Download Microsoft .NET Framework 4 (samostatný instalační program) from Official Microsoft Download Center

Microsoft .NET Framework 4 (samostatný instalační program)

Důležité! Výběrem jazyka níže se dynamicky změní obsah celé stránky do daného jazyka.

Vyberte jazyk:
Balíček součástí k opětovné distribuci rozhraní Microsoft .NET Framework 4 provede instalaci knihoven runtime a souvisejících souborů rozhraní .NET Framework, které jsou zapotřebí ke spouštění a vývoji aplikací určených pro prostředí .NET Framework 4.