Πρόσβαση υπό όρους και έλεγχος πρόσβασης

Χρησιμοποιήστε Azure Active Directory (Azure AD) για να διατηρήσετε το εργατικό δυναμικό σας ασφαλές και παραγωγικό επιβάλλοντας πρόσβαση υπό όρους και έλεγχο πρόσβασης με προσαρμόσιμες πολιτικές σε πραγματικό χρόνο.

Τι είναι η πρόσβαση υπό όρους;

Η πρόσβαση υπό όρους επιτρέπει στους οργανισμούς να ρυθμίζουν τις παραμέτρους των πολιτικών πρόσβασης με βάση παράγοντες όπως ο χρήστης, η συσκευή, η τοποθεσία και πληροφορίες. Αυτό σας βοηθά να ελέγχετε σε τι μπορεί να έχει πρόσβαση ένας συγκεκριμένος χρήστης, καθώς και το πώς και πότε θα έχει πρόσβαση.

Πώς λειτουργεί η πρόσβαση υπό όρους εντός του οργανισμού σας

Άλλες εφαρμογές

Επιβάλετε στοιχεία ελέγχου σε συγκεκριμένες εφαρμογές ή ενέργειες.

Υβριδικές εφαρμογές εσωτερικής εγκατάστασης

Ασφαλής απομακρυσμένη πρόσβαση σε εφαρμογές web εσωτερικής εγκατάστασης.

Εφαρμογές του Office

Περιορίστε την πρόσβαση σε εγκεκριμένες, σύγχρονες εφαρμογές προγραμμάτων-πελατών με δυνατότητα ελέγχου ταυτότητας.


Lumen.
"Οι πολιτικές πρόσβασης υπό όρους στο Azure AD ήταν καταπληκτικές για εμάς. Ορίσαμε τις εφαρμογές και τα δεδομένα στα οποία μπορούν να έχουν πρόσβαση οι εργαζόμενοι επεξεργασίας δεδομένων από το σπίτι."

—Lena Taylor, Senior Director of Enterprise Security, Lumen


Πρόσβαση υπό όρους με το Azure AD

Βοηθήστε στην προστασία του οργανισμού σας με πολιτικές πρόσβασης υπό όρους στο Azure AD για να εφαρμόζετε τα σωστά στοιχεία ελέγχου πρόσβασης μόνο όταν είναι απαραίτητο.

Εύρυθμη λειτουργία και συμμόρφωση συσκευών: Περιορίστε τους κινδύνους από συσκευές με το Microsoft Endpoint Manager.

Εντοπισμός κινδύνων: Αυτοματοποιήστε τον εντοπισμό κινδύνων και την αποκατάσταση των ύποπτων λογαριασμών χρηστών.

Παρακολούθηση περιόδων λειτουργίας σε πραγματικό χρόνο: Παρακολουθήστε και ελέγξτε την πρόσβαση στην εφαρμογή και τις περιόδους λειτουργίας σε πραγματικό χρόνο.

Διαχείριση περιόδων λειτουργίας: Επιβάλετε πολιτικές για να περιορίσετε τις περιόδους λειτουργίας ελέγχου ταυτότητας χωρίς να επηρεαστούν όλοι οι χρήστες.

Ισχυρός έλεγχος ταυτότητας: Δημιουργήστε μια ισορροπημένη πολιτική ελέγχου ταυτότητας πολλών παραγόντων για το περιβάλλον σας.

Αποτελεσματική προστασία: Αποκλείστε τον έλεγχο ταυτότητας παλαιού τύπου για να βελτιώσετε την κατάσταση ασφάλειας του οργανισμού σας.

Πληροφορίες και αναφορές: Κατανοήστε τον αντίκτυπο των πολιτικών πρόσβασης υπό όρους στον οργανισμό σας.

Λειτουργία μόνο αναφοράς: Αξιολογήστε τον αντίκτυπο των πολιτικών πρόσβασης υπό όρους πριν τις ενεργοποιήσετε.


Μια βαθύτερη ανάλυση του ελέγχου ταυτότητας με το Azure AD


Πρόσθετοι πόροι πρόσβασης υπό όρους του Azure AD

Έννοιες

Δείτε μια επισκόπηση των εννοιών των δυνατοτήτων του Azure AD.

Αναλυτικοί οδηγοί

Δείτε αναλυτικούς οδηγούς για τις δυνατότητες του Azure AD.

Προγράμματα εκμάθησης

Μάθετε πώς μπορείτε να αναπτύξετε τις δυνατότητες του Azure AD.

Οδηγοί γρήγορης εκκίνησης

Ξεκινήστε αμέσως.

Πόροι

Βρείτε τεχνικούς πόρους για πρόσβαση υπό όρους.

Ανάπτυξη

Σχεδιάστε την ανάπτυξή σας.

Προστατεύστε τον οργανισμό σας με μια απρόσκοπτη λύση ταυτοτήτων

Η πρόσβαση υπό όρους είναι το εργαλείο που χρησιμοποιείται από το Azure Active Directory (Azure AD) για τη συγκέντρωση των σημάτων, τη λήψη αποφάσεων και την επιβολή εταιρικών πολιτικών. Βοηθήστε στην προστασία του οργανισμού σας χρησιμοποιώντας πολιτικές πρόσβασης υπό όρους μόνο όταν είναι απαραίτητο. Αυτός ο μηχανισμός επιβολής πολιτικών ασφάλειας αναλύει σήματα πραγματικού χρόνου για να παίρνει αποφάσεις επιβολής ασφάλειας σε κρίσιμα σημεία ελέγχου. Στην αριστερή πλευρά του διαγράμματος αναπαριστάται η συγκέντρωση σημάτων από χρήστες, συσκευές, τοποθεσίες, εφαρμογές, ετικέτες δεδομένων και ανάλυση κινδύνων. Με βάση τα συγκεντρωμένα σήματα, επιβάλλονται οι αποφάσεις. Στο μέσο του διαγράμματος παρουσιάζονται κοινές αποφάσεις που βασίζονται στα σήματα, όπως ο αποκλεισμός, ο περιορισμός, η αποδοχή πρόσβασης ή η απαίτηση πρόσθετων βημάτων, όπως ο έλεγχος ταυτότητας πολλών παραγόντων ή η επαναφορά κωδικού πρόσβασης. Στη δεξιά πλευρά του διαγράμματος αναπαριστάται ο τρόπος επιβολής μιας απόφασης σε εφαρμογές και δεδομένα, όταν η πρόσβαση υπό όρους προσδιορίσει την κατάλληλη ενέργεια.