Διαχείριση κινδύνου

Βελτιώστε την στάση σας για τον κίνδυνο και τη συμμόρφωση. Προσδιορίστε τους κινδύνους δεδομένων και διαχειριστείτε τη συμμόρφωση με τους κανονισμούς.

Risk management

Γιατί να χρησιμοποιήσετε τη διαχείριση κινδύνων;

Με τα ενσωματωμένα στοιχεία ελέγχου προστασίας προσωπικών δεδομένων, η διαχείριση κινδύνων σάς βοηθά να χρησιμοποιείτε εγγενείς και μη εφαρμογές Microsoft για να προσδιορίζετε, να διερευνάτε και να αποκαθιστάτε κακόβουλες και ακούσιες δραστηριότητες.

Εγγενή σήματα

Αποκτήστε ορατότητα όσον αφορά τις δραστηριότητες, τις ενέργειες και τις επικοινωνίες των χρηστών με εγγενή σήματα και εμπλουτισμούς από όλο το ψηφιακό περιβάλλον σας.

Εύρος επικοινωνίας

Λάβετε υποστήριξη για την εξέταση των μηνυμάτων εγγενώς στο Microsoft Teams και σε άλλες δημοφιλείς πλατφόρμες, όπως το Instant Bloomberg, το ICE Chat, το Slack και το Zoom.

Αξιοποιήσιμες πληροφορίες

Εντοπίστε γρήγορα κινδύνους με τα ενσωματωμένα πρότυπα μηχανικής μάθησης που είναι ρυθμισμένα για να παρέχουν εμπλουτισμένες πληροφορίες διαχείρισης κινδύνων.

Ενοποιημένες ροές εργασιών

Δράστε συνεργατικά στο σύνολο των ομάδων για να αποκαταστήσετε τους κινδύνους και να εξασφαλίσετε ότι η διερεύνηση πραγματοποιείται σύμφωνα με τους σχετικούς εργασιακούς νόμους.

Γιατί είναι σημαντική η διαχείριση κινδύνων;

15,4 εκατομμύρια δολάρια

Κόστος

Συνολικό μέσο ετήσιο κόστος δραστηριοτήτων για την επίλυση εσωτερικών απειλών.1

85 ημέρες

Χρόνος

Μέσος χρόνος που απαιτείται για τον περιορισμό ενός περιστατικού insider.1

Προϊόντα για τη διαχείριση κινδύνων

A person using a large touchscreen monitor.

Διαχείριση εσωτερικών κινδύνων Microsoft Purview

Εντοπίστε, προσδιορίστε και αντιμετωπίστε δυνητικούς κινδύνους εντός του οργανισμού σας με τη Διαχείριση εσωτερικών κινδύνων.

 

Μάθετε περισσότερα

A meeting in a conference room with 5 people.

Συμμόρφωση επικοινωνιών Microsoft Purview

Προσδιορίστε και αποκαταστήστε γρήγορα ενέργειες αποκατάστασης για παραβιάσεις εταιρικών κανόνων δεοντολογίας που παρουσιάζονται στις εταιρικές επικοινωνίες. Υποστηρίξτε ένα περιβάλλον εργασίας σε εύρυθμη λειτουργία και ικανοποιήστε τις απαιτήσεις συμμόρφωσης του κλάδου.

A person using a laptop.

Microsoft Purview eDiscovery

Χρησιμοποιήστε τις δυνατότητες της μηχανικής μάθησης, όπως ο εντοπισμός σχεδόν διπλοτύπων, η δημιουργία νημάτων ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, η συνάφεια, τα θέματα και οι έξυπνες ετικέτες, για να βοηθήσετε τους πελάτες σας να μειώσουν και να καταστρέψουν μεγάλους όγκους δεδομένων.

A person using a large touchscreen monitor.

Διαχείριση εσωτερικών κινδύνων Microsoft Purview

Εντοπίστε, προσδιορίστε και αντιμετωπίστε δυνητικούς κινδύνους εντός του οργανισμού σας με τη Διαχείριση εσωτερικών κινδύνων.

 

Μάθετε περισσότερα

A meeting in a conference room with 5 people.

Συμμόρφωση επικοινωνιών Microsoft Purview

Προσδιορίστε και αποκαταστήστε γρήγορα ενέργειες αποκατάστασης για παραβιάσεις εταιρικών κανόνων δεοντολογίας που παρουσιάζονται στις εταιρικές επικοινωνίες. Υποστηρίξτε ένα περιβάλλον εργασίας σε εύρυθμη λειτουργία και ικανοποιήστε τις απαιτήσεις συμμόρφωσης του κλάδου.

A person using a laptop.

Microsoft Purview eDiscovery

Χρησιμοποιήστε τις δυνατότητες της μηχανικής μάθησης, όπως ο εντοπισμός σχεδόν διπλοτύπων, η δημιουργία νημάτων ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, η συνάφεια, τα θέματα και οι έξυπνες ετικέτες, για να βοηθήσετε τους πελάτες σας να μειώσουν και να καταστρέψουν μεγάλους όγκους δεδομένων.

Αναφορά Gartner® Magic Quadrant™ για την Αρχειοθέτηση εταιρικών πληροφοριών

Η Microsoft αναγνωρίστηκε ως Ηγέτης στην Έκθεση Magic Quadrant για την Αρχειοθέτηση εταιρικών πληροφ­οριών2020.2

A person working at a desk with many monitors and devices.

Προστατεύστε τα πάντα

Κάντε το μέλλον σας πιο ασφαλές. Εξερευνήστε τις επιλογές ασφαλείας σας σήμερα.

  1. Κόστος εσωτερικών απειλών 2022: Παγκόσμια αναφορά, το Ινστιτούτο Ponemon.
  2. Οι επωνυμίες GARTNER και Magic Quadrant είναι σήματα κατατεθέντα και σήματα υπηρεσίας της Gartner, Inc. ή/και των συγγενών εταιρειών της στις ΗΠΑ και διεθνώς και χρησιμοποιούνται στο παρόν κατόπιν αδείας. Με επιφύλαξη κάθε νόμιμου δικαιώματος. Η Gartner δεν συνιστά κάποιον προμηθευτή, προϊόν ή υπηρεσία που αναφέρεται στις ερευνητικές δημοσιεύσεις της και δεν συμβουλεύει τους χρήστες τεχνολογίας να επιλέγουν μόνο τους προμηθευτές με τις υψηλότερες βαθμολογίες ή άλλους χαρακτηρισμούς. Οι ερευνητικές δημοσιεύσεις της Gartner εκφράζουν γνώμες του ερευνητικού οργανισμού της Gartner και δεν πρέπει να εκλαμβάνονται ως αντικειμενικές δηλώσεις. Η Gartner αποποιείται όλων των εγγυήσεων, ρητών ή σιωπηρών, όσον αφορά την έρευνα αυτή, συμπεριλαμβανομένων τυχόν εγγυήσεων εμπορευσιμότητας ή καταλληλότητας για συγκεκριμένο σκοπό.
    Έκθεση Magic Quadrant της Gartner για την Αρχειοθέτηση εταιρικών πληροφοριών, Michael Hoeff | Jeff Vogel, 28 Οκτωβρίου 2020.