Προχωρήστε πέρα από τη διαχείριση με το Microsoft Purview

Λύσεις διαχείρισης, προστασίας και συμμόρφωσης για τα δεδομένα του οργανισμού σας.

Το Microsoft Purview προστατεύει ό,τι σημαντικότερο έχετε: τα δεδομένα σας

Δεν μπορείτε να καινοτομήσετε χωρίς να γνωρίζετε πού βρίσκονται τα δεδομένα σας. Αποκτήστε ορατότητα, διαχειριστείτε τα δεδομένα με ασφάλεια και προχωρήστε πέρα από τη συμμόρφωση με το Microsoft Purview. Προστατεύστε όλα τα δεδομένα σας σε πλατφόρμες, εφαρμογές και cloud με ολοκληρωμένες λύσεις για την προστασία πληροφοριών, τη διαχείριση δεδομένων, τη διαχείριση κινδύνων και τη συμμόρφωση.

Κατανόηση και διαχείριση δεδομένων

Ποτέ δεν ήταν πιο δύσκολο να κατανοήσετε και να διαχειριστείτε τις ευαίσθητες πληροφορίες ενός οργανισμού. Αποκτήστε ορατότητα σε όλα τα δεδομένα σας και διαχειριστείτε πόρους σε όλο το περιβάλλον σας.

Προστατέψτε τα δεδομένα, όπου και αν βρίσκονται

Προστατεύστε τα ευαίσθητα δεδομένα σε εφαρμογές, cloud και συσκευές, ακόμη και αν δεν είναι αποθηκευμένα σε πλατφόρμες της Microsoft.

Μειώστε τον κίνδυνο και βελτιώστε τα επίπεδα συμμόρφωσής σας

Προσδιορίστε τους κινδύνους δεδομένων και διαχειριστείτε τις κανονιστικές απαιτήσεις, ώστε ο οργανισμός σας να μπορεί να παραμείνει σε συμμόρφωση.

Ανακαλύψτε την οικογένεια προϊόντων Microsoft Purview

Διατηρήστε ασφαλή τα δεδομένα των οργανισμών σας με μια σειρά λύσεων για ενοποιημένη διαχείριση δεδομένων, προστασία πληροφοριών, διαχείριση κινδύνων και συμμόρφωση.

 • Συμμόρφωση επικοινωνίας

  Δημιουργήστε έναν ασφαλή και συμβατό χώρο εργασίας, εντοπίζοντας ευαίσθητο ή ακατάλληλο περιεχόμενο που κοινοποιείται στα κανάλια επικοινωνίας του οργανισμού σας.

 • Διαχείριση συμμόρφωσης

  Μειώστε τον κίνδυνο μεταφράζοντας σύνθετες κανονιστικές απαιτήσεις σε συγκεκριμένες δράσεις βελτίωσης που σας βοηθούν να αυξήσετε τη βαθμολογία σας και να παρακολουθείτε την πρόοδο.

 • Διαχείριση κύκλου ζωής δεδομένων

  Ταξινομήστε και διαχειριστείτε δεδομένα σε κλίμακα για να ανταποκριθείτε στις νομικές, επιχειρηματικές υποχρεώσεις, τις υποχρεώσεις προστασίας προσωπικών δεδομένων και κανονιστικού περιεχομένου.

 • Αποτροπή απώλειας δεδομένων

  Προστατεύστε αυτόματα τις ευαίσθητες πληροφορίες από επικίνδυνη και μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση σε εφαρμογές, υπηρεσίες, τελικά σημεία και αρχεία εσωτερικής εγκατάστασης.

 • Χάρτης δεδομένων και Data Catalog

  Μεγιστοποιήστε την επιχειρηματική αξία των δεδομένων για τους καταναλωτές σας, δημιουργώντας έναν ενοποιημένο χάρτη για την αυτοματοποίηση και τη διαχείριση μετα-δεδομένων από υβριδικές προελεύσεις. Κάντε τα δεδομένα εύκολα ανιχνεύσιμα και κατανοήστε την προέλευση των δεδομένων σας με αλληλεπιδραστική απεικόνιση διαχρονικής καταγραφής δεδομένων.

 • Εντοπισμός ηλεκτρονικών εγγράφων

  Ανακαλύψτε και διαχειριστείτε τα δεδομένα σας επιτόπου με αλλεπάλληλες ροές εργασιών για εσωτερικές ή νομικές έρευνες.

 • Προστασία πληροφοριών

  Ανακαλύψτε, εντοπίστε, ταξινομήστε και προστατεύστε ευαίσθητα δεδομένα που είναι κρίσιμα για την επιχείρηση και, στη συνέχεια, διαχειριστείτε και προστατεύστε τα σε όλο το περιβάλλον σας.

 • Διαχείριση εσωτερικών κινδύνων

  Εντοπίστε, διερευνήστε και προβείτε σε ενέργειες σχετικά με κρίσιμους κινδύνους στον οργανισμό σας, συμπεριλαμβανομένης της κλοπής δεδομένων, των διαρροών δεδομένων και των παραβιάσεων πολιτικής ασφαλείας.

Η Gartner® ονομάζει τη Microsoft ηγέτη στο Gartner Magic Quadrant™ του 2022 για την αρχειοθέτηση εταιρικών πληροφοριών

Η Gartner ονόμασε τη Microsoft Ηγέτιδα εταιρεία στο Gartner Magic Quadrant™ του 2022 για την αρχειοθέτηση εταιρικών πληροφοριών, αναγνωρίζοντας τις εκτελεστικές ικανότητές της και την πληρότητα του οράματός της.1

A person smiling.

Διαβάστε τι λένε οι πελάτες μας

Μάθετε από τα στελέχη και τους πελάτες της Microsoft πώς να προχωρήσετε πέρα από τη συμμόρφωση με το Microsoft Purview.

A group of healthcare professionals standing in a huddle having a conversation.

Δημοσιεύσεις ιστολογίου και συμβάντα

1.Η Gartner δεν συνιστά κάποιον προμηθευτή, προϊόν ή υπηρεσία που αναφέρεται στις ερευνητικές δημοσιεύσεις της και δεν συμβουλεύει τους χρήστες τεχνολογίας να επιλέγουν μόνο τους προμηθευτές με τις υψηλότερες βαθμολογίες ή άλλους χαρακτηρισμούς. Οι ερευνητικές δημοσιεύσεις της Gartner εκφράζουν γνώμες του ερευνητικού οργανισμού της Gartner και δεν πρέπει να εκλαμβάνονται ως αντικειμενικές δηλώσεις. Η Gartner αποποιείται όλων των εγγυήσεων, ρητών ή σιωπηρών, όσον αφορά την έρευνα αυτή, συμπεριλαμβανομένων τυχόν εγγυήσεων εμπορευσιμότητας ή καταλληλότητας για συγκεκριμένο σκοπό.

Οι επωνυμίες GARTNER και Magic Quadrant είναι σήματα κατατεθέντα και σήματα υπηρεσίας της Gartner, Inc. ή/και των συγγενών εταιρειών της στις ΗΠΑ και διεθνώς και χρησιμοποιούνται στο παρόν κατόπιν αδείας. Με επιφύλαξη κάθε νόμιμου δικαιώματος. 

Gartner, Magic Quadrant for Enterprise Information Archiving, by Michael Hoeck, Jeff Vogel, Chandra Mukhyala. 24 Ιανουαρίου 2022.