложение за онлайн събрания (приложение за онлайн събрания), разработено специално за онлайн сътрудничество в реално време, като аудио- и видеоконференции, в допълнение към други възможности, включително споделяне на файлове и календар. Това е така, защото софтуерът е създаден специално, за да създаде по-добра цялостна среда за хората, които искат да чатят, да се обаждат и да си сътрудничат онлайн – навсякъде и по всяко време. Нещо повече, софтуерът за онлайн събрания, който се интегрира безпроблемно с цял пакет от приложения за продуктивност – в сравнение със самостоятелно приложение – осигурява допълнителни предимства като икономии на време, спестяване на работни потоци и лесна употреба.

Участието в онлайн събрание е лесно. Просто ви е необходимо устройство с приложение за онлайн събрания, като например Microsoft Teams. Когато бъдете поканени на онлайн събрание, се присъединете с помощта на вашия компютър, таблет или мобилно устройство в предварително определения час. Научете повече от ръководството за хибридни и отдалечени събрания.

Научете повече за Microsoft Teams

1. През това време на увеличена отдалечена работа се възползвайте от излъчвания само за преглед за до 20 000 участници до края на тази година.
2. Предлага се само за компютър.
3. Gartner и Magic Quadrant са регистрирани търговски марки на Gartner, Inc. и/или нейните свързани филиали. Gartner не е поръчител на нито един доставчик, продукт или услуга, засегнати в неговите публикации за прочувания, и не препоръчва на потребителите на технологиите да избират само тези доставчици с най-високи оценки или друго определение. Публикациите от изследванията на Gartner се състоят от становищата на изследователската организация на Gartner и не трябва да се тълкуват като изложения на факти. Gartner отхвърля всякакви изрични или косвени гаранции във връзка с това изследване, включително всякакви гаранции за продаваемост или пригодност за определена цел.
Магически квадрант за решения за събрания, 7 октомври 2021 г., Майк Фашиани | Том Игъл | Брайън Дохърти | Кристофър Трумън
4. Предлагането на аудиоконференциите и плановете за обаждания варира според страната/региона. Вижте страните и регионите, които се поддържат, за повече информация.