Digitální dárková karta pro Xbox 1 500,00 Kč
1 500,00 Kč
Tlačítko 1 500,00 Kč je vybrané.
1 500,00 Kč
*Funguje v online Microsoft Storu, Windows 10, konzoli Xbox One a Xbox 360 (vyžaduje se služba Xbox Live). Nefunguje v kamenných obchodech Microsoftu. Po uplatnění bude na váš účet Microsoft Česká republika připsána celá hodnota kódu, kterou můžete použít k oprávněným nákupům (s určitými výjimkami) přímo ve vybraných digitálních obchodech Microsoftu. Oprávněné nákupy a ceny se mohou lišit podle oblasti a zařízení a mohou se v průběhu času měnit. Mohou platit geografická omezení, omezení na základě země a zůstatku, daně a poplatky za připojení k internetu. Pro přístup k určitému obsahu je požadováno placené předplatné. Platí věková omezení. S výjimkou případů vyžadovaných zákonem nelze kredit proplatit nebo vyměnit za hotovost ani refundovat. Úplné podmínky a ujednání (které se mohou bez předchozího upozornění změnit) si můžete přečíst zde: microsoft.com/cardterms. Nabídka neplatí v oblastech, kde je to zakázáno nebo omezeno zákonem. Karty a kódy vydává Microsoft Corp., společnost registrovaná ve státě Washington, a/nebo její pobočky a vztahuje se na ně ©/™/®.
Dostupnost aplikací a obsahu se liší podle trhu a může se v průběhu času měnit.