Hvor dine data opbevares

Som kunde hos Microsofts erhvervstjenester ved du, hvor dine data opbevares.

Striks sikkerhed i alle vores datacentre

Microsoft vedligeholder et konstant voksende netværk af datacentre rundt om kloden og kontrollerer, at hvert eneste datacenter overholder strikse sikkerhedskrav.

Photograph of an IT person standing at a small table in a data center working on a laptop.

|

Kundedata kan blive kopieret inden for et udvalgt geografisk område med henblik på at styrke datarobustheden i tilfælde af en større datacenterkatastrofe. I nogle tilfælde bliver de ikke kopieret uden for det.

 

Microsoft overholder også internationale love angående overførsel af kundedata på tværs af landegrænser. Eksempelvis:

  • For at sørge for en vedvarende strøm af informationer, hvilket er nødvendigt for internationale virksomheder (herunder grænseoverskridende overførsel af persondata), tilbyder mange af Microsofts erhvervsskytjenester kunderne EU-standardkontraktbestemmelser, der giver yderligere kontraktlige garantier vedrørende overførsel af persondata for omfattede skytjenester. Vores implementering af EU-modelbestemmelser er bekræftet af EU's databeskyttelsesmyndigheder som værende i overenstemmelse med de strenge standarder for beskyttelse af personlige oplysninger, som firmaer i EU's medlemsstater er underlagt i forbindelse med internationale dataoverførsler.
  • I tillæg til vores forpligtigelser under standardkontraktbestemmelserne og andre modelkontrakter er Microsoft certificeret til EU-USA Strukturen omkring EU's og USA's værn om privatlivets fred som beskrevet af USA. Handelsministeriet, Microsoft er imidlertid ikke længere afhængig af EU-USA. Strukturen omkring EU's og USA's værn om privatlivets fred som retsgrundlag for overførsel af personoplysninger ud af EU i lyset af dom afsagt af EU-Domstolen i sag C-311/18.
  • Data, som du stiller til rådighed for Microsoft gennem brug af erhvervsskytjenester,og som er dækket af Microsofts produktvilkår, overfører Microsoft ikke til nogen tredjepart (ikke engang i forbindelse med lagring).

Bemærk, at uanset hvor kundedata lagres, så hverken styrer eller begrænser Microsoft de placeringer, hvor kunderne eller deres slutbrugere måtte tilgå deres data fra.

Yderligere ressourcer om dataplacering

Beskyttelse af mails mod ransagningskendelser

Overvejelser omkring beskyttelse af personlige oplysninger i skyen

Sikkerhed, beskyttelse af personlige oplysninger og overholdelse i Microsoft Azure

Overholdelse af lovkrav i Microsoft 365 og Dynamics 365

Dataadgang i Dynamics 365 og Microsoft 365