Trace Id is missing
Gå til hovedindholdet
Center for sikkerhed og rettigheder

Her er dine data placeret

Som kunde med Microsofts erhvervstjenester ved du, hvor dine data opbevares.

Microsoft 365-dataopbevaring

Dataopbevaring refererer til den geografiske placering, hvor data lagres som inaktive data. Mange kunder, især i den offentlige sektor og regulerede brancher, har særskilte krav til beskyttelse af personlige eller følsomme oplysninger.  I visse lande forventes det desuden, at kunderne overholder love og forordninger, der eksplicit styrer placeringen af datalagring.

I mange områder tilbyder Microsoft 365 et bredt udvalg af valgmuligheder til lagring af inaktive data, herunder i lokale datacenterområder (via produktvilkår og tilføjelsesprogrammet Avanceret dataopbevaring) eller udvidet til flere geografiske områder (Multi-Geo-funktioner).

En mand, der går i et Microsoft-datacenter
Foto af en it-person, der står ved et lille bord i et datacenter og arbejder på en bærbar computer.

Streng sikkerhed i alle vores datacentre

Microsoft vedligeholder et konstant voksende netværk af datacentre rundt om kloden og bekræfter, at hvert eneste datacenter overholder strenge sikkerhedskrav.

 • Kundedata kan replikeres inden for et udvalgt geografisk område med henblik på at styrke dataholdbarhed i tilfælde af en større datacenterkatastrofe. I nogle tilfælde bliver de ikke replikeret uden for det.

  Microsoft overholder også internationale databeskyttelseslove angående overførsel af kundedata på tværs af landegrænser. For eksempel:

  • For at sørge for en vedvarende strøm af informationer, hvilket er nødvendigt for internationale virksomheder (herunder overførsel på tværs af landegrænser af personlige oplysninger), tilbyder mange af Microsofts cloudtjenester til erhverv kunderne EU-standardkontraktbestemmelser, der giver yderligere kontraktlige garantier vedrørende overførsel af personlige oplysninger for omfattede cloudtjenester. Vores implementering af EU-modelklausulerne er blevet valideret af EU's databeskyttelsesmyndigheder som værende i overensstemmelse med de strenge standarder for beskyttelse af personlige oplysninger, der regulerer internationale dataoverførsler af virksomheder, der opererer i dets lande.
  • I tillæg til vores forpligtigelser i henhold til standardkontraktbestemmelserne og andre modelkontrakter er Microsoft certificeret til EU-USA Strukturen omkring EU's og USA's værn om privatlivets fred som beskrevet af USA. Handelsministeriet, Microsoft er imidlertid ikke længere afhængig af EU-USA. Strukturen omkring EU's og USA's værn om privatlivets fred som retsgrundlag for overførsel af personlige oplysninger ud af EU i lyset af dommen afsagt af EU-Domstolen i sag C-311/18.
  • Microsoft overfører ikke data, som du stiller til rådighed for Microsoft gennem brug af cloudtjenester til erhverv, og som er dækket af Microsofts produktvilkår, til nogen tredjepart (ikke engang i forbindelse med lagring).

  Bemærk, at uanset hvor kundedata lagres, så hverken styrer eller begrænser Microsoft de placeringer, hvor kunderne eller deres slutbrugere måtte tilgå deres data fra.

Yderligere ressourcer om dataplacering

Beskyttelse af mails mod ransagningskendelser

Overvejelser vedrørende beskyttelse af personlige oplysninger i cloudmiljøet

Sikkerhed, beskyttelse af personlige oplysninger og overholdelse af angivne standarder i Microsoft Azure

Overholdelse af lovkrav i Microsoft 365 og Dynamics 365

Dataadgang i Dynamics 365 og Microsoft 365

Følg Microsoft