Co jsou Microsoft Awards?

Microsoft Awards 2021 jsou určeny pro partnery registrované v programu Microsoft Partner Network, kteří vyvíjejí zajímavá řešení či aplikace na platformě Microsoft a využívají nové cloudové technologie s cílem podpořit digitální transformaci u svých zákazníků.

Každý rok jsou přihlášené projekty odbornou komisí z řad zaměstnanců společnosti Microsoft hodnoceny na základě jejich vlivu na spokojenost a efektivitu zákazníka a využití Microsoft technologií.

Podívejte se níže na video záznam slavnostní ceremonie letošního již 22. ročníku a zjistěte, která partnerská řešení v Microsoft Awards 2021 zabodovala a umístila se na vítězných příčkách.

 

Digitální transformace – základní kámen Microsoft Awards 2021

Digitální transformace představuje zcela nový způsob vzájemného propojení lidí, dat a procesů. Strategie digitální transformace, která se zaměřuje na čtyři pilíře, vám umožní vytvářet hodnotu pro zákazníky a zachovat si konkurenční výhody ve světě, ve kterém mají digitální technologie nejvyšší prioritu.

 

Digitální transformace je pro nás výzvou, nutí nás přemýšlet jiným způsobem a nabízí takřka neomezené příležitosti. Doufáme, že přesně toto se bude odrážet v i v letošním 22. ročníku Microsoft Awards 2021, a proto budeme přihlašovaná partnerská řešení posuzovat, opět jako v loňském ročníku, čtyřmi základními pilíři digitální transformace.

Pilíře digitální transformace

grafické znázornění procesu digitální transformace

grafické znázornění procesu digitální transformace

Kategorie Microsoft Awards 2021

V letošním ročníku mohli partneři přihlašovat svá řešení, která byla implementována u koncového zákazníka v období fiskálního roku 2021 (tj. 1.7.2020 - 30.6.2021), do těchto deseti kategorií.

 

Kategorie hodnotí zajímavé a přínosné projekty v oblastech zabezpečení prostředí organizace proti kybernetickým hrozbám, monitoringu a detekce hrozeb, jejich eliminace a vyšetřování bezpečnosti a dále pak v oblastech ochrany identity, zařízení a/nebo dat s využitím cloudových Microsoft technologií u zákazníků bez rozdílu odvětví. Přihlášené projekty by měly reagovat na vzniklou pandemickou situaci zejména v oblasti změny povahy práce (home office vs. remote work). Výhodu budou mít projekty s konkrétními příklady situací, kdy řešení zabránilo útoku.

Kategorie hodnotí zajímavé a přínosné projekty, které kombinují nasazování nástrojů pro moderní spolupráci a produktivitu a zohledňuje především správně aplikovaný koncept změnového řízení (tzv. Change Management). Projekty by měly být koncepčně dlouhodobé, s cílem realizace kulturní změny v organizaci, nikoli jen krizové řešení rychle a dočasně nasazené v kontextu současné pandemické situace, bez dlouhodobého plánu.

Kategorie hodnotí zajímavé a přínosné projekty v oblasti dat a analytiky, které pomohly zefektivnit procesy ve společnostech koncových zákazníků a/nebo pomohly vytvořit unikátní zákaznický zážitek. Nominovaný projekt by měl využívat cloudové technologie z rodiny Azure Data Services, Azure AI, Power Platform a případné další.

Kategorie hodnotí zajímavé a přínosné projekty, které převedly klíčové prvky IT infrastruktury koncového zákazníka do prostředí Azure. Kritérii jsou postupy použité pro analýzu (tzv. Assessment) stávajícího anebo návrh nového prostředí, tvorbu business case, migrační procesy a použité nástroje, navržení architektury infrastruktury a její provozování včetně ROI a v neposlední řadě komplexita a velikost celého projektu.

Kategorie hodnotí projekty využívající při vzniku principy a metodiky vývoje software DevOps. Kategorie se zaměřuje na míru využití konceptů DevOps, DevSecOps, GitOps, Infrastructure as Code a dalších automatizačních a deployment strategií jako jsou canary release, A/B testing, autoscaling, Disaster Recovery a v neposlední míře na průkaznost akcelerace vývojového cyklu a potřebnou komunikaci mezi týmy a dokumentaci. Výhodou je využití Microsoft nástrojů pro implementaci těchto postupů jako je Azure DevOps nebo GitHub.

Kategorie hodnotí zajímavé a přínosné projekty, ve kterých byl aplikován moderní přístup využívání cloudových technologií, primárně platformních služeb, se zaměřením na technologie jako jsou: serverless služby, kontejnerizace a mikroslužby a provázanost architektury. Řešení by měla vyhovovat nárokům dnešní doby – s vysokou dostupností, automatickým škálováním prostředků dle potřeby, se zavedením disaster recovery plánů a do značné míry být tzv. cloud native, ideálně s využitím devops principů. Hodnotit se bude významný přínos pro zákazníka jako jsou např.: aplikační time-to-market, inovace v oblasti funkčnosti, nové přidané hodnoty aplikace, zvýšené míry automatizace apod.

Kategorie hodnotí zajímavé a přínosné projekty, které pomáhají firmám vytvářet přidanou hodnotu a zefektivnit byznys procesy s využitích inovativních cloudových technologií pro řízení procesů, pro vytváření aplikací s pomocí low code/no code principů a pro jejich automatizaci a uživatelskou robotizaci.

Kategorie hodnotí zajímavé a přínosné projekty, které zásadním a měřitelným způsobem zlepšují zákaznickou zkušenost – marketing/akvizice, retence/péče o zákaznickou bázi/loajalita – a ve kterých se zásadním způsobem inovovaly a automatizovaly procesy s využitím zákaznických dat.

Kategorie hodnotí zajímavé a přínosné projekty s významným celospolečenským dopadem. Je zaměřena výhradně na inovativní, jedinečná a implementovaná řešení, která významně pomáhají řešit výzvy nejen současné pandemické doby pro naše zákazníky a celou společnost v různorodých odvětvích, včetně neziskových organizací.

Kategorie hodnotí zajímavé a přínosné projekty, které aplikují prvky umělé inteligence v praxi, používají pokročilé scénáře zpracování dat a využívají Machine Learning algoritmů v libovolném odvětví. Řešení nominovaná v této kategorii mají prostřednictvím implementace těchto pokročilých služeb přinést výrazné zlepšení či významnou inovaci do existujících procesů a služeb, případně mají za cíl vytvořit zcela nové inovativní služby a postupy.

Kromě vypsaných 10 kategorií výše, jsme se ještě rozhodli vyhlásit 2 přesahové kategorie, které zohlední všechny přihlášené projekty.

Digital Transformation Award

Přesahová kategorie, která hodnotí všechny přihlášené projekty z hlediska průběhu a míry digitální transformace u koncových zákazníků.

SMB Innovation Award

Přesahová kategorie, která hodnotí všechny přihlášené projekty z pohledu velikosti koncového zákazníka. Kvalifikují se jen společnosti do 100 uživatelů/zaměstnanců.

PŘIHLÁŠKA – REGISTRAČNÍ FORMULÁŘ

PODMÍNKY AKCE MICROSOFT PARTNER AWARDS 2021

POKYNY MICROSOFT PARTNER AWARDS 2021

BROŽURA VÍTĚZNÝCH ŘEŠENÍ LETOŠNÍHO 22. ROČNÍKU

V případě jakýchkoliv dotazů týkajících se Microsoft Awards 2021 se na nás můžete kdykoliv obrátit na partnerském Yammeru ve skupině věnované Microsoft Awards 2021 nebo na e-mailové adrese prosmb@microsoft.com. V případě zaslání dotazu na uvedenou e-mailovou adresu, prosím, uveďte do předmětu „Microsoft Awards 2021“.