Dataadministration hos Microsoft

Photograph of person seated at a table in the lobby of a modern building working on a laptop

Beskyttelse og administration af dine kunders data


Du ejer dine data

Microsoft bruger kun dine kundedata til at levere de aftalte tjenester og til formål, der er forbundet med levering af disse tjenester. Vi deler ikke dine data med vores annoncørstøttede tjenester, og vi udtrækker dem heller ikke til markedsførings- eller reklameformål. Hvis du forlader tjenesten, tager vi de fornødne skridt til at sikre fortsat ejerskab af dine data.1

Photograph of person seated at small café table looking at laptop
Photograph of two people seated at a round table talking, one is writing with a stylus on a Surface in tablet mode, the other is typing on a Surface in laptop mode

Vi bruger eller deler ikke kundedata til reklameformål

Vi deler ikke data med annoncørstøttede tjenester eller udtrækker dem til markedsføringsformål. Vores politik bakkes op af aftaler og anvendelse af den internationale kodeks for praksis vedrørende beskyttelse af personlige oplysninger i skyen, ISO-IEC 27018.

Sådan bruger vi data til at forbedre tjenester

Fejlfinding

Fejlfinding til forhindring, registrering og reparation af problemer, der påvirker tjenesters drift.

Funktionsforbedring

Løbende forbedring af funktioner, herunder øget pålidelighed og beskyttelse af tjenester og data.

Tilpasset kundeoplevelse

Data bruges til at give tilpassede forbedringer og bedre kundeoplevelser.

Det sker der med dine data, når du forlader tjenesten

Microsoft er underlagt strikse standarder og fjerner kundedata i skyen fra systemer, som vi har kontrol over, ved at overskrive opbevaringsressourcer før genbrug og rense eller destruere udfaset hardware.

|

I vores Vilkår for onlinetjenester forpligter Microsoft sig kontraktmæssigt til specifikke processer, når en kunde forlader en skytjeneste, eller abonnementet udløber. Dette omfatter sletning af kundedata fra systemer, som vi har kontrol over.

  • Hvis du bringer et abonnement til skyen til ophør, eller hvis det udløber (med undtagelse af gratis prøveperioder), vil Microsoft lagre dine kundedata i en konto med begrænset funktion i 90 dage (“opbevaringsperioden”) for at give dig tid til at udtrække dataene eller forny dit abonnement. I denne periode sender Microsoft adskillige meddelelser, så du vil få rigelig besked på forhånd om den kommende sletning af data.
  • Efter denne opbevaringsperiode på 90 dage vil Microsoft deaktivere kontoen og slette kundedataene, herunder eventuelle cachelagrede kopier eller sikkerhedskopier. For tjenester inden for anvendelsesområdet vil sletningen foregå i løbet af 90 dage efter afslutningen af opbevaringsperioden. (Tjenester inden for anvendelsesområdet er defineret i afsnittet Databehandlingsvilkår i vores Vilkår for onlinetjenester.)

Når kundedata er placeret i miljøerne med flere lejere, som er Microsofts skytjenester til virksomheder, tager vi omhyggelige forholdsregler for logisk at adskille kundedata. Dette hjælper med at forhindre én kundes data i at blive lækket til en anden kundes, hvilket også hjælper med at blokere én kunde fra at få adgang til en anden kundes slettede data.

Hvis et diskdrev, som bruges til lagring, udsættes for en hardwarefejl, ryddes eller destrueres det på sikker vis, før Microsoft returnerer det til producenten for at blive udskiftet eller repareret. Dataene på drevet overskrives fuldstændigt for at sikre, at de ikke kan genoprettes på nogen som helst måde.

Når sådanne enheder udfases, bliver de renset eller destrueret i henhold til NIST 800-88 Retningslinjer for medierensning.

Datapolitik for Microsoft-tjenester

Azure-databeskyttelse

“Datasletning” omtales på side 21 i dokumentet Databeskyttelse i Azure.

Oversigt over Intune-databeskyttelse

 “Databortskaffelse” omtales på side 9 i dokumentet Oversigt over beskyttelse af private oplysninger og data i Intune.

Datatilgang i Dynamics 365

Få mere at vide om datatilgang i Dynamics 365.

Datatilgang i Office 365

Få mere at vide om datatilgang i Office 365.

Ressourcer til dataadministration

Sådan kategoriserer Microsoft data

Hvor opbevares dine data?

Hvem kan få adgang til dine data?

Liste over underleverandører, som håndterer data

Besvarelse af offentlige myndigheders anmodninger

Flere ressourcer

Microsofts erklæring om beskyttelse af personlige oplysninger

Få mere at vide om de personlige data, Microsoft behandler, hvordan vi behandler dem og med hvilke formål.

Microsofts licensvilkår

Licensvilkår, betingelser og supplerende oplysninger for Microsoft Volume Licensing-programmer.

Beskyttelse af personlige oplysninger

Microsoft vinder beskyttelse af personlige oplysninger for vores kunder.

1 Oplysningerne på denne side gælder ikke for Bing-søgetjenester eller Windows, med undtagelse af Windows Defender Advanced Threat Protection-tjenesten.