Добре дошли във вашия компютър в облака с Windows 365

Надеждно предавайте поточно средата си за работа в Windows, включително вашите персонализирани приложения, съдържание и настройки, от облака на Microsoft на всяко устройство с вашия компютър в облака на Windows 365.

Хибриден Windows за хибриден свят

Windows 365 съчетава силата и защитата на облака с гъвкавостта и простотата на компютъра. От изпълнители и стажанти до разработчици на софтуер и индустриални дизайнери – Windows 365 дава възможност за различни нови сценарии за новия свят на работа.

Вашият Windows в облака

Персонализиран компютър в облака

Опростен, мощен и защитен

Поточно предаване към всяко устройство

Персонализирани компютри в облака

Предавайте поточно своите приложения, данни, съдържание и настройки от облака на Microsoft към всяко устройство.

The Microsoft 365 Welcome screen on Windows 11.
The Microsoft 365 Welcome screen on Windows 11.

Опростен, мощен и защитен

Лесно настройвайте и мащабирайте компютър в облака, така че да отговаря на нуждите ви и да поддържа защитено вашата хибридна работна сила.

A representation of a Cloud PC with 4 vCPU, 16 gigabytes of RAM and 512 gigabytes of storage.
A representation of a Cloud PC with 4 vCPU, 16 gigabytes of RAM and 512 gigabytes of storage.

Поточно предаване към всяко устройство

Продължете оттам, докъдето сте стигнали, на всяко устройство и изпробвайте нови възможности за работа и сътрудничество.

A person working at their desk on two monitors that are running Windows 11 and Two workers having a conversation and looking at a laptop.
A person working at their desk on two monitors that are running Windows 11 and Two workers having a conversation and looking at a laptop.

От нашата гледна точка простотата на Windows 365 е удивителна. Има много добри неща в управлението и защитата му. Windows 365 беше продукт, който не знаехме, че ни е необходим, докато не го видяхме и не го използвахме

Мартин Джой, правителство на Нунавут

Коя Windows 365 компютърна функционалност в облака е подходяща за вас?

За малки и средни фирми

Опростете настройването, разполагането и управлението на компютри в облака с лесно, директно закупуване.

A person using Microsoft Edge on their laptop.

За корпоративни клиенти

Включете компютърни функционалности в облака с цялостно централизирано управление с помощта на Microsoft Endpoint Manager.

A person working in an office on a laptop connected to a monitor using Microsoft 365 on Windows 11.