Trace Id is missing
Gå til hovedindholdet
Center for sikkerhed og rettigheder

Sådan kategoriserer Microsoft data til onlinetjenester

Data, som bruges til at levere online- og professionelle tjenester

Person, der bruger en pen med en tabletenhed.

Kundedata

Kundedata er alle data, herunder tekst-, lyd-, video- eller billedfiler og software, som du udleverer til Microsoft, eller som udleveres på dine vegne gennem din brug af Microsofts erhvervsrettede onlinetjenester, eksklusive Microsoft Professional Services. Det omfatter kundeindhold, som er de data, du uploader til lagring eller behandling, og apps, du uploader til distribution gennem en professionel cloudtjeneste fra Microsoft.

Kundeindhold omfatter f.eks. mails og vedhæftede filer i Exchange Online, Power BI-rapporter, SharePoint Online-webstedsindhold eller chatsamtaler.

Person, der arbejder med flere bærbare computere.

Personlige oplysninger

"Private oplysninger" betyder enhver oplysning, der vedrører en identificeret eller identificerbar fysisk person. En identificerbar fysisk person er en person, der kan identificeres, direkte eller inddirekte, f.eks. et navn, et id-nummer, placeringskoordinater, en onlineidentifikator eller en eller flere faktorer, som er specifikt relateret til den fysiske persons fysiske, fysiologiske, genetiske, mentale, økonomiske, kulturelle eller sociale identitet.

Microsoft bruger den samme GDPR-definition for personlige oplysninger. Den inkluderer data i forbindelse med pseudonym. Udover at være en delmængde af administratordata og betalingsdata er personlige oplysninger en delmængde af hver af de ovenstående datakategorier.

Person, der bærer et headset og sidder foran en stor computerskærm, smiler og ser til den ene side.

Data i Professional Services

Data i Professional Services betyder alle data, herunder alle tekst-, lyd-, video-, billedfiler eller software, der udleveres til Microsoft af eller på vegne af kunden (eller som kunden autoriserer Microsoft til at indhente fra et produkt) eller som på anden vis er indhentet eller behandlet af eller på vegne af Microsoft gennem en aftale med Microsoft som led i at få leveret Professional Services.

Andre definitioner på data hos Microsoft

Administratordata

Administratordata er de oplysninger om administratorer, der oplyses i forbindelse med tilmelding, køb eller administration af Microsoft-tjenester, f.eks. navne, telefonnumre og mailadresser. Det omfatter akkumulerede oplysninger om brug og data, som er knyttet til din konto, f.eks. de kontrolelementer, du vælger. Vi bruger administratordata til at levere tjenester, gennemføre transaktioner, servicere kontoen og registrere og forhindre svindel.

Betalingsdata

Betalingsdata er de oplysninger, du giver, når du køber noget online med Microsoft. De kan omfatte kreditkortnummer og sikkerhedskode, navn, faktureringsadresse samt andre finansielle oplysninger. Vi bruger betalingsdata til at gennemføre transaktioner og registrere og forhindre svindel.

Følg Microsoft