Управление на проектно портфолио

Оптимизирайте, за да получите желаните резултати.

Впрегнете мощните възможности за управление на проектно портфолио (PPM) за ефективно планиране, приоритизиране и управление на инвестиции в проекти и портфолио.


По-добро оптимизиране на портфолио

Моделирайте лесно различни сценарии за портфолио, за да определите най-добрия стратегически път. Претегляйте предложените проекти спрямо стратегическите бизнес мотиви и обмисляйте ограниченията, свързани с разходите и ресурсите.

Device with Project file open showing reports and graphs
Device showing Project Roadmap timelines

Вижте по-голямата картина в различни програми и проекти

Съберете различните портфолиа, програми и проекти в организацията ви във визуална интерактивна пътна карта за по-широка видимост.1

Трансформиране на данни за проект в позволяващи действие прозрения

Споделяйте вградени отчети, като например информация за напредъка или табла на Power BI, за да могат всички да имат актуална информация. Вграденият OData ви позволява бързо да събирате данни за портофолио с цел създаване на разширени отчети.2

Device screen showing a portfolio dashboard in Power BI
Device screen showing Project Center in Microsoft Project

Систематично оценяване на предложения

Събирайте и оценявайте идеи за проекти от всяко място в организацията. Използвайте стандартизиран процес, който изпраща по информационен канал подробни бизнес казуси и предпоставки за проекта до ръководството за преглед.

Управлявайте бизнеса си по свой начин

Персонализирайте нуждите си за управление на портфолио по начин, който е най-подходящ за вашата организация и помага за съкращаване на времето до пускането на пазара.

Two people look at the screen of a Surface Book in Studio Mode. The seated person is holding a stylus, and the person standing is pointing at the screen while holding a closed Surface.

Следвайте Project

Следвайте Project в Twitter

Следвайте блога за Project

1 Пътната карта е налична само с план 3 за Project и план 5 за Project.
2 За някои сценарии може да е необходимо да се сдобиете отделно с лиценз за Power BI. За повече информация вижте Описание на услугата Project Online. Продава се отделно.