Преход от Kaizala към Microsoft Teams

Все още използвате Kaizala? Получете обаждания, чат, събрания и приложения за продуктивност в един интелигентен център с Teams.

Photograph of two people wearing construction hard hats and gear talking inside a building that is under the final stages of construction. One of them is holding a tablet device.

Оттегляне на Microsoft Kaizala

Kaizala ще бъде оттеглено на 31 август 2023 г. Ако използвате Kaizala, преминете към Microsoft Teams, за да се свързвате, споделите и работите съвместно.

Photograph of a laptop screen displaying information in Kaizala’s management action cards. It is overlapped by a mobile device displaying the Kaizala chat interface screen with information about a group including action cards and a map.

Координирайте работата си по-ефективно

Комуникирайте с мултимедийни съобщения и аудио- и видеоразговори чрез простия интерфейс за чат на Microsoft Kaizala. Управлявайте задачите и събирайте данни и идеи чрез интегрираните карти за действие за управление на работата.

Ангажиране с вашите мрежи

Свързвайте се надеждно с милиони и създавайте гъвкави групи, включително йерархии и звездообразни модели, като използвате модела на отворен указател на Kaizala. Потребителите се записват за безплатното мобилно приложение с телефонен номер.

Photograph of a person sitting inside a warehouse and using a mobile device. There are other workers in the background, one driving a forklift in front of rows of shelves stacked with boxes.
Close-up photograph of a mobile device displaying Kaizala’s interface screen with information including a group name and action cards with specific tasks and status.

Цифровизиране на бизнес процесите

Интегрирайте бизнес системите с помощта на отворените програмни интерфейси на Microsoft Kaizala и персонализируеми карти за действие. Автоматизирайте процесите с помощта на интеграцията на Microsoft 365 с Microsoft Flow, SharePoint, Excel и Power BI.*

Управление и защита на вашите данни

Получете защита от корпоративен клас, собственост върху данните от край до край и водещи в отрасъла стандарти за съответствие с Microsoft Kaizala. Управлявайте лесно групи и потребители с помощта на разширените възможности за администриране.*

Close-up photograph of a laptop displaying Kaizala’s home screen with function icons and cards with various capabilities including group management, reports and analytics, actions, and more.

Готови ли сте да получите Microsoft Teams?

*Предлага се само с Microsoft Kaizala Pro.