Каскадно управление с Microsoft Project

Управлявайте уникални проекти, изискващи каскадната методология – една времева линия, предсказуем работен поток и стабилни резултати – с поддръжка от Microsoft Project.


Визуализиране на ключовите данни с гъвкави шаблони

Превърнете ключовите данни на своя каскаден проект в мощни визуализации с готовите шаблони на Project. Информирайте ключовите заинтересовани лица чрез интуитивни времеви линии и диаграми на Гант.

Photograph of a device screen displaying a Project window
Photograph of four people meeting in a conference room while a Microsoft Teams meeting happens simultaneously on a display monitor

Подобряване на резултатите от проекта със сътрудничество

Дайте възможност за незабавни и ефективни комуникации между членовете на екипа по проекта. Постигайте по-добри резултати от проекта, като свързвате своя екип и актуализирате задачи и важни събития от почти всяко място.

Идентифицирайте критичните пътища за проекта и непредвидени ситуации

Следете каскадните проекти с интуитивни диаграми на напредъка. Следенето на критичния път във вашия график – зависимите серии от задачи, свързани с крайната цел на проекта – може да го предпазят от риск.

Photograph of two people in a shared office space talking over a desk divider
Photograph of five people meeting at a round table. They have laptops. There is a whiteboard with notes in the background.

Създаване на централен източник на истината

Информирайте заинтересованите страни за обхвата, времевата линия и напредъка на вашия проект с функциите за консолидиране на данни на Microsoft Project. Подобрете проследяването и прозрението с централен източник на информация.

Научете повече за опциите за продукти

Опциите зависят от вашата роля в управлението на проекти.

Project Online Essentials

За членовете на екип по проект, които си сътрудничат в облака чрез уеб браузър или мобилно устройство.

Project (план 3)

За ръководители на проекти, които управляват проекти в облака чрез настолното приложение и уеб браузър.

Project (план 5)

За ръководители на проекти, които обработват много проекти едновременно или се нуждаят от решение в облака.


Ресурси за проект

Софтуер за управление на проекти

Открийте петте функции за управление на проекти, които екипът не използва.

Подходи за управление на проекти

Ноу-хау за усвояване на най-добрия подход за управление на проекти за вашата фирма.

Визуализации за управление на проекти

Разбиране на най-важните пет визуализации за управление на големи проекти или програми.

Получете го сега

Получете инструменти за продуктивност, които винаги са по-добри с Microsoft 365.