Project

Управление на ресурси

Resource management

С Microsoft Project организациите управляват проактивно използването на ресурсите, идентифицирането на проблемните места, точно прогнозират нуждите от ресурси и подобряват избора на проекти и навременната доставка.


Систематично искане за ресурси

Използвайте ангажиментите за ресурси, за да поискате и да резервирате ресурси, така че вашите проекти да са винаги с правилния персонал.
Device with Project file open titled Resource Request
Device with Project file open titled Capacity and Engagements Heatmap with a chart of color-coded information

Визуални топлинни карти

Преглеждайте как се използват ресурсите с помощта на топлинна карта за капацитета. Можете бързо да идентифицирате ресурсите, които се използват пълноценно и които не се използват непълноценно, за да оптимизирате възложените задачи.

Изчерпателен анализ на ресурси

Сравнявайте ресурси с различни стандартни данни и прогнозирайте планираната употреба. Вградени отчети ви позволяват да следите напредъка и да решавате проблемите.
Device showing Power BI open with a series of data visualizations

Следвайте Project

Следвайте Project в Twitter

Блог за Project