Αξιολογήστε τη στάση ασφαλείας μηδενικής εμπιστοσύνης σας

Επιλέξτε μια κατηγορία για να ξεκινήσετε

Απαντήστε σε μερικές ερωτήσεις για να λάβετε συμβουλές σχετικά με το επίπεδο ωριμότητας μηδενικής εμπιστοσύνης του οργανισμού σας και να δείτε πρακτικούς πόρους ανάπτυξης.

Ταυτότητες

Επαληθεύστε και προστατεύστε όλες τις ταυτότητες, με ισχυρό έλεγχο ταυτότητας σε όλα τα ψηφιακά εταιρικά στοιχεία σας.

Τελικά σημεία

Αποκτήστε ορατότητα σε συσκευές που έχουν πρόσβαση στο δίκτυο και διασφαλίστε τη συμμόρφωση και την κατάσταση εύρυθμης λειτουργίας προτού χορηγήσετε πρόσβαση.

Εφαρμογές

Ανακαλύψτε το Shadow IT και ελέγξτε την πρόσβαση με ανάλυση και εποπτεία σε πραγματικό χρόνο.

Υποδομή

Σκληρύνετε την άμυνά σας χρησιμοποιώντας λεπτομερή έλεγχο πρόσβασης, αρχές ελάχιστου δικαιώματος πρόσβασης και εντοπισμό απειλών σε πραγματικό χρόνο.

Δεδομένα

Ταξινομήστε, χαρακτηρίστε και προστατεύστε τα δεδομένα στο cloud και στην εσωτερική εγκατάσταση για να αποτρέψετε την αθέμιτη κοινοποίηση και τους εσωτερικούς κινδύνους.

Δίκτυο

Μεταβείτε πέρα από την παραδοσιακή ασφάλεια δικτύου με μικρο-κατακερματισμό, εντοπισμό απειλών σε πραγματικό χρόνο και κρυπτογράφηση από άκρο σε άκρο.

Υιοθέτηση μιας προληπτικής προσέγγισης για την ασφάλεια από απειλές στον κυβερνοχώρο