Trace Id is missing
Gå til hovedindholdet
Center for sikkerhed og rettigheder

Databeskyttelse og beskyttelse af personlige oplysninger

Vi forstår, at når du bruger vores cloudtjenester, betror du os med et af dine mest værdifulde aktiver – dine data.

En kvinde står ved et skrivebord i et konferencelokale og rører ved en stor Surface-skærm.
Hos Microsoft værdsætter, beskytter og forsvarer vi databeskyttelse. Vi tror på gennemsigtighed, så personer og organisationer kan administrere deres egne oplysninger og har reelle valg i forhold til brugen af dem. Vi styrker og forsvarer hver enkelt persons valg i forhold til databeskyttelse af personlige oplysninger, når de bruger vores produkter og tjenester.

Du har kontrol over dine data

Vores tidsafprøvede tilgang til databeskyttelse af personlige oplysninger er funderet i vores forpligtelse til at give dig kontrol over de data, du gemmer i skyen. Med andre ord: Du har kontrol over dine data. Microsoft garanterer dette med de kontraktmæssige forpligtelser, vi indgår i overfor dig.

Dine data tilhører dig

Dine data er dine, og du kan til enhver tid tilgå, ændre eller slette dem. Microsoft vil ikke bruge dine data uden din accept, og når vi har din accept, bruger vi kun dine data til at forsyne dig med de tjenester, du har valgt.

Forbliv beskyttet af love om beskyttelse af personlige oplysninger

Din kontrol over dine data er i overensstemmelse med Microsofts overholdelse af gældende love om beskyttelse af personlige oplysninger, f.eks. GDPR og standarder for beskyttelse af personlige oplysninger. Disse omfatter verdens første internationale praksis for beskyttelse af personlige oplysninger i cloud, ISO/IEC 27018.

Uafhængige overvågningsrapporter

Du har adgang til uafhængige overvågningsrapporter om vores overholdelse af standarder for beskyttelse af personlige oplysninger. Disse overvågningsrapporter hjælper dig også med at opfylde  dine egne forpligtelser til beskyttelse af personlige oplysninger.

Databehandling kun med samtykke

Vi behandler kun dine data med udgangspunkt i dit accept og i overenstemmelse med de strenge politikker og procedurer, vi har indgået kontrakt om. Vi deler ikke dine data med tjenester, der understøttes af annoncøren, eller uddele dem til nogen formål, f.eks. marketingundersøgelser eller reklamer.

Databegrænsninger for underleverandører

Underleverandører eller underbehandlere, der er hyret af Microsoft til at udføre arbejde, der kræver adgang til dine data, kan kun udføre de funktioner, de blev hyret til at levere. De er bundet af de samme kontraktlige forpligtelser til beskyttelse af personlige oplysninger, som Microsoft forpligter sig til dig. Listen over underbehandlere for Microsoft Online Services angiver godkendte underbehandlere, der på forhånd er blevet kontrolleret for, om de overholder en striks samling krav til sikkerhed og beskyttelse af personlige oplysninger.

Find ud af, hvor dine data befinder sig, og hvordan de bruges

Når du bruger Microsofts kommercielle skytjenester, hjælper vi dig med at vælge den tjeneste og dataplacering, der er bedst for din virksomhed.

Vælg et datacenter

Brug de tilgængelige værktøjer og muligheder med Microsofts onlinetjenester såsom Microsoft Azure, Microsoft Dynamics 365 og Power Platform og Microsoft 365 til at vurdere, hvor du vil gemme dine data.

Vælg, hvor dine data skal opbevares

Microsoft tilbyder dataopbevaring i hele verden, hvilket hjælper med at sikre, at krav til robusthed og overholdelse af angivne standarder kan opfyldes inden for geografiske grænser. Vi støtter disse funktionaliteter med kontraktmæssige forpligtelser og gennemsigtighed med hensyn til, hvordan vi gemmer og behandler dine data.

Vi beskytter dine inaktive data og dine data under overførsel

Med avanceret kryptering hjælper Microsoft med at beskytte dine inaktive data og data under overførsel. Vores krypteringsprotokoller rejser barrierer mod uautoriseret adgang til dataene, herunder to eller flere uafhængige krypteringslag for at beskytte mod kompromittering af et hvilket som helst enkeltstående lag.

Inaktive data

Microsoft Cloud giver mulighed for en lang række krypteringsfunktioner op til AES-256, hvilket giver dig fleksibilitet til at vælge den løsning, der er bedst for din virksomhed.

Data under overførsel

Microsoft bruger og muliggør brugen af branchestandardiserede, krypterede transportprotokoller, såsom TLS (Transport Layer Security) og IPsec (IP-sikkerhed).

Krypteringsnøgler

Alle Microsoft-administrerede krypteringsnøgler sikres grundigt og muliggør brugen af teknologier som f.eks. Azure Key Vault for at hjælpe dig med at administrere adgangen til adgangskoder, krypteringsnøgler og andre hemmeligheder.

Vi forsvarer dine data

Microsoft beskytter dine data gennem klart definerede og velafvejede svarpolitikker og -processer, stærke kontraktlige forpligtelser og om nødvendigt retten. Vi mener, at alle anmodninger fra offentlige myndigheder om dine data skal rettes til dig. Vi giver ikke nogen myndigheder direkte eller universel adgang til kundedata.

Sådan reagerer vi på dataanmodninger

Vi viser ikke data til en myndighed eller et retshåndhævende myndigheder, medmindre du beder os om det, eller vi er lovmæssigt forpligtet til det. Microsoft undersøger alle myndighedskrav for at sikre, at de er juridisk gyldige og passende.

Sådan håndterer vi anmodninger fra retshåndhævende myndigheder

Hvis Microsoft modtager en anmodning om dine data, vil vi straks give dig besked og give dig en kopi af anmodningen, medmindre vi er lovmæssigt forhindret i at gøre det. Endvidere vil vi bede den anmodende part om at anmode om dataene direkte fra dig.

Vores kontraktlige forpligtelser

Vores kontraktmæssige forpligtelser over for vores kunder i virksomheder og i den offentlige sektor omfatter at forsvare dine data, hvilket bygger på vores eksisterende beskyttelser. Vi vil udfordre enhver myndighedsanmodning for kommercielle kunder og kunder i den offentlige sektor, hvor vi lovmæssigt kan gøre det. Vi har tidligere med succes udfordret myndighedskrav i retssalene, når disse krav ikke stemmer overens med loven, og vi er åbne om antallet af modtagne ordrer vedrørende USA's nationale sikkerhed.

Overholdelse af GDPR

Vi står inde for styrken af vores GDPR-overholdelse og andre sikkerhedstiltag for databeskyttelse. For at give yderligere forsikring mod ansvar for vores kommercielle kunder og vores kunder i den offentlige sektor, giver vi finansiel kompensation, hvis vi videregiver deres data som svar på en myndighedsanmodning, der strider mod EU's GDPR-lovgivning.

Vores løfte til dig

Vi er åbne omkring de specifikke politikker, driftspraksisser og teknologier, der hjælper med at beskytte dine personlige oplysninger i enhver Microsofts skytjenester til virksomheder.

Og det er ikke bare noget vi siger, vi garanterer dem i vores standardkontrakter for erhvervskunder og kunder i den offentlige sektor.

Følg Microsoft