Download Distribuovatelné součásti Visual C++ pro Visual Studio 2015 Update 1 from Official Microsoft Download Center

Distribuovatelné součásti Visual C++ pro Visual Studio 2015 Update 1

Důležité! Výběrem jazyka níže se dynamicky změní obsah celé stránky do daného jazyka.

Vyberte jazyk:
Toto je nejnovější aktualizace z řady kumulativních aktualizací obsahujících nové funkce a opravy chyb sady Visual Studio 2015.