Co jsou Microsoft Awards?

Microsoft Awards 2019 jsou určeny pro partnery registrované v Microsoft Partner Network, kteří vyvíjejí řešení a aplikace na platformě Microsoft s využitím nových technologií a s cílem podpořit digitální transformaci u svých zákazníků.

Vítězná řešení získají do budoucna významnou konkurenční výhodu, mediální podporu a budou doporučována a podporována společností Microsoft v České republice a na Slovensku. Pro tyto i další potenciální zákazníky oslovující účely budou vítězná řešení také publikována v online brožuře "Nejlepší řešení Microsoft Awards za rok 2019"

Podívejte se na video záznam z letošního 21. ročníku Microsoft Awards a zjistěte, jaká řešení byla letos oceněna a jak vypadala ceremonie v době, kdy jsme se nemohli sejít osobně.

Společný jmenovatel Microsoft Awards 2019 – Digitální transformace

Digitální transformace představuje zcela nový způsob vzájemného propojení lidí, dat a procesů. Strategie digitální transformace, která se zaměřuje na tyto čtyři pilíře, vám umožní vytvářet hodnotu pro zákazníky a zachovat si konkurenční výhody ve světě, ve kterém mají digitální technologie nejvyšší prioritu.

 

Digitální transformace je pro nás výzvou, nutí nás přemýšlet jiným způsobem a nabízí takřka neomezené příležitosti. 21. ročník a kategorie Microsoft Awards 2019 jsou zaměřeny na zákaznické vertikály, v rámci kterých budou přihlášená partnerská řešení posuzována čtyřmi základními pilíři digitální transformace, stejně jako v předchozích ročnících.

Pilíře digitální transformace

grafické znázornění procesu digitální transformace

grafické znázornění procesu digitální transformace

Kategorie Microsoft Awards 2019

Prodloužili jsme datum pro akceptaci registrací. Nyní můžete přihlašovat svá řešení do následujících 10 kategorií Microsoft Awards za rok 2019 až do 17.4.2020.

 

Kategorie hodnotí zajímavé a přínosné projekty s využitím cloudového prostředí se zaměřením na minimálně jednu z následujících oblastí: zákaznickou zkušenost, zvýšení produktivity zaměstnanců, provozní efektivitu, risk management a kybernetickou bezpečnost, inovaci produktu a služeb v segmentu Bankovnictví, pojišťovnictví a kapitálové trhy. Cloudová komponenta je podmínkou. 

V kategorii budou mít velkou výhodu vertikální řešení obsahující prvky umělé inteligence, technologie distribuované účetní knihy (distributed ledger technology) a IoT zaměřené na oblasti uvedené výše.

Kategorie hodnotí zajímavé a přínosné projekty s využitím cloudového prostředí se zaměřením na minimálně jednu z následujících oblastí: zlepšování zákaznické zkušenosti a zefektivnění nákupní cesty, personalizace, loajalitu zákazníků, inovaci produktu a služeb v maloobchodu a oblasti rychloobrátkového zboží. Cloudová komponenta je podmínkou. 

Kategorie hodnotí zajímavé a přínosné projekty s využitím cloudového prostředí se zaměřením na minimálně jednu z následujících oblastí: zefektivnění provozu, údržby a dodavatelského řetězce, inovace v oblasti produktu (produkt jako služba), zlepšení zákaznické zkušenosti a inovativní řešení pro pracovníky v terénu. Cloudová komponenta je podmínkou.

Kategorie hodnotí zajímavé a přínosné projekty s využitím cloudového prostředí se zaměřením na zvýšení digitální vyspělosti ve zdravotnictví minimálně v jedné z následujících oblastí: zkušenost pacientů a lékařů, zvýšení produktivity zaměstnanců zdravotnických zařízení, provozní efektivitu, inovaci produktů a služeb v oblasti zdravotnictví, využití umělé inteligence. V rámci hodnocení řešení se bude přihlížet na napojení na národní strategii elektronického zdravotnictví a její pilíře: zvýšení zainteresovanosti občana na péči o vlastní zdraví a prevenci, zvýšení efektivity zdravotnického systému, zvýšení kvality a dostupnosti zdravotních služeb, vytvoření a rozvoj informační infrastruktury a správa elektronického zdravotnictví. Cloudová komponenta je podmínkou.

Kategorie hodnotí zajímavé a přínosné projekty s využitím cloudového prostředí se zaměřením na minimálně jednu z následujících oblastí: podpora komunikace ve škole, provozní a zaměstnanecká efektivita, inovace v oblasti segmentu školství, vědeckovýzkumné činnosti, business intelligence, marketingu škol, apod. Řešení by se měla zaměřovat na to, jak zvýšit KPIs škol/univerzit, tzn. jak podpořit vědecko-výzkumnou činnost a zajistit lepší úroveň školy, jak být atraktivní pro budoucí studenty, jak zajistit snadnou komunikaci mezi studenty, rodiči, učiteli a vedením škol. Dále by se měla zaměřovat na to, jak zpracovat a využívat data (správa budovy, správa Alumni, publikace akademických článků apod.). V rámci kategorie budou hodnoceny i projekty z oblasti neziskových organizací a dobročinných aktivit. Cloudová komponenta je podmínkou. 

V této kategorii jsou hodnoceny projekty z oblasti veřejné správy, centrálního eGovernmentu, elektronické komunikace s občany a SmartCity, které jsou významným způsobem inovativní a inspirativní pro subjekty veřejné správy v České republice a na Slovensku. Hodnocené projekty by měly zvyšovat komfort komunikace s veřejnou správou a nabídku elektronických služeb občanům, digitalizovat interní procesy, nebo zvyšovat efektivitu práce a sdílení informací uvnitř úřadů. Cloudová komponenta je podmínkou, hodnocena budou i řešení v rámci hybridního cloudu. 

Kategorie je věnovaná praktické aplikaci prvků umělé inteligence, pokročilých scénářů zpracování dat a využití Machine Learning algoritmů v libovolném odvětví. Řešení nominovaná v této kategorii mají prostřednictvím implementace těchto pokročilých služeb přinést výrazné zlepšení či významnou inovaci do existujících procesů a služeb, případně mají za cíl vytvořit zcela nové inovativní služby a postupy. Cloudová komponenta je podmínkou. Cloudová komponenta je podmínkou. 

Kategorie hodnotí nasazení řešení v oblasti bezpečnosti a ochrany identity, zařízení a/nebo dat s využitím cloudových Microsoft technologií u zákazníků bez rozdílu odvětví. Velkou výhodou jsou řešení, která vhodnou formou využívají technologie obsažené v rámci balíčku Enterprise Mobility and Security, případně zkombinované s dalšími bezpečnostními technologiemi sady Microsoft Threat Protection tak, aby zákazníci využívali moderního řízení přístupu k IT službám, zvýšili bezpečnost svého prostředí, zajistili data proti ztrátě a zneužití a zároveň zjednodušili nebo automatizovali monitoring, správu a nasazení. Cloudová komponenta je podmínkou. 

Kategorie hodnotí zajímavé a přínosné projekty, ve kterých bylo využito moderního přístupu tvorby aplikací s využitím cloudových technologií (primárně platformních služeb), se zaměřením minimálně na jednu z následujících oblastí: Serverless, Kontejnerizace, Microslužby, Azure Kubernetes, Azure Functions, Azure SQL, Azure CosmosDB, Power Apps, Common Data Service, Power Automate a Power Virtual Agents. Cloudová komponenta je podmínkou. 

Kategorie hodnotí zajímavé a přínosné projekty, které pomáhají zákazníkům měnit kulturu, procesy a komunikaci v rámci organizace. Nominovaná řešení by měla využívat inspirativní a inovativní přístupy k podpoře uživatelů, ke změně interních procesů nebo pro realizaci adopce nových technologií. Do hodnocení budou zařazeny projekty využívající cloudové služby nebo rozšiřující využití cloudových služeb zákazníkem. Change management přístup (např. Prosci) je výhodou.

PŘIHLÁSIT ŘEŠENÍ

 

Přihlášené projekty bude posuzovat odborná komise z řad zaměstnanců společnosti Microsoft, která stanovila pro každou kategorii hodnotící kritéria. Při hodnocení přihlédne komise především k řešení požadavku zákazníka z pohledu digitální transformace.

PŘIHLÁŠKA – REGISTRAČNÍ FORMULÁŘ

PODMÍNKY AKCE MICROSOFT PARTNER AWARDS 2019

PRŮVODCE MICROSOFT PARTNER AWARDS 2019

BROŽURA VÍTĚZNÝCH ŘEŠENÍ 20. ROČNÍKU

V případě jakýchkoliv dotazů týkajících se Microsoft Awards 2019 se na nás můžete kdykoliv obrátit na partnerském Yammeru ve skupině věnované Microsoft Awards 2019 nebo na emailové adrese prosmb@microsoft.com. V případě zaslání dotazu na uvedenou emailovou adresu, prosím, uveďte do předmětu „Microsoft Awards 2019“.