Trace Id is missing
Μετάβαση στο κύριο περιεχόμενο
Microsoft 365
Δύο άτομα συνεργάζονται σε έναν φορητό υπολογιστή.

Ζωντανέψτε τις καλύτερες ιδέες σας

Δημιουργήστε επαγγελματικά διαγράμματα UML και μεταμορφώστε τον τρόπο με τον οποίο απεικονίζετε δεδομένα με το Microsoft Visio.

Τι είναι η ενοποιημένη γλώσσα μοντελοποίησης ή Unified Modeling Language (UML);

Το Unified Modeling Language (UML) είναι ένας τυποποιημένος τρόπος απεικόνισης σύνθετων συστημάτων, όπως αρχιτεκτονικής λογισμικού ή βάσεων δεδομένων, και εύκολης κατανόησης των σχέσεων, των χαρακτηριστικών και των συμπεριφορών των στοιχείων.

 • Ανάπτυξη λογισμικού

  Για να βελτιστοποιήσουν τη διαδικασία ανάπτυξης, οι προγραμματιστές λογισμικού χρησιμοποιούν διαγράμματα UML για την οπτική αναπαράσταση της αρχιτεκτονικής, της σχεδίασης και της υλοποίησης σύνθετων συστημάτων λογισμικού, πριν ξεκινήσουν την κωδικοποίηση. Αυτό βοηθά στην εξάλειψη της περιττής επανάληψης εργασίας και εξασφαλίζει ότι τα τεχνικά και μη τεχνικά μέλη της ομάδας ακολουθούν την ίδια φιλοσοφία από την πρώτη ημέρα.

 • Μοντελοποίηση βάσης δεδομένων

  Το UML έχει γίνει ένας δημοφιλής τρόπος μοντελοποίησης βάσεων δεδομένων. Αυτά τα διαγράμματα δεν είναι μόνο ένα χρήσιμο οπτικό εργαλείο για ανταλλαγή ιδεών και συνεργασία, αλλά μπορούν επίσης να σας βοηθήσουν να απεικονίσετε ιεραρχίες, δομές δικτύου και άλλα χαρακτηριστικά. Με τα διαγράμματα UML, η δημιουργία διαγραμμάτων ελεύθερης μορφής γίνεται απλή και οι απεικονίσεις μπορούν εύκολα να εξελίσσονται, καθώς αλλάζουν τα σχέδια.

 • Επιχειρηματικές διαδικασίες

  Η δυνατότητα του UML για την απεικόνιση αφηρημένων εννοιών, όπως ο τρόπος αλλαγής ενός αντικειμένου με την πάροδο του χρόνου, το καθιστά χρήσιμο σε πολλά επιχειρηματικά περιβάλλοντα. Οι συσχετίσεις, οι εξαρτήσεις, οι επικοινωνίες, οι ακολουθίες και η διάρκεια ζωής μπορούν να απεικονιστούν σε ένα διάγραμμα και να προσαρμοστούν εύκολα, καθώς αλλάζουν τα σχέδια.

 • Διαχείριση έργων

  Οι διαχειριστές έργων χρησιμοποιούν διαγράμματα UML, για να κατανοήσουν και να γνωστοποιήσουν τις επιχειρηματικές απαιτήσεις στην αρχή ενός νέου έργου και να σχεδιάσουν πιθανά σενάρια. Αυτό επιτρέπει στον διαχειριστή έργου να διαχειρίζεται προσεκτικά την εμβέλεια, να κερδίζει έγκαιρη υποστήριξη και να μειώνει τον κίνδυνο μελλοντικών εκπλήξεων.

Απεικονίστε τα δεδομένα και τις ιδέες σας

Δημιουργήστε επαγγελματικά διαγράμματα UML και ξεκινήστε την επίλυση προβλημάτων, με την πιο ισχυρή οικογένεια διαγραμμάτων.

Μια οθόνη υπολογιστή που εμφανίζει διαγράμματα στο Visio.

Γιατί να χρησιμοποιήσετε διαγράμματα UML;

Ένα άτομο που κάθεται σε ένα τραπέζι χρησιμοποιώντας έναν φορητό υπολογιστή, για να δημιουργήσει ένα περίπλοκο διάγραμμα στο Visio.

Διαμορφώστε εύκολα σύνθετα συστήματα και διεργασίες

Το UML κάνει πιο κατανοητά τεράστια, σύνθετα συστήματα, αναλύοντας τα σε μικρού μεγέθους και απεικονίζοντας τον τρόπο σύνδεσής τους. Με όλες τις απαραίτητες πληροφορίες να εμφανίζονται σε ένα σημείο, οι ομάδες μπορούν να επιλύσουν προβλήματα πιο αποτελεσματικά και να εντοπίσουν κενά που μπορεί να μην ήταν ορατά στο παρελθόν.

Ένα άτομο που κάθεται σε έναν καναπέ χρησιμοποιώντας έναν φορητό υπολογιστή, για να δημιουργήσει ένα περίπλοκο διάγραμμα στο Visio.

Προσαρμόστε τα διαγράμματα, καθώς εξελίσσονται τα πράγματα

Τα διαγράμματα UML είναι μια πολύ ευέλικτη μορφή τεκμηρίωσης. Καθώς αλλάζουν τα σχέδια ή οι απαιτήσεις, το UML μπορεί εύκολα να ενσωματώνει νέες πληροφορίες, διευκολύνοντας την επανάληψη, χωρίς να υπάρχει φόβος ότι θα διαταραχτεί η υπάρχουσα δομή.

Δύο άτομα που κοιτάζουν μια οθόνη επιφάνειας εργασίας που εμφανίζει ένα διάγραμμα στο Visio.

Δείτε τις ιδέες σας μπροστά στα μάτια σας

Το UML κάνει τις αφηρημένες έννοιες πιο συγκεκριμένες και προσφέρει στις ομάδες τη δυνατότητα να δημιουργούν απεικονίσεις των προβλημάτων, να ανταλλάσσουν ιδέες και να αντιστοιχίζουν λύσεις. Δημιουργήστε ένα διάγραμμα δραστηριότητας UML, για να απεικονίσετε τη διαδικασία τεχνικής υποστήριξης ή ένα διάγραμμα επικοινωνίας UML για την παρακολούθηση σφαλμάτων. Με το UML, οι επιλογές είναι ατελείωτες.

Ένα άτομο που στέκεται μπροστά σε μια αίθουσα διασκέψεων, παρουσιάζοντας ένα διάγραμμα στο Visio που εμφανίζεται σε ένα Surface Hub

Δημιουργήστε τέλεια διαγράμματα, με ευκολία

Ενώ το UML δημιουργήθηκε αρχικά για να βοηθήσει τους προγραμματιστές λογισμικού να απεικονίζουν σύνθετα συστήματα, διαθέτει επίσης πολλές καθημερινές χρήσεις. Με την πρόσβαση σε διάφορα σχήματα και λειτουργίες του UML, μπορείτε να μοντελοποιείτε τις επιχειρηματικές διαδικασίες και ροές εργασιών μέσα σε λίγα λεπτά και, στη συνέχεια, να μοιράζεστε την εργασία σας για ανοιχτή συνεργασία — είναι τόσο απλό.

Επιστροφή στις Καρτέλες

Τύποι διαγραμμάτων UML

Υπάρχουν δύο κύριοι τύποι διαγραμμάτων UML: τα δομικά διαγράμματα και τα διαγράμματα συμπεριφοράς. Τα δομικά διαγράμματα εμφανίζουν τη στατική δομή ενός συστήματος, συμπεριλαμβανομένων των χαρακτηριστικών και των επιπέδων υλοποίησής του. Τα διαγράμματα συμπεριφοράς εμφανίζουν τη δυναμική συμπεριφορά ενός συστήματος — για παράδειγμα, τον τρόπο με τον οποίο μπορεί να αλλάξει με την πάροδο του χρόνου.

Αυτές οι δύο κατηγορίες UML προσφέρουν σε αναλυτές, σχεδιαστές,προγραμματιστές και άλλους δημιουργούς διαγραμμάτων 14 επιλογές για το πώς μπορούν να απεικονίσουν οπτικά το σύστημά τους. Από εκεί και πέρα, οι παραλλαγές είναι απεριόριστες.

Διαγράμματα συμπεριφοράς

Διαγράμματα δραστηριότητας UML

Τα διαγράμματα δραστηριότητας UML απεικονίζουν διαδικασίες βήμα προς βήμα, με σαφή αρχή και τέλος. Τα διαγράμματα δραστηριότητας βρίσκουν εφαρμογή σε πολλά επιχειρηματικά περιβάλλοντα και μπορεί να είναι ένα εξαιρετικό εργαλείο που βοηθά τις ομάδες να επιτύχουν έναν συγκεκριμένο στόχο.

Διαγράμματα επικοινωνίας

Τα διαγράμματα επικοινωνίας UML επιδεικνύουν ποια στοιχεία αλληλεπιδρούν με άλλα στοιχεία, απεικονίζοντάς τα ως ακολουθίες μηνυμάτων. Αυτά τα μοντέλα είναι ιδιαίτερα χρήσιμα για συστήματα διαγραμμάτων με πολλές σύνθετες επαναλήψεις και διακλαδώσεις.

Διαγράμματα ακολουθίας

Τα διαγράμματα ακολουθίας UML δείχνουν τον τρόπο αλληλεπίδρασης διάφορων παραγόντων και αντικειμένων, και τα συμβάντα που δημιουργούν, οργανωμένα σε μια χρονική ακολουθία. Δημοφιλή και εκτός της κοινότητας σχεδίασης, αυτά τα διαγράμματα είναι καλά για την επίδειξη όλων των τύπων επιχειρηματικών διαδικασιών και μπορούν ακόμη και να καταγράψουν την πολυδιεργασία.

Διαγράμματα κατάστασης μηχανής

Τα διαγράμματα UML κατάστασης μηχανής περιγράφουν τον τρόπο με τον οποίο ένα αντικείμενο αλλάζει, λόγω της ανταπόκρισης σε εσωτερικά και εξωτερικά ερεθίσματα, κατά τη διάρκεια του κύκλου ζωής του. Αυτά τα διαγράμματα είναι ιδανικά για την απεικόνιση σύνθετων, λεπτομερών διαδικασιών.

Διαγράμματα περίπτωσης χρήσης

Τα διαγράμματα περιπτώσεων χρήσης UML περιγράφουν τι κάνει ένα σύστημα και όχι με ποιον τρόπο το κάνει. Στα αρχικά στάδια ενός έργου ανάπτυξης, τα διαγράμματα περιπτώσεων χρήσης μπορούν να δείξουν πώς ένας παράγοντας μπορεί να χρησιμοποιήσει το σύστημα για να επιτύχει πραγματικούς στόχους, ακόμη και να εξηγήσει τις λεπτομέρειες και της σχεδίαση ενός περιβάλλοντος εργασίας χρήστη.

Διαγράμματα επισκόπησης αλληλεπίδρασης

Τα διαγράμματα επισκόπησης αλληλεπίδρασης UML είναι διαγράμματα δραστηριότητας που αποτελούνται από πολλά μικρότερα μοντέλα (συνήθως, διαγράμματα χρόνου, διαγράμματα ακολουθίας και διαγράμματα επικοινωνίας). Αν και σύνθετα, αυτά τα διαγράμματα επισκόπησης είναι ιδανικά για την απεικόνιση του τρόπου αλληλεπίδρασης πολλών πτυχών ενός συστήματος, ταυτόχρονα.

Διαγράμματα χρονισμού

Τα διαγράμματα χρονισμού UML χρησιμοποιούνται για την αναπαράσταση του τρόπου με τον οποίο σχετίζονται τα αντικείμενα, όταν η κύρια εστίαση είναι ο χρόνος. Τα διαγράμματα χρονισμού απεικονίζουν αντικείμενα και παράγοντες κατά μήκος ενός γραμμικού άξονα χρόνου, και καταγράφουν τη διάρκεια των συμβάντων, καθώς και τις αλλαγές που προκύπτουν, λόγω συγκεκριμένων χρονικών περιορισμών.

Δομικά διαγράμματα

Διάγραμμα κλάσεων UML

Τα διαγράμματα κλάσεων UML μοντελοποιούν τη δομή των εφαρμογών καθορίζοντας τις ιεραρχίες, τα χαρακτηριστικά και τις σχέσεις του συστήματος. Αυτά τα διαγράμματα απεικονίζουν τόσο τη λογική όσο και τη φυσική σχεδίαση ενός συστήματος, και είναι πολύ συνηθισμένα στην ανάπτυξη λογισμικού.

Διαγράμματα στοιχείων

Τα διαγράμματα στοιχείων UML ομαδοποιούν στοιχεία σε λογικά συμπλέγματα και απεικονίζουν τις σχέσεις μεταξύ τους. Αυτά τα διαγράμματα είναι ιδανικά για να αναλύσετε σύνθετα συστήματα στα μικρότερα στοιχεία τους, διευκολύνοντας την κατανόησή τους.

Διαγράμματα σύνθετης δομής

Τα διαγράμματα σύνθετης δομής UML είναι ένα από τα πιο σπάνια χρησιμοποιούμενα στυλ διαγράμματος, αλλά έχουν τον σκοπό τους. Εκεί που πολλά διαγράμματα UML απεικονίζουν συστήματα με μεγάλη λεπτομέρεια, τα διαγράμματα σύνθετης δομής απεικονίζουν τα συστήματα όσο το δυνατόν πιο απλά. Η εστίαση είναι στα στοιχεία ανώτατου επιπέδου και στον τρόπο επικοινωνίας μεταξύ τους, αντί για τις λεπτομέρειες.

Διαγράμματα σημειογραφίας βάσης δεδομένων

Τα διαγράμματα σημειογραφίας βάσης δεδομένων UML χρησιμοποιούνται για τη μοντελοποίηση της δομής μιας βάσης δεδομένων. Αυτά τα διαγράμματα μπορεί να είναι ιεραρχικά, σχεσιακά και με μορφή δικτύου, ή ακόμη και δενδροειδή, και αποτελούν ένα εξαιρετικό οπτικό εργαλείο για ανταλλαγή ιδεών και συνεργασία ελεύθερης μορφής.

Διαγράμματα ανάπτυξης

Τα διαγράμματα ανάπτυξης UML γνωστοποιούν τον τρόπο με τον οποίο θα ρυθμιστούν και θα αναπτυχθούν τα στοιχεία υλικού και λογισμικού που απαρτίζουν μια εφαρμογή. Μπορούν επίσης να εμφανίσουν τη δομή του συστήματος χρόνου εκτέλεσης.

Διαγράμματα αντικειμένων

Τα διαγράμματα αντικειμένων UML αντιπροσωπεύουν συγκεκριμένες παρουσίες πιο αφηρημένων στυλ κλάσης. Οι προγραμματιστές λογισμικού χρησιμοποιούν διαγράμματα αντικειμένων, για να επαληθεύσουν εάν η αρχική δομή του συστήματός τους διατηρείται μετά την προσθήκη πρόσθετης εξειδίκευσης.

Διαγράμματα πακέτων

Τα διαγράμματα πακέτων UML οργανώνουν διαγράμματα μοντέλων σε ομάδες (ή πακέτα) σχετικών αντικειμένων. Αυτό επιτρέπει στους προγραμματιστές να δείχνουν με ποιον τρόπο σχετίζονται μεταξύ τους μεγάλες ομάδες στοιχείων.

Διαγράμματα προφίλ

Τα διαγράμματα προφίλ UML δεν είναι ένας παραδοσιακός τύπος διαγράμματος, αλλά ένας μηχανισμός που χρησιμοποιείται για τη δημιουργία νέας σημασιολογίας για διαγράμματα UML. Οι δημιουργοί μπορούν να χρησιμοποιήσουν αυτήν τη δυνατότητα για να προσθέσουν ετικέτες σε τιμές και λέξεις-κλειδιά, να προσθέσουν συνθήκες και περιορισμούς ή να σχεδιάσουν ολοκαίνουρια στοιχεία UML, πέρα από αυτά που είναι γενικά διαθέσιμα στα εργαλεία διαγραμμάτων UML.

Τρόπος δημιουργίας ενός διαγράμματος UML

Για να αξιοποιήσετε πλήρως το UML, επιλέξτε ένα εργαλείο που απλοποιεί όσο το δυνατόν περισσότερο τη δημιουργία, την κοινή χρήση και την επεξεργασία διαγραμμάτων UML επαγγελματικής εμφάνισης.

Δύο άτομα σε ένα γραφείο που κοιτάζουν έναν φορητό υπολογιστή.

Ξεκινήστε με τα κατάλληλα εργαλεία

Συνεργαστείτε πιο αποτελεσματικά με ένα εργαλείο διαγραμμάτων που σας επιτρέπει να δημιουργείτε επαγγελματικά διαγράμματα UML με ευκολία. Με δεκάδες προκατασκευασμένες απεικονίσεις, διαγράμματα εκκίνησης και στάμπο για να επιλέξετε, το Visio διευκολύνει τη δημιουργία απεικονίσεων που όλοι μπορούν να κατανοήσουν.

Μια σύσκεψη σε μια αίθουσα διασκέψεων με φορητούς υπολογιστές που εμφανίζουν δεδομένα, και ένα άτομο στο μπροστινό μέρος της αίθουσας που κάνει παρουσίαση.

Συνεργαστείτε σε πραγματικό χρόνο

Δημιουργήστε από κοινού διαγράμματα με τους συναδέλφους σας, κάντε αλλαγές σε πραγματικό χρόνο και μοιραστείτε την εργασία σας με ολόκληρη την επιχείρηση, για πιο αποτελεσματική λήψη αποφάσεων. Με μια ευέλικτη πλατφόρμα και μια μεγάλη ποικιλία ενοποιήσεων, το Visio απλοποιεί πραγματικά τη δημιουργία, την προβολή, την επεξεργασία και την κοινή χρήση επαγγελματικών διαγραμμάτων UML.

Δύο άτομα χαμογελούν και κοιτάζουν την οθόνη ενός υπολογιστή.

Ζωντανέψτε το όραμά σας

Η δημιουργία ενός σωστά σχεδιασμένου διαγράμματος UML είναι το πρώτο βήμα για να κάνετε την ιδέα σας πραγματικότητα. Απλοποιήστε τη διαδικασία σχεδίασης, απεικονίστε προβλήματα και λύσεις και, στη συνέχεια, ξεκινήστε τη δημιουργία. Και αν θέλετε να αλλάξετε πορεία, το Visio θα είναι έτοιμο να σας βοηθήσει να αναδείξετε ιδέες, για κάτι ακόμα καλύτερο.

Περισσότερα για το UML και το Visio

Τρόπος εγκατάστασης του Visio

Το Visio είναι μια μεμονωμένη εφαρμογή, η οποία αγοράζεται ξεχωριστά από το Microsoft Office.

Οδηγός για αρχάριους στο Visio

Μάθετε πώς μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τα υπάρχοντα πρότυπα του Visio, καθώς και πώς μπορείτε να τακτοποιήσετε, να συνδέσετε και να τροποποιήσετε σχήματα.

Δημιουργήστε ένα βασικό διάγραμμα ροής

Μάθετε πώς μπορείτε να χρησιμοποιήσετε ένα διάγραμμα ροής, για να απεικονίσετε τόσο απλές όσο και σύνθετες επιχειρηματικές διαδικασίες.

Εκπαίδευση στο Visio

Μάθετε τα βασικά ή λάβετε πιο αναλυτική καθοδήγηση με αυτά τα εκπαιδευτικά σεμινάρια.

Αποκτήστε περισσότερες επιλογές δημιουργίας διαγραμμάτων

Δείτε όλες τις επιλογές προγραμμάτων Visio και εξερευνήστε τις δυνατότητες.

Δυνατότητες προσβασιμότητας του Visio

Εξερευνήστε τις δυνατότητες προσβασιμότητας, με τον Αφηγητή, τον Έλεγχο προσβασιμότητας και την υποστήριξη υψηλής αντίθεσης.

Δοκιμάστε το Visio δωρεάν

Είστε έτοιμοι να ξεκινήσετε με το UML; Δοκιμάστε το Visio Πρόγραμμα 2 δωρεάν για 30 ημέρες.

Βέλτιστες πρακτικές UML

Διαβάστε τις τελευταίες ειδήσεις του Visio και τις βέλτιστες πρακτικές UML, στο ιστολόγιο του Microsoft 365 Tech Community.

Συνήθεις ερωτήσεις

 • Το Unified Modeling Language (UML) είναι ένας τυποποιημένος τρόπος απεικόνισης σύνθετων συστημάτων, όπως αρχιτεκτονικής λογισμικού ή βάσεων δεδομένων, και εύκολης κατανόησης των σχέσεων, των χαρακτηριστικών και των συμπεριφορών των στοιχείων.

  Το UML δημιουργήθηκε τη δεκαετία του 1990 από τρεις μηχανικούς λογισμικού, τους Grady Booch, Ivar Darson και James Rumbong, επειδή ήθελαν να αναπτύξουν έναν λιγότερο χαοτικό τρόπο δημιουργίας διαγράμματος, για το ολοένα και πιο σύνθετου λογισμικό, και να διαχωρίσουν τη μεθοδολογία από τη διαδικασία.

  Σήμερα, το UML εξακολουθεί να είναι το πιο δημοφιλές εργαλείο δημιουργίας διαγραμμάτων για προγραμματιστές, καθώς και διαχειριστές έργων, επαγγελματίες τεχνολογίας και επιχειρηματίες σε κάθε κλάδο.

  Μάθετε περισσότερα σχετικά με τους τύπους διαγραμμάτων UML και τον τρόπο χρήσης τους, σε αυτόν τον οδηγό για τη δημιουργία διαγραμμάτων UML και τη μοντελοποίηση βάσεων δεδομένων.

 • Το Unified Modeling Language (UML) είναι μια τυποποιημένη γλώσσα μοντελοποίησης γενικού σκοπού, που χρησιμοποιείται από προγραμματιστές, για τον καθορισμό, την απεικόνιση, την κατασκευή και την τεκμηρίωση συστημάτων λογισμικού.

  Το UML δεν είναι γλώσσα προγραμματισμού, αλλά μπορεί να χρησιμοποιηθεί για τη δημιουργία κώδικα με συνήθεις γλώσσες προγραμματισμού, χρησιμοποιώντας διαγράμματα UML. Πιο συχνά, χρησιμοποιείται ως εννοιολογικό και αντικειμενοστρεφές εργαλείο μοντελοποίησης.

 • Υπάρχουν δύο κύριοι τύποι διαγραμμάτων UML, τα δομικά διαγράμματα και τα διαγράμματα συμπεριφοράς. Αυτές οι δύο κατηγορίες περιλαμβάνουν 14 δευτερεύοντες τύπους διαγραμμάτων.

  Τα δομικά διαγράμματα καταγράφουν τις στατικές πτυχές ενός συστήματος, συμπεριλαμβανομένων τυχόν χαρακτηριστικών και ιεραρχιών. Τα διαγράμματα συμπεριφοράς εμφανίζουν τη δυναμική συμπεριφορά ενός συστήματος, για παράδειγμα,τις διαδικασίες, τον αντίκτυπο και τις αλλαγές στις ενδεχόμενες αλλαγές με την πάροδο του χρόνου.

Ακολουθήστε το Microsoft 365