Co jsou Microsoft Awards?

Microsoft Awards 2022 jsou určeny pro partnery registrované v programu Microsoft Partner Network, kteří vyvíjejí zajímavá řešení či aplikace na platformě Microsoft a využívají cloudové technologie s cílem posouvat sebe i zákazníky vstříc budoucnosti. 

Přihlášené projekty každý rok hodnotí odborná komise složená ze zaměstnanců Microsoftu. Kritériem jsou vliv na spokojenost a efektivitu zákazníka i způsob využití technologií Microsoft.

Níže najdete jednotlivé kategorie, do kterých lze projekty přihlašovat, a všechny důležité odkazy. 

Shape the Future

Shape the Future - Microsoft Awards 2022 formují budoucnost

V rámci letošního ročníku Microsoft Awards se soustředíme na projekty, které pomáhají naplnit dlouhodobou strategii Shape the Future důrazem na digitální transformaci České a Slovenské republiky a jeho udržitelný ekonomický i společenský růst. 

Partnerská řešení tudíž posuzujeme z pohledu tří témat, jež jsou pro závazek Microsoftu posouvat Česko a Slovensko do budoucnosti zásadní a vzájemně se v jeho naplňování ovlivňují. 

Témata Shape the Future

Kategorie Microsoft Awards 2022

V letošním ročníku mohou partneři přihlašovat řešení, která byla implementována u koncového zákazníka v období fiskálního roku 2022 (tj. 1.7.2021 - 30.6.2022), do těchto pěti kategorií.

 

Kategorie projektů v oblasti hybridní práce a změny pracovní kultury. Přihlášené projekty by měly reagovat na vývoj pracovních procesů po pandemii a na měnící se preference pracovníků, jakož i jejich vyhodnocování. Další kritéria jsou zabezpečení proti kybernetickým hrozbám a ochrana identity či zařízení. Rovněž klíčová je dlouhodobá udržitelnost projektu a jeho nasazení v souladu s konceptem řízení změn (change management).

Kategorie zacílená na projekty v oblasti dat a analytiky, vytvořené na platformě Azure. Hodnotí se přínosy týkající se zlepšení procesů, zákaznické/zaměstnanecké zkušenosti, podpory rozhodování v organizaci a zároveň využití moderních cloudových datových služeb, například k efektivnímu sběru a vyhodnocování real-time dat.

Kategorie určená projektům v oblasti moderní cloudové infrastruktury a bezpečnosti, vytvořených na platformě Azure. Hodnotícími kritérii jsou přínosy vedoucí ke zlepšení IT procesů a na to navázaných byznys procesů s dopadem na provoz aplikací nebo data workloadů. Důležitá je i koncová zákaznická nebo zaměstnanecká zkušenost.

Kategorie pro projekty v oblasti aplikační modernizace a DevOps, vytvořené na platformě Azure. Hodnocení zohlední přínosy týkající se zlepšení zákaznické nebo zaměstnanecké zkušenosti při využití aplikace s moderními cloud komponenty, nebo zlepšení DevOps cyklu dané aplikace. Přidanou hodnotou řešení může být například zlepšení efektivnosti aplikačního workloadu.

Kategorie otevřená projektům, které pomáhají firmám vytvářet přidanou hodnotu a zefektivnit byznys procesy s využitím inovativních cloudových technologií pro: 1) řízení procesů; 2) zlepšení zákaznické zkušenosti; 3) vytváření aplikací s pomocí low code/no code principů; 4) automatizaci a uživatelskou robotizaci. Posuzuje se také míra propojení s ostatními využívanými řešeními Microsoft, přístup k zajištění kybernetické bezpečnosti a aplikovaný přístup k adopci i zapojení uživatelů.

Vedle kategorií vypsaných výše jsme se rozhodli vyhlásit ještě dvě přesahové kategorie, které zohlední všechny přihlášené projekty.

SMB Innovation Award

Projekty a inovace z jakékoliv výše uvedené kategorie, jedná-li se o malé a střední zákazníky do velikosti 150 zaměstnanců. Hodnotícími kritérii jsou přínosy pro zákazníka v oblasti digitální transformace – jak z pohledu produktivity zaměstnanců, provozní efektivity a inovace produktů i služeb, tak co se týče zákaznické zkušenosti, replikovatelnosti řešení nebo kybernetické bezpečnosti.

Digital Transformation & Sustainability Award

Hodnocení všech přihlášených projektů z hlediska průběhu a míry digitální transformace, jakož i z pohledu udržitelnosti na úrovni koncového zákazníka.

PŘIHLÁŠKA – REGISTRAČNÍ FORMULÁŘ

PODMÍNKY AKCE MICROSOFT AWARDS 2022

BROŽURA VÍTĚZNÝCH ŘEŠENÍ LOŇSKÉHO 22. ROČNÍKU

VIDEO MICROSOFT AWARDS 2021

V případě jakýchkoliv dotazů týkajících se Microsoft Awards 2022 se na nás můžete kdykoliv obrátit na partnerském Yammeru ve skupině věnované Microsoft Awards 2022 nebo na e-mailové adrese prosmb@microsoft.com. V případě zaslání dotazu na uvedenou e-mailovou adresu, prosím, uveďte do předmětu „Microsoft Awards 2022“.