Trace Id is missing

Dostupnost IE 11 byla k 15. červnu 2022 ukončena

IE11 již nebude po 14. únoru 2023 dostupný. Stránky pro Internet Explorer můžete načítat v režimu IE prohlížeče Microsoft Edge.
Internet Explorer se mění na Edge.

Microsoft .NET Framework 4 (samostatný instalační program)

Balíček součástí k opětovné distribuci rozhraní Microsoft .NET Framework 4 provede instalaci knihoven runtime a souvisejících souborů rozhraní .NET Framework, které jsou zapotřebí ke spouštění a vývoji aplikací určených pro prostředí .NET Framework 4.

Důležité! Výběrem jazyka níže se změní obsah celé stránky pro daný jazyk.

Stáhnout
 • Version:

  4

  Date Published:

  21. 2. 2011

  File Name:

  dotNetFx40_Full_x86_x64.exe

  File Size:

  48.1 MB

  Rozhraní .NET Framework je komplexní a konzistentní programovací model společnosti Microsoft určený pro sestavování aplikací, které se vyznačují vizuálně působivým uživatelským rozhraním, bezproblémovou a zabezpečenou komunikací a schopností modelovat řadu obchodních procesů.

  Rozhraní .NET Framework 4 funguje společně se staršími verzemi rozhraní Framework. Aplikace, které jsou založeny na starších verzích rozhraní Framework, bude možné nadále spouštět ve výchozí verzi.

  Rozhraní Microsoft .NET Framework 4 obsahuje následující nové funkce a vylepšení:

  • Vylepšení modulu CLR (Common Language Runtime) a knihovny BCL (Base Class Library)
   • Vyšší výkon včetně lepší podpory vícejádrových procesorů, uvolnění paměti na pozadí a připojení profileru na serveru.
   • Nový soubor mapovaný do paměti a nové číselné typy.
   • Snazší ladění chyb včetně ladění podle výpisu, minivýpisů programu Watson, ladění ve smíšeném režimu pro 64bitový kód a kódové kontrakty.
   • Úplný seznam vylepšení modulu CLR a knihovny BCL naleznete zde.
  • Inovace jazyků Visual Basic a C#, například výrazy lambda, implicitní pokračování řádků, dynamická expedice a pojmenované či volitelné parametry.
  • Vylepšení přístupu k datům a modelování
   • Technologie Entity Framework umožňuje vývojářům programovat vztahy s relačními databázemi pomocí objektů .NET a dotazu LINQ (Language Integrated Query). Tato technologie má řadu nových funkcí, jako je ignorování trvalosti objektů a podpora tříd POCO, přiřazení cizích klíčů, pomalé načítání, podpora vývoje řízeného testováním, funkce v modelu a nové operátory LINQ. Mezi další funkce patří lepší podpora n-vrstvého prostředí s objekty s automatickým sledováním, přizpůsobení tvorby kódu pomocí šablon T4, vývoj na základě modelu, lepší ovládání návrháře, vyšší výkon a rozmnožení skupin objektů. Další informace naleznete zde.
   • Datové služby WCF jsou součástí rozhraní .NET Framework. Umožňují vytvářet služby a aplikace založené na architektuře REST, které využívají protokol OData (Open Data Protocol), pomocí kterého zveřejňují a zpracovávají data na webu. Datové služby WCF mají řadu nových funkcí, mezi které patří rozšířená podpora objektů BLOB, datové vazby, počet řádků, přizpůsobení datových kanálů, projekce a vylepšené odesílání požadavků. Vestavěná integrace se sadou Microsoft Office 2010 umožňuje zveřejnit data serveru Microsoft Office SharePoint formou kanálu OData a přistupovat k danému datovému kanálu pomocí klientské knihovny datových služeb WCF. Další informace naleznete zde.
  • Vylepšení rozhraní ASP.NET
   • Lepší kontrola nad jazykem HTML, identifikátory prvků a vlastními šablonami stylů CSS, která významně usnadňuje tvorbu webových formulářů kompatibilních se standardy a podporujících optimalizaci vyhledávacích strojů.
   • Nové funkce pro dynamická data, mezi které patří nové filtry dotazů, šablony objektů, bohatší podpora technologie Entity Framework 4 a funkce ověření a šablon, které lze snadno použít v existujících webových formulářích.
   • Webové formuláře podporují nová vylepšení knihovny AJAX včetně vestavěné podpory sítí pro doručování obsahu (CDN).
   • Úplný seznam vylepšení rozhraní ASP.NET naleznete zde.
  • Vylepšení technologie WPF (Windows Presentation Foundation)
   • Byla přidána podpora pro tyto funkce systému Windows 7: vícedotykové ovládání, ovládací prvek pás karet a funkce rozšíření hlavního panelu.
   • Byla přidána podpora sady Surface 2.0 SDK.
   • Nové ovládací prvky pro obchodní aplikace včetně ovládacího prvku grafu, chytrých úprav, datové mřížky a dalších, které usnadňují práci vývojářů tvořících datově orientované aplikace.
   • Vylepšení výkonu a škálovatelnosti.
   • Vizuální vylepšení čitelnosti textu, přichycení pixelů, lokalizace a vzájemné spolupráce.
   • Úplný seznam vylepšení technologie WPF naleznete zde.
  • Vylepšení služby WF (Windows Workflow), která umožňuje vývojářům lépe hostit pracovní postupy a interagovat s nimi. Mezi tato vylepšení patří vylepšený model programování činností, vylepšené ovládání návrháře, nový styl modelování vývojových diagramů, rozšířená paleta činností, integrace pravidel pracovního postupu a nové funkce korelace zpráv. Rozhraní .NET Framework 4 nabízí také významně vyšší výkon pracovních postupů služby WF. Úplný seznam vylepšení služby WF naleznete zde.
  • Vylepšení technologie WCF (Windows Communication Foundation), jako je podpora služeb pracovních postupů WCF, které umožňují tvorbu programů pro pracovní postupy s činnostmi zaměřenými na zprávy, a podpora korelace. Rozhraní .NET Framework 4 dále nabízí nové funkce WCF, jako je zjišťování služeb, služba směrování, podpora služby REST, diagnostika a výkon. Úplný seznam vylepšení technologie WCF naleznete zde.
  • Inovativní nové funkce paralelního programování, jako je podpora paralelní smyčky, knihovna TPL (Task Parallel Library), paralelní dotaz LINQ (PLINQ) a datové struktury koordinace, které pomáhají vývojářům zužitkovat výkon vícejádrových procesorů.
 • Podporované operační systémy

  Windows 7, Windows 7 Service Pack 1, Windows Server 2003 Service Pack 2, Windows Server 2008, Windows Server 2008 R2, Windows Server 2008 R2 SP1, Windows Vista Service Pack 1, Windows XP Service Pack 3

   • Windows XP SP3
   • Windows Server 2003 SP2
   • Windows Vista SP1 nebo novější
   • Windows Server 2008 (Není podporován v roli jádra serveru.)
   • Windows 7
   • Windows Server 2008 R2 (Není podporován v roli jádra serveru.)
   • Windows 7 SP1
   • Windows Server 2008 R2 SP1
  • Podporované architektury:
   • x86
   • x64
   • ia64 (V architektuře ia64 nejsou podporovány některé funkce, například technologie WPF.)
  • Požadavky na hardware:
   • Doporučované minimum: procesor Pentium 1 GHz nebo rychlejší a nejméně 512 MB paměti RAM
   • Minimální volné místo na disku:
    • x86 – 850 MB
    • x64 – 2 GB
  • Požadované součásti:
  1. Důležité: Zkontrolujte, zda je v počítači nainstalována nejnovější aktualizace Service Pack a důležité aktualizace systému Windows. Aktualizace zabezpečení naleznete na webu Windows Update. Instalace v 64bitovém systému Windows XP nebo v systému Windows 2003 může vyžadovat instalaci Součásti zpracování obrázků systému Windows. 32bitovou verzi Součásti zpracování obrázků systému Windows naleznete zde. 64bitovou verzi Součásti zpracování obrázků systému Windows naleznete zde .
  2. Kliknutím na tlačítko Stáhnout na této stránce zahájíte stahování. Chcete-li pouze menší instalační program pro architekturu x86, naleznete jej zde. Pokud potřebujete provést instalaci v architektuře ia64, použijte instalační program pro architekturu ia64, který naleznete zde.
  3. Chcete-li okamžitě zahájit instalaci, klikněte na tlačítko Spustit.
  4. Chcete-li stažené soubory uložit v počítači a provést instalaci později, klikněte na tlačítko Uložit.
  5. Chcete-li instalaci zrušit, klikněte na tlačítko Storno.

 • Další požadavky instalace serveru

  Abyste mohli provést instalaci serveru, musí být počítač kromě základních požadavků vybaven také následujícím softwarem:

  • Internetová informační služba (IIS) verze 6.0 nebo novější. Potřebujete-li přístup k funkcím technologie ASP.NET, musí být před instalací rozhraní .NET Framework nainstalována služba IIS s nejnovějšími aktualizacemi zabezpečení. Technologie ASP.NET je podporována pouze v systémech Windows XP Professional, Windows Server 2003, Windows Server 2008 a Windows Server 2008 R2.
  • (doporučeno) Microsoft Data Access Components 2.8 nebo novější


  POZNÁMKA: Většina uživatelů nemusí instalaci serveru provádět. Pokud si nejste jisti, zda máte instalovat server, proveďte pouze základní instalaci.


  Instalační program pro systém Windows Server 2008 R2 Service Pack 1 Server Core

  Tato verze rozhraní Microsoft .NET Framework 4 nepodporuje roli jádra serveru v systémech Windows Server 2008 a Windows Server 2008 R2. Chcete-li získat verzi rozhraní Microsoft .NET Framework 4, která podporuje roli jádra serveru v systému Windows Server 2008 R2 Service Pack 1, přejděte na stránku Microsoft .NET Framework 4 (samostatný instalační program) pro jádro serveru.


  Soubor Readme k rozhraní .NET Framework 4

Sledovat Microsoft