Προγράμματα και τιμές για το Azure Active Directory

Επιλέξτε την καλύτερη έκδοση για την επιχείρησή σας

Το Azure Active Directory είναι διαθέσιμο σε τέσσερις εκδόσεις. Ελέγξτε τον παρακάτω πίνακα για να δείτε τις δυνατότητες που περιλαμβάνονται σε κάθε έκδοση.

Δωρεάν έκδοση Azure Active Directory

Δωρεάν έκδοση Azure Active Directory Δωρεάν
 

Η δωρεάν έκδοση του Azure AD περιλαμβάνεται σε μια συνδρομή εμπορικής online υπηρεσίας, όπως τα Azure, Dynamics 365, Intune, Power Platform και άλλες υπηρεσίες.1

Office 365

Office 365 Δωρεάν

Πρόσθετες δυνατότητες του Azure AD περιλαμβάνονται στις συνδρομές Office 365 E1, E3, E5, F1 και F3.2

Azure Active Directory Premium P1

Azure Active Directory Premium P1 5,10 €
ανά χρήστη/μήνα
Η τιμή δεν συμπεριλαμβάνει ΦΠΑ.

Το Azure AD Premium P1, το οποίο περιλαμβάνεται στο Microsoft 365 E3, προσφέρει δωρεάν δοκιμαστική έκδοση 30 ημερών. Οι συνδρομητές του Azure και του Office 365 μπορούν να αγοράσουν online το Azure AD Premium P1.

Azure Active Directory Premium P2

Azure Active Directory Premium P2 7,60 €
ανά χρήστη/μήνα
Η τιμή δεν συμπεριλαμβάνει ΦΠΑ.

Το Azure AD Premium P2, το οποίο περιλαμβάνεται στο Microsoft 365 E5, προσφέρει δωρεάν δοκιμαστική έκδοση 30 ημερών. Οι συνδρομητές του Azure και του Office 365 μπορούν να αγοράσουν online το Azure Active Directory Premium P2.

Σύγκριση δυνατοτήτων των προϊόντων του Microsoft Office
Όνομα δυνατότητας Δωρεάν έκδοση Azure Active Directory Office 365 Azure Active Directory Premium P1 Azure Active Directory Premium P2

Έλεγχος ταυτότητας, καθολική σύνδεση και έλεγχος ταυτότητας πολλών παραγόντων (MFA)

Αυτή η δυνατότητα περιλαμβάνεται εν μέρει
Αυτή η δυνατότητα περιλαμβάνεται εν μέρει
included
included

Έλεγχος ταυτότητας στο cloud
(Έλεγχος ταυτότητας διαβίβασης, συγχρονισμός κατακερματισμού κωδικού πρόσβασης)

included
included
included
included

Εξωτερικός έλεγχος ταυτότητας

(Υπηρεσίες Active Directory Federation Services ή ομοσπονδία με άλλες υπηρεσίες παροχής ταυτότητας)

included
included
included
included

Απεριόριστη καθολική σύνδεση (SSO)3

included
included
included
included

Έλεγχος ταυτότητας πολλών παραγόντων (MFA)4

included
included
included
included

Χωρίς κωδικό πρόσβασης

(Windows Hello για επιχειρήσεις, Microsoft Authenticator, ενοποιήσεις κλειδιών ασφαλείας FIDO25)

included
included
included
included

Σύμβαση παροχής υπηρεσιών6

not included
not included
included
included

Πρόσβαση σε εφαρμογές

Αυτή η δυνατότητα περιλαμβάνεται εν μέρει
Αυτή η δυνατότητα περιλαμβάνεται εν μέρει
included
included

Εφαρμογές SaaS με σύγχρονο έλεγχο ταυτότητας

(Εφαρμογές συλλογής εφαρμογών Azure AD, SAML και OAUTH 2.0)

included
included
included
included

Αντιστοίχιση ομάδων σε εφαρμογές

Περιλαμβάνεται εν μέρει

Περιλαμβάνεται εν μέρει

included
included

Εντοπισμός εφαρμογών cloud (Microsoft Defender για εφαρμογές cloud)7

Περιλαμβάνεται εν μέρει

Περιλαμβάνεται εν μέρει

included
included

Μεσολάβηση εφαρμογής για εσωτερικής εγκατάστασης, βάσει κεφαλίδας και ενοποιημένο ελέγχο ταυτότητας των Windows

δεν περιλαμβάνεται

δεν περιλαμβάνεται

included
included

Συνεργασίες ασφαλούς υβριδικής πρόσβασης8

(Έλεγχος ταυτότητας Kerberos, NTLM, LDAP, RDP και SSH)

included
included
included
included

Εξουσιοδότηση και πρόσβαση υπό όρους

Αυτή η δυνατότητα περιλαμβάνεται εν μέρει
Αυτή η δυνατότητα περιλαμβάνεται εν μέρει
Αυτή η δυνατότητα περιλαμβάνεται εν μέρει
included

Έλεγχος πρόσβασης βάσει ρόλων (RBAC)

included
included
included
included

Πρόσβαση υπό όρους

δεν περιλαμβάνεται

δεν περιλαμβάνεται

included
included

Περιορισμένη πρόσβαση στο SharePoint

δεν περιλαμβάνεται

δεν περιλαμβάνεται

included
included

Διαχείριση διάρκειας περιόδου λειτουργίας Μάθετε περισσότερα

δεν περιλαμβάνεται

δεν περιλαμβάνεται

included
included

Προστασία ταυτότητας

(Επικίνδυνες είσοδοι, επικίνδυνοι χρήστες, πρόσβαση υπό όρους βάσει κινδύνου)

δεν περιλαμβάνεται

δεν περιλαμβάνεται

δεν περιλαμβάνεται

included

Προσαρμοσμένα χαρακτηριστικά ασφαλείας

δεν περιλαμβάνεται

δεν περιλαμβάνεται

included
included

Διαχείριση και υβριδική ταυτότητα

Αυτή η δυνατότητα περιλαμβάνεται εν μέρει
Αυτή η δυνατότητα περιλαμβάνεται εν μέρει
included
included

Διαχείριση χρηστών και ομάδων

included
included
included
included

Προηγμένη διαχείριση ομάδων

(Δυναμικές ομάδες, πολιτικές ονοματοθεσίας, λήξη, προεπιλεγμένη ταξινόμηση)

δεν περιλαμβάνεται

δεν περιλαμβάνεται

included
included

Συγχρονισμός καταλόγου— Azure AD Connect (συγχρονισμός και συγχρονισμός στο cloud)

included
included
included
included

Δημιουργία αναφορών Azure AD Connect Health9

δεν περιλαμβάνεται

δεν περιλαμβάνεται

included
included

Διαχείριση με ανάθεση – ενσωματωμένοι ρόλοι

included
included
included
included

Καθολική προστασία και διαχείριση κωδικών πρόσβασης – μόνο για χρήστες cloud

included
included
included
included

Καθολική προστασία και διαχείριση κωδικών πρόσβασης – κωδικοί πρόσβασης προσαρμοσμένου αποκλεισμού, χρήστες που συγχρονίζονται από το Active Directory εσωτερικής εγκατάστασης

δεν περιλαμβάνεται

δεν περιλαμβάνεται

included
included

Άδεια πρόσβασης πελάτη χρήστη Microsoft Identity Manager10

δεν περιλαμβάνεται

δεν περιλαμβάνεται

included
included

Αυτοεξυπηρέτηση τελικών χρηστών

Αυτή η δυνατότητα περιλαμβάνεται εν μέρει
Αυτή η δυνατότητα περιλαμβάνεται εν μέρει
Αυτή η δυνατότητα περιλαμβάνεται εν μέρει
included

Πύλη εκκίνησης εφαρμογών (Οι εφαρμογές μου)

included
included
included
included

Συλλογές εφαρμογών χρήστη στην ενότητα "Οι εφαρμογές μου"

included
included
included
included

Πύλη διαχείρισης λογαριασμού αυτοεξυπηρέτησης (Ο λογαριασμός μου)

included
included
included
included

Αλλαγή κωδικού πρόσβασης αυτοεξυπηρέτησης

included
included
included
included

Επαναφορά/αλλαγή/ξεκλείδωμα κωδικού πρόσβασης αυτοεξυπηρέτησης με επανεγγραφή εσωτερικής εγκατάστασης

δεν περιλαμβάνεται

δεν περιλαμβάνεται

included
included

Αναζήτηση και δημιουργία αναφορών δραστηριότητας εισόδου αυτοεξυπηρέτησης

δεν περιλαμβάνεται

included
included
included

Διαχείριση ομάδων αυτοεξυπηρέτησης (Οι ομάδες μου)

δεν περιλαμβάνεται

δεν περιλαμβάνεται

included
included

Διαχείριση δικαιωμάτων αυτοεξυπηρέτησης (Η πρόσβασή μου)

δεν περιλαμβάνεται

δεν περιλαμβάνεται

δεν περιλαμβάνεται

included

Διαχείριση ταυτοτήτων

Αυτή η δυνατότητα περιλαμβάνεται εν μέρει
Αυτή η δυνατότητα περιλαμβάνεται εν μέρει
Αυτή η δυνατότητα περιλαμβάνεται εν μέρει
included

Αυτοματοποιημένη παροχή χρηστών σε εφαρμογές

included
included
included
included

Αυτοματοποιημένη παροχή ομάδων σε εφαρμογές

δεν περιλαμβάνεται

δεν περιλαμβάνεται

included
included

Παροχή βάσει ανθρώπινου δυναμικού

δεν περιλαμβάνεται

δεν περιλαμβάνεται

included
included

Επιβεβαίωση όρων χρήσης

δεν περιλαμβάνεται

δεν περιλαμβάνεται

included
included

Πιστοποιήσεις και αξιολογήσεις πρόσβασης

δεν περιλαμβάνεται

δεν περιλαμβάνεται

δεν περιλαμβάνεται

included

Διαχείριση δικαιωμάτων

δεν περιλαμβάνεται

δεν περιλαμβάνεται

δεν περιλαμβάνεται

included

Privileged Identity Management (PIM), πρόσβαση just-in-time

δεν περιλαμβάνεται

δεν περιλαμβάνεται

δεν περιλαμβάνεται

included

Καταγραφή και αναφορά συμβάντων

Αυτή η δυνατότητα περιλαμβάνεται εν μέρει
Αυτή η δυνατότητα περιλαμβάνεται εν μέρει
Αυτή η δυνατότητα περιλαμβάνεται εν μέρει
included

Βασικές αναφορές ασφάλειας και χρήσης

included
included
included
included

Σύνθετες αναφορές ασφάλειας και χρήσης

δεν περιλαμβάνεται

δεν περιλαμβάνεται

included
included

Προστασία ταυτότητας: ευπάθειες και επικίνδυνοι λογαριασμοί

δεν περιλαμβάνεται

δεν περιλαμβάνεται

δεν περιλαμβάνεται

included

Προστασία ταυτότητας: διερεύνηση συμβάντων κινδύνου, συνδεσιμότητα SIEM

δεν περιλαμβάνεται

δεν περιλαμβάνεται

δεν περιλαμβάνεται

included

Εργαζόμενοι πρώτης γραμμής

δεν περιλαμβάνεται

δεν περιλαμβάνεται

included
included

Είσοδος μέσω SMS

δεν περιλαμβάνεται

δεν περιλαμβάνεται

included
included

Έξοδος κοινόχρηστων συσκευών

δεν περιλαμβάνεται

δεν περιλαμβάνεται

included
included

Πύλη διαχείρισης χρηστών με ανάθεση (Το προσωπικό μου)

δεν περιλαμβάνεται

δεν περιλαμβάνεται

included
included

Εξωτερικές ταυτότητες

Δείτε τις τιμές

δεν περιλαμβάνεται

δεν περιλαμβάνεται

δεν περιλαμβάνεται

δεν περιλαμβάνεται

Υπηρεσίες τομέα Azure AD (εικονικό Active Directory)11

Δείτε τις τιμές

 

δεν περιλαμβάνεται

δεν περιλαμβάνεται

δεν περιλαμβάνεται

δεν περιλαμβάνεται

Συνήθεις ερωτήσεις

|

Θα χρειαστείτε μια συνδρομή Azure ή Office 365. Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε μια υπάρχουσα συνδρομή ή να ρυθμίσετε μια νέα συνδρομή και, στη συνέχεια, να εισέλθετε στην πύλη του Microsoft 365 με τα διαπιστευτήριά σας για να αγοράσετε άδειες χρήσης του Azure AD. Μάθετε περισσότερα.

Για να διαχειριστείτε τις άδειες χρήσης του Azure Active Directory Premium P1 ή PremiumP2 ή της Φορητότητας για μεγάλες επιχειρήσεις + Ασφάλειας που διαθέτετε, πραγματοποιήστε είσοδο με τα διαπιστευτήριά σας ή μάθετε περισσότερα.

Οι άδειες χρήσης της Φορητότητας + Ασφάλειας για μεγάλες επιχειρήσεις Ε3 περιλαμβάνουν το Azure Active Directory Premium P1. Οι άδειες χρήσης της Φορητότητας για μεγάλες επιχειρήσεις + Ασφάλειας Ε5 περιλαμβάνουν το Azure Active Directory Premium P2.

Υποστήριξη και σύμβαση παροχής υπηρεσιών

Η τεχνική υποστήριξη για το Azure Active Directory διατίθεται μέσω της Υποστήριξης Azure. Παρέχεται υποστήριξη για θέματα χρέωσης και διαχείρισης λογαριασμού χωρίς επιπλέον κόστος. Μάθετε περισσότερα.

 

Σύμβαση παροχής υπηρεσιών (SLA): Οι εκδόσεις του Azure Active Directory Premium εγγυώνται μηνιαία διαθεσιμότητα 99,99%, με έναρξη ισχύος την 1η Απριλίου 2021. Οι δωρεάν υπηρεσίες, όπως η Δωρεάν έκδοση Azure Active Directory, δεν έχουν SLA. Για περισσότερες λεπτομέρειες, επισκεφθείτε τη σελίδα Azure SLA.

1. Η δωρεάν έκδοση του Azure AD περιλαμβάνεται σε μια συνδρομή μιας εμπορικής online υπηρεσίας, όπως είναι τα Azure, Dynamics 365, Intune, Power Platform και άλλες υπηρεσίες, στις χώρες/περιοχές όπου διατίθενται προς πώληση.
2. Πρόσθετες δυνατότητες του Azure AD περιλαμβάνονται στις συνδρομές Office 365 E1, E3, E5, F1 και F3 στις χώρες/περιοχές όπου διατίθενται προς πώληση.
3. Με τη δωρεάν έκδοση του Azure AD, οι τελικοί χρήστες στους οποίους έχει εκχωρηθεί πρόσβαση σε εφαρμογές λογισμικού ως υπηρεσίας (SaaS) μπορούν να αποκτήσουν πρόσβαση με καθολική σύνδεση σε απεριόριστο πλήθος εφαρμογών cloud. Οι εφαρμογές εσωτερικής εγκατάστασης απαιτούν Διακομιστή μεσολάβησης εφαρμογών Azure AD ή ασφαλείς υβριδικές ενώσεις συνεργασίας που διατίθενται με το Azure AD Premium P1 και Premium P2.
4. Οι μέθοδοι ελέγχου ταυτότητας και οι δυνατότητες ρύθμισης παραμέτρων μπορεί να ποικίλλουν ανάλογα με τη συνδρομή. Μάθετε περισσότερα.
5. Συνεργάτες κλειδιών ασφαλείας FIDO2.
6. Όροι και προϋποθέσεις για συμβάσεις παροχής υπηρεσιών.
7. Για να αποκτήσετε πρόσβαση στις δυνατότητες εντοπισμού εφαρμογών cloud, μεταβείτε στην πύλη πύλη ασφάλειας εφαρμογών cloud και συνδεθείτε με τα διαπιστευτήρια του Azure AD Premium P1. Οι πελάτες του Azure AD Premium P2 δεν θα χρειαστεί να εισαγάγουν διαπιστευτήρια και θα ανακατευθυνθούν αυτόματα.
8. Συνεργασίες ασφαλούς υβριδικής πρόσβασης.Το API πρόσβασης υπό όρους απαιτεί Premium P1. Το API Risky User απαιτεί Premium P2 για ασφαλή υβριδική πρόσβαση.
9. Ο πρώτος παράγοντας παρακολούθησης απαιτεί τουλάχιστον μία άδεια χρήσης. Κάθε πρόσθετος παράγοντας απαιτεί 25 πρόσθετες άδειες χρήσης. Οι παράγοντες που παρακολουθούν τις Υπηρεσίες Azure AD Federation Services, το Azure AD Connect και τις υπηρεσίες τομέα Azure AD θεωρούνται ξεχωριστοί παράγοντες.
10. Τα δικαιώματα λογισμικού του Microsoft Identity Manager Server εκχωρούνται με άδειες χρήσης του Windows Server (οποιαδήποτε έκδοση). Δεδομένου ότι το Microsoft Identity Manager εκτελείται σε λειτουργικό σύστημα Windows Server, εφόσον ο διακομιστής εκτελεί ένα έγκυρο αντίγραφο με άδεια χρήσης του Windows Server, το Microsoft Identity Manager μπορεί να εγκατασταθεί και να χρησιμοποιηθεί σε αυτόν τον διακομιστή. Δεν απαιτείται ξεχωριστή άδεια χρήσης για το Microsoft Identity Manager Server.
11. Τιμολόγηση υπηρεσιών τομέα Azure Active Directory.