Microsoft Teams
Създаден за хибридна работа

Чувствайте се видени и чути независимо къде се намирате, и вършете най-добре работата си по желания от вас начин.

A mobile display of a text conversation in Teams and a desktop display of a Teams video call with many participants.

Провеждайте събрания, чатете, обаждайте се и си сътрудничете

Настройте пространството на екипа си, така че всичко, което ви трябва, за да работите заедно, да е налично по всяко време и на едно място.

Общ преглед
Guided Tour

Начало на обиколката с упътвания

Някои функции варират според пазара

Провеждайте събрания от всякакъв вид от всяко място

Свързвайте се виртуално за разговор на четири очи, водете обучение на екипа или проведете интерактивен уебинар за до 1000 участници. Прегледайте онлайн събранията и уебинарите.

Чувствайте се по-близки с екипа си

Създайте по-ангажираща среда за събрания с режима „Заедно“. Фокусирайте се върху лицата, възприемайте невербалните знаци и лесно виждайте кой говори.

Получете най-добрия изглед

Динамичният изглед интелигентно подрежда елементите на събранието за оптимално виждане. Когато хората се присъединяват, включват видеото или представят, Teams автоматично настройва оформлението.

Трансформирайте вашата среда за представяне

Ангажирайте аудиторията си, преглеждайте бележки, виждайте реакции на живо, правете плавен преход между представящите и се чувствайте все едно сте в стаята заедно с „PowerPoint в реално време“.

Сътрудничество по съдържание, споделено на екрана

Сътрудничете си в реално време по съдържание, споделено от представящия на екрана. Всеки в събранието може да започне да добавя текст, лепкави бележки, реакции или цифров ръкопис.

Лесно настройване и провеждане на уебинари

Покажете вашата марка с помощта на персонализирана страница за регистрация и дръжте участниците информирани с имейли за потвърждение. Измервайте въздействието с отчетите за участниците.

Удовлетворявайте и ангажирайте участниците в уебинара

Провеждайте забавни и интерактивни уебинари за до 1000 участници с динамични изгледи на представящия, анкети в реално време и реакции на живо.

Предоставяне на четлив текст за всички

Помогнете за насърчаване на приобщаването сред членовете на екипа, като предлагате скрити надписи в мултимедийните презентации.

Сътрудничете си по-ефективно

Подобрете продуктивността, пестете време и постигайте повече, като държите всички в течение и гарантирате, че всеки има глас. Прегледайте сътрудничеството в Teams.

Незабавно свързване

Изпратете незабавно съобщение, проведете видеоразговор или видеоклип, чатете и споделете екрана. Персонализирайте съобщенията си с редактиране на RTF текст, маркирайте с етикети хора и използвайте предпочитаните от вас приложения в чатове.

Бъдете с всички на една и съща вълна

Споделяйте файлове, работете в съавторство и редактирайте съдържание едновременно. Автоматично записвайте промените на всички и генерирайте идеи в приложението Microsoft Whiteboard.

Създавайте фокусирани пространства

Организирайте частни пространства за сътрудничество в рамките на вашите екипи. Комуникирайте, сътрудничете си и управлявайте достъпа до файлове и бележки.

Сътрудничество с множество организации като един разширен екип

Множество организации могат да работят заедно в споделено пространство за по-гъвкаво, фокусирано и дългосрочно сътрудничество. Използвайте споделени канали, за да провеждате разговори, чат и събрания, да споделяте и работите в съавторство по файлове, да си сътрудничите по приложения, без да превключвате клиенти. Научете повече.

Предлагане на четливи автоматични надписи в реално време

Направете цифровата мултимедия по-достъпна, като предлагате надписи в реално време с „Надписи на живо“.

Дайте възможност на всеки да участва

Запълнете пропастта между хората, които присъстват лично, и отдалечените участници с Teams Rooms, така че всеки да може да бъде видян, чут и да участва пълноценно.

Присъединете се към събрание с едно докосване

Започнете навреме с едно докосване, за да се присъедините на много устройства за онлайн събрания и лесно да започнете да споделяте съдържание с участниците от всяко място.

Направете разговорите лесни за следване

Идентифицирайте и разграничавайте гласовете на до 10 души, които разговарят в стая на Microsoft Teams Room, с помощта на интелигентни високоговорители.

Участвайте в мозъчни атаки заедно, където и да се намирате

Чертайте и въвеждайте ръкописно върху едно и също цифрово платно от стаята на Surface Hub 2S или отдалечено местоположение, като използвате лично устройство със сензорен екран.

Управление на стаята

Ограничете прекъсванията на събранията и се насладете на функционалност без нужда от докосване, като включите функциите с отдалечената среда за работа в стая в мобилното приложение Teams.

Извлечете максимума от Teams

Бързо извеждайте Teams на екрана на компютъра си, присъединявайте се към събрания или проверявайте пропуснати обаждания чрез сертифицираните слушалки и високоговорители за Teams. Прегледайте всички устройства.

Извършвайте и приемайте телефонни обаждания

Получете функциите за виртуални обаждания, от които се нуждаете, за да бъдете продуктивни, да управлявате обаждания и да се свързвате надеждно. Прегледайте „Телефонна функционалност в Teams“.

Съберете заедно повиквания

Независимо дали участвате в разговор с група и искате да включите някого другиго, или имате входящо обаждане, обединете разговорите, за да разговаряте с всички наведнъж.

Безпроблемно прехвърляйте обажданията между устройства

Прехвърляйте обаждания, включително тези от лаптопа или телефона си, без прекъсване на услугата за обаждания или качеството с прехвърлянето на крайна точка.

Улесняване на многозадачността

Идеално за сценарии, като например ИТ помощни центрове или горещи линии за човешки ресурси – свържете опашка на повикванията към канал в Microsoft Teams чрез каналите с активиран глас.

Прочетете какво е казано

Направете събранията по-приобщаващи с транскрипцията на живо, което позволява на хората да следват и преглеждат разговори заедно с аудиото на събранието в реално време.

Управлявайте качеството на разговорите и събранията

Вижте изгледа за цялата мрежа за качеството на разговорите във вашата организация чрез таблото за качество на разговорите.

Сътрудничете си с помощта на приложения, за да работите по желания от вас начин

Отговаряйте на изискванията за хибриден начин на работа с по-добро сътрудничество около критични процеси и приложения за данни. Научете повече.

Провеждайте по-ангажиращи събрания

Подобрете ангажираността на екипа, улеснете по-богато сътрудничество и управлявайте резултатите по време на събрание на Teams с приложения.

Направете чатовете си изпълнени с действия

Направете разговорите по-продуктивни, като вкарвате съдържание директно от вашите приложения.

Използвайте вашите специализирани бизнес приложения и процеси в Teams

Работете бързо и ефективно, като съберете на едно място вашите важни за бизнеса приложения и хора.

Бъдете защитени и актуални

Отговорете на нормативните, правните и организационните нужди с водещи в отрасъла предложения за защита и съответствие. Научете повече и си сътрудничете с увереност.

Управлявайте любимите си приложения

Управлявайте всички най-често използвани приложения на едно място от центъра за администриране на Teams. Разгледайте всички приложения на Teams.

Отидете на едно място за управление на устройства

Осигурете възможности на администраторите си с едно място, където да могат да отидат и да управляват различни лични и споделени устройства в Teams.

Осигурете по-защитена среда

Осигурете защитени среди за комуникация и сътрудничество в Teams с подробни контроли чрез правила.

Контролирайте къде се намират вашите данни

Съхранявайте данните от чатове в определено местоположение с Multi-Geo Capabilities и контролирайте къде се съхраняват вашите основни клиентски данни.

Защитете своето съдържание

Класифицирайте, защитавайте и предотвратявайте споделянето на чувствително съдържание, без да възпрепятствате сътрудничеството, с интегрирането на етикети за чувствителност и защитата от загуба на данни.

Някои функции варират според пазара

{"sites":[{"pages":[{"order":0,"position":0,"slides":[],"tiles":[],"arialabel":"Режим „Заедно“.","id":"together","isImage2x":false,"imageHref":"http://img-prod-cms-rt-microsoft-com.akamaized.net/cms/api/am/imageFileData/RWJXc2?ver=e220","imageAlt":"A Teams video call in Together mode.","imageHeight":729,"imageWidth":1338,"itemIndex":2,"name":"Режим „Заедно“","videoHref":"","content":"<p>Създайте по-ангажираща среда за събрания с режима „Заедно“. Фокусирайте се върху лицата, възприемайте невербалните знаци и лесно виждайте кой говори.</p>","isLogo2x":false,"links":null,"logoHref":"","logoAlt":"","logoHeight":0,"logoWidth":0,"title":"Чувствайте се по-близки с екипа си"},{"order":0,"position":0,"slides":[],"tiles":[],"arialabel":"Динамичен изглед.","id":"view","isImage2x":false,"imageHref":"http://img-prod-cms-rt-microsoft-com.akamaized.net/cms/api/am/imageFileData/RWKB7O?ver=5403","imageAlt":"A Teams call showing 10 participants with their video on, 9 participants with video off, and a presenter in the bottom right corner with video on.","imageHeight":729,"imageWidth":1338,"itemIndex":3,"name":"Динамичен изглед","videoHref":"","content":"<p>Динамичният изглед интелигентно подрежда елементите на събранието за оптимално виждане. Когато хората се присъединяват, включват видеото или представят, Teams автоматично настройва оформлението.</p>","isLogo2x":false,"links":null,"logoHref":"","logoAlt":"","logoHeight":0,"logoWidth":0,"title":"Получете най-добрия изглед"},{"order":0,"position":0,"slides":[],"tiles":[],"arialabel":"PowerPoint в реално време.","id":"powerpoint","isImage2x":false,"imageHref":"http://img-prod-cms-rt-microsoft-com.akamaized.net/cms/api/am/imageFileData/RWKmxd?ver=5a7f","imageAlt":"A Teams video call in Presenter mode showing a Sales Analysis presentation and the participants.","imageHeight":729,"imageWidth":1338,"itemIndex":4,"name":"PowerPoint в реално време","videoHref":"","content":"<p>Ангажирайте аудиторията си, преглеждайте бележки, виждайте реакции на живо, правете плавен преход между представящите и се чувствайте все едно сте в стаята заедно с „PowerPoint в реално време“.</p>","isLogo2x":false,"links":null,"logoHref":"","logoAlt":"","logoHeight":0,"logoWidth":0,"title":"Трансформирайте вашата среда за представяне"},{"order":0,"position":0,"slides":[],"tiles":[],"arialabel":"Съвместна анотация","id":"collaborative","isImage2x":false,"imageHref":"http://img-prod-cms-rt-microsoft-com.akamaized.net/cms/api/am/imageFileData/RE50BJa?ver=20de","imageAlt":"Annotations placed on content being shared by a presenter in a Teams call.","imageHeight":729,"imageWidth":1338,"itemIndex":5,"name":"Съвместна анотация","videoHref":"","content":"<p>Сътрудничете си в реално време по съдържание, споделено от представящия на екрана. Всеки в събранието може да започне да добавя текст, лепкави бележки, реакции или цифров ръкопис.</p>","isLogo2x":false,"links":null,"logoHref":"","logoAlt":"","logoHeight":0,"logoWidth":0,"title":"Сътрудничество по съдържание, споделено на екрана"},{"order":0,"position":0,"slides":[],"tiles":[],"arialabel":"Вградени инструменти за уебинари.","id":"tools","isImage2x":false,"imageHref":"http://img-prod-cms-rt-microsoft-com.akamaized.net/cms/api/am/imageFileData/RWJXcs?ver=c078","imageAlt":"An attendance report for a meeting on Teams showing number of attendees, a list of who attended, the length of the meeting and more.","imageHeight":600,"imageWidth":1100,"itemIndex":6,"name":"Вградени инструменти за уебинари","videoHref":"","content":"<p>Покажете вашата марка с помощта на персонализирана страница за регистрация и дръжте участниците информирани с имейли за потвърждение. Измервайте въздействието с отчетите за участниците.</p>","isLogo2x":false,"links":null,"logoHref":"","logoAlt":"","logoHeight":0,"logoWidth":0,"title":"Лесно настройване и провеждане на уебинари"},{"order":0,"position":0,"slides":[],"tiles":[],"arialabel":"Завладяващи възможности за уебинари.","id":"experiences","isImage2x":false,"imageHref":"http://img-prod-cms-rt-microsoft-com.akamaized.net/cms/api/am/imageFileData/RWJXcH?ver=133a","imageAlt":"A Teams webinar for a Q3 Sales Report.","imageHeight":729,"imageWidth":1338,"itemIndex":7,"name":"Завладяващи възможности за уебинари","videoHref":"","content":"<p>Провеждайте забавни и интерактивни уебинари за до 1000 участници с динамични изгледи на представящия, анкети в реално време и реакции на живо.</p>","isLogo2x":false,"links":null,"logoHref":"","logoAlt":"","logoHeight":0,"logoWidth":0,"title":"Удовлетворявайте и ангажирайте участниците в уебинара"},{"order":0,"position":0,"slides":[],"tiles":[],"arialabel":"Скрити надписи.","id":"Closed Captions","isImage2x":false,"imageHref":"http://img-prod-cms-rt-microsoft-com.akamaized.net/cms/api/am/imageFileData/RE4X1Ig?ver=a5c4","imageAlt":"A person participating in a Teams video call in Together mode on a laptop.","imageHeight":600,"imageWidth":1100,"itemIndex":8,"name":"Скрити надписи","videoHref":"","content":"<p>Помогнете за насърчаване на приобщаването сред членовете на екипа, като предлагате скрити надписи в мултимедийните презентации.</p>","isLogo2x":false,"links":null,"logoHref":"","logoAlt":"","logoHeight":0,"logoWidth":0,"title":"Предоставяне на четлив текст за всички"}],"arialabel":"Събрания и уебинари.","id":"webinars","isImage2x":false,"imageHref":"http://img-prod-cms-rt-microsoft-com.akamaized.net/cms/api/am/imageFileData/RWJXbU?ver=73e4","imageAlt":"A Q&A Session being held over a Teams video call with a presenter and a presentation.","imageHeight":729,"imageWidth":1338,"itemIndex":1,"name":"Събрания и уебинари","videoHref":"","content":"<p>Свързвайте се виртуално за разговор на четири очи, водете обучение на екипа или проведете интерактивен уебинар за до 1000 участници. Прегледайте <a class=\"c-hyperlink\" href=\"https://www.microsoft.com/bg-bg/microsoft-teams/online-meetings\" aria-label=\"Информация за онлайн събранията.\">онлайн събранията</a> и <a class=\"c-hyperlink\" href=\"https://www.microsoft.com/bg-bg/microsoft-teams/webinars\" aria-label=\"Информация за уебинарите.\">уебинарите</a>.</p>","isLogo2x":false,"links":null,"logoHref":"","logoAlt":"","logoHeight":0,"logoWidth":0,"title":"Провеждайте събрания от всякакъв вид от всяко място"},{"pages":[{"order":0,"position":0,"slides":[],"tiles":[],"arialabel":"Чат.","id":"chat","isImage2x":false,"imageHref":"","imageAlt":"","imageHeight":0,"imageWidth":0,"itemIndex":10,"name":"Чат","videoHref":"https://www.microsoft.com/en-us/videoplayer/embed/RE50Mgm","content":"<p>Изпратете незабавно съобщение, проведете видеоразговор или видеоклип, чатете и споделете екрана. Персонализирайте съобщенията си с редактиране на RTF текст, маркирайте с етикети хора и използвайте предпочитаните от вас приложения в <a href=\"https://www.microsoft.com/bg-bg/microsoft-teams/instant-messaging\" class=\"c-hyperlink\" aria-label=\"Чатове и метод за комуникация чрез незабавни съобщения в Teams.\">чатове</a>.</p>","isLogo2x":false,"links":null,"logoHref":"","logoAlt":"","logoHeight":0,"logoWidth":0,"title":"Незабавно свързване"},{"order":0,"position":0,"slides":[],"tiles":[],"arialabel":"Споделяне на файлове.","id":"file-sharing","isImage2x":false,"imageHref":"http://img-prod-cms-rt-microsoft-com.akamaized.net/cms/api/am/imageFileData/RWJZQ0?ver=6655","imageAlt":"Files being stored in Teams and the dropdown menu to share, edit and open files in other programs.","imageHeight":729,"imageWidth":1338,"itemIndex":11,"name":"Споделяне на файлове","videoHref":"","content":"<p>Споделяйте файлове, работете в съавторство и редактирайте съдържание едновременно. Автоматично записвайте промените на всички и генерирайте идеи в приложението Microsoft Whiteboard.</p>","isLogo2x":false,"links":null,"logoHref":"","logoAlt":"","logoHeight":0,"logoWidth":0,"title":"Бъдете с всички на една и съща вълна"},{"order":0,"position":0,"slides":[],"tiles":[],"arialabel":"Канали на Teams.","id":"teams-channels","isImage2x":false,"imageHref":"","imageAlt":"","imageHeight":0,"imageWidth":0,"itemIndex":12,"name":"Канали","videoHref":"https://www.microsoft.com/en-us/videoplayer/embed/RWJZQ6","content":"<p>Организирайте частни пространства за сътрудничество в рамките на вашите екипи. Комуникирайте, сътрудничете си и управлявайте достъпа до файлове и бележки.</p>","isLogo2x":false,"links":null,"logoHref":"","logoAlt":"","logoHeight":0,"logoWidth":0,"title":"Създавайте фокусирани пространства"},{"order":0,"position":0,"slides":[],"tiles":[],"arialabel":"Свързване в Teams.","id":"teams-connect","isImage2x":false,"imageHref":"","imageAlt":"","imageHeight":0,"imageWidth":0,"itemIndex":13,"name":"Споделени канали","videoHref":"https://www.microsoft.com/en-us/videoplayer/embed/RE4S7aB","content":"<p>Множество организации могат да работят заедно в споделено пространство за по-гъвкаво, фокусирано и дългосрочно сътрудничество. Използвайте споделени канали, за да провеждате разговори, чат и събрания, да споделяте и работите в съавторство по файлове, да си сътрудничите по приложения, без да превключвате клиенти. <a href=\"https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=2199843\" class=\"c-hyperlink\" aria-label=\"Научете повече за споделените канали в Microsoft Teams.\">Научете повече.</a></p>","isLogo2x":false,"links":null,"logoHref":"","logoAlt":"","logoHeight":0,"logoWidth":0,"title":"Сътрудничество с множество организации като един разширен екип"},{"order":0,"position":0,"slides":[],"tiles":[],"arialabel":"Надписи на живо.","id":"Live captioning","isImage2x":false,"imageHref":"http://img-prod-cms-rt-microsoft-com.akamaized.net/cms/api/am/imageFileData/RE4XeYp?ver=9849","imageAlt":"A person participating in a Teams video call in Together mode on a laptop, and live captioning is being used.","imageHeight":600,"imageWidth":1100,"itemIndex":14,"name":"Надписи на живо","videoHref":"","content":"<p>Направете цифровата мултимедия по-достъпна, като предлагате надписи в реално време с „Надписи на живо“.</p>","isLogo2x":false,"links":null,"logoHref":"","logoAlt":"","logoHeight":0,"logoWidth":0,"title":"Предлагане на четливи автоматични надписи в реално време"}],"arialabel":"Чат и сътрудничество.","id":"collaboration","isImage2x":false,"imageHref":"http://img-prod-cms-rt-microsoft-com.akamaized.net/cms/api/am/imageFileData/RWJZPS?ver=b1ff","imageAlt":"A text conversation in Teams where coworkers are settling on a time to have a meeting.","imageHeight":729,"imageWidth":1338,"itemIndex":9,"name":"Чат и сътрудничество","videoHref":"","content":"<p>Подобрете продуктивността, пестете време и постигайте повече, като държите всички в течение и гарантирате, че всеки има глас.&nbsp;Прегледайте <a class=\"c-hyperlink\" href=\"https://www.microsoft.com/bg-bg/microsoft-teams/collaboration\" aria-label=\"Информация за сътрудничеството.\">сътрудничеството</a> в Teams.</p>","isLogo2x":false,"links":null,"logoHref":"","logoAlt":"","logoHeight":0,"logoWidth":0,"title":"Сътрудничете си по-ефективно"},{"pages":[{"order":0,"position":0,"slides":[],"tiles":[],"arialabel":"Присъединяване с едно докосване.","id":"one-touch-join","isImage2x":false,"imageHref":"http://img-prod-cms-rt-microsoft-com.akamaized.net/cms/api/am/imageFileData/RWJZQf?ver=c8f6","imageAlt":"A Teams video call and a one-touch join device.","imageHeight":729,"imageWidth":1338,"itemIndex":16,"name":"Присъединяване с едно докосване","videoHref":"","content":"<p>Започнете навреме с едно докосване, за да се присъедините на много устройства за онлайн събрания и лесно да започнете да споделяте съдържание с участниците от всяко място.</p>","isLogo2x":false,"links":null,"logoHref":"","logoAlt":"","logoHeight":0,"logoWidth":0,"title":"Присъединете се към събрание с едно докосване"},{"order":0,"position":0,"slides":[],"tiles":[],"arialabel":"Интелигентни високоговорители.","id":"intelligent-speakers","isImage2x":false,"imageHref":"http://img-prod-cms-rt-microsoft-com.akamaized.net/cms/api/am/imageFileData/RWJZQi?ver=b93b","imageAlt":"A Teams video call and the live transcript running on the side of the call.","imageHeight":729,"imageWidth":1338,"itemIndex":17,"name":"Интелигентни високоговорители","videoHref":"","content":"<p>Идентифицирайте и разграничавайте гласовете на до 10 души, които разговарят в стая на Microsoft Teams Room, с помощта на интелигентни високоговорители.</p>","isLogo2x":false,"links":null,"logoHref":"","logoAlt":"","logoHeight":0,"logoWidth":0,"title":"Направете разговорите лесни за следване"},{"order":0,"position":0,"slides":[],"tiles":[],"arialabel":"Microsoft Whiteboard.","id":"microsoft-whiteboard","isImage2x":false,"imageHref":"http://img-prod-cms-rt-microsoft-com.akamaized.net/cms/api/am/imageFileData/RWJXd6?ver=e21b","imageAlt":"A video call in Together mode on Teams where participants are collaborating in real-time on a Microsoft Whiteboard.","imageHeight":729,"imageWidth":1338,"itemIndex":18,"name":"Microsoft Whiteboard","videoHref":"","content":"<p>Чертайте и въвеждайте ръкописно върху едно и също цифрово платно от стаята на Surface Hub 2S или отдалечено местоположение, като използвате лично устройство със сензорен екран.</p>","isLogo2x":false,"links":null,"logoHref":"","logoAlt":"","logoHeight":0,"logoWidth":0,"title":"Участвайте в мозъчни атаки заедно, където и да се намирате"},{"order":0,"position":0,"slides":[],"tiles":[],"arialabel":"Дистанционно управление на стая.","id":"room-remote","isImage2x":false,"imageHref":"http://img-prod-cms-rt-microsoft-com.akamaized.net/cms/api/am/imageFileData/RWJZQl?ver=91a6","imageAlt":"A mobile display of the room remote in Teams.","imageHeight":729,"imageWidth":1338,"itemIndex":19,"name":"Дистанционно управление на стая","videoHref":"","content":"<p>Ограничете прекъсванията на събранията и се насладете на функционалност без нужда от докосване, като включите функциите с отдалечената среда за работа в стая в мобилното приложение Teams.</p>","isLogo2x":false,"links":null,"logoHref":"","logoAlt":"","logoHeight":0,"logoWidth":0,"title":"Управление на стаята"},{"order":0,"position":0,"slides":[],"tiles":[],"arialabel":"Интегрирани бутони за Teams.","id":"buttons","isImage2x":false,"imageHref":"http://img-prod-cms-rt-microsoft-com.akamaized.net/cms/api/am/imageFileData/RWJXd9?ver=90e7","imageAlt":"Integrated Teams buttons being highlighted on Teams certified headsets and speakerphones.","imageHeight":729,"imageWidth":1338,"itemIndex":20,"name":"Интегрирани бутони за Teams","videoHref":"","content":"<p>Бързо извеждайте Teams на екрана на компютъра си, присъединявайте се към събрания или проверявайте пропуснати обаждания чрез сертифицираните слушалки и високоговорители за Teams. <a class=\"c-hyperlink\" href=\"https://www.microsoft.com/bg-bg/microsoft-teams/across-devices\" aria-label=\"Прегледайте всички устройства.\">Прегледайте всички устройства</a>.</p>","isLogo2x":false,"links":null,"logoHref":"","logoAlt":"","logoHeight":0,"logoWidth":0,"title":"Извлечете максимума от Teams"}],"arialabel":"Teams Rooms и устройства.","id":"devices","isImage2x":false,"imageHref":"http://img-prod-cms-rt-microsoft-com.akamaized.net/cms/api/am/imageFileData/RWJXd1?ver=34d8","imageAlt":"A large meeting being held on a Teams video call with both online and in-person participants.","imageHeight":729,"imageWidth":1338,"itemIndex":15,"name":"Teams Rooms и устройства","videoHref":"","content":"<p>Запълнете пропастта между хората, които присъстват лично, и отдалечените участници с <a class=\"c-hyperlink\" href=\"https://www.microsoft.com/bg-bg/microsoft-teams/microsoft-teams-rooms\" aria-label=\"Информация за Teams Rooms.\">Teams Rooms</a>, така че всеки да може да бъде видян, чут и да участва пълноценно.</p>","isLogo2x":false,"links":null,"logoHref":"","logoAlt":"","logoHeight":0,"logoWidth":0,"title":"Дайте възможност на всеки да участва"},{"pages":[{"order":0,"position":0,"slides":[],"tiles":[],"arialabel":"Обединяване на повиквания.","id":"call-merge","isImage2x":false,"imageHref":"","imageAlt":"","imageHeight":0,"imageWidth":0,"itemIndex":22,"name":"Обединяване на повиквания","videoHref":"https://www.microsoft.com/en-us/videoplayer/embed/RWJXdq","content":"<p>Независимо дали участвате в разговор с група и искате да включите някого другиго, или имате входящо обаждане, обединете разговорите, за да разговаряте с всички наведнъж.</p>","isLogo2x":false,"links":null,"logoHref":"","logoAlt":"","logoHeight":0,"logoWidth":0,"title":"Съберете заедно повиквания"},{"order":0,"position":0,"slides":[],"tiles":[],"arialabel":"Прехвърляне на крайна точка.","id":"endpoint-transfer","isImage2x":false,"imageHref":"","imageAlt":"","imageHeight":0,"imageWidth":0,"itemIndex":23,"name":"Прехвърляне на крайна точка","videoHref":"https://www.microsoft.com/en-us/videoplayer/embed/RWJZQI","content":"<p>Прехвърляйте обаждания, включително тези от лаптопа или телефона си, без прекъсване на услугата за обаждания или качеството с прехвърлянето на крайна точка.</p>","isLogo2x":false,"links":null,"logoHref":"","logoAlt":"","logoHeight":0,"logoWidth":0,"title":"Безпроблемно прехвърляйте обажданията между устройства"},{"order":0,"position":0,"slides":[],"tiles":[],"arialabel":"Канали с активиран глас.","id":"voice-enabled","isImage2x":false,"imageHref":"","imageAlt":"","imageHeight":0,"imageWidth":0,"itemIndex":24,"name":"Канали с активиран глас","videoHref":"https://www.microsoft.com/en-us/videoplayer/embed/RWJXdu","content":"<p>Идеално за сценарии, като например ИТ помощни центрове или горещи линии за човешки ресурси – свържете опашка на повикванията към канал в Microsoft Teams чрез каналите с активиран глас.</p>","isLogo2x":false,"links":null,"logoHref":"","logoAlt":"","logoHeight":0,"logoWidth":0,"title":"Улесняване на многозадачността"},{"order":0,"position":0,"slides":[],"tiles":[],"arialabel":"Транскрипция на разговор.","id":"call-transcription","isImage2x":false,"imageHref":"","imageAlt":"","imageHeight":0,"imageWidth":0,"itemIndex":25,"name":"Транскрипция на разговор","videoHref":"https://www.microsoft.com/en-us/videoplayer/embed/RWJQqq","content":"<p>Направете събранията по-приобщаващи с транскрипцията на живо, което позволява на хората да следват и преглеждат разговори заедно с аудиото на събранието в реално време.</p>","isLogo2x":false,"links":null,"logoHref":"","logoAlt":"","logoHeight":0,"logoWidth":0,"title":"Прочетете какво е казано"},{"order":0,"position":0,"slides":[],"tiles":[],"arialabel":"Табло за качество на разговорите.","id":"call-quality","isImage2x":false,"imageHref":"","imageAlt":"","imageHeight":0,"imageWidth":0,"itemIndex":26,"name":"Табло за качество на разговорите","videoHref":"https://www.microsoft.com/en-us/videoplayer/embed/RWJZQN","content":"<p>Вижте изгледа за цялата мрежа за качеството на разговорите във вашата организация чрез таблото за качество на разговорите.</p>","isLogo2x":false,"links":null,"logoHref":"","logoAlt":"","logoHeight":0,"logoWidth":0,"title":"Управлявайте качеството на разговорите и събранията"}],"arialabel":"Телефонна функционалност в Teams.","id":"phone","isImage2x":false,"imageHref":"http://img-prod-cms-rt-microsoft-com.akamaized.net/cms/api/am/imageFileData/RWJZQG?ver=fb22","imageAlt":"A mobile display of a Teams video call with many participants and one participant is being highlighted.","imageHeight":729,"imageWidth":1338,"itemIndex":21,"name":"Телефонна функционалност в Teams","videoHref":"","content":"<p>Получете функциите за виртуални обаждания, от които се нуждаете, за да бъдете продуктивни, да управлявате обаждания и да се свързвате надеждно. Прегледайте <a class=\"c-hyperlink\" href=\"https://www.microsoft.com/bg-bg/microsoft-teams/microsoft-teams-phone\" aria-label=\"Информация за „Телефонна функционалност в Teams“.\">„Телефонна функционалност в Teams“.</a></p>","isLogo2x":false,"links":null,"logoHref":"","logoAlt":"","logoHeight":0,"logoWidth":0,"title":"Извършвайте и приемайте телефонни обаждания"},{"pages":[{"order":0,"position":0,"slides":[],"tiles":[],"arialabel":"Среди за събрания.","id":"meeting-experiences","isImage2x":false,"imageHref":"","imageAlt":"","imageHeight":0,"imageWidth":0,"itemIndex":28,"name":"Среди за събрания","videoHref":"https://www.microsoft.com/en-us/videoplayer/embed/RWObBf","content":"<p>Подобрете ангажираността на екипа, улеснете по-богато сътрудничество и управлявайте резултатите по време на събрание на Teams с приложения.</p>","isLogo2x":false,"links":null,"logoHref":"","logoAlt":"","logoHeight":0,"logoWidth":0,"title":"Провеждайте по-ангажиращи събрания"},{"order":0,"position":0,"slides":[],"tiles":[],"arialabel":"Среди за чат.","id":"chat-experiences","isImage2x":false,"imageHref":"","imageAlt":"","imageHeight":0,"imageWidth":0,"itemIndex":29,"name":"Среди за чат","videoHref":"https://www.microsoft.com/en-us/videoplayer/embed/RWO956","content":"<p>Направете разговорите по-продуктивни, като вкарвате съдържание директно от вашите приложения.</p>","isLogo2x":false,"links":null,"logoHref":"","logoAlt":"","logoHeight":0,"logoWidth":0,"title":"Направете чатовете си изпълнени с действия"},{"order":0,"position":0,"slides":[],"tiles":[],"arialabel":"Интегрирани среди за работа.","id":"integrated-experiences","isImage2x":false,"imageHref":"http://img-prod-cms-rt-microsoft-com.akamaized.net/cms/api/am/imageFileData/RWO6gB?ver=3e11","imageAlt":"A patient's dashboard in Dynamics 365 in Teams.","imageHeight":729,"imageWidth":1338,"itemIndex":30,"name":"Интегрирани среди за работа","videoHref":"","content":"<p>Работете бързо и ефективно, като съберете на едно място вашите важни за бизнеса приложения и хора.</p>","isLogo2x":false,"links":null,"logoHref":"","logoAlt":"","logoHeight":0,"logoWidth":0,"title":"Използвайте вашите специализирани бизнес приложения и процеси в Teams"}],"arialabel":"Приложения за сътрудничество.","id":"collaborative-apps","isImage2x":false,"imageHref":"http://img-prod-cms-rt-microsoft-com.akamaized.net/cms/api/am/imageFileData/RWO6gz?ver=4680","imageAlt":"The Store in Teams where you can discover and download apps.","imageHeight":729,"imageWidth":1338,"itemIndex":27,"name":"Приложения за сътрудничество","videoHref":"","content":"<p>Отговаряйте на изискванията за хибриден начин на работа с по-добро сътрудничество около критични процеси и приложения за данни.&nbsp;<a href=\"https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=2175092\" class=\"c-hyperlink\" aria-label=\"Научете повече\">Научете повече</a>.</p>","isLogo2x":false,"links":null,"logoHref":"","logoAlt":"","logoHeight":0,"logoWidth":0,"title":"Сътрудничете си с помощта на приложения, за да работите по желания от вас начин"},{"pages":[{"order":0,"position":0,"slides":[],"tiles":[],"arialabel":"Жизнен цикъл и управление на приложения.","id":"management","isImage2x":false,"imageHref":"http://img-prod-cms-rt-microsoft-com.akamaized.net/cms/api/am/imageFileData/RWJZQZ?ver=3ac4","imageAlt":"The Manage apps Tabs in Teams with a list of current apps being used.","imageHeight":729,"imageWidth":1338,"itemIndex":32,"name":"Жизнен цикъл и управление на приложения","videoHref":"","content":"<p>Управлявайте всички най-често използвани приложения на едно място от центъра за администриране на Teams. Разгледайте всички <a class=\"c-hyperlink\" href=\"https://www.microsoft.com/bg-bg/microsoft-teams/apps-and-workflows\" aria-label=\"Разгледайте всички приложения на Teams.\">приложения на Teams.</a></p>","isLogo2x":false,"links":null,"logoHref":"","logoAlt":"","logoHeight":0,"logoWidth":0,"title":"Управлявайте любимите си приложения"},{"order":0,"position":0,"slides":[],"tiles":[],"arialabel":"Управление на устройства.","id":"device","isImage2x":false,"imageHref":"http://img-prod-cms-rt-microsoft-com.akamaized.net/cms/api/am/imageFileData/RWJZR2?ver=6330","imageAlt":"Teams Rooms device management options in Teams.","imageHeight":729,"imageWidth":1338,"itemIndex":33,"name":"Управление на устройства","videoHref":"","content":"<p>Осигурете възможности на администраторите си с едно място, където да могат да отидат и да управляват различни лични и споделени устройства в Teams.</p>","isLogo2x":false,"links":null,"logoHref":"","logoAlt":"","logoHeight":0,"logoWidth":0,"title":"Отидете на едно място за управление на устройства"},{"order":0,"position":0,"slides":[],"tiles":[],"arialabel":"Подробни контроли чрез правила.","id":"granular-controls","isImage2x":false,"imageHref":"http://img-prod-cms-rt-microsoft-com.akamaized.net/cms/api/am/imageFileData/RWJUT1?ver=4ea0","imageAlt":"The Messaging policies tab and options in Teams.","imageHeight":729,"imageWidth":1338,"itemIndex":34,"name":"Подробни контроли чрез правила","videoHref":"","content":"<p>Осигурете защитени среди за комуникация и сътрудничество в Teams с подробни контроли чрез правила.</p>","isLogo2x":false,"links":null,"logoHref":"","logoAlt":"","logoHeight":0,"logoWidth":0,"title":"Осигурете по-защитена среда"},{"order":0,"position":0,"slides":[],"tiles":[],"arialabel":"Поддръжка за Teams Multi-Geo.","id":"multi-geo","isImage2x":false,"imageHref":"http://img-prod-cms-rt-microsoft-com.akamaized.net/cms/api/am/imageFileData/RWJXdU?ver=f75d","imageAlt":"A person on a Teams video call on a laptop while looking at their mobile phone.","imageHeight":729,"imageWidth":1338,"itemIndex":35,"name":"Поддръжка за Teams Multi-Geo","videoHref":"","content":"<p>Съхранявайте данните от чатове в определено местоположение с&nbsp;<a class=\"c-hyperlink\" href=\"https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=2171132\" aria-label=\"Научете повече за Multi-Geo Capabilities в Microsoft Teams.\">Multi-Geo Capabilities</a> и контролирайте къде се съхраняват вашите основни клиентски данни.</p>","isLogo2x":false,"links":null,"logoHref":"","logoAlt":"","logoHeight":0,"logoWidth":0,"title":"Контролирайте къде се намират вашите данни"},{"order":0,"position":0,"slides":[],"tiles":[],"arialabel":"Защита на инфор­мацията.","id":"information-protection","isImage2x":false,"imageHref":"http://img-prod-cms-rt-microsoft-com.akamaized.net/cms/api/am/imageFileData/RWJXdX?ver=4c9b","imageAlt":"A person sitting at a table using a laptop.","imageHeight":729,"imageWidth":1338,"itemIndex":36,"name":"Защита на инфор­мацията","videoHref":"","content":"<p>Класифицирайте, защитавайте и предотвратявайте споделянето на чувствително съдържание, без да възпрепятствате сътрудничеството, с интегрирането на <a href=\"https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=2125839\" class=\"c-hyperlink\" aria-label=\"Научете повече за етикетите за чувствителност за Microsoft Teams.\">етикети за чувствителност</a> и <a href=\"https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=2171037\" class=\"c-hyperlink\" aria-label=\"Научете повече за защитата от загуба на данни с Microsoft Teams.\">защитата от загуба на данни</a>.</p>","isLogo2x":false,"links":null,"logoHref":"","logoAlt":"","logoHeight":0,"logoWidth":0,"title":"Защитете своето съдържание"}],"arialabel":"Защита, поверителност, съответствие и управление.","id":"security","isImage2x":false,"imageHref":"http://img-prod-cms-rt-microsoft-com.akamaized.net/cms/api/am/imageFileData/RWJZQW?ver=772c","imageAlt":"A person smiling and using a laptop while working in a public space.","imageHeight":729,"imageWidth":1338,"itemIndex":31,"name":"Защита, поверителност, съответствие и управление","videoHref":"","content":"<p>Отговорете на нормативните, правните и организационните нужди с водещи в отрасъла предложения за защита и съответствие. <a class=\"c-hyperlink\" href=\"https://www.microsoft.com/bg-bg/microsoft-teams/security\" aria-label=\"Научете повече за защитата в Microsoft Teams.\">Научете повече</a> и си сътрудничете с увереност.</p>","isLogo2x":false,"links":null,"logoHref":"","logoAlt":"","logoHeight":0,"logoWidth":0,"title":"Бъдете защитени и актуални"}],"itemsCount":36}

Resources to help you thrive in a hybrid work world

Ресурси, които да ви помогнат да процъфтявате в света на хибридната работа

Намерете подходящия Microsoft Teams за вашите нужди

Microsoft Teams е създаден за всеки. Започнете безплатно, получете повече с Teams Essentials или получете Teams като част от Microsoft 365.

Microsoft Teams

Microsoft Teams (безплатен) Безплатно
(Без ангажимент)

 

 • Неограничени групови събрания до 60 минути
 • До 100 участници на събрание
 • 5 ГБ място за съхранение в облака на потребител
 • Неограничен чат с колеги и клиенти
 • Споделяне на файлове, задачи и анкети
 • Шифроване на данни за събрания, чатове, обаждания и файлове

Приложения и услуги на Office

 • MicrosoftTeams

Най-популярни

Microsoft Teams Essentials

Microsoft Teams Essentials €3.40

потребител/месец

(годишен абонамент – автоматични подновявания)1
Цената е без ДДС.

Всичко в безплатната версия плюс:

 • Неограничени групови събрания до 30 часа
 • До 300 участници на събрание
 • 10 ГБ място за съхранение в облака на потребител
 • Поддръжка по телефона и по интернет по всяко време

Приложения и услуги на Office

 • MicrosoftTeams

Microsoft 365 Business Basic

Microsoft 365 Business Basic €5.10

потребител/месец

(годишен абонамент – автоматични подновявания)1
Цената е без ДДС.

Всичко, посочено в Microsoft Teams Essentials, плюс:

 • Записи на събрания на екипа с транскрипция
 • Уеб и мобилни версии на приложенията на Office3
 • Разширено място за съхранение в облака от 1 ТБ на потребител
 • Имейл от бизнес клас
 • Стандартна защита
   

Приложения и услуги на Office

 • MicrosoftTeams
 • MicrosoftExchange
 • MicrosoftOneDrive
 • MicrosoftSharePoint
 • MicrosoftOutlook
 • MicrosoftWord
 • MicrosoftExcel
 • MicrosoftPowerPoint

Microsoft 365 Business Standard

Microsoft 365 Business Standard €10.50

потребител/месец

(годишен абонамент – автоматични подновявания)1
Цената е без ДДС.

Всичко, посочено в Microsoft 365 Business Basic, плюс:

 • Настолни версии на приложенията на Office с премиални функции
 • Провеждане на уебинари
 • Инструменти за регистриране и отчитане на участници
 • Управление на срещи с клиенти
   

Приложения и услуги на Office

 • MicrosoftTeams
 • MicrosoftExchange
 • MicrosoftOneDrive
 • MicrosoftSharePoint
 • MicrosoftOutlook
 • MicrosoftWord
 • MicrosoftExcel
 • MicrosoftPowerPoint
 • MicrosoftPublisher (само PC)
 • MicrosoftAccess (само PC)

Бърз курс по Microsoft Teams

Научете как Teams, включен като част от Microsoft 365, може да даде възможност на вашия екип да комуникира и да си сътрудничи от всяко място.

The Crash Course in Microsoft Teams e-book.
The Crash Course in Microsoft Teams e-book.

Най-новата информация за Teams

Осигурете възможности на хората и екипите в света на хибридния начин на работа

С над 270 милиона активни месечни потребители Microsoft Teams продължава да дава възможност на клиентите да бъдат успешни на хибридно работно място. Открийте нови начини за отключване на растежа на бизнеса с Teams и научете повече за това как правим така, че хибридната работа да работи.

Какво е новото в Microsoft Teams

Открийте всички нови функции, които вече са налични в Teams, и как да получите достъп до тях.

A person using a desktop monitor to communicate on a Teams call.

Направете първите стъпки в Microsoft Teams днес

Свържете се и си сътрудничете в едно приложение, което е създадено за екипна работа.

Още опции за Microsoft Teams

1. След като вашият платен абонамент започне, правилата за отмяна варират в зависимост от състоянието ви като нов клиент, продукта и избраните домейни в Microsoft. Научете повече. Можете да отмените абонамента си за Microsoft 365 по всяко време, като отидете в центъра за администриране на Microsoft 365. Когато един абонамент бъде отменен, всички свързани данни ще бъдат изтрити. Научете повече за съхранението, изтриването и унищожаването на данни в Microsoft 365.
2. След безплатното изпробване от един месец ще бъдете таксувани с приложимата такса за абонамента. Изисква се кредитна карта. Можете да отмените по всяко време, за да спрете бъдещи такси.
3. Този план работи с Office 2021, Office 2019, Office 2016 и Office 2013. Предишните версии на Office – например Office 2010, може да работят с Microsoft 365 с намалена функционалност. Тази съвместимост с Office не включва плановете на Office 365 F3.