Trace Id is missing
Преминаване към основното съдържание
Microsoft Viva

Постигайте повече с по-малко средства и усилия – увеличете максимално ползите от вашата ИТ инвестиция с Microsoft 365. 

Научете повече
Говорещ човек

Какво е платформа за работа на служителите?

Днешната работна среда изисква нови инструменти, за да процъфтява вашата организация. Платформите за работа на служителите (EXP), като например Microsoft Viva, подкрепят хората и екипите, като помагат на организациите да предоставят връзка, прозрение, цел и растеж.

Ползата от платформите за работа на служителите

Платформите за работа на служителите са предназначени да подобрят средата за работа на служителите и продуктивността на работниците чрез възможности за свързване, растеж и обучение, по-добри прозрения и съгласуване на бизнес целите.

Помогнете на хората да се представят най-добре

94% от служителите биха останали във една фирма по-дълго, ако тя инвестира в тяхното обучение и развитие.2

Служителите могат да повишат ежедневната си продуктивност с 11 – 14% с правилно разположени инструменти за откриване на знания.3

Организациите с високо ангажирани служители имат с 23% по-голяма доходност.4

Технология в ЧР

Платформите за работа на служителите (EXP) прилагат технологии в „Човешки ресурси“, за да помогнат за трансформирането на работното място чрез подобряване на комуникацията, подобряване на продуктивността и ангажираността на служителите, персонализиране на средата за работа на служителите, насърчаване на баланса между служебния и личния живот и подобряване на фирмената култура.

Хибридна работа и среда за работа на служителите

Платформите за работа на служителите са създадени за хибриден начин на работа и обикновено включват основните компоненти на комуникацията, ангажираността, персонализирането, благополучието, изграждането на култура и анализа.

Случаи на използване и истории на клиенти

Човек, който се усмихва и стои в офис.

Направете първите стъпки в платформата за работа на служителите

Създайте процъфтяваща работна среда с Viva – платформата за работа на служителите, която поставя хората на първо място и помага за постигане на по-добри резултати в бизнеса.

Следвайте Microsoft 365